Oikeustieteellisen tiedekunnan toimikunnat

Toimikuntien tehtävänä on opetukseen ja sen kehittämiseen, tutkijakoulutukseen, tutkimukseen tai muuhun toimintaan liittyvien asioiden suunnittelu ja valmistelu.

Tiedekunnan dekaani asettaa toimikunnat omaksi toimikaudekseen.

Tohtoriohjelman johtoryhmä

Tohtoriohjelman johtoryhmä

Oikeustieteen tohtoriohjelman johtoryhmä on yliopiston tutkijakoulun johtajan päätöksellä asetettu ajalle 1.8.2021.-31.7.2025

Oikeustieteen tohtoriohjelman johtoryhmän jäsenet:

professori Mika Viljanen (tohtoriohjelman johtaja)
professori Mia Korpiola 1.1.2022 lähtien
professori Raimo Siltala
professori Jukka Snell
yliopistonlehtori Elsa Saarikkomäki (tohtoriohjelman varajohtaja)
väitöskirjatutkija Sonja Vilenius (varajäsen väitöskirjatutkija Jani Hannonen)

Varajäsenet:


Tohtoriohjelman johtoryhmän sihteerinä ja pöytäkirjanpitäjänä toimii tohtoriohjelman koordinaattori.

Johtoryhmän toimikausi on neljä vuotta kuitenkin niin, että tohtorikoulutettavien edustajien toimikausi on kaksi vuotta.

Tohtoriohjelman johtoryhmän tehtävänä on erityisesti:

  1. järjestää tohtorintutkinnon suoritusoikeutta koskeva haku 2-4 kertaa vuodessa yhteistyössä osallistuvien tiedekuntien kanssa ja tehdä tutkinnonsuoritusoikeuden myöntämisestä ehdotus tiedekunnalle;
  2. järjestää haku Turun yliopiston tutkijakoulun tukemiin tohtorikoulutettavan tehtäviin (haettavana tulee tällöin olla myös oikeus suorittaa tohtorintutkinto Turun yliopistossa) ja tehdä laitokselle/tiedekunnalle ehdotus näihin tehtäviin valittavista hakijoista;
  3. suunnitella, organisoida ja kehittää tohtoriohjelman koulutusta ja muuta toimintaa sekä varmistaa toiminnan laatu;
  4. seurata tohtorikoulutettavien edistymistä;
  5. edistää tohtoriohjelman paikallista, kansallista ja kansainvälistä verkostoitumista ja päättää yhteistyön periaatteista; sekä
  6. päättää tohtoriohjelmalle osoitetun rahoituksen kohdentamisesta.
Tutkimustoimikunta

Tutkimustoimikunta

Tutkimustoimikunnan tehtävänä on tiedekunnassa tehtävän tutkimuksen arviointi ja kehittäminen, tutkimusstrategian suunnittelu ja sen toimeenpanon valmistelu sekä tutkimusrahoituksen edellytysten vahvistaminen.

Tiedekunnan dekaani nimittää toimikunnan jäsenet toimikaudekseen.

Tutkimustoimikunnan kokoonpano toimikaudella 1.1.2020-31.12.2024:

Varadekaani, professori Anne Alvesalo-Kuusi (puheenjohtaja)
Professori Outi Korhonen 
Professori Tuomas Mylly
Apulaisprofessori Daniela Alaattinoğlu (15.3.2024 alkaen)
Yliopistonlehtori Hanna Malik
Tutkijatohtori Aleida Lujan Pinelo
Tohtorikoulutettava Carlo Gatti 

Toimikunnan varajäsenenä toimii väitöskirjatutkija Ferdinando La Placa (15.3.2024 alkaen)

Tutkimustoimikunnan sihteerinä ja pöytäkirjanpitäjänä toimii tutkimuskoordinaattori.

Peruskoulutustoimikunta

Peruskoulutustoimikunta

Peruskoulutustoimikunnan tehtävänä on tiedekunnan perustutkintokoulutuksen kehittäminen ja suunnittelu, kansainvälinen maisteriohjelma mukaan lukien.

Tiedekunnan dekaani nimittää toimikunnan jäsenet toimikaudekseen.

Peruskoulutustoimikunnan kokoonpano toimikaudella 1.1.2024-31.12.2024:

Jäsenet:
Professori Tuulikki Mikkola (puheenjohtaja)
Professori Tuomas Hupli
Apulaisprofessori Teemu Juutilainen
Väitöskirjatutkija Johanna Vanto
Opiskelija Kia Tarvainen (Lex ry:n opintovastaava)
Opiskelija Elisa Hyvärinen

Varajäsenet:
Professorien varajäsen professori nimitetään myöhemmin
Apulaisprofessori Annika Rosin (Juutilainen)
Väitöskirjatutkija Essi Reinilä (Vanto)
Opiskelija Kaapo Havuluoto (Tarvainen)
Opiskelija Jimi Salonen (Hyvärinen)


Varajäsen osallistuu toimikunnan työskentelyyn varsinaisen jäsenen ollessa estynyt tai esteellinen.

Peruskoulutustoimikunnan sihteerinä ja pöytäkirjanpitäjänä toimii opintopäällikkö.

Opetustaitotoimikunta

Opetustaitotoimikunta

Opetustaitotoimikunnan tehtävänä on edistää tiedekunnan opetus- ja tutkimushenkilöstön opetustaidon kehittämistä laadullisesti korkeatasoiseksi ja monipuoliseksi sekä avustaa tiedekunnan opetus- ja tutkimustehtävien täyttöä varten asetettuja valmisteluryhmiä kärkihakijoiden opetusansioiden kokonaisarvioinnissa.

Tiedekunnan dekaani nimittää toimikunnan jäsenet toimikaudekseen.

Opetustaitotoimikunnan kokoonpano ajalla 1.1.-31.12.2024:

Jäsenet:
Professori Antti Aine (puheenjohtaja)
Väitöskirjatutkija Samuli Melart 
Opiskelija Niilo Peräaho

Varajäsenet:
Professori Tuomas Hupli (varapuheenjohtaja)
Väitöskirjatutkija Henna Hyvärinen
Opiskelija Kaapo Havuluoto (Peräaho)

Täydennyskoulutustoimikunta

Täydennyskoulutustoimikunnan tehtävänä on kehittää tiedekunnan tarjoamaa täydennyskoulutusta ja tukea tiedekuntaa elinikäisen oppimisen tavoitteiden toteuttamisessa.

Tiedekunnan dekaani nimittää toimikunnan jäsenet toimikaudekseen.

Täydennyskoulutustoimikunnan kokoonpano toimikaudella 1.1.2020-31.12.2024:

Jäsenet:
Professori Jaakko Ossa (puheenjohtaja)
Professori Tuulikki Mikkola
Tutkijatohtori Dhanay Cadillo Chandler