Jani Hannonen profiilikuva
Jani
Hannonen
väitöskirjatutkija, oikeustiede

Ota yhteyttä

Asiantuntijuusalueet

Rikosoikeus
Ihmiskauppa
Tallennetut esitutkintakertomukset
Barnahus

Biografia

Oikeustieteen maisteri (OTM) Jani Hannonen on rikosoikeuteen ja ihmiskauppaan perehtynyt väitöskirjatutkija. Hannosella on kokemusta lainopillisen tutkimuksen ja asiantuntijahaastatteluiden yhdistämisestä työskenneltyään tutkijana oikeusministeriön tilaamassa laajassa ihmiskaupan uhrien rankaisemattomuusperiaatetta koskevassa selvitystyössä. Hannonen on aiemmin työskennellyt ihmiskaupan, naisiin kohdistuvan väkivallan ja maalittamisen parissa harjoitteluissaan oikeusministeriöllä ja Euroopan kriminaalipolitiikan instituutissa (HEUNI).

Tutkimus

Jani Hannonen kirjoittaa artikkeliväitöskirjaa ihmiskaupan uhrien rankaisemattomuusperiaatteesta. Rankaisemattomuusperiaatteen mukaan ihmiskaupan uhreja ei tule rangaista rikoksista, joihin heidät on pakotettu osana hyväksikäyttöä.

Lisäksi Hannonen on tutkinut tallennettujen esitutkintakertomusten käyttöä todisteena.

Julkaisut

Järjestä: