Tuulikki Mikkola profiilikuva
Tuulikki
Mikkola
professori, oikeustiede
Professor

Ota yhteyttä

+358 29 450 2699
+358 50 307 0904
Caloniankuja 3
20500
Turku

Biografia

Olen työskennellyt kansainvälisen yksityisoikeuden ja perheoikeuden professorina Turun yliopistossa vuodesta 2016 lähtien. Valmistuin oikeustieteen kandidaatiksi Lapin yliopistosta 1993. Tämän jälkeen tein jatko-opintoja Nottinghamin yliopistossa vuosina 1994-1995. Pääsin KATTIn organisoimaan tohtorikouluun 1995 ja väittelin vuonna 1999. Tämän jälkeen toimin eri tehtävissä Helsingin ja Lapin yliopistoissa, ja Suomen Akatemian rahoituksella. Olen myös työskennellyt asianajotoimistoissa. 

Opetus

Vastaan perhe- ja jäämistöoikeuden perusteiden kurssin luennoista. Opetan myös erikoistumisjaksolla ja syventävissä opinnoissa ja ohjaan tutkielmien tekemistä.

Tutkimus

Väitöskirjassani keskityin oikeusvertailun teoriaan ja niihin ongelmiin, joita voi syntyä selvitettäessä vieraan valtion oikeutta, erityisesti jäämistöoikeutta. Tämän jälkeen olen keskittynyt oikeusvertailun ja kansainvälisen yksityisoikeuden suhteeseen, ja oikeusvertailuun lain soveltamisen tasolla. Erityisesti olen tutkinut Englannin oikeutta. Tämän tutkimuksen tuloksena ovat syntyneet mm. monografiat Trust (2003) ja Fidusiaarivastuu (2006).  Teen tutkimusta myös koskien aineellista, kansallista oikeutta, erityisesti perhe- ja jäämistöoikeutta. Olen myös ollut kiinnostunut yhteisomistussuhteista. Kansainvälisessä yksityisoikeudessa olen keskittynyt lapsioikeutta, avioliitto- ja jäämistöoikeutta koskeviin säännöksiin. Olenkin julkaissut teokset Kansainvälinen avioliitto- ja jäämistöoikeus (2004, 2009) ja Kansainvälinen lapsioikeus (2012). 

Julkaisut

Järjestä: