Samuli Melart profiilikuva
Samuli
Melart
OTM (LL.M)

Ota yhteyttä

Caloniankuja 3
20500
Turku

Asiantuntijuusalueet

Immateriaalioikeus
Internet-oikeus
Yksityissääntely
Eurooppaoikeus
Digitalisaatio
tekijänoikeuslisenssit

Biografia

Melart valmistui oikeustieteen maisteriksi Turun Yliopistosta vuonna 2017 ja on toiminut oikeustieteellisessä tiedekunnassa päätoimisena tohtorikoulutettavana vuoden 2018 alusta alkaen.

Opetus

Melart opettaa Turun Yliopiston oikeustieteellisessä tiedekunnassa tekijänoikeuslisensseistä sekä Internetin ja videopelien sääntelystä. Lisäksi hän osallistuu tiedekunnan hallintoikeuden, tietoyhteiskunnan ja valtiosääntöoikeuden opetustehtäviin.

Tutkimus

Melart valmistelee kauppaoikeuden alaan kuuluvaa väitöskirjaa. Väitöstutkimuksessaan hän tutkii kuinka yksityissääntely muovaa kuinka tekijänoikeusjärjestelmä toimii. Lisäksi hän osallistuu projekteissa tutkimaan tietoyhteiskuntaan liittyvää sääntelyä.

Julkaisut

Järjestä: