Kansallinen suun terveystieteiden tohtoriohjelma (3-4 v)

Suun terveystieteiden tohtoriohjelman päätavoitteena on tuottaa hyvin suunniteltua, ohjattua ja korkeatasoista tohtorikoulutusta suun terveystieteiden alalta. Tohtoriohjelma on suunnattu hammaslääketieteellistä tai suun terveyteen liittyvää tutkimusta tekeville väitöskirjatutkijoille.

FINDOS-Turku -tohtoriohjelman pääasialliset tutkimusalueet ovat biomateriaalitiede, mikrobiologinen/infektiotutkimus (papilloomavirusinfektiot, parodontaali-infektio ja -inflammaatio, probiootit) sekä suunterveyden edistämisen ja hammashoitopelon tutkimus. Ohjelman piirissä tehdään sekä prekliinistä että kliinistä tutkimusta. 

Ohjelman tavoitteena on edistää tiedon ja ajatusten vaihtoa perustutkimusta ja kliinistä tutkimusta tekevien kesken ja kannustaa siten translationaaliseen hammaslääketieteen tutkimukseen. Ohjelmassa koulutettavia tohtoreita tarvitaan pätevinä opettajina ja tutkijoina suomalaisten yliopistojen tarpeisiin ja bioteollisuuden palvelukseen sekä muille yhteiskunnan aloille.

Ohjelman väitöskirjatutkijalla tulee olla ylempi korkeakoulututkinto soveltuvalta alalta (esim. hammaslääketieteen lisensiaatti, lääketieteen lisensiaatti, filosofian maisteri (pääaine esim. biokemia tai biologia) tai diplomi-insinööri (pääaine esim. biotekniikka, biologinen kemia ja biomateriaalit tai polymeerit ja biomateriaalit), tai vastaava ulkomainen koulutus). Perustutkinnostaan riippuen ohjelmassa olevat väitöskirjatutkijat suorittavat joko HLT-, LT- tai FT-tutkinnon.

Tohtorikoulutuksen opiskeluoikeushaku on auki kahdesti vuodessa - keväällä ja syksyllä. Syksyn haussa voi hakea myös määräaikaista väitöskirjatutkijan palkallista paikkaa.

Tietoa ohjelmaan hakemisesta löytyy ohjelman englanninkielisiltä sivuilta.

Tulevat hakuajat