Eriarvoisuuden, interventioiden ja hyvinvointivaltion tutkimuksen tohtoriohjelma (DPInvest)

Eriarvoisuuden, interventioiden ja hyvinvointivaltion tutkimuksen tohtoriohjelma (DPInvest) on Turun yliopiston tutkijakouluun kuuluva laaja-alainen tohtoriohjelma. Tohtoriohjelman tieteenalat ovat lastenpsykiatria, psykologia ja sosiologia.

DPInvest on osa INVEST lippulaivaprojektia, jonka tavoitteena on tasa-arvoisempi, paremmin kohdistettu, ennakoivampi ja taloudellisesti ja sosiaalisesti kestävä hyvinvointimalli. INVEST etsii lasten ja nuorten hyvinvointia rajoittavia tekijöitä ja puuttuu niihin tutkimustietoon pohjautuvilla interventioilla. Lisäksi INVEST etsii keinoja, joilla voidaan samaan aikaan auttaa kasautuneesta huono-osaisuudesta kärsiviä perheitä ja käyttää tehokkaammin yhteiskunnan varoja. INVESTin tavoitteena on lisätä hyvinvointia yhteiskunnassa.

Tohtoriohjelmaan kuuluvat tohtorikoulutettavat suorittavat tutkintonsa yhteiskuntatieteelliseen tai lääketieteelliseen tiedekuntaan.

Seuraavat hakuajat tohtoriohjelmaan:

- 30.8.-17.9.2021. Linkki hakudokumentteihin
- 1.3-18.3.2022

Ota yhteyttä:

Tohtoriohjelman johtaja:
professori Jani Erola

Tohtoriohjelman koordinaattori:
koordinaattori Vesa Rautio

Palkkapaikkapäätökset 2020

Eskelinen Niko:        1.1.2021-31.12.2023
Bakkum Boris:         1.1.2021-31.12.2024
Salminen Janne:      1.1.2021-31.12.2024
Tuominen Minna:    1.1.2021-31.12.2021
Bin Pan:                    1.1.2021-31.12.2021
Mori Yuko:                1.1.2021-30.6.2021
Khanal Prakash:       1.1.2021-30.6.2021