Oikeustieteen tohtoriohjelma (4 v)

Oikeustieteen tohtoriohjelma vastaa oikeustieteellisestä tohtorikoulutuksesta osana Turun yliopiston tutkijakoulua.

Oikeustieteen tohtoriohjelma on oikeustieteellisen tiedekunnan tuottama. Turun yliopiston oikeustieteellinen tiedekunta on nykyaikainen tutkimus- ja koulutusyhteisö. Uuden tutkimustiedon tuottaminen ja uusien osaajien kouluttaminen ovat tiedekunnan ydintehtäviä. Laadukkuus ja laaja-alaisuus ohjaavat tiedekunnan opetus- ja tutkimustoimintaa. Tiedekunnan opettajat ja tutkijat osallistuvat myös aktiivisesti yhteiskunnalliseen keskusteluun ja vaikuttamiseen.

Oikeustieteen tohtoriohjelmaan on hakuaika kaksi kertaa vuodessa. Tohtoriohjelmaan valita vuosittain korkeintaan 15 uutta väitöskirjatutkijaa. Sähköinen hakulomake on avoinna hakuaikoina.

Tutkintoasetuksen (1039/2013) 21 § mukaan jatkokoulutuksen tavoitteena on, että sen suorittanut on:
1) perehtynyt syvällisesti omaan tutkimusalaansa ja sen yhteiskunnalliseen merkitykseen;
2) hankkinut valmiudet soveltaa itsenäisesti ja kriittisesti tieteellisen tutkimuksen menetelmiä ja luoda uutta tieteellistä tietoa;
3) perehtynyt hyvin oman tutkimusalansa kehitykseen, perusongelmiin ja tutkimusmenetelmiin;
4) saavuttanut sellaisen yleisen tieteenteorian ja tutkimusalaansa liittyvien muiden tieteenalojen tuntemuksen, joka mahdollistaa niiden kehityksen seuraamisen;
5) saavuttanut riittävän viestintä- ja kielitaidon ja muut valmiudet toimia työelämässä laajoissa ja vaativissa asiantuntija- ja kehitystehtävissä ja kansainvälisessä yhteistyössä.

Jatkotutkinnon suorittaminen tarjoaa lisäpätevyyden useihin erilaisiin oikeudellisiin asiantuntijatehtäviin. Näitä ovat perinteisten akateemisten opetus- ja tutkimustehtävien lisäksi muun muassa kansalliset ja kansainväliset lainvalmistelutehtävät, tuomarin- ja syyttäjänvirat sekä asiantuntijatehtävät julkishallinnossa ja elinkeinoelämän ja asianajolaitoksen palveluksessa.