yhteiskuntatieteellisen opiskelijoita aulassa

Opiskelu yhteiskuntatieteellisessä tiedekunnassa

Turun yliopiston yhteiskuntatieteellisessä tiedekunnassa annettavan koulutuksen vahvuuksia ovat laaja-alaisuus, monipuolisuus ja tutkimukseen perustuva opetus. Tiedekunnasta valmistuneet vaikuttavat merkittävissä tehtävissä yhteiskunnan eri aloilla.

Nykyaikaista koulutusta Publicumissa

Yhteiskuntatieteilijöiden oma laitosrakennus Publicum sijaitsee alakampuksella, aivan Ylioppilaskylän naapurissa. Tilat tukevat opetusta, jossa on perinteisen luento- ja seminaariopetuksen rinnalle tuotu oppiaineiden tavoitteiden mukaisesti muun muassa klinikkatoimintaa, pienryhmätyöskentelyä ja harjoittelujaksoja.

Tiedekunnasta valmistuneista maistereista suurin osa sijoittuu tutkimuksen, koulutuksen, opetuksen, hallinnon sekä viestinnän asiantuntija- ja johtotehtäviin. Logopedia, psykologia ja sosiaalityö antavat lain edellyttämän pätevyyden ammattiin. Mahdollisuuksia tarjoaa myös kansainvälinen työkenttä, jolle saa erinomaisia valmiuksia sopivilla ainevalinnoilla sekä käyttämällä kansainvälisen opiskelijavaihdon ja työharjoittelun suomia mahdollisuuksia.

Perustutkintokoulutus

Yhteiskuntatieteellisessä tiedekunnassa annetaan koulutusta yhteiskuntatieteellisellä sekä psykologian ja logopedian koulutusaloilla. Tiedekunnallamme on tarjolla kuusi koulutusohjelmaa.  Koulutuksiin voi hakea joko korkeakoulujen yhteishaussa tai erillishauilla. 

Sekä kandidaatin että maisterin tutkintoihin kuuluu pääaineen lisäksi sivuaineopiskelua. Sivuaineita voi opiskella omassa tiedekunnassa, muissa tiedekunnissa, kansainvälisen vaihdon aikana ulkomailla, avoimessa yliopistossa tai joissakin tapauksissa myös toisissa yliopistoissa.

Jos olet suorittanut kandiaattitutkintosi jossakin muussa yliopistossa, voit haikea maisterivaiheen opintoihin Turun yliopistoon. Yhteiskuntatieteellisellä tiedekunnalla on valikoimissaan myös kansainvälinen maisteriohjelma East Asian Studies.

Miksi meille opiskelijaksi? Opiskelijat kertovat

Tutustu yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan opiskelumahdollisuuksiin

Tietoa hakijalle ja uudelle opiskelijalle

Tiedekunnan omat opiskelijalähettiläät

Saija Yli-Rahnasto
Mitä enemmän olen käynyt oman alan kursseja sekä tutustunut erikoisaloihin, sitä kiinnostavammilta ne vaikuttavat. Eniten tällä hetkellä minua kiinnostaa neuropsykologia ja urheilupsykologia.
Saija Yli-Rahnasto
psykologian opiskelija
opiskelijalähettiläs 2022-2023
Anni Kalliokoski
Haaveilen urasta kansainvälisessä organisaatiossa, kuten YK:ssa tai EU:ssa, tai työstä ulko- ja turvallisuuspoliittisten kysymysten parissa, eritysesti puolustusvoimissa tai ulkoministeriössä.
Anni Kalliokoski
poliittisen historian opiskelija
opiskelijalähettiläs 2022-2023

Jatko-opiskelu

Turun yliopiston yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan jatkokoulutuksen tavoitteena on antaa valmiudet toimia tutkimus- ja opetustehtävissä sekä muissa vaativissa asiantuntijatehtävissä.

Yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan jatkotutkintoja ovat valtiotieteiden, psykologian ja filosofian lisensiaatin ja tohtorin tutkinto. Valtaosa tohtorikoulutettavista suorittaa nykyään pelkän väitöstutkinnon.

Kaikki tiedekunnassa väitöstutkintoa tekemään hyväksytyt jatko-opiskelijat kuuluvat sekä Turun yliopiston tutkijakouluun (UTUGS) että yhteen UTUGS:in alla toimivaan tohtoriohjelmaan:

1) Yhteiskunta- ja käyttäytymistieteiden tohtoriohjelma

2) Eriarvoisuuden, interventioiden ja hyvinvointivaltion tutkimuksen tohtoriohjelma

3) Turun kliininen tohtoriohjelma

Ohjeita jatko-opiskelijalle ja jatko-opinto-oikeutta hakevalle
Kielitaidon osoittaminen tohtorintutkinnon opinto-oikeutta haettaessa

Hakijan tulee olla suomen- tai englanninkielentaitoinen, jotta hän pystyy osallistumaan opetukseen ja kommunikoimaan yliopiston henkilökunnan kanssa. Toimiminen kansainvälisessä tiedeyhteisössä edellyttää käytännössä aina myös englannin kielen taitoa. Opinto-oikeushaun yhteydessä hakijan tulee osoittaa kielitaitonsa jollakin alla luetelluista tavoista:

Hyväksyttävät kielitestit ja niiden vähimmäisvaatimukset ovat:

 • IELTS-testi: 6.55, ei yhtään yksittäistä alle 6.0
 • TOEFL-testi: 575 (paper-based test) /  92 (internet-based test), ei yhtään yksittäistä alle 20
 • Cambridge Certificate in Advanced English (CAE) tai Cambridge Certificate of Profiency in English (CPE), arvosana "C" tai korkeampi
 • Pearson Test of English Academic, (PTE A): pistemäärä vähintään 62, ei yhtään yksittäistä alle 54
 • Suomen Opetushallituksen Yleinen kielitutkinto englanninkielellä: vähintään taitotasoasteikon tasolla 5 jokaisella kielen osa-alueella

Kielitaito katsotaan riittäväksi, eikä kielitestiä vaadita, jos hakija

 • on suorittanut korkeakoulututkinnon ja siihen vaadittavat opinnot
  • yliopistossa tai ammattikorkeakoulussa Suomessa
  • yliopistossa tai ammattikorkeakoulussa EU-/ETA-maassa englannin kielellä. Tutkintokielen tulee käydä ilmi tutkintotodistuksesta tai sen liitteestä, opintorekisteriotteesta tai muusta kyseessä olevan korkeakoulun antamasta virallisesta dokumentista.
  • Yhdysvalloissa, Kanadassa, Isossa-Britanniassa, Irlannissa, Australiassa tai Uudessa Seelannissa sijaitsevassa yliopistossa englannin kielellä.
 • on suorittanut perusasteen tai toisen asteen koulutuksen suomen kielellä.
 • on suorittanut toisen asteen tutkinnon englannin kielellä Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Isossa-Britanniassa, Irlannissa tai Uudessa-Seelannissa englannin kielellä. Tällöin toisen asteen tutkinnon tutkintotodistus tulee liittää hakemuksen liitteiksi.

Muussa tapauksessa hakijan on suoritettava kielitesti.

Huom! Kielitestin tuloksen täytyy olla saapunut Turun yliopistoon testin järjestäjän lähettämänä hakuajan päättymiseen mennessä. Kielitestin tekemiseen liittyvät järjestelyt ovat hakijan vastuulla.

Kielitestin tulos on voimassa testin järjestäjän ilmoittamaan erääntymispäivään asti. Jos erääntymispäivää ei ole ilmoitettu, kielitestin tulos on voimassa korkeintaan neljä (4) vuotta.

Väitöstutkimuksen ohjaus

Tohtorikoulutettavalle määrätään vähintään yksi ohjaaja. Pääohjaaja on oppiaineen professori tai tohtorin tutkinnon suorittanut opettaja tai tutkija. Toinen ohjaaja voi olla myös oppiaineen ulkopuolelta.

Ohjausta varten laaditaan ohjaussuunnitelma, jossa tohtorikoulutettava ja ohjaaja sopivat väitöskirjatyön tavoitteista, aikataulusta, ohjauksen käytännön toteutuksesta sekä muista työn etenemisen kannalta keskeisistä kysymyksistä. Suunnitelmaan kirjataan sekä opiskelijan että ohjaajan vastuut ja, mikäli ohjaajia on useampia kuin yksi, ohjaajien välinen työnjako. Suunnitelmaa voidaan täydentää ja muuttaa jatko-opintojen kuluessa. Suunnitelman alkuperäiskappale arkistoidaan oppiaineessa ja kopio sopimuksesta toimitetaan jatko-opiskelijalle ja tohtoriohjelman koordinaattorille.

Tohtoriohjelman johtoryhmä käsittelee ohjaukseen liittyvät ongelmatapaukset. Selvittelyssä kuullaan kaikkia osapuolia. Mahdollisesta ohjaajan vaihtamisesta päättää dekaani. Ongelmatilanteissa voi ottaa yhteyttä koordinaattori Vesa Rautioon (vesa.rautio@utu.fi ; 050 416 8345).​

 

Erikoistumiskoulutus

Erikoistumiskoulutus on uusi koulutusmuoto tutkintoon johtavan koulutuksen ja täydennyskoulutuksen rinnalla.

>> Lue lisää yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan tuottamista erikoistumiskoulutuksista, joita ovat

Monikulttuurisen asiantuntijuuden erikoistumiskoulutus
Erikoispsykologikoulutus
Erikoissosiaalityöntekijän koulutus
Erikoistumiskoulutus TOPSOS - sosiaalivakuutuksen huippu-asiantuntijoiden erikoistumiskoulutusohjelma