Ihmiset keskustelevat ryhmissä aulassa.

Psykologian opinnot avoimessa yliopistossa

Psykologia tutkii ihmisen toimintaa ja sen lainalaisuuksia. Sen tutkimus liikkuu monien tieteenalojen rajamaastossa. Psykologia yhdistyy luontevasti muun muassa lääke- ja luonnontieteellisiin aloihin, humanistisiin tieteisiin sekä kasvatus- ja yhteiskuntatutkimukseen.

Psykologian tutkintokoulutus on ensisijaisesti psykologin ammattiin johtavaa koulutusta. Toisaalta se on yleiskoulutusta, joka soveltuu monenlaisiin tehtäviin työmarkkinoilla.

Avoimena yliopisto-opetuksena järjestettävät psykologian opinnot sopivat mm. ammatilliseksi lisäkoulutukseksi ja osaksi sosiaali- ja terveysalan opintoja.

Tutkintoon tähtääville opinnot avoimessa yliopistossa antavat mahdollisuuden tutustua oppiaineeseen ja hankkia valmiuksia valintakokeisiin. Turun yliopistoon voi psykologian kandidaatin ja maisterin koulutukseen hakea yhteishaussa, ks. tutkintokoulutuksen esittely. Koulutukseen ei ole avoimen väylän hakua.

Psykologian perusopinnot 25 op

Perusopintojen tavoitteena on antaa monipuolinen kuva psykologiasta tieteenä ja sen keskeisistä osa-alueista.

Opintokokonaisuus sisältää seuraavat opintojaksot:

 • Kehityspsykologian perusteet 5 op
 • Terveyden ja mielenterveyden psykologian perusteet 5 op
 • Kognitiivisen ja neuropsykologian perusteet 5 op
 • Persoonallisuuspsykologian perusteet 5 op
 • Psykologisen tutkimuksen perusteet 5 op

Perusopintoja järjestetään verkko-opintoina, jotka voi suorittaa täysin etäopiskeluna. Lisäksi opintoja järjestetään monimuoto-opintoina yhteistyöoppilaitoksissa. Opintokokonaisuudesta voi opiskella myös yksittäisiä opintojaksoja.

> Opetusohjelmat lukuvuonna 2020 - 2021

> Opetusohjelmat kesä 2021

> Opetusohjelmat lukuvuonna 2021 - 2022 (julkaistaan touko-kesäkuussa)

Psykologian aineopinnot 35 op

Aineopintojen tavoitteena on laajentaa perustietoja psykologian osa-alueista, keskeisistä käsitteistä ja psykologian alalla tehtävästä tutkimuksesta. Opinnot soveltuvat niin harrasteopiskelijalle, joka haluaa perehtyä ihmisen psyykkistä toimintaa koskevaan tieteelliseen tutkimukseen, kuin oman työn kehittämiseen esimerkiksi hoito- tai kasvatusalalle.

Opintokokonaisuus sisältää seuraavat opintojaksot (osa valinnaisia):

 • Kehityspsykologia II 5 op
 • Kognitiiviset prosessit 4 op
 • Cognitive neuroscience 5 op
 • Sosiaalipsykologia I 5 op
 • Persoonallisuuspsykologia II 3 op
 • Psyykkiset häiriöt 4 op
 • Psykologian historia 4 op
 • Työ- ja organisaatiopsykologia 5 op
 • Sosiaalipsykologia II 3 op
 • Psyykkiset traumat 3 op / Stressilääketiede 3 op

Aineopinnot järjestetään verkko-opintoina. Opintoihin voi ilmoittautua ja opiskelun aloittaa heti, kun perusopinnot on suoritettu vähintään hyvin tiedoin. Opintokokonaisuudesta voi opiskella myös yksittäisiä jaksoja.

> Opetusohjelmat lukuvuonna 2020 - 2021

> Opetusohjelmat lukuvuonna 2021 - 2022 (julkaistaan touko-kesäkuussa)