Hyvinvointiteknologiaan liittyvä optimismi vaikeuttaa sen ongelmien tunnistamista (Väitös: VTM Joni Jaakola, 16.12.2023, sosiologia)

Joni Jaakolan väitöstutkimuksen tulokset viittaavat siihen, että hyvinvointiteknologia ei niinkään vastaa iäkkäiden hoivan ongelmiin, vaan monimutkaistaa niitä. Etnografisessa sosiologian alan väitöstutkimuksessaan Jaakola perehtyi hyvinvointiteknologiaan liittyviin odotuksiin ja siihen, mitä eettisiä ja poliittisia seurauksia sen käyttöönotolla voi olla iäkkäiden hoivatyön kannalta.

Uudet teknologiset mahdollisuudet hoivatyössä lupaavat avustaa hoitajia raskaissa hoivatehtävissä sekä tarjota potilaille parempia ja joustavampia palveluita. Pohjoismaissa niistä käytetään yleisesti termiä hyvinvointiteknologia.

Joni Jaakola keskittyi väitöstutkimuksessaan kahteen erilaiseen teknologiaan: etähoivaan ja sosiaalisiin robotteihin. Etähoivalla viitataan esimerkiksi sensoreihin, joiden avulla iäkkäiden liikkeitä ja toimintaa voidaan seurata, kun taas sosiaaliset robotit on suunniteltu tarjoamaan virikkeitä ja vuorovaikutusta.

 Tutkimukseni mukaan teknologiaan liittyvät odotukset toteutuvat käytännössä jännitteisten neuvotteluiden kautta. Teknologioiden suunnittelua ja käyttöönottoa ohjaa kaksi erilaista hallinnan tapaa, joita nimitän hypeksi ja toivoksi, Jaakola sanoo.

Hypellä Jaakola viittaa teknologian vaikutusten strategiseen liioitteluun, joka auttaa rahoituksen ja huomion saamisessa. Hänen mukaansa hype näkyy etenkin teknologioihin liittyvien suurten odotusten politiikassa, jota esimerkiksi sosiaali- ja terveysministeriön politiikkasuositukset havainnollistavat.

– Hypeen liittyy ongelmia. Keskeisin ongelma on se, että hypessä ikääntyminen, hoiva ja näihin liittyvä tarvitsevuus, haavoittuvuus ja keskinäisriippuvuus voivat kadota kuvasta, kun huomio on palveluiden tehostamisessa, kustannussäästöissä ja yritysten kilpailuvalteissa, Jaakola toteaa.

Teknologian tuoma lisätyömäärä voi jäädä optimisteilta huomaamatta

Toivolla Jaakola viittaa väitöskirjassaan yleisluontoiseen optimistiseen uskoon teknologian lupauksiin ja sen mukaiseen toimintaan.

– Toisin kuin hype, toivo havainnollistaa vaikutuksiltaan epävarmojen teknologioiden kanssa elettyä hoivan arkea. Toivo on ongelmanratkaisua mahdollisimman hyvän hoivan tarjoamiseksi teknologian kanssa – tai siitä huolimatta, Jaakola sanoo.

Myös toivoon liittyy Jaakolan mukaan omat ongelmansa. Teknologian käyttöönoton myötä hoivatyöntekijöiden työnkuva muuttuu ja työmäärä voi kasvaa. Lisääntynyt työmäärä voi kuitenkin jäädä työnjohdolta, poliitikoilta, viranomaisilta ja teknologiayrityksiltä huomaamatta, kun huomio on tehokkuuden lisäämisessä teknologian avulla. Toiveikkuus voi piilottaa työn epäkohdat.

– Sekä hypessä että toivossa painottuu kokeellisuus. Hypeen liittyy ajatus laajasta kokeilukulttuurista, jossa uusia teknologioita testataan ja pilotoidaan nopeasti. Toivoon pohjautuvassa hoivan arjessa taas yritys ja erehdys -tyyppiset kokeilut ovat välttämättömiä hyvän hoivan turvaamiseksi. Kokeellisuuden kautta teknologiaan liittyvät epävarmuudet ja uhkakuvat muuttuvat vähemmän vahingollisiksi, Jaakola toteaa.

Jaakola haastaa väitöskirjassaan hoivapolitiikkaan liittyvän teknologisen optimismin. Optimismia ei hänen mukaansa tule kuitenkaan väheksyä, sillä se voi tuottaa itseään toteuttavia ennusteita eli teknologioita, joista pidetään kiinni, vaikka ne eivät toteuta alkuperäisiä odotuksia ja saattavat lopulta häiritä hoivan tarjoamista.

***

VTM Joni Jaakola esittää väitöskirjansa ”Welfare technologies in Finland: An ethico-politics of hype, hope and experimentation” julkisesti tarkastettavaksi Turun yliopistossa lauantaina 16.12.2023 klo 10.00 (Turun yliopisto, Publicum, Pub1-luentosali, Assistentinkatu 7, Turku).

> Yleisön on mahdollista osallistua väitökseen myös etäyhteyden kautta

Vastaväittäjänä toimii professori Olli Pyyhtinen (Tampereen yliopisto) ja kustoksena professori Suvi Salmenniemi (Turun yliopisto). Tilaisuus on suomenkielinen. Väitöksen alana on sosiologia.

Väittelijän yhteystiedot: jomijaa@utu.fi

> Väittelijän kuva (Kuvaaja: Tytti Svetloff)

> Väitöskirja on julkaistu sähköisenä

Luotu 07.12.2023 | Muokattu 07.12.2023