Yhteiskunta- ja käyttäytymistieteiden tohtoriohjelma

Yhteiskunta- ja käyttäytymistieteiden tohtoriohjelma on Turun yliopiston tutkijakouluun kuuluva laaja-alainen tohtoriohjelma. Tohtoriohjelman tieteenalat ovat filosofia, Itä-Aasian tutkimus, logopedia, poliittinen historia, psykologia, sosiaalipolitiikka, sosiaalityö, sosiologia, taloussosiologia ja valtio-oppi.

Yhteiskunta- ja käyttäytymistieteiden tohtoriohjelmaan kuuluvat väitöskirjatutkijat suorittavat tutkintonsa yhteiskuntatieteelliseen tiedekuntaan. Tohtoriohjelman keskeisiä tutkimusteemoja ovat

  • poliittiset järjestelmät ja valtioiden väliset kansainväliset suhteet sekä näiden lähihistoria;
  • Itä-Aasian nyky-yhteiskuntien ja historian tutkimus;
  • yhteiskunnallisten mekanismien, rakenteiden ja kulttuurin vaikutus ihmisten toimintaan ja käyttäytymiseen;
  • ihmisen kommunikaatio ja toiminnan lainalaisuudet sekä näiden neuraalinen perusta;
  • ja yhteiskunnallisen toiminnan, kulttuurin ja erityistieteiden taustalla olevat filosofiset ja teoreettiset kysymykset.

Seuraavat hakuajat tohtoriohjelmaan:

- 28.8.2023 - 15.9.2023 (opiskeluoikeus 1.1.2024 alkaen). Linkki hakusivulle

- 28.2.2024 - 15.3.2024 (opiskeluoikeus 1.8.2024 alkaen)

 

Ota yhteyttä:

Sähköposti: socpostgraduate@utu.fi

Tohtoriohjelman johtaja:
professori Juha Räikkä

Tohtoriohjelman koordinaattori:
koordinaattori Vesa Rautio

Ota yhteyttä koordinaattoriin, kun haluat liittyä väitöskirjatutkijoiden tai ohjaajien sähköpostilistalle.

Palkkapaikkapäätökset 2023-2026

Rahoitetut:

Kulha Katariina
Saaristo Pihla
Ahonen Sami
Lin Enyu
Laine Samuli

Varasijalla:
Heikkilä Timo
Grahn Anna
Rajala Toni
Isotalo Samuli