Oikeustieteen tohtoriohjelma

Oikeustieteen tohtoriohjelma kattaa koko oikeustieteen alan ja vastaa oikeustieteellisestä tohtorikoulutuksesta osana Turun yliopiston tutkijakoulua.

Tohtoriohjelma vastaa oikeustieteellisen tohtorikoulutuksen sisällöllisestä kehittämisestä pyrkien varmistamaan oikeustieteellisten väitöskirjojen korkean laatutason ja edistämään oikeustieteen kansainvälistymistä. Oikeustieteen tohtoriohjelmaan kuuluvat kaikki oikeustieteellisessä tiedekunnassa oikeustieteen tohtorin tutkintoa suorittamaan hyväksytyt jatko-opiskelijat. Oikeustieteellinen tiedekunta voi olla mukana myös valtakunnallisissa tohtoriohjelmissa ja toimia yhteistyössä muiden tutkijankoulutusohjelmien kanssa.

Tohtoriohjelmasta vastaavat tohtoriohjelman johtaja ja tohtoriohjelman johtoryhmä.

Ota yhteyttä

Sähköposti: lawpostgraduate@utu.fi

Tohtoriohjelman johtaja:
apulaisprofessori Mika Viljanen

Tohtoriohjelman varajohtaja:
dosentti, yliopistonlehtori Elsa Saarikkomäki

Tohtoriohjelman koordinaattori: Kirsi Tuohela