Oikeustieteellisen tiedekunnan toimikunnat

Toimikuntien tehtävänä on opetukseen ja sen kehittämiseen, tutkijakoulutukseen, tutkimukseen tai muuhun toimintaan liittyvien asioiden suunnittelu ja valmistelu.

Tiedekunnan dekaani asettaa toimikunnat omaksi toimikaudekseen.

Tohtoriohjelman johtoryhmä

Tohtoriohjelman johtoryhmä

Oikeustieteen tohtoriohjelman johtoryhmä on yliopiston tutkijakoulun johtajan päätöksellä asetettu ajalle 1.8.-31.12.2019

Oikeustieteen tohtoriohjelman johtoryhmän jäsenet:

Professori Anne Kumpula (tohtoriohjelman johtaja)
Professori Juha Lavapuro
Apulaisprofessori Mika Viljanen
Tutkijatohtori Liisa Lähteenmäki
Tohtorikoulutettava Karoliina Helle (tohtorikoulutettava Johanna Sammalmaa)
Tohtorikoulutettava Jussi Jaakkola (tohtorikoulutettava Liudmila Sivetc)

Tohtoriohjelman johtoryhmän sihteerinä ja pöytäkirjanpitäjänä toimii tohtoriohjelman koordinaattori.

Johtoryhmän toimikausi on neljä vuotta kuitenkin niin, että tohtorikoulutettavien edustajien toimikausi on kaksi vuotta.

Tohtoriohjelman johtoryhmän tehtävänä on erityisesti:

1. järjestää tohtorintutkinnon suoritusoikeutta koskeva haku 2-4 kertaa vuodessa yhteistyössä osallistuvien tiedekuntien kanssa ja tehdä tutkinnonsuoritusoikeuden myöntämisestä ehdotus tiedekunnalle;
2. järjestää haku Turun yliopiston tutkijakoulun tukemiin tohtorikoulutettavan tehtäviin (haettavana tulee tällöin olla myös oikeus suorittaa tohtorintutkinto Turun yliopistossa) ja tehdä laitokselle/tiedekunnalle ehdotus näihin tehtäviin valittavista hakijoista;
3. suunnitella, organisoida ja kehittää tohtoriohjelman koulutusta ja muuta toimintaa sekä varmistaa toiminnan laatu;
4. seurata tohtorikoulutettavien edistymistä;
5. edistää tohtoriohjelman paikallista, kansallista ja kansainvälistä verkostoitumista ja päättää yhteistyön periaatteista; sekä
6. päättää tohtoriohjelmalle osoitetun rahoituksen kohdentamisesta.

Tutkimustoimikunta

Tutkimustoimikunta

Tutkimustoimikunnan tehtävänä on tiedekunnassa tehtävän tutkimuksen arviointi ja kehittäminen, tutkimusstrategian suunnittelu ja sen toimeenpanon valmistelu sekä tutkimusrahoituksen edellytysten vahvistaminen.

Tiedekunnan dekaani nimittää toimikunnan jäsenet toimikaudekseen.

Tutkimustoimikunnan kokoonpano toimikaudella 1.8.2019-31.12.2019:

Professori Anne Alvesalo-Kuusi (puheenjohtaja)
Professori Juha Lavapuro (varapuheenjohtaja)
Professori Mia Korpiola
Yliopisto-opettaja Johanna Friman
Tutkijatohtori Ulla-Maija Mylly
Tutkijatohtori Dhanay Cadillo Chandler
Tohtorikoulutettava Johanna Sammalmaa


Johanna Frimanin, Ulla-Maija Myllyn ja Dhanay Cadillo Chandlerin yhteisenä varajäsenenä toimii Annika Rosin.

Tutkimustoimikunnan sihteerinä ja pöytäkirjanpitäjänä toimii tutkimuskoordinaattori.

Peruskoulutustoimikunta

Peruskoulutustoimikunta

Peruskoulutustoimikunnan tehtävänä on tiedekunnan perustutkintokoulutuksen kehittäminen ja suunnittelu, kansainvälinen maisteriohjelma mukaan lukien.

Tiedekunnan dekaani nimittää toimikunnan jäsenet toimikaudekseen.

Peruskoulutustoimikunnan kokoonpano toimikaudella 1.8.2019-31.12.2019:

Jäsenet:
Professori Janne Salminen (puheenjohtaja)
Professori Tuulikki Mikkola (varapuheenjohtaja)
Professori Heini Kainulainen
Tohtorikoulutettava Anna Hurmerinta-Haanpää
Opiskelija Elina Soininen
Opiskelija Roosa Toivonen

Varajäsenet:
Professori Raimo Siltala (Mikkola)
Tohtorikoulutettava Samuli Melart (Kainulainen)
Tohtorikoulutettava Nea Oljakka (Hurmerinta-Haanpää)
Opiskelija Kalle Kuusisto (Soininen)
Opiskelija Anna Correa de Mora (Toivonen)

Varajäsen osallistuu toimikunnan työskentelyyn varsinaisen jäsenen ollessa estynyt tai esteellinen.

Peruskoulutustoimikunnan sihteerinä ja pöytäkirjanpitäjänä toimii opintopäällikkö.

Opetustaitotoimikunta

Opetustaitotoimikunta

Opetustaitotoimikunnan tehtävänä on edistää tiedekunnan opetus- ja tutkimushenkilöstön opetustaidon kehittämistä laadullisesti korkeatasoiseksi ja monipuoliseksi sekä avustaa tiedekunnan opetus- ja tutkimustehtävien täyttöä varten asetettuja valmisteluryhmiä kärkihakijoiden opetusansioiden kokonaisarvioinnissa.

Tiedekunnan dekaani nimittää toimikunnan jäsenet toimikaudekseen.

Opetustaitotoimikunnan kokoonpano 31.12.2019 päättyvällä toimikaudella:

Jäsenet:
Professori Tuomas Hupli (puheenjohtaja)
Professori Tuulikki Mikkola (varapuheenjohtaja)
Professori Antti Aine
Tohtorikoulutettava Toni Selkälä
Tohtorikoulutettava Johannes Lamminen
Opiskelija Roni Sirjonen

Varajäsenet:
Professori Jukka Snell (Mikkola, Aine)
Tohtorikoulutettava Anna Hurmerinta-Haanpää (Selkälä)
Tohtorikoulutettava Johanna Sammalmaa (Lamminen)