Calonian ikkunat

Kevään rahoituspäätökset toivat oikeustieteelliseen tiedekuntaan iloisia uutisia

18.05.2021

Suomen Akatemian kulttuurin ja yhteiskunnan tutkimuksen toimikunta on myöntänyt Ulla-Maija Myllylle viisivuotisen akatemiatutkijarahoituksen. Toukokuun alkupuolen rahoituspäätökset toivat hyviä uutisia myös Felix Collinille, Fernando La Placalle ja Krista Alaselle. 

Erikoistutkija Ulla-Maija Mylly sai Suomen Akatemian akatemiatutkijan viisivuotisen rahoituksen hankkeelleen ”Liikesalaisuus-khimairan analysointi datatalouden aikakaudella”. Myllyn tavoitteena on tehdä Euroopan unionin liikesalaisuussääntelystä tulkintaehdotuksia, jotka sopivat yhteen datatalouden edellytysten kanssa.

– Digitalisaation mahdollistamat teknologiat tarjoavat valtavan potentiaalin erilaisten tietomassojen keräämiselle ja sen myötä talouskasvulle. Euroopan unioni onkin muussa sääntelyssä tukenut esimerkiksi yritysten välistä tiedonvaihtoa, kilpailua ja innovaatioita tukevia ratkaisuja sekä avoimen datan julkaisemista, Mylly sanoo.

Kiviä avoimuuden rattaisiin saattaa kuitenkin heittää vastikään implementoitu liikesalaisuusdirektiivi. Direktiiviä säädettäessä datatalouden näkymät jäivät huomiotta.

– Kun direktiivi säädettiin, ei datatalouden näkymiä otettu riittävällä tavalla huomioon. Tavoitteeni on nyt selvittää, onko liikesalaisuusdirektiiviä mahdollista tulkita siten, ettei suoja muodostu liian suureksi esteeksi tietomassojen äärelle pääsemiseksi. Mylly luonnehtii.

– Koska EU-tuomioistuimessa ei ole vielä tähän direktiiviin liittyvää ratkaisukäytäntöä, on tällaisella teoreettisella keskustelulla vielä mahdollisuus vaikuttaa tulkintoihin, Mylly sanoo.

Suomen Akatemian kulttuurin ja yhteiskunnan tutkimuksen toimikunta painotti rahoituspäätöksissään hakijoiden tutkimussuunnitelmien korkean laadun yhdistymistä vahvaan akateemiseen ja yhteiskunnalliseen vaikuttavuuteen ja tieteen uudistumiseen. Myllyn apuraha on suuruudeltaan lähes 450 000 euroa.

> Uutinen Suomen Akatemian Turun yliopiston tutkijoille myöntämistä apurahoista

***

OTM Felix Collin pureutuu tekoälyn, robottien ja vahingonkorvausoikeuden järjestelmään Turun Yliopistosäätiön lähes 12 000 euron apurahan tuella. Collin esitteli tutkimusaihettaan Turun Yliopistosäätiön apurahajuhlassa Liedon Vanhalinnassa 12.5. Video on katsottavissa Yliopistosäätiön verkkosivuilla.

Oikeustieteen tohtoriohjelmaan syksyllä 2020 valittu tohtorikoulutettava Ferdinando La Placa sai väitöskirjatutkimukselleen niin ikään Turun Yliopistosäätiöltä lähes 24 000 euron apurahan. Hän laatii vertailevan analyysin populistisesta ilmiöstä sekä perustuslaillisista ja eurooppalaisista välineistä demokratioiden puolustamiseksi.

> Apurahan saajat Turun Yliopistosäätiön verkkosivustolla

Oikeusnotaari Krista Alanen sai puolestaan Turun Suomalaisen Yliopistoseuran 1000 euron apurahan pro gradu -tutkielmansa laatimiseksi. Alanen kirjoittaa graduaan kansainvälisestä IPR-oikeudesta oikeustieteen opintojen Advanced International Law and Technology -asiakokonaisuudessa.

> Lue lisää Yliopistoseuran verkkosivustolta

Luotu 18.05.2021 | Muokattu 18.05.2021