Oletko kiinnostunut ihmisen käyttäytymisestä ja kehityksestä syntymästä aikuisuuteen? Haluatko tietää, miten ihmisen havaitseminen, tarkkaavaisuus ja muisti toimivat ja miten näitä prosesseja tutkitaan psykologian alalla?

Psykologia tutkii ihmisen toimintaa ja sen lainalaisuuksia. Sen tutkimus liikkuu monien tieteenalojen rajamaastossa. Psykologia yhdistyykin luontevasti mm. lääke- ja luonnontieteellisiin aloihin, humanistisiin tieteisiin sekä kasvatus- ja yhteiskuntatutkimukseen. Turun yliopistossa psykologian tutkintokoulutus on ensisijaisesti psykologin ammattipätevyyteen johtavaa koulutusta. Toisaalta se on yleiskoulutusta, joka soveltuu monenlaisiin tehtäviin työmarkkinoilla.

Avoimena yliopisto-opetuksena järjestettävät psykologian perus- ja aineopinnot sopivat kaikille, jotka ovat kiinnostuneita psykologiasta tieteenalana.

Opinnot sopivat ammatilliseksi lisäkoulutukseksi ja esimerkiksi osaksi kasvatus-, sosiaali- ja terveysalan opintoja. Tutkintoon tähtääville opinnot antavat mahdollisuuden tutustua oppiaineeseen ja hankkia valmiuksia valintakokeisiin. Turun yliopiston psykologian kandidaatin ja maisterin koulutukseen voi hakea yhteishaussa. Koulutukseen ei ole avoimen väylän hakua.

> Tutkintokoulutuksen esittely

Psykologian perusopinnot 25 op

Perusopintojen tavoitteena on antaa perustiedot psykologian osa-alueista, keskeisistä käsitteistä ja psykologian alalla tehtävästä tutkimuksesta.

Perusopinnot voi opiskella verkko-opintoina tai monimuoto-opintoina yhteistyöoppilaitoksissa. Opinnot alkavat elo-/syyskuussa 2023 ja opintokokonaisuus on suoritettavissa yhden lukuvuoden aikana. Alustavan suunnitelman mukaan perusopinnot järjestetään myös lukuvuonna 2024 - 2025 (varmistuu toukokuussa). Muutokset opintojen sisältöihin ovat mahdollisia.

Opintokokonaisuus sisältää seuraavat opintojaksot:

 • Kehityspsykologian perusteet 5 op 10.8. - 31.12.2023
  > Lue lisää maksuttomasta tutustumiskurssista
 • Terveyden ja mielenterveyden psykologian perusteet 5 op 10.8. - 31.12.2023
 • Kognitiivisen ja neuropsykologian perusteet 5 op 23.10.2023 - 31.07.2024
 • Persoonallisuuspsykologian perusteet 5 op 1.1. - 31.7.2024
 • Psykologisen tutkimuksen perusteet 5 op 1.1. - 31.7.2024

Opintojen sisältö ja opetusohjelmat: Tutustu opintojen sisältöön, opetus- ja opiskelutapoihin sekä aikatauluihin opinto-oppaassa, ks. Toteutukset.

> Opinto-opas

VERKKO-OPINNOT
Verkko-opintoihin voi osallistua paikkakunnasta riippumatta lukuunottamatta opintojaksojen suorituksena olevia Exam-tenttejä. Tenttejä voi suorittaa Turun yliopistossa ja lisäksi useiden muiden korkeakoulujen Exam-tenttipalvelujen tiloissa.

Ilmoittautuminen: Ilmoittautuminen opintokokonaisuuteen ja syyslukukauden opintojaksoille alkaa 10.8.2023. Kehityspsykologian perusteet 5 op -opintojakso on maksuton tutustumiskurssi syksyllä (ilmoittautuminen päättyy 30.9.) Ilmoittautuminen kevätlukukauden opintojaksoille alkaa 4.12.2023. Tarkista ilmoittautumisajat, opintomaksut ym. ilmoittautumispalvelusta.

> Ilmoittautuminen opintokokonaisuuteen 10.8. - 30.11.2023

> Ilmoittautuminen Persoonallisuuspsykologian perusteet -jaksolle 4.12.2023 - 31.3.2024
> Ilmoittautuminen Psykologisen tutkimuksen perusteet -jaksolle 4.12.2023 - 31.3.2024

MONIMUOTO-OPINNOT YHTEISTYÖOPPILAITOKSISSA
Psykologian perusopinnot tai opintojaksoja on tarjonnassa seuraavissa opistoissa: HEO kansanopisto, Sastamalan Opisto ja Linnasmäen opisto.

Ilmoittautuminen: Kysy lisätietoja ja ilmoittaudu ensin suoraan opistoon. Saat opistosta ohjeet ilmoittautumiseen avoimen yliopisto-opetuksen ilmoittautumispalvelussa.

Psykologian aineopinnot 35 op

Aineopintojen tavoitteena on laajentaa perustietoja psykologian osa-alueista, keskeisistä käsitteistä ja psykologian alalla tehtävästä tutkimuksesta. Opinnot soveltuvat niin harrasteopiskelijalle, joka haluaa perehtyä ihmisen psyykkistä toimintaa koskevaan tieteelliseen tutkimukseen, kuin oman työn kehittämiseen esimerkiksi hoito- tai kasvatusalalle.

Opintokokonaisuus sisältää seuraavat opintojaksot:

 • Kehityspsykologia II 5 op
 • Kognitiiviset prosessit 4 op
 • Cognitive neuroscience 5 op
 • Sosiaalipsykologia I 5 op
 • Persoonallisuuspsykologia II 3 op
 • Psyykkiset häiriöt 4 op
 • Psykologian historia 3 op
 • Valinnaiset opintojaksot, vähintään 6 op:
  • Psyykkiset traumat 3 op (ei järjestetä 2023 - 2024)
  • Työ- ja organisaatiopsykologia 5 op
  • Sosiaalipsykologia II 3 op

Aineopinnot järjestetään verkko-opintoina. Aineopintoihin voi ilmoittautua ja opiskelun aloittaa koko lukuvuoden aikana heti, kun perusopinnot on suoritettu. Alustavan suunnitelman mukaan aineopinnot järjestetään myös lukuvuonna 2024 - 2025 (varmistuu toukokuussa). Muutokset opintojen sisältöihin ovat mahdollisia.

Opintokokonaisuudesta voi opiskella myös yksittäisinä, itsenäisesti suoritettavina verkko-opintoina Sosiaalipsykologia I (vain syyslukukaudella) ja Työ- ja organisaatiopsykologia -jaksot. Näille jaksoille voivat osallistua kaikki kiinnostuneet ilman pohjakoulutusvaatimuksia. Perusopinnot suorittaneille on tarjolla myös muita yksittäisiä jaksoja.

Opintojen sisältö ja opetusohjelmat: Tutustu opintojen sisältöön, opetus- ja opiskelutapoihin sekä aikatauluihin opinto-oppaassa.

> Opinto-opas

Ilmoittautuminen: Ilmoittautuminen syyslukukaudella alkaviin opintoihin alkaa 10.8.2023, kevään opintoihin 4.12.2023. Tarkista ilmoittautumisajat, opiskelijakiintiöt, opintomaksut ym. ilmoittautumispalvelusta. Opintojaksoja avataan ilmoittautumista varten myös tarpeen mukaan.

> Ilmoittautuminen opintokokonaisuuteen 5.12.2023 - 29.2.2024
> Ilmoittautuminen Työ- ja organisaatiopsykologian jaksolle 8.1. - 28.4.2024

Evoluutiopsykologian kokonaisuus

Evoluutiopsykologia on tieteenala, joka tutkii, miten evoluutio ja luonnonvalinta vaikuttavat ihmisen ja eläinten käyttäytymiseen ja mielen toimintaan. Tieteenalassa yhdistyvät kognitiivinen psykologia ja evoluutiobiologia.

> Evoluutiopsykologian kokonaisuus 25 op ja opintojaksoja