Oikeustieteellisen tiedekunnan toimikunnat

Toimikuntien tehtävänä on opetukseen ja sen kehittämiseen, tutkijakoulutukseen, tutkimukseen tai muuhun toimintaan liittyvien asioiden suunnittelu ja valmistelu.

Tiedekunnan dekaani asettaa toimikunnat omaksi toimikaudekseen.

Tohtoriohjelman johtoryhmä

Tohtoriohjelman johtoryhmä

Oikeustieteen tohtoriohjelman johtoryhmä on yliopiston tutkijakoulun johtajan päätöksellä asetettu ajalle 1.8.2021.-31.7.2025

Oikeustieteen tohtoriohjelman johtoryhmän jäsenet:

professori Mika Viljanen (tohtoriohjelman johtaja)
professori Mia Korpiola 1.1.2022 lähtien
professori Raimo Siltala
professori Jukka Snell
yliopistonlehtori Elsa Saarikkomäki (tohtoriohjelman varajohtaja)
väitöskirjatutkija Sonja Vilenius (varajäsen väitöskirjatutkija Jani Hannonen)

Varajäsenet:


Tohtoriohjelman johtoryhmän sihteerinä ja pöytäkirjanpitäjänä toimii tohtoriohjelman koordinaattori.

Johtoryhmän toimikausi on neljä vuotta kuitenkin niin, että tohtorikoulutettavien edustajien toimikausi on kaksi vuotta.

Tohtoriohjelman johtoryhmän tehtävänä on erityisesti:

  1. järjestää tohtorintutkinnon suoritusoikeutta koskeva haku 2-4 kertaa vuodessa yhteistyössä osallistuvien tiedekuntien kanssa ja tehdä tutkinnonsuoritusoikeuden myöntämisestä ehdotus tiedekunnalle;
  2. järjestää haku Turun yliopiston tutkijakoulun tukemiin tohtorikoulutettavan tehtäviin (haettavana tulee tällöin olla myös oikeus suorittaa tohtorintutkinto Turun yliopistossa) ja tehdä laitokselle/tiedekunnalle ehdotus näihin tehtäviin valittavista hakijoista;
  3. suunnitella, organisoida ja kehittää tohtoriohjelman koulutusta ja muuta toimintaa sekä varmistaa toiminnan laatu;
  4. seurata tohtorikoulutettavien edistymistä;
  5. edistää tohtoriohjelman paikallista, kansallista ja kansainvälistä verkostoitumista ja päättää yhteistyön periaatteista; sekä
  6. päättää tohtoriohjelmalle osoitetun rahoituksen kohdentamisesta.
Tutkimustoimikunta

Tutkimustoimikunta

Tutkimustoimikunnan tehtävänä on tiedekunnassa tehtävän tutkimuksen arviointi ja kehittäminen, tutkimusstrategian suunnittelu ja sen toimeenpanon valmistelu sekä tutkimusrahoituksen edellytysten vahvistaminen.

Tiedekunnan dekaani nimittää toimikunnan jäsenet toimikaudekseen.

Tutkimustoimikunnan kokoonpano toimikaudella 1.1.2020-31.12.2024:

Professori Anne Alvesalo-Kuusi (puheenjohtaja)
Professori Outi Korhonen
Professori Tuomas Mylly
Yliopisto-opettaja Lauri Luoto (1.9.2022 alkaen)
Yliopistonlehtori Hanna Malik
Tutkijatohtori Aleida Lujan Pinelo
Tohtorikoulutettava Carlo Gatti

Toimikunnan varajäsenenä toimii erikoistutkija Daniela Alaattinoğlu (1.9.2022 alkaen)

Tutkimustoimikunnan sihteerinä ja pöytäkirjanpitäjänä toimii tutkimuskoordinaattori.

Peruskoulutustoimikunta

Peruskoulutustoimikunta

Peruskoulutustoimikunnan tehtävänä on tiedekunnan perustutkintokoulutuksen kehittäminen ja suunnittelu, kansainvälinen maisteriohjelma mukaan lukien.

Tiedekunnan dekaani nimittää toimikunnan jäsenet toimikaudekseen.

Peruskoulutustoimikunnan kokoonpano toimikaudella 1.1.2020-31.12.2024 (opiskelijajäsenten toimikausi on kaksi vuotta ajalla 1.1.2022-31.12.2023):

Jäsenet:
Professori Janne Salminen (puheenjohtaja)
Professori Tuulikki Mikkola
Apulaisprofessori Teemu Juutilainen
Väitöskirjatutkija Johanna Vanto
Opiskelija Elisa Hyvärinen
Opiskelija Ellenetta Jestoi

Varajäsenet:
Professorien varajäsen professori Tuomas Hupli
Apulaisprofessori Annika Rosin (Juutilainen)
Väitöskirjatutkija Nea Lepinkäinen (Vanto)
Opiskelija Kaapo Havuluoto (Hyvärinen)
Opiskelija Miki Lappi (Jestoi)


Varajäsen osallistuu toimikunnan työskentelyyn varsinaisen jäsenen ollessa estynyt tai esteellinen.

Peruskoulutustoimikunnan sihteerinä ja pöytäkirjanpitäjänä toimii opintopäällikkö.

Opetustaitotoimikunta

Opetustaitotoimikunta

Opetustaitotoimikunnan tehtävänä on edistää tiedekunnan opetus- ja tutkimushenkilöstön opetustaidon kehittämistä laadullisesti korkeatasoiseksi ja monipuoliseksi sekä avustaa tiedekunnan opetus- ja tutkimustehtävien täyttöä varten asetettuja valmisteluryhmiä kärkihakijoiden opetusansioiden kokonaisarvioinnissa.

Tiedekunnan dekaani nimittää toimikunnan jäsenet toimikaudekseen.

Opetustaitotoimikunnan kokoonpano 1.1.2020-31.12.2024 toimikaudella (opiskelijajäsenten toimikausi on kaksi vuotta ajalla 1.1.2022-31.12.2023):

Jäsenet:
Professori Antti Aine (puheenjohtaja)
Väitöskirjatutkija Nea Lepinkäinen 1.1.2021 alkaen
Opiskelija Miki Lappi

Varajäsenet:
Professori Tuomas Hupli (varapuheenjohtaja)
Tohtorikoulutettava Maiju Auranen (Lepinkäinen) 1.1.2022 alkaen, sijaisena 1.12.2022-30.11.2023  väitöskirjatutkija Jani Hannonen
Opiskelija Emilia Tuomiluoma (Lappi)

Täydennyskoulutustoimikunta

Täydennyskoulutustoimikunnan tehtävänä on kehittää tiedekunnan tarjoamaa täydennyskoulutusta ja tukea tiedekuntaa elinikäisen oppimisen tavoitteiden toteuttamisessa.

Tiedekunnan dekaani nimittää toimikunnan jäsenet toimikaudekseen.

Täydennyskoulutustoimikunnan kokoonpano toimikaudella 1.1.2020-31.12.2024:

Jäsenet:
Professori Jaakko Ossa (puheenjohtaja)
Professori Tuulikki Mikkola
Tutkijatohtori Dhanay Cadillo Chandler