Oikeustieteen tohtoriohjelma - tohtorikoulutettavalle

Yleistä opinnoista

Oikeustieteen tohtoriohjelman laajuus on 240 opintopistettä.
Opinnot koostuvat seuraavista kokonaisuuksista:

 • Väitöskirjasta (200 op)
 • Orientaatiojaksosta (2 op),
 • Väitöskirjaseminaarin työskentelyyn osallistumisesta (12 op),
 • Metodiopinnoista (8 op),
 • Ethics of Academic Research –jaksosta (2 op) ja
 • Valinnaisista opinnoista (16 op).

Lisätietoa kursseistaja niiden sisällöistä löytyy oikeustieteen tohtoriohjelman opinto-oppaasta.

Hyödyllisiä linkkejä

Työnedistymisen seuranta

Tohtorikoulutettava raportoi tohtoriohjelmalle vuosittain työskentelylleen asetettavista tavoitteista ja työskentelyn tuloksista tohtoriohjelman ohjeiden mukaisesti.

Ohjausryhmän tehtävänä on arvioida tohtorikoulutettavan työn etenemistä vähintään neljä kertaa jatko-opintojen aikana. Ensimmäinen arviointi tapahtuu noin neljä kuukautta jatko-opintojen aloittamisen jälkeen, eli tammikuussa aloittaneille huhtikuussa ja elokuussa aloittaneille marraskuussa. Ensimmäisellä kerralla arvioidaan tutkimussuunnitelma ja tutkimuksen aikataulutus ja määritellään osatavoitteet seuraavia arviointeja varten.

Seuraavat arvioinnit järjestetään vuosittain vuoden, kahden vuoden ja kolmen vuoden kuluttua jatko-opintojen aloittamisesta. Toisella ja kolmannella ja neljännellä arviointikerralla tarkastellaan sovittua tuotosta, työn edistymistä ja neljättä kertaa lukuun ottamatta tarkennetaan osatavoitteet seuraavaa arviointia varten.

Osana työnedistymisen seurantaa jokainen tohtorikoulutettava täyttää sähköisen vuosiraportointilomakkeen määräaikaan mennessä. Vuosiraportissa tohtorikoulutettava arvioi, miten hänen jatko-opintonsa ja väitöskirjansa ovat edistyneet kuluneen lukuvuoden aikana. Raportti käsitellään osana vuosittaista arviointia.

Ohjausryhmä laatii arvioinnista kirjallisen raportin, joka toimitetaan tohtorikoulutettavalle ja tohtoriohjelman johtoryhmälle.

Väitöskirjaansa osa-aikaisesti valmisteleville voidaan erityisestä syystä nimetä ohjausryhmä, mikäli he esittävät siitä pyynnön tohtoriohjelman johtoryhmälle.

Vuosiraportintoimittaminen on opintopisteetön opintosuoritus, joka kirjataan opintorekisteriin. Raportin toimittaminen on edellytys tohtorikoulutettavan aktiivirekisteristatuksen säilymiselle sekä mm. matka-apurahojen hakemiselle.

Työnohjaus

Tohtorikoulutettavalla on pääsääntöisesti kaksi henkilökohtaista työnohjaajaa. Dekaani nimeää tohtorikoulutettavalle päätyönohjaajan, kun hän myöntää tohtorikoulutettavalle jatkotutkinto-oikeuden. Toinen ohjaaja pyritään nimeämään ensimmäisen tutkinnonsuoritusvuoden aikana.

Päätyönohjaajaksi nimettävän tulee olla tiedekunnan professori tai dosentti. Toiseksi työnohjaajaksi voidaan nimetä myös Turun yliopiston muun tiedekunnan tai muun yliopiston professori tai dosentti taikka muu tohtorin tutkinnon suorittanut henkilö. Vähintään yhden ohjaajan on oltava työsuhteessa Turun yliopiston oikeustieteelliseen tiedekuntaan.

Laadukkaan ohjauksen varmistamiseksi suositellaan, että yhdellä ohjaajalla ei ole ilman erityistä syytä enempää kuin 5-7 ohjattavaa. Tarvittaessa työnohjaaja voidaan vaihtaa tai nimetä uusi työnohjaaja.

Jokaiselle väitöskirjaansa UTUGS:n tai tohtoriohjelman rahoituksella tai projekti- tai stipendirahoituksella kokoaikaisesti valmistelevalle tohtorikoulutettavalle nimetään työnohjaaja tai työohjaajien lisäksi ohjausryhmä, joka koostuu työnohjaajan tai työnohjaajien lisäksi 2-3 tohtorin tutkinnon suorittaneesta henkilöstä. Ohjausryhmän nimeää tohtoriohjelman johtoryhmä. Ohjausryhmiä nimitettäessä pyritään varmistamaan, että ohjausryhmän jäsenillä on riittävä asiantuntemus osallistua ohjausryhmän toimintaan. Tarvittaessa ohjausryhmää voidaan vaihtaa tai ohjausryhmän koostumusta muuttaa.

Väitöskirjaprosessi

Tutustu huolella Turun Yliopiston yleiseen ohjeet väittelijälle -sivustoon.

Lue myös väitöskirjaprosessi oikeustieteellisessä tiedekunnassa -sivulta löytyvät ohjeet.

Rahoitus

Jatko-opintoja on mahdollista rahoittaa esimerkiksi toimimalla tohtorikoulutettavan tehtävässä, apurahalla, projektitutkijana tai yhdistämällä opinnot ja palkkatyö.

Tohtorikoulutettavan tehtävä

Tiedekunnassa työskentelee useita tohtorikoulutettavia, joiden pääasiallinen tehtävä on väitöskirjatutkimuksen tekeminen. Tiedekunnan palveluksessa olevat tohtorikoulutettavat nimitetään aina myös oppiainetehtäviin. Oppiainetehtävään sisältyy pääsääntöisesti, oppiaineesta vastaavan professorin kanssa tarkemmin sopien, tenttikysymysten tekemistä ja vastausten korjausta, gradujen lukemista, seminaarien ohjausta ja töiden korjausta, mahdollisesti luennointia sekä tenttivalvontaa ja tiedekunnan työryhmien toimintaan osallistumista. Tehtävän sisältöön vaikuttaa myös tohtorikoulutettavan valmiudet osallistua eri tehtävien hoitamiseen sekä palvelussuhteen pituus. Tenttivalvontaan osallistuvat kuitenkin kaikki opetus- ja tutkimushenkilöstöön kuuluvat professoreja lukuun ottamatta. Avoinna olevista tohtorikoulutettavan tehtävistä ilmoitetaan tiedekunnan etusivulla Ajankohtaista-osiossa. Vuosittain syksyllä on mahdollista hakea UTUGS-rahoitettua tutkijankoulutuspaikkaa.

Apurahat

Rahoituksesta löytyy lisätietoa tutkijakoulun (UTUGS) sivulta ja intrasta Tutkimusrahoitusyksikön sivulta.

Tutkijana projektissa

Tiedekunnassa on meneillään useita tutkimusprojekteja, jotka myös työllistävät tohtorikoulutettavia.

>Tutkimus oikeustieteellisessä tiedekunnassa

Jatko-opinnot työn ohella

Tohtorintutkintoa on myös mahdollista tehdä oman palkkatyön ohella. Osa-aikaisen tutkimustyön tekeminen on yleensä hitaampaa kuin kokoaikaisen. Näin ollen neljän vuoden tavoiteaika koskee tutkimuksen nettoaikaa.

Tohtorikoulutettavan tehtävät

Syksyllä 2020 haussa on ollut UTUGS:n rahoittamia tohtorikoulutettavan työsopimussuhteisia tehtäviä. Haun tulokset julkaistaan tässä marraskuun loppuun mennessä.

Lisensiaatin tutkinto

Turun yliopiston oikeustieteellisessä tiedekunnassa on 1.8.2011 alkaen myönnetty suoritusoikeus ainoastaan oikeustieteen tohtorin tutkintoon. Näin ollen uusia lisensiaatin tutkinnon suorittajia ei enää hyväksytä tiedekunnan jatko-opiskelijoiksi. Siirtymäsäännösten mukaan ennen 1.8.2011 oikeustieteen lisensiaatin tutkinnon suoritusoikeuden saaneita opiskelijoita koskevat v. 2010-2011 voimassa olevat yleiset määräykset. Koska kyseisiä opintojaksoja ei enää järjestetä, niiden suorittamisesta tulee sopia erikseen. Opintojen suorittamisesta tulee olla yhteydessä tohtoriohjelman koordinaattoriin.

 

Yhteystiedot

Ota yhteyttä tohtoriohjelman koordinaattoriin tohtorikoulutukseen liittyvissä asioissa:

Mirkka Ruotsalainen
Puhelin: +358 29 450 4195
Sähköposti: lawpostgraduate@utu.fi
Vastaanotto: sopimuksen mukaan

 • jatko-opiskelijoiden neuvonta
 • väitöskirjat
 • lisensiaatintutkimukset
 • tohtoriohjelman koordinointi
 • muut jatko-opintoihin liittyvät hallinnolliset tehtävät