Biologian, maantieteen ja geologian tohtoriohjelma (BGG)

Biologian, maantieteen ja geologian tohtoriohjelma (BGG) on monitieteellinen tohtoriohjelma, joka tukee väitöskirjatutkijoiden kouluttautumista oman alansa tieteellisiksi asiantuntijoiksi.

Tutkimusteemat

Biologia ja ympäristötiede

Tutkimus kattaa solu- ja molekyylibiologiasta, fysiologiasta ja genetiikasta biodiversiteettitutkimukseen, yksittäisiin lajeihin kuin lajien välisiin vuorovaikutuksiin ja evolutiivisiin ilmiöihin populaatio- ja eliöyhteisötasolla. Tutkittavina ovat ihmisen ja muiden eläinten lisäksi kasvit ja mikrobit ympäristöineen.

Biodiversiteettitutkimus

Ilmastonmuutoksen vaikutukset pohjoisen luonnon monimuotoisuuteen, eri eliöryhmien monimuotoisuus sekä Saaristomerta uhkaavat ongelmat ovat esimerkkejä biodiversiteettitutkimuksen aiheista.

Maantiede ja geologia

Tutkimus on maapalloon ja sen dynaamisiin prosesseihin keskittyvää, laaja-alaista ja poikkitieteellistä. Tutkimusteemat vaihtelevat maankuoren evoluutiosta sedimentologiaan ja historiallisiin ympäristömuutoksiin sekä  innovaatioympäristöihin ja kaupunkirakenteisiin.

Yhteystiedot

Sähköposti: sci-docstudies@utu.fi

Tohtoriohjelman johtaja:
Professori Jon Brommer
jon.brommer@utu.fi, +358 50 534 3360

Tohtoriohjelman koordinaattori:
Koordinaattori Sari Järvi
sari.jarvi@utu.fi, +358 50 358 4596

UTUGS:n väitöskirjatutkijan palkalliseen tehtävään valitut

BGG:n johtoryhmä esittää seuraavia väitöskirjatutkijoita (henkilöt aakkosjärjestyksessä) väitöskirjatutkijan työsuhteisiin tehtäviin:

Pavan Chikkanarayanaswamy (Biologia): 1 / 2024 – 12 / 2025
Juulia Kautto (Luonnonmaantiede): 1 / 2024 - 7 / 2027
Charlotte Perrault (Biologia): 1 / 2024 - 12 / 2024
Asfand Tehseen (Geoinformatiikka): 1 / 2024 - 12 / 2027

Lisäksi vuodelle 2024 esitetään täytettäväksi seuraavat lyhytaikaiset tehtävät tohtoriohjelman vuosittaisen palkkapaikkakiintiön täyttämiseksi:

Lyydia Leino (Biologia): 2 / 2024 - 12 / 2024
Jonna Kukkonen (Biologia): 1 kuukausi vuodelle 2024

Varasijalista. Syksyn 2023 varasijalista on voimassa vuoden 2024 ajan. Mahdollinen sijoittuminen varasijalistalle on ilmoitettu hakijoille henkilökohtaisesti.