Oikeustieteen tohtoriohjelma - väitöskirjatutkijalle

Yleistä opinnoista

Oikeustieteen tohtoriohjelman laajuus on 240 opintopistettä.
Opinnot koostuvat seuraavista kokonaisuuksista:

 • Väitöskirjasta (200 op)
 • Orientaatiojaksosta (2 op),
 • Väitöskirjaseminaarin työskentelyyn osallistumisesta (12 op),
 • Metodiopinnoista (8 op),
 • Ethics of Academic Research –jaksosta (2 op) ja
 • Valinnaisista opinnoista (16 op).

Lisätietoa kursseistaja niiden sisällöistä löytyy oikeustieteen tohtoriohjelman opinto-oppaasta.

Hyödyllisiä linkkejä

Työnedistymisen seuranta

Osana työnedistymisen seurantaa jokainen väitöskirjatutkija täyttää sähköisen vuosiraportointilomakkeen määräaikaan mennessä. Vuosiraportissa väitöskirjatutkija arvioi, miten hänen jatko-opintonsa ja väitöskirjansa ovat edistyneet edellisen vuoden aikana. 

Raportin toimittaminen on edellytys väitöskirjatutkijan aktiivirekisteristatuksen säilymiselle sekä mm. matka-apurahojen hakemiselle.

Työnohjaus

Väitöskirjatutkijalla on pääsääntöisesti kaksi henkilökohtaista työnohjaajaa. Dekaani nimeää väitöskirjatutkijalle päätyönohjaajan, kun hän myöntää väitöskirjatutkijalle jatkotutkinto-oikeuden. Toinen ohjaaja pyritään nimeämään ensimmäisen tutkinnonsuoritusvuoden aikana.

Päätyönohjaajaksi nimettävä on tohtorin tutkinnon suorittanut tiedekunnan professori, apulaisprofessori, tiedekunnan dosentti tai tiedekunnassa vakituisessa työsuhteessa työskentelevä muun yliopiston dosentti. Toiseksi työnohjaajaksi voidaan edellä lueteltujen lisäksi nimetä Turun yliopiston muun tiedekunnan tai muun yliopiston professori tai dosentti taikka muu tohtorin tutkinnon suorittanut henkilö. Vähintään yhden ohjaajan on oltava työsuhteessa Turun yliopiston oikeustieteelliseen tiedekuntaan.

Laadukkaan ohjauksen varmistamiseksi suositellaan, että yhdellä ohjaajalla ei ole ilman erityistä syytä enempää kuin 5-7 ohjattavaa. Tarvittaessa työnohjaaja voidaan vaihtaa tai nimetä uusi työnohjaaja.

Jokaiselle väitöskirjaansa UTUGS:n tai tohtoriohjelman rahoituksella tai projekti- tai stipendirahoituksella kokoaikaisesti valmistelevalle väitöskirjatutkijalle nimetään työnohjaaja tai työohjaajien lisäksi ohjausryhmä, joka koostuu työnohjaajan tai työnohjaajien lisäksi 2-3 tohtorin tutkinnon suorittaneesta henkilöstä. Ohjausryhmän nimeää tohtoriohjelman johtoryhmä. Ohjausryhmiä nimitettäessä pyritään varmistamaan, että ohjausryhmän jäsenillä on riittävä asiantuntemus osallistua ohjausryhmän toimintaan. Tarvittaessa ohjausryhmää voidaan vaihtaa tai ohjausryhmän koostumusta muuttaa.

Väitöskirjaprosessi

Tutustu huolella Turun Yliopiston yleiseen ohjeet väittelijälle -sivustoon.

Lue myös väitöskirjaprosessi oikeustieteellisessä tiedekunnassa -sivulta löytyvät ohjeet.

Rahoitus

Jatko-opintoja on mahdollista rahoittaa esimerkiksi toimimalla väitöskirjatutkijan tehtävässä, apurahalla, projektitutkijana tai yhdistämällä opinnot ja palkkatyö.

Väitöskirjatutkijan tehtävä

Tiedekunnassa työskentelee useita väitöskirjatutkijoita, joiden pääasiallinen tehtävä on väitöskirjatutkimuksen tekeminen. Tiedekunnan palveluksessa olevat väitöskirjatutkijat nimitetään aina myös oppiainetehtäviin. Oppiainetehtävään sisältyy pääsääntöisesti, oppiaineesta vastaavan professorin kanssa tarkemmin sopien, tenttikysymysten tekemistä ja vastausten korjausta, gradujen lukemista, seminaarien ohjausta ja töiden korjausta, mahdollisesti luennointia sekä tenttivalvontaa ja tiedekunnan työryhmien toimintaan osallistumista. Tehtävän sisältöön vaikuttaa myös väitöskirjatutkijan valmiudet osallistua eri tehtävien hoitamiseen sekä palvelussuhteen pituus. Tenttivalvontaan osallistuvat kuitenkin kaikki opetus- ja tutkimushenkilöstöön kuuluvat professoreja lukuun ottamatta. Avoinna olevista väitöskirjatutkijan tehtävistä ilmoitetaan tiedekunnan etusivulla Ajankohtaista-osiossa. Vuosittain syksyllä on mahdollista hakea UTUGS-rahoitettua tutkijankoulutuspaikkaa.

Apurahat

Rahoituksesta löytyy lisätietoa tutkijakoulun (UTUGS) sivulta ja intrasta Tutkimusrahoitusyksikön sivulta.

Tutkijana projektissa

Tiedekunnassa on meneillään useita tutkimusprojekteja, jotka myös työllistävät väitöskirjatutkijoita.

>Tutkimus oikeustieteellisessä tiedekunnassa

Jatko-opinnot työn ohella

Tohtorintutkintoa on myös mahdollista tehdä oman palkkatyön ohella. Osa-aikaisen tutkimustyön tekeminen on yleensä hitaampaa kuin kokoaikaisen. Näin ollen neljän vuoden tavoiteaika koskee tutkimuksen nettoaikaa.

Väitöskirjatutkijan tehtävät

Oikeustieteen tohtoriohjelman syksyn 2022 haku väitöskirjatutkijan enintään nelivuotisiin työsuhteisiin tehtäviin kaudelle 2023–2026 päättyi 16.9.2022. Määräpäivään mennessä hakemuksia jätettiin yhteensä 12.

Valituiksi tulivat:
Alitalo, Oona (1.1.2023–31.12.2026, aloitus sopimuksen mukaan)
Hannonen, Jasmin (1.1.2023–31.12.2026, aloitus sopimuksen mukaan)

Manteghi, Maryna (1.1.–30.11.2022, 11 kk, aloitus sopimuksen mukaan)

Varalla:
1. Aalto, Juho
2. Nikoleishvili, Karlo
3. Dergacheva, Yulia
4. Laurikainen-Klami, Rosanna (Helmi)

Varasijalista on voimassa 31.12.2023 saakka. Varasijapaikka toteutuu, jos joku väitöskirjatutkija peruu oman paikkansa tai osan siitä vuodelle 2023.

Lisensiaatin tutkinto

Turun yliopiston oikeustieteellisessä tiedekunnassa on 1.8.2011 alkaen myönnetty suoritusoikeus ainoastaan oikeustieteen tohtorin tutkintoon. Näin ollen uusia lisensiaatin tutkinnon suorittajia ei enää hyväksytä tiedekunnan jatko-opiskelijoiksi. Siirtymäsäännösten mukaan ennen 1.8.2011 oikeustieteen lisensiaatin tutkinnon suoritusoikeuden saaneita opiskelijoita koskevat v. 2010-2011 voimassa olevat yleiset määräykset. Koska kyseisiä opintojaksoja ei enää järjestetä, niiden suorittamisesta tulee sopia erikseen. Opintojen suorittamisesta tulee olla yhteydessä tohtoriohjelman koordinaattoriin.

 

Yhteystiedot

Ota yhteyttä tohtorikoulutukseen liittyvissä asioissa 

 • jatko-opiskelijoiden neuvonta
 • väitöskirjat
 • lisensiaatintutkimukset
 • tohtoriohjelman koordinointi
 • muut jatko-opintoihin liittyvät hallinnolliset tehtävät

sähköpostilla: lawpostgraduate@utu.fi.