Asiasana: biologian, maantieteen ja geologian tohtoriohjelma (BGG)

Tämä sivu kokoaa asiasanaan liittyviä sisältöjä.

Kestävyyttä tavoiteltaessa on tärkeää huomioida luonnonvarojen ruohonjuuritason käyttäjät (Väitös: FM Laura Tuominen, 28.6.2024, ympäristötiede)

Luonnonvaroja paikallisella tasolla käyttävien ihmisten välisen sosiaalisen dynamiikan tunteminen voi lisätä merkittävästi luonnonvarojen kestävää hallintaa. Turun yliopistossa väittelevä Laura Tuominen tarkasteli monitieteisessä ympäristötieteiden alan väitöstutkimuksessaan kahta erilaista luonnonvarojen käyttäjäryhmää: turkulaisia laatikkoviljelijöitä ja suomalaisia hirvenmetsästäjiä.

Eurooppalaiset lepakot sietävät lepakoita uhkaavaa infektiota (Väitös: FM Anna Blomberg, 17.2.2023, biologia)

Lepakoita talvisin vaivaava sienitauti, valkokuonosyndrooma, on eräs aikamme tuhoisimmista eläintaudeista. FM Anna Blomberg havaitsi väitöstutkimuksessaan, että Euroopassa yleinen lepakkolaji on tolerantti kyseiselle taudille. Suomessa tautia ei tavattu lepakoilla lainkaan, mutta ilmastonmuutos vaikuttaa lepakoiden horrospaikkojen olosuhteisiin, mikä voi johtaa taudin puhkeamiseen. Ilmastonmuutos vaikuttaa myös lepakkolajien levinneisyyteen. Tutkimuksessa havaittiin ensimmäistä kertaa Suomessa talvehtiva uusi lepakkolaji, mikä osoittaa, että muutokset lajistossa ovat jo käynnissä.

Ravintoverkon huipulla olevien lajien ympäristömyrkkykuorma kertoo Suomen rannikon meriekosysteemin tilasta (Väitös: FM Riikka Vainio, 9.12.2022, ekologia)

Ympäristömyrkkyjen kertyminen ravintoverkon huipulla oleviin lintulajeihin paljastaa, että Itämeren eliöstössä vuosikymmeniä esiintyneiden pysyvien yhdisteiden lisäksi Suomen rannikolla esiintyy myös joitain uusia ympäristömyrkkyjä, joiden käyttäytymistä ravintoverkossa ei tunneta hyvin.

Kasvavalla merikotkakannalla on vaikutusta haahkan levinneisyyteen (Väitös: FM Camilla Ekblad, 2.12.2022, ekologia ja evoluutiobiologia)

Merikotkan paluu sukupuuton partaalta on yksi Suomen luonnonsuojelun suurimmista menestystarinoista. Merikotkan paluulla on kuitenkin vaikutusta sen saalislajeihin, etenkin haahkaan, jonka kannan painopiste on FM Camilla Ekbladin tuoreen väitöstutkimuksen mukaan siirtynyt sisäsaaristoon nimenomaan merikotkien vaikutuksesta.

Biologian, maantieteen ja geologian tohtoriohjelma - väitöskirjatutkijalle

BGG on monitieteellinen tohtoriohjelma, joka järjestää tapahtumia ja temaattisia kursseja sekä myöntää apurahoja matkoihin ja väitöskirjatyön viimeistelyyn. Kansainvälisyys on BGG-tohtoriohjelman merkittävä voimavara. Noin 30% BGG-tohtoriohjelman väitöskirjatutkijoista ovat kansainvälisiä. Monikansallinen ilmapiiri kannustaa väitöskirjatutkijoita avartamaan kokemuspiiriään lähiympäristöään laajemmaksi. BGG-tohtoriohjelman tutkimushankkeet ovat ajankohtaisia ja antavat vastauksia moniin haasteisiin, joita ihmiskunta parhaillaan kohtaa.

Vuodenaikaisuus säätelee jokien ja rannikkovesien sedimenttikulkeumaa (Väitös: FM Jouni Salmela, 11.6.2022, maantiede)

Jokien muutokset ja sedimentin kulkeutuminen ovat riippuvaisia ilmasto- ja sääolosuhteista. Jokien sedimenttiprosessit ovat suurimmillaan voimakkaiden virtausolosuhteiden aikana, tyypillisesti kevättulvien aikaan kylmän ilmaston virtavesissä. Ilmastonmuutoksen arvioidaan vaikuttavan myös vesiemme sameuteen, sillä leutoina talvina sedimenttikulkeuma on voimakkaampaa.