Oletko kiinnostunut ihmisen käyttäytymisestä ja kehityksestä syntymästä aikuisuuteen? Haluatko tietää, miten ihmisen havaitseminen, tarkkaavaisuus ja muisti toimivat ja miten näitä prosesseja tutkitaan psykologian alalla? - Tutustu psykologian opintoihin maksuttomalla Kehityspsykologian perusteet -jaksolla.

Psykologia tutkii ihmisen toimintaa ja sen lainalaisuuksia. Sen tutkimus liikkuu monien tieteenalojen rajamaastossa. Psykologia yhdistyykin luontevasti mm. lääke- ja luonnontieteellisiin aloihin, humanistisiin tieteisiin sekä kasvatus- ja yhteiskuntatutkimukseen. Turun yliopistossa psykologian tutkintokoulutus on ensisijaisesti psykologin ammattipätevyyteen johtavaa koulutusta. Toisaalta se on yleiskoulutusta, joka soveltuu monenlaisiin tehtäviin työmarkkinoilla.

Avoimena yliopisto-opetuksena järjestettävät psykologian perus- ja aineopinnot sopivat kaikille, jotka ovat kiinnostuneita psykologiasta tieteenalana.

Opinnot sopivat ammatilliseksi lisäkoulutukseksi ja esimerkiksi osaksi kasvatus-, sosiaali- ja terveysalan opintoja. Tutkintoon tähtääville opinnot antavat mahdollisuuden tutustua oppiaineeseen ja hankkia valmiuksia valintakokeisiin. Turun yliopiston psykologian kandidaatin ja maisterin koulutukseen voi hakea yhteishaussa. Koulutukseen ei ole avoimen väylän hakua.

> Tutkintokoulutuksen esittely

Psykologian perusopinnot 25 op

Perusopintojen tavoitteena on antaa perustiedot psykologian osa-alueista, keskeisistä käsitteistä ja psykologian alalla tehtävästä tutkimuksesta.

Perusopinnot voi opiskella verkko-opintoina tai monimuoto-opintoina yhteistyöoppilaitoksissa. Opinnot alkavat elo-/syyskuussa 2023 ja opintokokonaisuus on suoritettavissa yhden lukuvuoden aikana.

Opintokokonaisuus sisältää seuraavat opintojaksot:

 • Kehityspsykologian perusteet 5 op 10.8. - 31.12.2023
  > Lue lisää maksuttomasta tutustumiskurssista
 • Terveyden ja mielenterveyden psykologian perusteet 5 op 10.8. - 31.12.2023
 • Kognitiivisen ja neuropsykologian perusteet 5 op 23.10.2023 - 31.07.2024
 • Persoonallisuuspsykologian perusteet 5 op 1.1. - 31.7.2024
 • Psykologisen tutkimuksen perusteet 5 op 1.1. - 31.7.2024

Opintojen sisältö ja opetusohjelmat: Tutustu opintojen sisältöön, opetus- ja opiskelutapoihin sekä aikatauluihin opinto-oppaassa, ks. Toteutukset.

> Opinto-opas

VERKKO-OPINNOT
Verkko-opintoihin voi osallistua paikkakunnasta riippumatta lukuunottamatta opintojaksojen suorituksena olevia Exam-tenttejä. Tenttejä voi suorittaa Turun yliopistossa ja lisäksi useiden muiden korkeakoulujen Exam-tenttipalvelujen tiloissa.

Ilmoittautuminen: Ilmoittautuminen opintokokonaisuuteen ja syyslukukaudella järjestettäville opintojaksoille alkaa 10.8.2023. Kehityspsykologian perusteet 5 op -opintojakso on maksuton tutustumiskurssi syksyllä. Voit osallistua ensin kurssille ja jatkaa sen jälkeen koko perusopintoihin (valitse ilmoittautumislinkki tutustumiskurssille ilmoittautuneille) tai voit ilmoittautua suoraan perusopintoihin. Perusopintojen 25 op opintomaksu on syksyllä 200 € (normaalisti 250 €). Ilmoittautuminen kevätlukukauden opintojaksoille alkaa 4.12.2023. Tarkista ilmoittautumisajat, opintomaksut ym. ilmoittautumispalvelusta.

> Ilmoittautuminen opintokokonaisuuteen 10.8. - 30.11.2023
> Ilmoittautuminen Kehityspsykologian perusteet -jaksolle (maksuton) 10.8. - 30.9.2023
> Ilmoittautuminen opintokokonaisuuteen tutustumiskurssille ilmoittautuneille 10.8. - 30.11.2023
> Ilmoittautuminen Terveyden ja mielenterveyden psykologian perusteet -jaksolle 10.8. - 30.9.2023
> Ilmoittautuminen Kognitiivisen ja neuropsykologian perusteet -jaksolle 10.8. - 30.11.2023

MONIMUOTO-OPINNOT YHTEISTYÖOPPILAITOKSISSA
Psykologian perusopinnot tai opintojaksoja on tarjonnassa seuraavissa opistoissa: HEO kansanopisto, Sastamalan Opisto ja Turun kristillinen opisto.

Ilmoittautuminen: Kysy lisätietoja ja ilmoittaudu ensin suoraan opistoon. Saat opistosta ohjeet ilmoittautumiseen avoimen yliopisto-opetuksen ilmoittautumispalvelussa.

Psykologian aineopinnot 35 op

Aineopintojen tavoitteena on laajentaa perustietoja psykologian osa-alueista, keskeisistä käsitteistä ja psykologian alalla tehtävästä tutkimuksesta. Opinnot soveltuvat niin harrasteopiskelijalle, joka haluaa perehtyä ihmisen psyykkistä toimintaa koskevaan tieteelliseen tutkimukseen, kuin oman työn kehittämiseen esimerkiksi hoito- tai kasvatusalalle.

Opintokokonaisuus sisältää seuraavat opintojaksot:

 • Kehityspsykologia II 5 op
 • Kognitiiviset prosessit 4 op
 • Cognitive neuroscience 5 op
 • Sosiaalipsykologia I 5 op
 • Persoonallisuuspsykologia II 3 op
 • Psyykkiset häiriöt 4 op
 • Psykologian historia 3 op
 • Valinnaiset opintojaksot, vähintään 6 op:
  • Psyykkiset traumat 3 op (ei järjestetä 2023 - 2024)
  • Työ- ja organisaatiopsykologia 5 op
  • Sosiaalipsykologia II 3 op

Aineopinnot järjestetään verkko-opintoina. Aineopintoihin voi ilmoittautua ja opiskelun aloittaa koko lukuvuoden aikana heti, kun perusopinnot on suoritettu.

Opintokokonaisuudesta voi opiskella myös yksittäisiä jaksoja. Sosiaalipsykologia I ja Työ- ja organisaatiopsykologia -opintojaksoille voivat osallistua kaikki kiinnostuneet ilman pohjakoulutusvaatimuksia. Jaksot voi opiskella itsenäisesti suoritettavina verkko-opintoina. Perusopinnot suorittaneille on tarjolla myös muita yksittäisiä opintojaksoja.

Opintojen sisältö ja opetusohjelmat: Tutustu opintojen sisältöön, opetus- ja opiskelutapoihin sekä aikatauluihin opinto-oppaassa.

> Opinto-opas

Ilmoittautuminen: Ilmoittautuminen syyslukukaudella alkaviin opintoihin alkaa 10.8.2023, kevään opintoihin 4.12.2023. Tarkista ilmoittautumisajat, opiskelijakiintiöt, opintomaksut ym. ilmoittautumispalvelusta. Opintojaksoja avataan ilmoittautumista varten myös tarpeen mukaan.

> Ilmoittautuminen opintokokonaisuuteen 10.8. - 31.10.2023
> Ilmoittautuminen Työ- ja organisaatiopsykologian jaksolle 10.8. - 31.10.2023
> Ilmoittautuminen Sosiaalipsykologia I -jaksolle 10.8. - 31.10.2023

Evoluutiopsykologian kokonaisuus

Evoluutiopsykologia on tieteenala, joka tutkii, miten evoluutio ja luonnonvalinta vaikuttavat ihmisen ja eläinten käyttäytymiseen ja mielen toimintaan. Tieteenalassa yhdistyvät kognitiivinen psykologia ja evoluutiobiologia.

> Evoluutiopsykologian kokonaisuus 25 op ja opintojaksoja