Psykologia tutkii ihmisen toimintaa ja sen lainalaisuuksia. Sen tutkimus liikkuu monien tieteenalojen rajamaastossa. Psykologia yhdistyy luontevasti mm. lääke- ja luonnontieteellisiin aloihin, humanistisiin tieteisiin sekä kasvatus- ja yhteiskuntatutkimukseen.

Turun yliopistossa psykologian tutkintokoulutus on ensisijaisesti psykologin ammattiin johtavaa koulutusta. Toisaalta se on yleiskoulutusta, joka soveltuu monenlaisiin tehtäviin työmarkkinoilla. Uutuutena opintotarjonnassa on evoluutiopsykologian kokonaisuus, ks. alla.

Avoimena yliopisto-opetuksena järjestettävät psykologian opinnot sopivat kaikille, jotka ovat kiinnostuneita psykologiasta tieteenalana. Opinnot sopivat ammatilliseksi lisäkoulutukseksi ja esimerkiksi osaksi sosiaali- ja terveysalan opintoja.

Tutkintoon tähtääville psykologian opinnot antavat mahdollisuuden tutustua oppiaineeseen ja hankkia valmiuksia valintakokeisiin. Turun yliopistoon voi psykologian kandidaatin ja maisterin koulutukseen hakea yhteishaussa. Koulutukseen ei ole avoimen väylän hakua.

> Tutkinto-ohjelman esittely

Psykologian perusopinnot 25 op

Perusopintojen tavoitteena on antaa perustiedot psykologian osa-alueista, keskeisistä käsitteistä ja psykologian alalla tehtävästä tutkimuksesta.

Perusopinnot järjestetään verkko-opintoina ja monimuoto-opintoina yhteistyöoppilaitoksissa. Opinnot alkavat syyskuussa 2022 ja ne ovat suoritettavissa yhden lukuvuoden aikana. Opintokokonaisuudesta voi opiskella myös yksittäisiä opintojaksoja.

Opintokokonaisuus sisältää seuraavat opintojaksot:

 • Kehityspsykologian perusteet 5 op 10.8. - 31.12.2022
 • Terveyden ja mielenterveyden psykologian perusteet 5 op 10.8. - 31.12.2022
 • Kognitiivisen ja neuropsykologian perusteet 5 op 15.10.2022 - 28.2.2023
 • Persoonallisuuspsykologian perusteet 5 op 1.1. - 31.7.2023
 • Psykologisen tutkimuksen perusteet 5 op 1.1. - 31.7.2023

Opintojen sisältö: Tutustu opintokokonaisuuden sisältöön, opetus- ja opiskelutapoihin sekä aikatauluihin opinto-oppaassa, ks. Toteutukset.

> Opinto-opas

VERKKO-OPINNOT
Verkko-opintoina järjestettävät perusopinnot voi suorittaa täysin etäopiskeluna Exam-tenttejä lukuunottamatta. Tenttejä voi suorittaa Turun yliopistossa ja lisäksi useiden muiden korkeakoulujen Exam-tenttipalvelujen tiloissa.

Ilmoittautuminen: Ilmoittautuminen perusopintoihin (25 op) ja syyslukukaudella järjestettäville opintojaksoille alkaa 8.8., kevätlukukauden jaksoille 9.12. Tarkista ilmoittautumisajat, opintomaksut ym. ilmoittautumispalvelusta.

> Ilmoittautuminen perusopintoihin 8.8. - 15.9.2022

> Ilmoittautuminen Kognitiivisen ja neuropsykologian perusteet -jaksolle 1.10. - 10.11.2022

> Ilmoittautuminen Persoonallisuuspsykologian perusteet -jaksolle 9.12.2022 - 31.5.2023

> Ilmoittautuminen Psykologisen tutkimuksen perusteet 9.12.2022 - 31.5.2023

MONIMUOTO-OPINNOT YHTEISTYÖOPPILAITOKSISSA
Psykologian perusopinnot tai opintojaksoja on tarjonnassa seuraavissa yhteistyöoppilaitoksissa: Järvenpään Opisto, Sastamalan Opisto ja Turun kristillinen opisto.

Ilmoittautuminen: Kysy lisätietoja ja ilmoittaudu ensin suoraan opistoon. Saat opistosta ohjeet ilmoittautumiseen avoimen yliopisto-opetuksen ilmoittautumispalvelussa.

Psykologian aineopinnot 35 op

Aineopintojen tavoitteena on laajentaa perustietoja psykologian osa-alueista, keskeisistä käsitteistä ja psykologian alalla tehtävästä tutkimuksesta. Opinnot soveltuvat niin harrasteopiskelijalle, joka haluaa perehtyä ihmisen psyykkistä toimintaa koskevaan tieteelliseen tutkimukseen, kuin oman työn kehittämiseen esimerkiksi hoito- tai kasvatusalalle.

Opintokokonaisuus sisältää seuraavat opintojaksot:

 • Kehityspsykologia II 5 op
 • Kognitiiviset prosessit 4 op
 • Cognitive neuroscience 5 op
 • Sosiaalipsykologia I 5 op
 • Persoonallisuuspsykologia II 3 op
 • Psyykkiset häiriöt 4 op
 • Psykologian historia 4 op
 • Valinnaiset opintojaksot, vähintään 6 op:
  • Työ- ja organisaatiopsykologia 5 op
  • Sosiaalipsykologia II 3 op
  • Psyykkiset traumat 3 op (sl 2022)/ Stressilääketiede 3 op

Aineopinnot järjestetään verkko-opintoina. Opintokokonaisuudesta voi opiskella myös yksittäisiä jaksoja. Aineopintoihin voi ilmoittautua ja opiskelun aloittaa lukuvuoden aikana heti, kun perusopinnot on suoritettu vähintään hyvin tiedoin.

Opintojen sisältö: Tutustu opintojen sisältöön, opetus- ja opiskelutapoihin sekä aikatauluihin opinto-oppaassa.

> Opinto-opas

Ilmoittautuminen: Ilmoittautuminen syyslukukaudella alkaviin opintoihin alkaa 8.8., kevään opintoihin 9.12. Tarkista ilmoittautumisajat, opiskelijakiintiöt, opintomaksut ym. ilmoittautumispalvelusta. Palvelussa voit hakea yksittäisten opintojaksojen tietoja hakusanalla psykologia tai jakson nimellä. Opintojaksoja avataan ilmoittautumispalveluun myös tarpeen mukaan.

> Ilmoittautuminen aineopintoihin 8.8. - 30.9.2022

> Ilmoittautuminen aineopintoihin 9.12.2022 - 28.2.2023 (tulossa)

Evoluutiopsykologian kokonaisuus

Evoluutiopsykologia on tieteenala, joka tutkii, miten evoluutio ja luonnonvalinta vaikuttavat ihmisen ja eläinten käyttäytymiseen ja mielen toimintaan. Tieteenalassa yhdistyvät kognitiivinen psykologia ja evoluutiobiologia. Evoluutiopsykologia tarjoaa luonnontieteellistä ajattelutapaa ja luonnontieteellisiä tutkimusmenetelmiä ihmistieteisiin.

> Evoluutiopsykologian kokonaisuus 25 op