Yhteiskunta- ja käyttäytymistieteiden tohtoriohjelma

Yhteiskunta- ja käyttäytymistieteiden tohtoriohjelma on Turun yliopiston tutkijakouluun kuuluva laaja-alainen tohtoriohjelma. Tohtoriohjelman tieteenalat ovat filosofia, East Asian Studies, koulutussosiologia, logopedia, poliittinen historia, psykologia, sosiaalipolitiikka, sosiaalityö, sosiologia, taloussosiologia ja valtio-oppi.

Yhteiskunta- ja käyttäytymistieteiden tohtoriohjelmaan kuuluvat tohtorikoulutettavat suorittavat tutkintonsa yhteiskuntatieteelliseen tiedekuntaan. Tohtoriohjelman keskeisiä tutkimusteemoja ovat

  • poliittiset järjestelmät ja valtioiden väliset kansainväliset suhteet sekä näiden lähihistoria;
  • Itä-Aasian nyky-yhteiskuntien ja historian tutkimus;
  • yhteiskunnallisten mekanismien, rakenteiden ja kulttuurin vaikutus ihmisten toimintaan ja käyttäytymiseen;
  • ihmisen kommunikaatio ja toiminnan lainalaisuudet sekä näiden neuraalinen perusta;
  • ja yhteiskunnallisen toiminnan, kulttuurin ja erityistieteiden taustalla olevat filosofiset ja teoreettiset kysymykset.

Seuraavat hakuajat tohtoriohjelmaan:

2.-20.9.2019. Koulutus alkaa 1.1.2020

2.-20.3.2020. Koulutus alkaa 1.8.2020

 

Ota yhteyttä:

Sähköposti: socpostgraduate@utu.fi

Tohtoriohjelman johtaja:
professori Heikki Ervasti

Tohtoriohjelman koordinaattori:
koordinaattori Vesa Rautio

Ota yhteyttä koordinaattoriin, kun haluat liittyä tohtorikoulutettavien tai ohjaajien sähköpostilistalle.