Turun yliopiston tutkijakoulu UTUGS - tohtorikoulutettavalle

Turun yliopiston tutkijakoulu UTUGS vastaa tohtorikoulutuksen kehittämisestä ja tarjoaa tohtorikoulutettaville tukea koulutuksen eri vaiheissa.

Tutkijakoulun tietojärjestelmä UGIS

UGIS (University of Turku Graduate School Information System) on Turun yliopiston tutkijakoulun tietojärjestelmä. 

UGIS digitalisoi tohtorikoulutuksen elinkaaren tarjoten elinkaareen liittyville tahoille (mm. koordinaattorit ja ohjaajat) yhtenäisen portaalin palvelujen ja ohjeistuksen löytämiseen. Ennalta määritetty elinkaari ja sen seuraaminen mahdollistavat myös prosessien digitalisoinnin esimerkiksi raportointiin liittyvien tietojen keräyksen automatisoimiseksi.

UGIS-portaalin pääkäyttäjäryhmät ovat tohtorikoulutettavat, heidän ohjaajansa sekä koordinaattorit ja sihteerit sekä tohtoriohjelmista että tiedekunnista. Muihin käyttäjiin lukeutuvat tutkijakoulun, tiedekunnan ja hallinnon toimintaa ohjaavat tahot.

Käyttöohjeet UGIS-portaaliin tohtorikoulutettavalle

Käyttöohjeet UGIS-portaaliin ohjaajalle

 

Miten UGISta käytetään?

UGIS-portaali löytyy osoitteesta ugis.utu.fi. Järjestelmän käyttö vaatii, että kuulut johonkin seuraavista käyttäjäryhmistä:

 • tohtorikoulutettava,
 • ohjaaja,
 • pääaineen vastuuhenkilö/valvoja,
 • seuranta/ohjausryhmän jäsen,
 • koordinaattori,
 • virkailija.

Lisäksi sinulla tulee olla utu-tunnus, että voi kirjautua järjestelmään. Mikäli sinulla on ongelmia järjestelmään pääsyssä tai kysymyksiä järjestelmän käyttöön liittyen, olethan yhteydessä tiedekunnan tohtoriohjelmakoordinaattoriin. 

Vikatilanteissa voit lähettää sähköpostia osoitteeseen ugis@utu.fi. Ruudunkaappaus virheestä ja lyhyt selitys yritetystä toiminnosta auttavat nopeinten ratkaisun löytymiseen.

UGIS toimii Firefox, Chrome ja Opera selaimilla, valitettavasti Explorer tai Edge eivät ole yhteensopivia UGIS-järjestelmän kanssa.

Tohtorikoulutettavan vuosiseuranta

Tohtorikoulutettavien vuosiraportointi on yksi keskeinen tohtorikoulutuksen laadunvarmistuskeino. Vuosiraportoinnista hyötyy erityisesti tohtorikoulutettava itse ja hänen ohjaajansa, mutta raportointien perusteella kehitetään myös tohtoriohjelmien ja tutkijakoulun toimintaa.

Tohtorikoulutettava raportoi vuosittain koulutuksensa edistymisestä tammikuussa. Raportointi tehdään täyttämällä oman tohtoriohjelman Webropol lomake.

Tohtorikoulutettava itse ja hänen ohjaajansa, seuranta/ohjausryhmän jäsenensä ja oppiaineen vastuuhenkilönsä (valvoja) näkevät koulutuksen ja tutkimuksen edistymiseen liittyvien kysymysten vastaukset UGIS-järjestelmässä.

Aktiivisuuden seuranta

Vuosiseurantaraporttia käytetään aktiivisuuden seurannassa.

Passiivirekisteriohjeet jatko-opiskelijalle ja tohtorikoulutettavan aktiivisuus

  Ohjaus tohtorikoulutuksessa

  Ohjauskäytänteet tohtorikoulutuksessa
  Tohtorikoulutuksessa tavoitetta edistää laadukas ohjaus, jossa korostuvat ohjaajan asiantuntemus ja sitoutuminen tohtorikoulutettavan yksilölliseen ohjaukseen. Tohtorikoulutettavien ohjauksen tavoite on olla innostavaa ja joustavaa, ja sen tulee tukea tohtorikoulutettavien tutkimustyötä ja tohtoriopintoja.

  >> Rehtorin päätös tohtorikoulutettavan ohjauksesta 

  >> Tutkijakoulun menettelytapaohje ristiriidoista tohtorikoulutettavien ohjauksessa

  >> Tutkijakoulun ohjaussuunnitelmamalli 

  >> Hyvät seuranta/ohjausryhmäkäytänteet

   

  Mentorointi

  Turun yliopiston ja Åbo Akademin yhteinen mentorointiohjelma tukee tohtorikoulutettavia ja tutkijatohtoreita oman osaamisen kehittämisessä ja tunnistamisessa. Mentorointi on ohjausprosessi, jossa osaava ja kokeneempi asiantuntija (mentori) antaa tukea kehittymishaluiselle henkilölle (aktori). Mentorointi tapahtuu pienryhmissä tai pareittain (mentori ja 1-2 mentoroitavaa). Mentorointi tukee aktoria hänen itsensä asettamien tavoitteiden mukaan esim. työuran suunnittelussa tai sen uudelleen suuntaamisessa, verkostojen laajentamisessa oman alansa toimijoiden kanssa ja oman osaamisen tunnistamisessa. Mentorointi perustuu vapaaehtoiseen työskentelyyn, jonka kulmakiviä ovat avoimuus, luottamuksellisuus ja sitoutuneisuus. Ohjelmaan osallistuminen edellyttää sitoutumista ja aktiivisuutta sekä kiinnostusta mentoria, hänen työtään ja kokemustaan kohtaan.

  Aktorit valitaan hakemusten perusteella. Mentorointiohjelma alkaa vuosittain tammikuussa ja päättyy lokakuussa. Mentorointiohjelmaan haetaan syyskuussa. Mentoreiksi haluavilta otetaan ilmoittautumisia vastaan ympäri vuoden.

  >> Mitä on mentorointi? Tutustu Turun yliopiston mentorointiohjelmiin
   

  >> Lue osallistujien mentorointikokemuksista
   

  >> Tohtorikoulutettavien ja tutkijatohtoreiden mentorointiohjelman hakuohjeet

  Tohtorikoulutettavan uraohjaus

  Tohtorikoulutettava voi käydä uraohjauskeskustelun ohjaajansa kanssa tai se voidaan toteuttaa osana seurantaryhmän kokousta. Hyvä hetki urakeskustelulle on esimerkiksi alkuvuodesta vuosiseurannan yhteydessä.

  >> Uraohjauksesta tohtorikoulutettaville

  Tutkijakoulun linjaukset ja ohjeet

  Tutkijakoulun linjaukset ja ohjeet löytyvät yliopiston intranetistä.

  > Tutkijakoulun intranetsivut

  Sähköiset järjestelmät

  Tohtorikoulutuksen sähköisillä järjestelmillä edistetään tohtorikoulutuksen sujuvia ja yhdenmukaisia hallinnollisia prosesseja läpi yliopiston.

  Tohtorikoulutuksen sähköiset järjestelmät