Gender-käsitteen tulkinnanvaraisuus näkyy oikeuskielessä (Väitös: MA Amalia Verdu Sanmartin, 28.2.2020, oikeustiede)

Mikä on sanan sukupuoli (gender) merkitys? Mikä on sukupuolen merkitys oikeudessa? Näitä kysymyksiä tutkitaan MA Amalia Verdu Sanmartinin väitöskirjassa, joka tarkastetaan Turun yliopiston oikeustieteellisessä tiedekunnassa 28. helmikuuta 2020.

Sukupuoleen liittyviin kysymyksiin vastaaminen vaikuttaa ensi silmäyksellä itsestään selvältä, mutta sukupuolen käsitteen ja käsitteen käytön analyysi antaa toisenlaisen kuvan. 

– Sukupuolen käsite on keskeinen, kun puhutaan sukupuolten tasa-arvosta ja toimitaan sen edistämiseksi. On kuitenkin syytä kysyä, onko käsite edelleen hyödyllinen syrjinnän torjumisessa, Turun yliopistossa väittelevä Amalia Verdu Sanmartin sanoo. 

Väitöskirjassa pyritään vastaamaan näihin kysymyksiin tutkimalla gender-käsitettä feminismissä, erityisesti feministisessä tutkimuksessa, ja oikeudessa. Analyysillä on kaksi pääkohdetta: käsitteen kehittyminen feminismissä sekä sen rakentuminen sidoksissa sukupuolieron käsitteeseen.

Sukupuolen gender-käsite on saanut useita merkityksiä: Sitä käytetään merkityksissä nainen, sukupuoli, sosiaalinen sukupuoli ja sosiaalinen ja kulttuurinen eriarvoisuus. Naisten suhteen sukupuoli on paradoksi: heistä on tullut neutraaleja ja tasa-arvoisia subjekteja, joskin heillä yhä on tietyt naiselliset ominaisuudet. Sukupuolen gender-käsite on omaksuttu oikeuskieleen, jolloin sen monimerkityksisyys on tullut oikeuden sisälle. Kansallisessa ja kansainvälisessä oikeudessa gender-käsite on toisaalta tulkinnanvarainen ja toisaalta se on säilyttänyt binäärisen seksuaalieron osana sääntelyä. 

Sukupuoleen ja sukupuolieroon liittyvät oletukset ovat vahvimmat luettaessa sitä, miten oikeus sääntelee kehoa ja ruumiillisuutta. Sukupuolen sosiaalisen merkityksen ja sukupuolieron välistä suhdetta määrittää edelleen biologinen käsitys sukupuolesta ja sukupuoliero. Biologinen sukupuoliero tuottaa poissulkemisia ja oikeuksien ja velvollisuuksien määrittymistä. Gender-käsitteen käyttö oikeudessa ei ole johtanut siihen, että olisi irrottauduttu sukupuolen binäärisestä määrittämisestä. Sukupuolen käsite rajoittaa tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden saavuttamista. 

– Sukupuolen kieli on käytetty loppuun, joten on tarpeen siirtyä eteenpäin ja tarkastella uusia käsitteitä, jotka voisivat kuvata todellisuutta ja sukupuolen moninaisuutta, väittelijä pohtii.

***

MA Amalia Verdu Sanmartin esittää väitöskirjansa ”Trapped in Gender: Understanding the concept of gender and its use in law” julkisesti tarkastettavaksi Turun yliopistossa perjantaina 28.2.2020 klo 12 (Turun yliopisto, Calonia, Cal 1 -luentosali, Caloniankuja 3, Turku).

Vastaväittäjänä toimii professori Maria Drakopoulou (University of Kent, Iso-Britannia) ja kustoksena professori Johanna Niemi (Turun yliopisto). Tilaisuus on englanninkielinen. Väitöksen alana on oikeustiede.

Väittelijän yhteystiedot: amaliaverdu@gmail.com 

Luotu 24.02.2020 | Muokattu 24.02.2020