Psykologia tutkii ihmisen toimintaa ja sen lainalaisuuksia. Sen tutkimus liikkuu monien tieteenalojen rajamaastossa. Psykologia yhdistyy luontevasti mm. lääke- ja luonnontieteellisiin aloihin, humanistisiin tieteisiin sekä kasvatus- ja yhteiskuntatutkimukseen.

Turun yliopistossa psykologian tutkintokoulutus on ensisijaisesti psykologin ammattiin johtavaa koulutusta. Toisaalta se on yleiskoulutusta, joka soveltuu monenlaisiin tehtäviin työmarkkinoilla.

Avoimena yliopisto-opetuksena järjestettävät psykologian opinnot sopivat kaikille, jotka ovat kiinnostuneita psykologiasta tieteenalana. Opinnot sopivat ammatilliseksi lisäkoulutukseksi ja esimerkiksi osaksi kasvatus-, sosiaali- ja terveysalan opintoja.

Tutkintoon tähtääville psykologian opinnot antavat mahdollisuuden tutustua oppiaineeseen ja hankkia valmiuksia valintakokeisiin. Turun yliopistoon voi psykologian kandidaatin ja maisterin koulutukseen hakea yhteishaussa. Koulutukseen ei ole avoimen väylän hakua.

> Tutkinto-ohjelman esittely

Psykologian perusopinnot 25 op

Perusopintojen tavoitteena on antaa perustiedot psykologian osa-alueista, keskeisistä käsitteistä ja psykologian alalla tehtävästä tutkimuksesta.

Perusopinnot järjestetään verkko-opintoina ja monimuoto-opintoina yhteistyöoppilaitoksissa. Opintokokonaisuus alkaa seuraavan kerran elo-/syyskuussa 2023 ja se on suoritettavissa yhden lukuvuoden aikana. Opintokokonaisuudesta voi opiskella myös yksittäisiä opintojaksoja.

Opintokokonaisuus sisältää seuraavat opintojaksot:
(lukuvuoden 2023 - 2024 aikataulut julkaistaan viimeistään kesäkuussa)

 • Kehityspsykologian perusteet 5 op 10.8. - 31.12.2022, myös 1.5. - 31.7.2023
 • Terveyden ja mielenterveyden psykologian perusteet 5 op 10.8. - 31.12.2022, myös 1.5. - 31.7.2023
 • Kognitiivisen ja neuropsykologian perusteet 5 op 15.10.2022 - 28.2.2023, myös 1.5. - 31.7.2023
 • Persoonallisuuspsykologian perusteet 5 op 1.1. - 31.7.2023
 • Psykologisen tutkimuksen perusteet 5 op 1.1. - 31.7.2023

Opintojen sisältö ja opetusohjelmat: Tutustu opintokokonaisuuden sisältöön, opetus- ja opiskelutapoihin sekä aikatauluihin opinto-oppaassa, ks. Toteutukset.

> Opinto-opas

VERKKO-OPINNOT
Verkko-opintoina järjestettävät perusopinnot voi suorittaa täysin etäopiskeluna Exam-tenttejä lukuunottamatta. Tenttejä voi suorittaa Turun yliopistossa ja lisäksi useiden muiden korkeakoulujen Exam-tenttipalvelujen tiloissa.

Ilmoittautuminen: Ilmoittautuminen opintokokonaisuuteen ja syyslukukaudella järjestettäville opintojaksoille alkaa 10.8.2023, kevätlukukauden jaksoille 4.12.2023. Tarkista ilmoittautumisajat, opintomaksut ym. ilmoittautumispalvelusta.

Ilmoittautumiset kevätlukukauden 2023 ja kesän 2023 opintoihin:

> Ilmoittautuminen Kehityspsykologian perusteet -jaksolle 3.4. - 31.5.2023

> Ilmoittautuminen Terveyden ja mielenterveyden perusteet -jaksolle 17.4. - 31.5.2023

> Ilmoittautuminen Kognitiivisen ja neuropsykologian perusteet -jaksolle 3.4. - 31.5.2023

> Ilmoittautuminen Persoonallisuuspsykologian perusteet -jaksolle 9.12.2022 - 31.5.2023

> Ilmoittautuminen Psykologisen tutkimuksen perusteet 9.12.2022 - 31.5.2023

> Ilmoittautuminen perusopintoihin 10.8.2023 alkaen

MONIMUOTO-OPINNOT YHTEISTYÖOPPILAITOKSISSA
Psykologian perusopinnot tai opintojaksoja on tarjonnassa seuraavissa yhteistyöoppilaitoksissa: Helsingin seudun kesäyliopisto, HEO kansanopisto, Kirkkonummen kansalaisopisto, Sastamalan Opisto ja Turun kristillinen opisto.

Ilmoittautuminen: Kysy lisätietoja ja ilmoittaudu ensin suoraan opistoon. Saat opistosta ohjeet ilmoittautumiseen avoimen yliopisto-opetuksen ilmoittautumispalvelussa.

Psykologian aineopinnot 35 op

Aineopintojen tavoitteena on laajentaa perustietoja psykologian osa-alueista, keskeisistä käsitteistä ja psykologian alalla tehtävästä tutkimuksesta. Opinnot soveltuvat niin harrasteopiskelijalle, joka haluaa perehtyä ihmisen psyykkistä toimintaa koskevaan tieteelliseen tutkimukseen, kuin oman työn kehittämiseen esimerkiksi hoito- tai kasvatusalalle.

Opintokokonaisuus sisältää seuraavat opintojaksot:

 • Kehityspsykologia II 5 op
 • Kognitiiviset prosessit 4 op
 • Cognitive neuroscience 5 op
 • Sosiaalipsykologia I 5 op
 • Persoonallisuuspsykologia II 3 op
 • Psyykkiset häiriöt 4 op
 • Psykologian historia 4 op
 • Valinnaiset opintojaksot, vähintään 6 op:
  • Työ- ja organisaatiopsykologia 5 op
  • Sosiaalipsykologia II 3 op
  • Psyykkiset traumat 3 op (sl 2022)/ Stressilääketiede 3 op

Aineopinnot järjestetään verkko-opintoina. Aineopintoihin voi ilmoittautua ja opiskelun aloittaa koko lukuvuoden aikana heti, kun perusopinnot on suoritettu.

Opintokokonaisuudesta voi opiskella myös yksittäisiä jaksoja. Sosiaalipsykologia I ja Työ- ja organisaatiopsykologia -opintojaksoille voivat osallistua kaikki kiinnostuneet ilman pohjakoulutusvaatimuksia. Nämä jaksot voi opiskella itsenäisesti suoritettavina verkko-opintoina. Aineopinnot suorittaneille on tarjolla myös muita yksittäisiä opintojaksoja.

Opintojen sisältö ja opetusohjelmat: Tutustu opintojen sisältöön, opetus- ja opiskelutapoihin sekä aikatauluihin opinto-oppaassa.

> Opinto-opas

Ilmoittautuminen: Ilmoittautuminen syyslukukaudella alkaviin opintoihin alkaa 10.8.2023, kevään opintoihin 4.12.2023. Tarkista ilmoittautumisajat, opiskelijakiintiöt, opintomaksut ym. ilmoittautumispalvelusta. Palvelussa voit hakea kaikkia yksittäisiä opintojaksoja hakusanalla psykologia tai jakson nimellä. Opintojaksoja avataan ilmoittautumista varten myös tarpeen mukaan.

Ilmoittautumiset kevätlukukauden 2023 ja kesän 2023 opintoihin:

> Ilmoittautuminen Sosiaalipsykologia I -jaksolle 9.12.2022 - 31.3.2023

> Ilmoittautuminen Työ- ja organisaatiopsykologia -jaksolle 9.12.2022 - 31.3.2023

> Ilmoittautuminen aineopintoihin 10.8.2023 alkaen

Evoluutiopsykologian kokonaisuus

Evoluutiopsykologia on tieteenala, joka tutkii, miten evoluutio ja luonnonvalinta vaikuttavat ihmisen ja eläinten käyttäytymiseen ja mielen toimintaan. Tieteenalassa yhdistyvät kognitiivinen psykologia ja evoluutiobiologia.

> Evoluutiopsykologian kokonaisuus 25 op ja opintojaksoja