Asiasana: Oikeustieteen tohtoriohjelma

Tämä sivu kokoaa asiasanaan liittyviä sisältöjä.

Monikansallinen yritys kohtaa monimutkaisen työsuhde- ja patenttilainsäädäntöjen vyyhdin (Väitös: OTK Anne-Mari Lummevuo, 29.2.2020, immateriaalioikeus)

Turun yliopistossa tarkastettavassa väitöstutkimuksessa pureudutaan kansainvälisen oikeusjärjestelmän ja eri työsuhde- ja patenttilainsäädäntöjen rajapinnoilla toimimisen haasteellisuuteen monikansallisen yrityksen näkökulmasta. Väittelijä Anne-Mari Lummevuo on aiemmin työskennellyt patenttijuristina globaalissa yrityksessä, joten hänellä on myös hyvin käytännöllistä kosketuspintaa väitöstutkimuksensa aihepiiriin.

Työnseisaukset kollektiivisten työehtojen sopimistarkoituksessa ovat työtaisteluoikeuden ydinaluetta (Väitös: OTM Johannes Lamminen, 18.1.2020, työoikeus)

Suomessa työtaisteluoikeudesta ei ole laissa nimenomaista mainintaa, mutta vuoden 1995 perusoikeusuudistuksen jälkeen se on vakiintuneesti sisällytetty osaksi perustuslain ammatillista yhdistymisvapautta. Työtaisteluoikeuden perus- ja ihmisoikeusulottuvuus on vahvistunut varsinkin viimeisen reilun kymmenen vuoden aikana.

CANCELLED The Doctoral Clinic 2020

Aika

2.4.2020 klo 10.00 - 3.4.2020 klo 16.00
The Doctoral Clinic 20202 and 3 April 2020, TurkuWe all want to think well. The annual two-day national methodology workshop invites you to think about what good legal thinking is, what characterizes it, and what methodological tools we need for it. The aim of the event is to give you a chance to...

Kunniaan liittyvä väkivalta jää helposti oikeuden katvealueelle (Väitös: OTM Tuuli Hong, 11.1.2020, oikeustiede)

Vaikka kunniaan liittyvä väkivalta on useimmiten naisiin kohdistuvaa väkivaltaa, eivät olemassa olevat naisiin kohdistuvan väkivallan vastaiset toimet tavoita riittävästi kunniaan liittyvän väkivallan uhria. Sama koskee väkivallan rikosoikeudellista käsittelyä. Suurimmat haasteet aiheutuvat väkivallan yhteisöllisestä luonteesta, selviää Turun yliopistossa tarkastettavasta väitöskirjasta. 

Lobbauksen ja lahjonnan rajapyykki tulisi tiedostaa paremmin (Väitös: OTL, VT Tanja Mansikka, 22.11.2019, rikosoikeus)

Tanja Mansikka tutkii rikosoikeuden alan väitöskirjassaan erityisesti kuntien toimintaan liittyviä lahjusrikossäännöksiä ja niihin kytkeytyviä virkarikossäännöksiä. Oikeuskäytäntö hyväksyy tietynasteisen järkevän ja kohtuullisen suhdetoiminnan julkisen ja yksityisen sektorin välillä ilman, että kyse olisi varsinaisesta lahjonnasta. Organisaatioiden itsesääntelyllä on tärkeä merkitys, kun edustamisen rajoja määritetään.

Suomalaisilla kansalaisjärjestöillä verrattain hyvät mahdollisuudet ajaa ja toteuttaa arvojaan rikosoikeusjärjestelmässä – markkinoistuminen voi heikentää näitä mahdollisuuksia (Väitös: HTM, MSc. Maija Helminen, 14.9.2019, oikeussosiologia ja kriminologia)

Turun yliopistossa väittelevä Maija Helminen vertaili eri maiden kansalaisjärjestöjen asemaa rikosoikeusjärjestelmässä. Väitöskirjan tulosten perusteella suomalaisilla kansalaisjärjestöillä on verraten hyvät mahdollisuudet ajaa ja toteuttaa niille tärkeitä arvoja rikosoikeusjärjestelmän alueella. Markkinoistuneet rahoitusmuodot voivat kuitenkin heikentää noita mahdollisuuksia.
 

Vapaakauppa ja ympäristöystävällisen tuotantoprosessin vaatiminen eivät ole ristiriidassa (Väitös: OTM, KTM Max Jansson, 24.8.2019, oikeustiede)

Turun yliopistossa väittelevän Max Janssonin väitöstutkimus osoittaa, että vapaakaupan normisto ei ole este sille, että tuotantoprosessien aikana syntyville päästöille ja muille ympäristövaikutuksille asetettaisiin pitkällekin meneviä vaatimuksia. Tämä tosin edellyttää, että tuontitavaroihin ulottuvat vaatimukset on suunniteltu huolellisesti.

Ihmisten tapa tehdä päätöksiä heikentää valinnanvapauden hyötyjen saavuttamista (Väitös: VTT Taina Rintala, 10.8.2019, oikeustiede)

Valinnanvapautta edistävä lainsäädäntö on kirjoitettu oletuksella, että ihmiset toimivat rationaalisesti. Taina Rintalan Turun yliopistoon tekemä väitöstutkimus tuo vahvasti esille, että rationaalisen valinnan sijasta asiakkaat, yksityiset palveluntuottajat ja kunnat voivat kuitenkin usein turvautua päätöksiä tehdessään erilaisiin vinoumiin ja nyrkkisääntöihin. Rintalan mukaan niiden vaikutus olisi hyvä ottaa huomioon lainvalmistelussa ja pohtia keinoja, jotka tukevat harkittua valintaa.