Kansallinen suun terveystieteiden tohtoriohjelma (FINDOS-Turku)

FINDOS-Turku on osa kansallista hammaslääketieteen FINDOS-verkostoa. FINDOS edustaa kaikkia suun terveystieteen eri aloja ja tuo yhteen perustutkimuksen ja kliinisen alan tutkijat. Tavoitteena on edistää tiedon ja ajatusten vaihtoa sekä edellytyksiä translationaaliseen hammaslääketieteen tutkimukseen.

Tohtoriohjelman tarjoama hammaslääketieteen alan tohtorikoulutus on järjestelmällistä, hyvin ohjattua ja korkeatasoista. Tohtoriohjelmalla on aktiivista yhteistyötä Ruotsin kansallisen hammaslääketieteen kliinisen tutkijakoulun sekä muiden kansallisten ja kansainvälisten yhteistyötahojen kanssa.

FINDOS-Turku toimii tiiviissä yhteydessä lääketieteellisen tiedekunnan sekä Turku Bionetin muiden tohtoriohjelmien kanssa.

Tohtorin tutkinnon suorittamisesta Turun yliopiston lääketieteellisessä tiedekunnassa annetaan ohjeita tiedekunnan omalla sivulla.

Lisätietoja FINDOS-Turku tohtoriohjelman englanninkielisiltä sivuilta.

Ota yhteyttä:

Tohtoriohjelman johtaja:
Professori Ulvi Gürsoy
+358 50 514 8132

Tohtoriohjelman koordinaattori:
Koordinaattori Sanni Helander, +358 50 466 2901

>Tohtorikoulutuksen hakuajat

FINDOS-Turku johtoryhmä

1.8.2021-31.7.2025

Tohtoriohjelman johtaja
Professori Ulvi Gürsoy 

Professori Arzu Tezvergil-Mutluay (varajohtaja)
Professori Timo Närhi
Professori Hanna Thorén
Professori Klaus Elenius
Professori Pekka Vallittu (InFLAMES)
Professori Satu Lahti
Dosentti Vuokko Loimaranta
Dosentti Jaana Willberg
Väitöskirjatutkija Katri Palo (varajäsen väitöskirjatutkija Hanna Suokko) 
 

Sihteeri & valmistelija, koordinaattori Sanni Helander