Oletko kiinnostunut ihmisen käyttäytymisestä ja kehityksestä syntymästä aikuisuuteen? Haluatko tietää, miten ihmisen havaitseminen, tarkkaavaisuus ja muisti toimivat ja miten näitä prosesseja tutkitaan psykologian alalla?

Psykologia tutkii ihmisen toimintaa ja sen lainalaisuuksia. Sen tutkimus liikkuu monien tieteenalojen rajamaastossa. Psykologia yhdistyy luontevasti mm. lääke- ja luonnontieteellisiin aloihin, humanistisiin tieteisiin sekä kasvatus- ja yhteiskuntatutkimukseen. Turun yliopistossa psykologian tutkintokoulutus on ensisijaisesti psykologin ammattipätevyyteen johtavaa koulutusta. Toisaalta se on yleiskoulutusta, joka soveltuu monenlaisiin tehtäviin työmarkkinoilla.

Avoimena yliopisto-opetuksena järjestettävät psykologian perus- ja aineopinnot sopivat kaikille, jotka ovat kiinnostuneita psykologiasta tieteenalana.

Opinnot sopivat ammatilliseksi lisäkoulutukseksi ja esimerkiksi osaksi kasvatus-, sosiaali- ja terveysalan opintoja. Tutkintoon tähtääville opinnot antavat mahdollisuuden tutustua oppiaineeseen ja hankkia valmiuksia valintakokeisiin. Turun yliopiston psykologian kandidaatin ja maisterin koulutukseen voi hakea yhteishaussa (ei avoimen väylän hakua).

> Tutkintokoulutuksen esittely

ESITTELYTILAISUUS 22.8.2024
Psykologian perus- ja aineopintojen infotilaisuus 22.8. klo 18.30 - 19.30 Zoomissa. Tervetuloa mukaan!

> Tapahtumakalenteri

Psykologian perusopinnot 25 op

Perusopintojen tavoitteena on antaa perustiedot psykologian osa-alueista, keskeisistä käsitteistä ja psykologian alalla tehtävästä tutkimuksesta.

Perusopinnot voi opiskella verkko-opintoina tai monimuoto-opintoina yhteistyöoppilaitoksissa. Opinnot ovat suoritettavissa yhden lukuvuoden aikana.

Opintokokonaisuus sisältää seuraavat opintojaksot:

 • Persoonallisuuspsykologian perusteet 5 op, 12.8.2024 - 30.6.2025  
 • Kehityspsykologian perusteet 5 op, 1.10.2024 - 30.6.2025
 • Terveyden ja mielenterveyden psykologian perusteet 5 op, 1.12.2024 - 31.7.2025 
 • Kognitiivisen ja neuropsykologian perusteet 5 op, 1.1. - 31.7.2025 
 • Psykologisen tutkimuksen perusteet 5 op, 1.1. - 31.7.2025

Opintojen sisältö ja opetusohjelmat: Tutustu opintojen sisältöön, opetus- ja opiskelutapoihin sekä aikatauluihin opinto-oppaassa, ks. Toteutukset (sininen palkki).

> Opinto-opas

VERKKO-OPINNOT
Verkko-opintoihin voi osallistua paikkakunnasta riippumatta lukuunottamatta opintojaksojen suorituksena olevia Exam-tenttejä. Tenttejä voi suorittaa Turun yliopistossa ja lisäksi useiden muiden korkeakoulujen Exam-tenttipalvelujen tiloissa.

Ilmoittautuminen: Ilmoittautuminen perusopintokokonaisuuteen ja syyslukukauden opintojaksoille alkaa 12.8., kevätlukukauden jaksoille 3.12. Tarkista ajat, opintomaksut ym. ilmoittautumispalvelusta. 

> Ilmoittautuminen perusopintoihin 12.8. - 30.11.2024
> Persoonallisuuspsykologian perusteet -jaksolle 12.8. - 30.11.2024 
> Kehityspsykologian perusteet -jaksolle 12.8. - 30.11.2024 
> Terveyden ja mielenterveyden perusteet -jaksolle 1.11.2024 - 28.2.2025

MONIMUOTO-OPINNOT YHTEISTYÖOPPILAITOKSISSA
Perusopinnot ovat tarjonnassa HEO kansanopistossa ja Linnasmäen opistossa.

Ilmoittautuminen: Kysy lisätietoja ja ilmoittaudu ensin suoraan opistoon. Saat opistosta ohjeet ilmoittautumiseen avoimen yliopisto-opetuksen ilmoittautumispalvelussa.

Psykologian aineopinnot 35 op

Aineopintojen tavoitteena on laajentaa perustietoja psykologian osa-alueista, keskeisistä käsitteistä ja psykologian alalla tehtävästä tutkimuksesta. Opinnot soveltuvat niin harrasteopiskelijalle, joka haluaa perehtyä ihmisen psyykkistä toimintaa koskevaan tieteelliseen tutkimukseen, kuin oman työn kehittämiseen esimerkiksi hoito- tai kasvatusalalle.

Aineopinnot järjestetään verkko-opintoina. Opinnot voi suorittaa paikkakunnasta riippumatta lukuunottamatta Exam-tenttejä. Tenttejä voi suorittaa Turun yliopistossa ja lisäksi useiden muiden korkeakoulujen Exam-tenttipalvelujen tiloissa. 

Aineopintoihin voi ilmoittautua ja aloittaa opiskelun lukuvuoden aikana heti, kun perusopinnot on suoritettu. 

Opintokokonaisuus sisältää seuraavat opintojaksot:

 • Kehityspsykologia II 5 op
 • Kognitiiviset prosessit 4 op
 • Cognitive Neuroscience 5 op
 • Sosiaalipsykologia I 5 op
 • Persoonallisuuspsykologia II 3 op
 • Mielenterveyden häiriöt 4 op
 • Psykologian historia 3 op
 • Työ- ja organisaatiopsykologia 6 op

Voit opiskella myös yksittäisiä jaksoja. Työ- ja organisaatiopsykologian jaksolle voi osallistua ilman aiempia opintoja. Jos ole suorittanut perusopinnoista samaa aihetta käsittelevän jakson, voit ilmoittautua Kehityspsykologia II, Kognitiiviset prosessit, Cognitive Neuroscience, Persoonallisuuspsykologia II ja Mielenterveyden häiriöt -jaksoille. Tarkista jaksojen esitietovaatimukset ilmoittautumispalvelusta. 

Opintojen sisältö ja opetusohjelmat: Tutustu opintojen sisältöön, opetus- ja opiskelutapoihin sekä aikatauluihin opinto-oppaassa, ks. Toteutukset. Opinnot suoritetaan sivuaineopiskelijoille tarkoitettujen ohjeiden mukaisesti.

> Opinto-opas

Ilmoittautuminen: Ilmoittautuminen syyslukukaudella alkaviin alkaa 12.8., kevään opintoihin 3.12. Tarkista ajat, esitietovaatimukset, opiskelijakiintiöt, opintomaksut ym. ilmoittautumispalvelusta. Yksittäisten jaksojen tiedot voit hakea ilmoittautumispalvelusta hakusanalla psykologia tai jakson nimellä.

> Ilmoittautuminen aineopintoihin 12.8. - 

Psykologian muita opintojaksoja