Psykologia tutkii ihmisen toimintaa ja sen lainalaisuuksia. Sen tutkimus liikkuu monien tieteenalojen rajamaastossa. Psykologia yhdistyy luontevasti mm. lääke- ja luonnontieteellisiin aloihin, humanistisiin tieteisiin sekä kasvatus- ja yhteiskuntatutkimukseen.

Turun yliopistossa psykologian tutkintokoulutus on ensisijaisesti psykologin ammattiin johtavaa koulutusta. Toisaalta se on yleiskoulutusta, joka soveltuu monenlaisiin tehtäviin työmarkkinoilla.

Avoimena yliopisto-opetuksena järjestettävät psykologian opinnot sopivat kaikille, jotka ovat kiinnostuneita psykologiasta tieteenalana. Opinnot antavat tutkintoon tähtääville mahdollisuuden tutustua oppiaineeseen ja hankkia valmiuksia valintakokeisiin. Turun yliopistoon voi psykologian kandidaatin ja maisterin koulutukseen hakea yhteishaussa, ks. tutkinto-ohjelman esittely. Tutkinto-ohjelmaan ei ole avoimen väylän hakua.

Opinnot sopivat myös ammatilliseksi lisäkoulutukseksi ja esimerkiksi osaksi sosiaali- ja terveysalan opintoja.

Psykologian perusopinnot 25 op

Perusopintojen tavoitteena on antaa monipuolinen kuva psykologiasta tieteenä ja sen keskeisistä osa-alueista.

Perusopinnot järjestetään verkko-opintoina, jotka voi suorittaa täysin etäopiskeluna Exam-tenttejä lukuunottamatta. Perusopinnot alkavat syyskuussa 2021. Opintokokonaisuudesta voi opiskella myös yksittäisiä opintojaksoja lukuvuoden aikana.

Opintokokonaisuus sisältää seuraavat opintojaksot:

Psykologian opintoja on tarjonnassa myös monimuoto-opintoina yhteistyöoppilaitoksissa: Järvenpään Opisto, Sastamalan Opisto ja Turun kristillinen opisto. Kysy lisätietoja suoraan opistoista.

Opintojen sisältö: Opintojen sisältöön, opetus- ja opiskelutapoihin sekä aikatauluihin voi tutustua yliopiston opinto-oppaassa.

Ilmoittautuminen verkko-opintoihin: Ilmoittautuminen perusopintoihin alkaa 9.8.2021. Ilmoittautumisajat yksittäisille jaksoille vaihtelevat. Tarkista ajat, kiintiöt ja opintomaksut ilmoittautumispalvelusta, ks. linkit yllä.

> Ilmoittautuminen opintokokonaisuuteen

Ilmoittautuminen opintoihin yhteistyöoppilaitoksessa: Ilmoittaudu ensin suoraan oppilaitokseen. Saat oppilaitokselta ohjeet ilmoittautumiseen avoimen yliopisto-opetuksen ilmoittautumispalvelussa.

Psykologian aineopinnot 35 op

Aineopintojen tavoitteena on laajentaa perustietoja psykologian osa-alueista, keskeisistä käsitteistä ja psykologian alalla tehtävästä tutkimuksesta. Opinnot soveltuvat niin harrasteopiskelijalle, joka haluaa perehtyä ihmisen psyykkistä toimintaa koskevaan tieteelliseen tutkimukseen, kuin oman työn kehittämiseen esimerkiksi hoito- tai kasvatusalalle.

Opintokokonaisuus sisältää seuraavat opintojaksot (osa valinnaisia):

  • Kehityspsykologia II 5 op
  • Kognitiiviset prosessit 4 op
  • Cognitive neuroscience 5 op
  • Sosiaalipsykologia I 5 op
  • Persoonallisuuspsykologia II 3 op
  • Psyykkiset häiriöt 4 op
  • Psykologian historia 4 op
  • Työ- ja organisaatiopsykologia 5 op
  • Sosiaalipsykologia II 3 op
  • Psyykkiset traumat 3 op / Stressilääketiede 3 op

Aineopinnot järjestetään verkko-opintoina. Opintokokonaisuudesta voi opiskella myös yksittäisiä jaksoja. Aineopintoihin voi ilmoittautua ja opiskelun aloittaa lukuvuoden aikana heti, kun perusopinnot on suoritettu vähintään hyvin tiedoin.

Opintojen sisältö: Opintojen sisältöön, opetus- ja opiskelutapoihin sekä aikatauluihin voi tutustua yliopiston opinto-oppaassa.

Ilmoittautuminen: Ilmoittautuminen opintoihin alkaa 9.8.2021. Tarkista ilmoittautumisajat, opintomaksut, valintaperusteet ym. ilmoittautumispalvelusta. Palvelussa voit hakea opintotarjonnan tietoja hakusanalla psykologia ja opintojaksojen nimellä.

> Ilmoittautumispalvelu