Uutta liuotinainetta käyttämällä voidaan saavuttaa kestävä sidos hampaan paikka-aineen ja hammaskudoksen välillä (Väitös: DDS, MSc Thiago Henrique Scarabello Stape, 17.12.2021, kariologia ja korjaava hammashoito)

Turun yliopistossa tarkastettavassa väitöstutkimuksessa selvitettiin uusien paikkamateriaalien kiinnitysmenetelmien vaikutusta välittömään ja pitkäaikaiseen sidoslujuuteen.

Hammaslääkärin työstä yli puolet on korjaavaa hoitoa, josta jopa 60 prosenttia on vanhojen paikkojen korjaamista ja uusimista. Merkittävin syy ongelmiin on yhdistelmämuovipaikka-aineen kiinnitys hammaskudokseen, ennen kaikkea liitoksen heikkeneminen ajan myötä.

DDS, MSc Thiago Stapen väitöstutkimuksessa keskityttiin kehittämään täysin uuden liuotinaineen dimetyylisulfoksidin (DMSO) hyödyntämistä sidostamisessa. Tavoitteena oli kehittää yksinkertaisempi ja toimintavarmempi sidostus, joka ei olisi niin herkkä käsittelyvirheille kuin nykyisin kliinisessä käytössä olevat materiaalit.

– Sidosaineen ja hampaan liitos perustuu sidosaineen tunkeutumiseen hammasluun kollageeniverkoston sisään. Kyseessä on monimutkainen ja käsittelyvirheille altis prosessi, joka hammaslääkärin täytyy suorittaa nopeasti kosteassa kudoksessa, ja sen tulisi kestää jopa vuosikymmeniä, Turun yliopistossa väittelevä Thiago Stape kertoo.

Stape tutki laboratorio-olosuhteissa sekä välitöntä että vanhennettuja hammaspaikkasidoksia hyödyntäen monipuolisesti muun muassa mekaanisia lujuustestaustekniikoita, entsymologisia ja materiaalikemiallisia menetelmiä ja konfokaalifluoresenssi- ja elektronimikroskooppimenetelmiä.

Tutkimus osoitti, että DMSO:n avulla on mahdollista tehdä sidostus kuivaan dentiiniin, ja se paransi sidosta merkittävästi. DMSO-käsittely paransi sidosta useilla eri mekanismeilla, muun muassa paremman kostutettavuuden, sidosaineen polymerisaation ja sidospintaa hajottavan entsyymitoiminnan estymisen kautta.

– Tärkein saavutus on kuitenkin se, että DMSO:n avulla menetelmän herkkyys käsittelyvirheille vähenee huomattavasti. Hammaslääkäri kykenee toistuvasti tuottamaan hyvän ja kestävän sidoksen helpommin kaikissa paikkaustilanteissa, väittelijä kertoo.

Thiago Stapen väitöstutkimusta rahoittivat Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO, Turun Yliopistosäätiö ja Suomen Hammaslääkäriseura Apollonia.

***

MSc Thiago Henrique Scarabello Stape esittää väitöskirjansa ”Dry bonding: New perspectives for collagen hybridization” julkisesti tarkastettavaksi Turun yliopistossa perjantaina 17.12.2021 klo 12 (Turun yliopisto, Dentalia, Arje Scheinin -sali, Lemminkäisenkatu 2, Turku).

Salitilaisuuteen saapuvalta yleisöltä edellytetään koronatodistuksen esittämistä. Todistus edellytetään 16 vuotta täyttäneiltä henkilöiltä, jotka eivät ole yliopiston henkilökuntaa tai opiskelijoita.

Väitöstä voi seurata etäyhteydellä.

Vastaväittäjänä toimii professori Yoav Finer (University of Toronto, Kanada) ja kustoksena professori Arzu Tezvergil-Mutluay (Turun yliopisto). Tilaisuus on englanninkielinen. Väitöksen alana on kariologia ja korjaava hammashoito.

Turun yliopisto seuraa aktiivisesti koronavirustilannetta ja viranomaisten ohjeita. Yliopisto päivittää ohjeitaan tilanteen mukaan. Ohjeet ja linkit löytyvät osoitteesta: utu.fi/koronavirus

Väittelijän yhteystiedot: +358 40 662 6772 thiago.stape@utu.fi

Luotu 15.12.2021 | Muokattu 15.12.2021