Biologian, maantieteen ja geologian tohtoriohjelma (BGG)

Biologian, maantieteen ja geologian tohtoriohjelma (BGG) on monitieteellinen tohtoriohjelma, joka tukee väitöskirjatutkijoiden kouluttautumista oman alansa tieteellisiksi asiantuntijoiksi.

Tutkimusteemat

Biologia ja ympäristötiede

Tutkimus kattaa solu- ja molekyylibiologiasta, fysiologiasta ja genetiikasta biodiversiteettitutkimukseen, yksittäisiin lajeihin kuin lajien välisiin vuorovaikutuksiin ja evolutiivisiin ilmiöihin populaatio- ja eliöyhteisötasolla. Tutkittavina ovat ihmisen ja muiden eläinten lisäksi kasvit ja mikrobit ympäristöineen.

Biodiversiteettitutkimus

Ilmastonmuutoksen vaikutukset pohjoisen luonnon monimuotoisuuteen, eri eliöryhmien monimuotoisuus sekä Saaristomerta uhkaavat ongelmat ovat esimerkkejä biodiversiteettitutkimuksen aiheista.

Maantiede ja geologia

Tutkimus on maapalloon ja sen dynaamisiin prosesseihin keskittyvää, laaja-alaista ja poikkitieteellistä. Tutkimusteemat vaihtelevat maankuoren evoluutiosta sedimentologiaan ja historiallisiin ympäristömuutoksiin sekä  innovaatioympäristöihin ja kaupunkirakenteisiin.

Yhteystiedot

Sähköposti: sci-docstudies@utu.fi

Tohtoriohjelman johtaja:
Professori Jon Brommer
jon.brommer@utu.fi, +358 50 534 3360

Tohtoriohjelman koordinaattori:
Koordinaattori Sari Järvi
sari.jarvi@utu.fi, +358 50 358 4596

UTUGS:n väitöskirjatutkijan palkalliseen tehtävään valitut

BGG:n johtoryhmä esittää, että syksyn 2022 haussa väitöskirjatutkijoille myönnetään seuraavat työsuhteiset tehtävät:

Jeevannavar, Aditya (Biologia)                          9 / 2023 - 12 / 2025
Kuusisto, Inka (Biodiversiteetti)                        2 / 2023 - 12 / 2025
Moullec, Héloïse (Biologia)                                10 / 2023 - 7 / 2025
Rantanen, Juhani (Biologia)                               1 / 2023 - 12 / 2026

Lisäksi vuodelle 2023 esitetään täytettäväksi neljä lyhytaikaista tehtävää:

Bucciolini, Luigi (Biologia)                                10 kk vuodelle 2023
Perrault, Charlotte (Biologia)                           4/2023 -12/2023
Riihonen, Veera (Biologia)                                1/2023-12/2023
Vakili Shahrbabaki, Sajjad (Biologia)               10/2023-12/2023

Varasijalla:

Bucciolini, Luigi (Biologia)          1. Varasija
Kukkonen, Jonna (Biologia)        2. Varasija
Huguet, Hoedric (Biologia)         3. Varasija
Tuomikoski, Elina (Biologia)        4. Varasija