Biologian, maantieteen ja geologian tohtoriohjelma (BGG)

Biologian, maantieteen ja geologian tohtoriohjelma (BGG) on monitieteellinen tohtoriohjelma, joka tukee jatko-opiskelijoiden kouluttautumista oman alansa tieteellisiksi asiantuntijoiksi.

Tutkimusteemat

Biologia ja ympäristötiede

Tutkimus kattaa solu- ja molekyylibiologiasta, fysiologiasta ja genetiikasta niin biodiversiteettitutkimuksesta yksittäisiin lajeihin kuin lajien välisiin vuorovaikutuksiin ja evolutiivisiin ilmiöihin populaatio- ja eliöyhteisötasolla. Tutkittavina ovat ihmisen ja muiden eläinten lisäksi kasvit ja mikrobit ympäristöineen.

Maantiede ja geologia

Tutkimus on maapalloon ja sen dynaamisiin prosesseihin keskittyvää, laaja-alaista ja poikkitieteellistä. Tutkimusteemat vaihtelevat maankuoren evoluutiosta sedimentologiaan ja historiallisiin ympäristömuutoksiin sekä  innovaatioympäristöihin ja kaupunkirakenteisiin.

Yhteystiedot

Sähköposti: sci-docstudies@utu.fi

Tohtoriohjelman johtaja:
Apulaisprofessori Jon Brommer
jon.brommer@utu.fi, +358 50 534 3360

Tohtoriohjelman koordinaattori:
Koordinaattori Sari Järvi
sari.jarvi@utu.fi, +358 50 358 4596

UTUGS-palkkapaikoille valitut

Palkkapaikat:

Zamani, Alireza (biodiversiteetti)       1 / 2021 - 8 / 2022
N.N. (maantiede)                                 1 / 2021 - 12 / 2023
Loivaranta, Tikli (maantiede)              1 / 2021 - 5 / 2021
Uurasmaa, Tytti (biologia)                   1 / 2021 - 6 / 2023
Gaultier, Simon (biologia)                   7 / 2021 - 12 / 2021
Maatsola, Santeri (biologia)                7 kk vuonna 2021

Varasijat:

1. Varasija: Maatsola, Santeri (biologia)                          
2. Varasija: Salminen, Sarianna (maaperägeologia)      
3. Varasija: Perrault, Charlotte (biologia)            
4. Varasija: Voutilainen, Miikka (biologia)            
5. Varasija: Laakso, Linda (biologia)            
6. Varasija: Vehkamäki, Teemu (geologia ja mineralogia)