alt=""

Sosiaalipsykologian sekä työ- ja organisaatiopsykologian opintoja avoimessa yliopistossa

01.02.2023

Sosiaalipsykologian ja työ- ja organisaatiopsykologian opintojaksoille voivat nyt osallistua kaikki aiheista kiinnostuneet ilman pohjakoulutusvaatimuksia.

Joustavasti verkossa suoritettavat opinnot Psykonetin luentojen kera

Kevätlukukaudella 2023 voit opiskella psykologian aineopintoihin kuuluvat sosiaalipsykologian sekä työ- ja organisaatiopsykologian opintojaksot yksittäisinä jaksoina. Yleensä aineopintotasoisille opintojaksoille osallistujilta edellytetään perusopintojen suoritusta, mutta näille jaksoille voivat osallistua kaikki aiheista kiinnostuneet ilman pohjakoulutusvaatimuksia.

Sosiaalipsykologia I (5 op) -opintojaksolla käsitellään sosiaalipsykologian keskeiset tutkimuskohteet, kuten asenteet, minuus ja identiteetti, arvot, tunteet, ennakkoluulot, ja ryhmän toiminta sekä ryhmien väliset suhteet. Opintojakson voi suorittaa ajalla 1.2. – 31.5.2023.

Työ- ja organisaatiopsykologian (5 op) -jaksolla perehdytään alan peruskysymyksiin, mm. keskeisiin työstressin ja työuupumuksen teorioihin, työhyvinvointia ja työmotivaatiota edistäviin ja heikentäviin työn piirteisiin, työn ja organisaatioiden muutoksiin ja kehittämiseen sekä johtamiseen. Opintojakson voi suorittaa ajalla 1.2. – 31.7.2023.

Opintojaksot voi opiskella itsenäisesti suoritettavina verkko-opintoina. Molempiin jaksoihin sisältyy psykologian koulutusalalla toimivan yliopistoverkosto Psykonetin luentosarja, joka on kuunneltavissa tallenteina. Opintoihin voi osallistua paikkakunnasta riippumatta lukuun ottamatta tenttejä, jotka suoritetaan Exam-tenttipalvelussa. Tenttipalvelu on käytettävissä Turun yliopiston lisäksi useissa muissa korkeakouluissa.   

Tutustu myös psykologian muihin opintoihin - opiskella voi myös kesällä

Psykologian perusopinnoista on kevään ja kesän opintotarjonnassa kaikki opintojaksot: Kehityspsykologian perusteet 5 op, Terveyden ja mielenterveyden psykologian perusteet 5 op, Kognitiivisen ja neuropsykologian perusteet 5 op, Persoonallisuuspsykologian perusteet 5 op ja Psykologisen tutkimuksen perusteet 5 op -jaksot. Opintojaksot voi suorittaa itsenäisesti opiskellen verkossa paikkakunnasta riippumatta lukuun ottamatta Exam-tenttejä.

Jos olet suorittanut psykologian perusopinnot, voit aloittaa aineopinnot tai opiskella aineopinnoista myös yksittäisiä opintojaksoja.

Evoluutiopsykologian opintokokonaisuudesta on tarjolla Evoluutiopsykologian ja mielenterveys 5 op -jakso. Opintojakson luennot pidetään 6.3. - 30.4.2023 Turun yliopistossa.

Jos ilmoittaudut yksittäisten jaksojen suorittamisen jälkeen psykologian perus- tai aineopintokokonaisuuteen tai evoluutiopsykologian opintokokonaisuuteen, kokonaisuuden opintomaksusta hyvitetään enintään kahden jakson maksut. Opintokokonaisuudet alkavat jälleen syyskuussa 2023.

Opintomaksut ovat 15 euroa/op. Tarkista ilmoittautumisajat ym. tiedot opintojen esittelysivulta.

Luotu 01.02.2023 | Muokattu 02.02.2023