Psykologia, psykologian kandidaatti ja psykologian maisteri (3 v + 2,5 v)

Koulutus sopii sinulle, jos:

 • olet kiinnostunut ihmisen käyttäytymisestä ja ihmismielen toiminnoista
 • haluat oppia lisää ihmisen tiedonkäsittelystä, persoonallisuudesta ja kehityksestä syntymästä aikuisuuteen.
 • haluaa oppia soveltamaan hankkimiasi tietoja ja taitoja psykologin ammatissa

Psykologian opiskelu yliopistossa tarjoaa tutkittua tietoa arvelujen ja luulojen tilalle. Psykologian koulutus on ensisijaisesti psykologin ammattiin johtavaa, se tarjoaa samalla myös erikoispsykologin jatkokoulutuskelpoisuuden. Valmistuneiden psykologien työllisyystilanne on hyvä.  

Opetuksessa hyödynnetään Turun yliopiston psykologian tutkimuksen vahvuusalueita kuten neuro- ja kehityspsykologiaa, evoluutiopsykologiaa ja kliinistä psykologiaa, jota opiskellaan moniammatillisella opetusklinikalla aidoissa asiakastilanteissa. Turun yliopiston psykologian oppiaine onkin sijoittunut hyvin kansainvälisissä alan tutkimusvertailuissa.
 
Opetusta annatetaan usein pienryhmissä, mikä mahdollistaa opettajien ja opiskelijoiden väliset luottamukselliset ja avoimet suhteet. Opetusta kehitetään keräämällä opiskelijoilta palautetta jokaisen opintokokonaisuuden jälkeen, ja koulutuksen keskeyttämisprosentti on olematon.

Sofia Kahri
Inspiroidun kuunnellessani oman alan huippututkijoiden luentoja, palkitsevassa ryhmätyöprosessissa tai ihan vaan kampuksella kävellessä. Hienointa on kokea kuuluvansa yhteisöön, jonka yhteisenä tavoitteena on uuden tiedon etsiminen.
Sofia Kahri
psykologian opiskelija
Get inspired by the future.
Meiltä valmistut työhön jossa voit vaikuttaa

Koulutuksesta valmistuneiden uramahdollisuuksia:

 • psykologi
 • koulupsykologi
 • työterveyspsykologi
 • tutkija
 • konsultti
 • tuntiopettaja
 • yrittäjä
 • projektipäällikkö
 • yliopistonlehtori