Yhteiskunta- ja käyttäytymistieteiden tohtoriohjelma - tohtorikoulutettavalle

Tohtoriohjelmassa tapahtuu

Tohtoriohjelman ajankohtaisia tapahtumia:

- vuosiseurantaraportointi auki Saima-järjestelmässä 7-31.1.2020

  • päätökset passiivirekisteriin siirtämisestä toukokuussa

- 1.-20.3.2020 opiskeluoikeushaku

- väitöskirjan viimeistelyapurahahaku auki 1-31.3.2020

  • päätökset huhtikuussa
Yleisiä ohjeita opiskeluun

Opintojen suunnittelu ja ohjaussuunnitelma

Jatko-opiskelijaksi hyväksymisen jälkeen opiskelija laatii henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS), jossa tulee näkyä jatko-opintojen ja väitöskirjan aikataulu. Mieti tässä yhteydessä myös kansainvälistymisaikeitasi; aiotko lähteä vaihtoon, käydä konferensseissa jne. Opintojen ja uran suunnittelussa voi käyttää apuna tohtoriohjelman opetussuunnitelmaa. Opintojaksojen tiedot löytyvät opinto-oppaasta, mutta jatko-opintoihin voi sisältyä myös Turun yliopiston ulkopuolisia opintoja.

HOPSin voi laatia myös sähköisessä HOPS-järjestelmässä. Huomioi, että HOPS-järjestelmään lisätään kursseja kurssikoodien avulla. UGIS-järjestelmässä on ohjeita HOPS:n luomiseen.

Lisäksi jatko-opintojen ohjaajan ja ohjattavan välille laaditaan molempien osapuolten vastuut sekä aikataulun määrittävä ohjaussuunnitelma. Lähetä allekirjoitetusta ohjaussuunnitelmasta kopio tohtoriohjelman koordinaattorille.

 

Muualla suoritetut opinnot - hyväksilukuprosessi

Opintoja voi suorittaa myös Turun yliopiston ulkopuolella. Varmistathan aina ohjaajaltasi opintojen soveltuvuuden tutkintoosi. Muualla suoritettuja opintoja voi tuoda tutkintoon täyttämällä sähköisen hakemuksen ja liittämällä siihen kurssitodistuksen ja kurssikuvauksen. Varaudu esittämään pyynnöstä alkuperäinen kurssitodistus.

Lomakeella tulee antaa seuraavat tiedot:
1. Opintosuorituksen nimike. Tässä myös ilmoitetaan, mikäli halutaan korvata jokin tutkijakoulun oma kurssi
2. Opintopistemäärä
3. Opintosuorituksen kuvaus
4. Liitä mukaan kurssitodistus ja kurssikuvaus
5. Lomake löytyy osoitteesta https://forms.utu.fi/private/opintosuorituksenhyvaksynta-yleinen/?lang=fi (myös UGIS-järjestelmässä on linkki lomakkeelle)

 

Rahoitus

Rahoituksesta löytyy lisätietoa tutkijakoulun (UTUGS) sivuilta. Lisäksi intrasta löytyy Tutkimusrahoitusyksikön laatima rahoituksen vuosikello yhteiskuntatieteille ja tietoa Research Professional tietokannasta.

 

Ongelmatilanteet

Ole yhteydessä ohjelman koordinaattoriin mikäli väitösprojektin aikana kohtaat ongelmia esimerkiksi ohjaussuhteessa. Ongelmia pyritään ratkaisemaan tohtoriohjelman tai Hyvinvointipalvelut-yksikön avulla.

 

Hyödyllisiä linkkejä:

 

Lisätietoja antaa tohtoriohjelman koordinaattori Vesa Rautio (vesa.rautio@utu.fi, p. 029 4503492).

Jatko-opinnot

Yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan jatkotutkintoja ovat valtiotieteiden, psykologian ja filosofian lisensiaatin ja tohtorin tutkinnot.
Yliopistojen tutkinnoista annetun asetuksen (1039/2013) mukaan tieteellisen jatkokoulutuksen tavoitteena on, että sen suorittanut on

1. perehtynyt syvällisesti omaan tutkimusalaansa ja sen yhteiskunnalliseen merkitykseen,
2. hankkinut valmiudet soveltaa itsenäisesti ja kriittisesti tieteellisen tutkimuksen menetelmiä ja luoda uutta tieteellistä tietoa,
3. perehtynyt hyvin oman tutkimusalansa kehitykseen, perusongelmiin ja tutkimusmenetelmiin,
4. saavuttanut sellaisen yleisen tieteenteorian ja tutkimusalaansa liittyvien muiden tieteenalojen tuntemuksen, joka mahdollistaa niiden kehityksen seuraamisen,
5. saavuttanut riittävän viestintä- ja kielitaidon ja muut valmiudet toimia työelämässä laajoissa ja vaativissa asiantuntija- ja kehitystehtävissä ja kansainvälisessä yhteistyössä.

Tohtorin tutkintoon vaaditaan väitöskirja (200 op) sekä pääaineen jatko-opintoja ja muita tutkintoa tukevia opintoja (40 op). Mikäli opiskelijan lähtötasona on lisensiaatin tutkinto, tohtorin tutkintoon vaaditaan vain väitöskirja. Tohtoriohjelman opetussuunnitelman on tarkemmin kuvattu liitteessä.

Opinto-opas:

 

Turun yliopiston ulkopuolisten opintosuoritusten hyväksyntä

Tohtorikoulutettava voi hakea Turun yliopiston ulkopuolella suoritettujen opintojen (konferenssit, kurssit, ulkomaan tutkijavierailut jne.) hyväksymistä osaksi jatko-opitojaan. Haku tehdään UGIS-järjestelmässä (https://ugis.utu.fi/ käytä Firefox tai Chrome selainta) sähköisellä lomakkeella:
UGIS -> Links -> Yksittäisen opintosuorituksen hyväksyntä

Väitöskirjaprosessi

Lue huolella "Väitöskirjan hyväksymisprosessi ja julkaisuohjeet yhteiskuntatieteellisessä tiedekunnassa" -sivulta löytyvät ohjeet.

Yliopiston yhteisillä "Ohjeet väittelijälle" -sivuilla on hyödyllistä tietoa väitösprosessiin liittyen (esim. väitöksestä tiedottaminen).

Valmistuminen

Yhteiskuntatieteellisessä tiedekunnassa tohtorikoulutettavan ei tarvitse hakea valmistumista erikseen, vaan valmistumispäivä on automaattisesti se päivä, jolloin väitöskirja hyväksytään. Tutkintotodistuksen saa noin kaksi viikkoa valmistumisen jälkeen, mutta ruuhka-aikoina voi mennä pidempään. Todistus kirjoitetaan tiedekunnan opintotoimistossa (opintosihteerit-yht@utu.fi), josta se postitetaan kotiosoitteeseen tai vaihtoehtoisesti sen voi hakea toimistosta henkilökohtaisesti.

Ohjeet ja lomakkeet

Opintojen alussa:
Ohjaussuunnitelma
Henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS)

Opintoihin liittyvät:
Muualla suoritettujen opintojen hyväksilukulomake

Väitöskirjan kielentarkastus

Väitöskirjan käsikirjoituspohja ja ohjeet:
Väitöskirjan käsikirjoituspohja
Graafiset ohjeet kansiin ja sisäsivuihin


Väitöskirjan esitarkastus ja väittelylupa:
Väitökseen liittyvät lomakkeet löytyvät UGIS-järjestelmästä
Esitarkastajien ohjeet
Vastaväittäjän ohjeet
Arvostelutoimikunnan ohjeet

Yleisiä toimintaperiaatteita:
Turun yliopiston ohjeet passiivirekisteristä
Tohtoriohjelman opetussuunnitelma
Turun yliopiston johtosääntö ja opintojohtosääntö
Yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan jatkotutkintomääräys 2018-20