Asiasana: Oikeustieteen tohtoriohjelma

Tämä sivu kokoaa asiasanaan liittyviä sisältöjä.

Suomalaisilla kansalaisjärjestöillä verrattain hyvät mahdollisuudet ajaa ja toteuttaa arvojaan rikosoikeusjärjestelmässä – markkinoistuminen voi heikentää näitä mahdollisuuksia (Väitös: HTM, MSc. Maija Helminen, 14.9.2019, oikeussosiologia ja kriminologia)

Turun yliopistossa väittelevä Maija Helminen vertaili eri maiden kansalaisjärjestöjen asemaa rikosoikeusjärjestelmässä. Väitöskirjan tulosten perusteella suomalaisilla kansalaisjärjestöillä on verraten hyvät mahdollisuudet ajaa ja toteuttaa niille tärkeitä arvoja rikosoikeusjärjestelmän alueella. Markkinoistuneet rahoitusmuodot voivat kuitenkin heikentää noita mahdollisuuksia.
 

Vapaakauppa ja ympäristöystävällisen tuotantoprosessin vaatiminen eivät ole ristiriidassa (Väitös: OTM, KTM Max Jansson, 24.8.2019, oikeustiede)

Turun yliopistossa väittelevän Max Janssonin väitöstutkimus osoittaa, että vapaakaupan normisto ei ole este sille, että tuotantoprosessien aikana syntyville päästöille ja muille ympäristövaikutuksille asetettaisiin pitkällekin meneviä vaatimuksia. Tämä tosin edellyttää, että tuontitavaroihin ulottuvat vaatimukset on suunniteltu huolellisesti.

Ihmisten tapa tehdä päätöksiä heikentää valinnanvapauden hyötyjen saavuttamista (Väitös: VTT Taina Rintala, 10.8.2019, oikeustiede)

Valinnanvapautta edistävä lainsäädäntö on kirjoitettu oletuksella, että ihmiset toimivat rationaalisesti. Taina Rintalan Turun yliopistoon tekemä väitöstutkimus tuo vahvasti esille, että rationaalisen valinnan sijasta asiakkaat, yksityiset palveluntuottajat ja kunnat voivat kuitenkin usein turvautua päätöksiä tehdessään erilaisiin vinoumiin ja nyrkkisääntöihin. Rintalan mukaan niiden vaikutus olisi hyvä ottaa huomioon lainvalmistelussa ja pohtia keinoja, jotka tukevat harkittua valintaa.