Yhteiskunta- ja käyttäytymistieteiden tohtoriohjelma

Yhteiskunta- ja käyttäytymistieteiden tohtoriohjelma on Turun yliopiston tutkijakouluun kuuluva laaja-alainen tohtoriohjelma. Tohtoriohjelman tieteenalat ovat filosofia, East Asian Studies, logopedia, poliittinen historia, psykologia, sosiaalipolitiikka, sosiaalityö, sosiologia, taloussosiologia ja valtio-oppi.

Yhteiskunta- ja käyttäytymistieteiden tohtoriohjelmaan kuuluvat tohtorikoulutettavat suorittavat tutkintonsa yhteiskuntatieteelliseen tiedekuntaan. Tohtoriohjelman keskeisiä tutkimusteemoja ovat

  • poliittiset järjestelmät ja valtioiden väliset kansainväliset suhteet sekä näiden lähihistoria;
  • Itä-Aasian nyky-yhteiskuntien ja historian tutkimus;
  • yhteiskunnallisten mekanismien, rakenteiden ja kulttuurin vaikutus ihmisten toimintaan ja käyttäytymiseen;
  • ihmisen kommunikaatio ja toiminnan lainalaisuudet sekä näiden neuraalinen perusta;
  • ja yhteiskunnallisen toiminnan, kulttuurin ja erityistieteiden taustalla olevat filosofiset ja teoreettiset kysymykset.

Seuraavat hakuajat tohtoriohjelmaan:

- 30.8.-17.9.2021. Linkki hakemukseen.

- 1.3-18.3.2022

 

Ota yhteyttä:

Sähköposti: socpostgraduate@utu.fi

Tohtoriohjelman johtaja:
professori Juha Räikkä

Tohtoriohjelman koordinaattori:
koordinaattori Vesa Rautio

Ota yhteyttä koordinaattoriin, kun haluat liittyä tohtorikoulutettavien tai ohjaajien sähköpostilistalle.

Palkkapaikkapäätökset 2020

Ilkka Koiranen, 1.1.2021-30.4.2021
Essi Vastamäki, 1.1.2021-31.12.2024
Mila Seppälä, 1.1.2021-31.12.2023
Elina Sutela, 1.5.2021-31.12.2022
Otto Mäki, 1.5.2021-31.12.2024

Varalla:
1) Bergman Monica
2) Lamberg Emma
3) Jung Suik
4) Griinari Jussi