Internet maisema

Rethinking Internet Governance (Väitös: LLM Vasiliki Koniakou, 22.9.2021, Oikeustiede)

Internet Governance (Internetin hallinnointi) on uudistus- ja muutosprosessi, jota ilmentävät useiden hallitusten ja hallitustenvälisten organisaatioiden aloitteet eri puolilla maailmaa. Aloitteilla pyritään uudistamaan Internetin tähänastinen hallinnoimisen tapa. Väitöskirjan lähtökohta on nykyinen uudistamisen ja muutoksen ajankohta, jota monet Internet Governance -suuntauksen tutkijat pitävät ’Internetin konstitutionaalisena hetkenä’. Väitöskirja pyrkii osallistumaan nykyistä hallinnoinnin mallia kritisoivaan suuntaukseen ja luonnostelemaan, miten hallinnointi voitaisiin tulevaisuudessa järjestää.

Kun Internet ja sen käyttötavat ovat muuttuneet olennaisesti, monet nykyisen hallintoregiimin syntyyn johtaneet oletukset ja tavoitteet ovat käyneet vanhentuneiksi tai perusteettomiksi. Vasiliki Koniakou esittää, että nykyisen Internet Governance -mallin erityispiirteitä tulee arvioida digitaalisen konstitutionalismin, oikeusvaltiollisuuden ja ihmisoikeuksien näkökulmista. Hän myös väittää, että on tarkasteltava mielikuvia, narratiivejä, oletuksia ja hallitsevia mentaliteetteja, jotka johtivat erityisten hallinnoinnin regiimien syntyyn. Tarkastelun keskiössä ovat käsitteelliset metaforat ja teknologinen determinismi.

Koniakou on vakuuttunut, että nykytilanne tarjoaa mahdollisuuden tarvittaviin laajempiin muutoksiin, ja hän argumentoi että on tarpeen ajatella internetin hallinnointi uuden mielikuvan pohjalta. Tässä mielikuvassa Internet ei näyttäydy ostoskeskuksena vaan demokratian ja ihmisoikeuksien tilana. Hän myös väittää, että tarvitaan konkreetteja kriteereitä, joiden avulla voidaan arvioida Internetin keskeisiä rakenteita, jotta saavutettaisiin nykyistä monipuolisempi ymmärrys siitä, miten ihmiset käyttävät Internetiä, ei vain kuluttajina vaan kansalaisia ja oikeuksien haltijoina. Jotta tähän päästäisiin, on tutkittava perusteellisesti fiktioita joita nykyinen politiikka ilmentää, kiinnittäen huomiota rakenteisiin, jotka otamme annettuina ja toimijoihin, jotka tavallisesti jäävät havaitsematta.

Konstitutionalismin, ihmisoikeuksien ja oikeusvaltiollisuuden relevanssia ja normatiivista soveltuvuutta koskevan argumentoinnin jälkeen Koniakou esittelee, miten ’tiedon valtatie’ ja ’kyberavaruus’, kaksi vallitsevaa Internetin metaforaa,  kyber-libertaarisiin narratiiveihin yhdistettyinä vaikuttivat siihen, miten Internet ymmärretään ja miten sitä hallinnoidaan. Hän väittää, että näiden käsitteellisten metaforien tuottamat mielikuvat ja seuraukset olivat ratkaisevan tärkeitä internetin ylätason hallinnoinnin laajalle yksityistämiselle. Lisäksi Koniakou kuvaa, miten teknologiseen determinismiin liittyvät olettamukset, jotka tiivistyivät teknokraattiseksi hallitsevaksi mentaliteetiksi, johtivat teknokraattisen hallinnoinnin mallin omaksumiseen internetin hallinnoinnin ytimessä.

Väistöskirja kutsuu lopuksi hahmottamaan Internetin uudella tavalla, tutkimaan avaintoimijoiden kuten valtion, yksityisten toimijoiden sekä kansalaisten roolia Internet-oikeudessa ja teknologisessa hallinnoimisessa niin, että irtaannutaan  mielikuvasta, jonka mukaan oikeus on konservatiivisen ja rajoittavan vallan väline.

***

LLM Vasiliki Koniakou esittää väitöskirjansa ”Rethinking Internet Governance” julkisesti tarkastettavaksi Turun yliopistossa keskiviikkona 22.9.2021 klo 12.

Yleisön on mahdollista seurata väitöstä etäyhteyden kautta: https://utu.zoom.us/j/62222115801
Passcode: 642058

Vastaväittäjänä toimii apulaisprofessori Adamantia (Mando) Rachovitsa (University of Groningen, Alankomaat) ja kustoksena dosentti Juha Lavanpuro (Turun yliopisto). Tilaisuus on englanninkielinen. Väitöksen alana on oikeustiede.

Turun yliopisto seuraa aktiivisesti koronavirustilannetta ja viranomaisten ohjeita. Yliopisto päivittää ohjeitaan tilanteen mukaan. Ohjeet ja linkit löytyvät osoitteesta: utu.fi/koronavirus

Väittelijän yhteystiedot: vasiliki.koniakou@outlook.com; vaskon@utu.fi/ +358468418549

Väittelijän kuva: https://apps.utu.fi/media/vaittelijat/koniakou_vasiliki.jpg

Luotu 15.09.2021 | Muokattu 15.09.2021