Päärakennus ja Kolmen vekkulin patsas

Turun yliopistoon viisi uutta kulttuurin ja yhteiskunnan tutkimuksen akatemiatutkijaa ja kolme tutkijatohtoria

10.05.2021

Suomen Akatemian kulttuurin ja yhteiskunnan tutkimuksen toimikunta on myöntänyt rahoituksen 21 uudelle akatemiatutkijalle ja 30 tutkijatohtorille. Turun yliopistosta viisivuotisen akatemiatutkijan rahoituksen sai viisi tutkijaa ja kolmivuotinen tutkijatohtorin rahoitus myönnettiin kolmelle tutkijalle.

Suomen Akatemian kulttuurin ja yhteiskunnan tutkimuksen toimikunta on päättänyt syyskuun haun akatemiatutkijoiden ja tutkijatohtorien rahoituksista. Akatemiatutkijarahoituksella toimikunta tukee tutkijanuran keskivaiheessa olevia lahjakkaita tutkijoita. Rahoitusta myönnettiin yhteensä 21 tutkijalle.

Rahoituspäätöksissä huomioitiin erityisesti sellaiset akatemiatutkijat, joiden tutkimussuunnitelmassa korkea laatu yhdistyy vahvaan akateemiseen ja yhteiskunnalliseen vaikuttavuuteen ja tieteen uudistumiseen. Akatemiatutkijoiden rahoituskausi on viisivuotinen. 

Turun yliopistosta akatemiatutkijan rahoituksen sai viisi tutkijaa. Suomen Akatemian tiedotteessa uusista hankkeista nostetaan esiin Teppo Jakosen rahoitettu tutkimus, jossa tarkastellaan etäläsnäolorobotin käyttöä keinona osallistua luokkahuoneessa tapahtuvaan opetukseen. Etäläsnäolorobotti on pyörillä varustettu laite, jota käyttäjä voi ohjata ja liikuttaa toisesta paikasta internet-yhteyden välityksellä videovälitteisen vuorovaikutuksen aikana. 

Projektissa analysoidaan yliopistoissa videotallennettuja vieraan kielen oppitunteja, joille yksi tai useampi opiskelija osallistuu etäläsnäolorobotin avulla ja yhdessä luokkahuoneessa kasvokkain läsnä olevien osallistujien kanssa. 

Tulosten avulla voidaan tarkastella etäläsnäoloteknologioiden mahdollisuuksia monipuolistaa etäopiskelutapoja ja tukea koulutuksen saavutettavuutta tarjoamalla osallistumismahdollisuuksia henkilöille, jotka eivät esimerkiksi sairauden tai karanteenin vuoksi pysty osallistumaan luokkahuoneopetukseen.

Turun yliopistosta akatemiatutkijan rahoituksen saivat:

  • Jakonen, Teppo: Etäläsnäolorobottivälitteinen kehollinen vuorovaikutus hybrideissä kielenoppimisympäristöissä, 447 650 €
  • Kallo, Johanna: Kenen tulevaisuus? Ennakoinnin politiikka pohjoismaisessa korkeakoulutuksessa, 447 650 €
  • Mylly, Ulla-Maija: Liikesalaisuus-khimairan analysointi datatalouden aikakaudella, 447 650 €
  • Männistö-Funk, Tiina: Kevyt enemmistö: Motorisoimaton liikenne, suomalaiset elinympäristöt ja tilallinen tasa-arvo vuosina 1950–1990, 447 650 €
  • Puurtinen, Marjaana: Katse historiaan: Menneisyyden kohtaaminen kuvissa, virtuaalitodellisuudessa ja museoympäristöissä, 447 650 €

Turun yliopistoon kolme uutta kulttuurin ja yhteiskunnan tutkimuksen tutkijatohtoria

Kulttuurin ja yhteiskunnan tutkimuksen toimikunta myönsi kolmivuotisen tutkijatohtorin rahoituksen yhteensä 30 tutkijalle.

Tutkijatohtorirahoituksen tavoitteena on mahdollistaa lupaavimpien, äskettäin tohtorintutkinnon suorittaneiden tutkijoiden pätevöityminen vaativiin tutkimus- tai asiantuntijatehtäviin sekä edistää heidän siirtymistään kohti itsenäistä tutkijanuraa. Toimikunta painotti tutkijatohtoreiden valinnassa hakemuksen korkeaa tieteellistä laatua ja hakijan pätevyyttä, tavoitteita kansainväliseen yhteistyöhön, akateemista ja yhteiskunnallista vaikuttavuutta sekä tieteen uudistumista.

Turun yliopistoon rahoitusta myönnettiin kolmelle uudelle tutkijatohtorille:

  • Bricker, Adam: Tieto ja Aivot: Neurotieteen ja Epistemologian yhdistäminen, 253 119 €
  • Tarkka, Laura: Johann Georg Zimmermannin Von dem Nationalstolze -teoksen levitys, käännökset ja vastaanotto, 212 302 €
  • Ylisalo, Juha: Vaalilupauksia monipuoluedemokratiassa: vertaileva näkökulma Suomen puolueiden vaalilupausten elinkaareen 234 226 €
Luotu 10.05.2021 | Muokattu 10.05.2021