Psykologia, psykologian kandidaatti ja psykologian maisteri (3 v + 2,5 v)

Koulutus sopii sinulle, jos:

 • olet kiinnostunut ihmisen käyttäytymisestä ja ihmismielen toiminnoista
 • haluat oppia lisää ihmisen tiedonkäsittelystä, persoonallisuudesta ja kehityksestä syntymästä aikuisuuteen
 • haluat oppia soveltamaan hankkimiasi tietoja ja taitoja psykologin ammatissa

Psykologian opiskelu yliopistossa tarjoaa tutkittua tietoa arvelujen ja luulojen tilalle. Psykologian koulutus on ensisijaisesti psykologin ammattiin johtavaa, se tarjoaa samalla myös erikoispsykologin jatkokoulutuskelpoisuuden. Valmistuneiden psykologien työllisyystilanne on hyvä.  

Opetuksessa tulevat esille Turun yliopiston psykologian tutkimuksen vahvuusalueet, kuten kognitiivinen psykologia, neuro- ja kehityspsykologia, terveyspsykologia ja kliininen psykologia. Tutkimushankkeissa tutkitaan mm. suomalaisten tiedepääomaa, käyttäytymistieteellisiä keinoja ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi, sosiaalisen vuorovaikutuksen varhaiskehitystä sekä oppimisvaikeuksien ja niihin kytkeytyvien mielenterveysongelmien taustalla olevia neurobiologisia, kognitiivisia, sosio-emotionaalisia ja ympäristötekijöitä. Turun yliopiston psykologian oppiaine onkin sijoittunut hyvin kansainvälisissä alan tutkimusvertailuissa. Kliinistä psykologiaa opiskellaan moniammatillisella opetusklinikalla aidoissa asiakastilanteissa.
 
Opetusta annatetaan usein pienryhmissä, mikä mahdollistaa opettajien ja opiskelijoiden väliset luottamukselliset ja avoimet suhteet. Opetusta kehitetään keräämällä opiskelijoilta palautetta jokaisen opintokokonaisuuden jälkeen, ja koulutuksen keskeyttämisprosentti on olematon.

Saija Yli-Rahnasto
Mitä enemmän olen käynyt oman alan kursseja sekä tutustunut erikoisaloihin, sitä kiinnostavammilta ne vaikuttavat. Eniten tällä hetkellä minua kiinnostaa neuropsykologia ja urheilupsykologia.
Saija Yli-Rahnasto
psykologian opiskelija
Get inspired by the future.
Meiltä valmistut työhön jossa voit vaikuttaa

Koulutuksesta valmistuneiden uramahdollisuuksia:

 • psykologi
 • koulupsykologi
 • työterveyspsykologi
 • tutkija
 • konsultti
 • tuntiopettaja
 • yrittäjä
 • projektipäällikkö
 • yliopistonlehtori

Mihin työtehtäviin koulutuksesta valmistuneet ovat sijoittuneet? Katso töissä.fi-palvelusta