FairUTU

Hyvän tieteellisen käytännön harjoittelu ja varmistaminen tieteellisessä kirjoittamisessa Turnitin-järjestelmän tuella

Turnitin Feedback Studio -järjestelmää käytetään tieteellisen kirjoittamisen ohjauksessa ja harjoittelussa opintojen eri vaiheissa. Järjestelmä auttaa profiloimaan lähteiden käyttöä teksteissä. Se vertaa tekstiä laajoihin julkaisutietokantoihin ja Internetin sisältöön. Lisäksi se tarjoaa automatisoituja kielenhuollon välineitä.

Turnitin on palautteenantojärjestelmä. Opettaja voi lisätä kommentit ja korjaukset suoraan arvioitavan tekstin päälle tai liittää suulliset arviot siihen äänitallenteina. Numeroarvosteluun Feedback Studio tarjoaa useita matriisimalleja.

Opiskelijat voivat tehdä harjoitus- ja opinnäytetekstiensä välitarkastuksia Turnitin Feedback Studiolla. Opettaja voi koota harjoitustyöt Turnitinin palautustehtävän kautta aina harkintansa mukaan. Tutkijat voivat käyttää Turnitinia varmistaessaan artikkelikäsikirjoitustensa viitejärjestelmän oikeellisuutta.

Video: Turnitin kahdessa minuutissa 

Turnitin tunnistaa tahallisia ja tahattomia virheitä. Toisen henkilön tuottaman aineiston lainaaminen ja esittäminen oman työn tuloksena on plagiointia. Se rikkoo tutkimuseettisiä periaatteita, joista muodostuu nk. hyvä tieteellinen käytäntö. Kaikille alempiin, ylempiin ja jatkotutkintoihin liittyville opinnäytteille vaaditaan Turun yliopistossa sähköinen alkuperäisyystarkastus, jolla varmistetaan hyvän tieteellisen käytännön toteutuminen.

Tarkastusprosessiin liittyy omat menettelyohjeet kaikille tutkintotasoille. Ne esitellään seuraavaksi. Samoin yleisohjeet tutkijakouluhakuihin liittyvien tutkimussuunnitelmien alkuperäisyystarkastukselle. Suositeltavaa on käyttää Turnitinia kaikkien julkaistavien tekstien tarkastamiseen.

Turnitin-toiminnolla varustetun Moodle-kurssin voi tilata vain Turun yliopiston opetus- ja tutkimushenkilökuntaan kuuluva. Opiskelija voi pyytää opettajaa avaamaan Moodle-kurssilleen itsenäisesti käytettävän, ei-tallentavaksi asetetun Turnitin-tehtävän luonnostekstien analyyseja varten.

Alempaan tutkintoon liittyvien opinnäytteiden tarkastaminen
Miten saan Turnitinin käyttööni? 

[Ohje opettajalle]
Turnitin Feedback Studio -plagiaatintunnistusjärjestelmä toimii Turun yliopiston Moodle-oppimisalustan lisätoimintona. Sitä käytetään aina Moodlen kautta.

Kun valmistaudut opinnäytetöiden tarkastamiseen, tilaa sitä varten itsellesi Moodle-kurssi valmiiksi asennetulla Turnitin-toiminnolla. Tilaa alempaan tutkintoon liittyvien opinnäytteiden tarkastamista varten Moodle-Turnitin-kurssi osoitteesta utu.fi/tilaaturnitin.

Merkitse tilauslomakkeen Lisätietoja-kenttään, että kyseessä on alempaan tutkintoon liittyvän opinnäytteen tarkastustehtävä. Voit käyttää lisätietoilmoituksessa lyhennettä "Turnitin, kandi." 

Kurssialueen tilausnäkymä, kandityöt

Et tarvitse Moodle-Turnitin-kurssia erikseen jokaiselle opiskelijallesi, vaan voit käyttää samaa kanditarkastuskurssin palautustehtävää kaikille opinnäyteohjattavillesi. Opiskelija näkee Turnitin-tehtävässä vain omat dokumenttinsa ja niistä luodut arviointiraportit ja mahdolliset kommenttipalautteesi.


Turnitinia kannattaa käyttää koko kirjoitusprosessin ajan

[Ohje opettajalle ja opiskelijalle]
Saat sähköpostiisi linkin uudelle Moodle-Turnitin-kurssialueellesi. Lähetä osoitelinkki ajoissa opinnäytettä tekeville opiskelijoillesi. Suositeltavaa on, että opiskelija itse käy tallentamassa tekstinsä järjestelmään, jolloin se varmuudella tallentuu hänen nimiinsä. Käytä selaimena esim. Mozilla Firefoxia, Chromea tai Safaria. Internet Explorer -selain ei täysin tue Turnitinin käyttöä. Tunnistat kurssialueen Turnitin-tehtävät "Turnitin-logo"-kuvakkeesta.

Kandikurssinäkymä

Jokaiseen tilauksesta toimitettuun Moodle-Turnitin -kurssialueeseen sisältyy yksi vapaasti käytettävä Turnitin-tehtävä keskeneräisten tekstien tarkastelua varten. Kannusta opiskelijoita käyttämään sitä itsenäisesti! 

Turnitin-tehtävän tallennusnäkymä

Miten käsittelen yhtäläisyysraporttia?

[Ohje opettajalle ja opiskelijalle]
Alemman tutkinnon opinnäytteet tarkastetaan Turnitinilla 'ei-tallentavassa' muodossa, ts. ne eivät jää näkyväksi vertailuaineistoksi UTU-vertailutietokantaan Turnitin-järjestelmässä (vararehtorin päätös 13.8.2013).

Turnitin tuottaa yhtäläisyysraportin, jonka pohjalta opettaja antaa lisäohjausta tai tarkastustodistuksen. 

Turnitin Feedback Studion käytön kehittämisessä teemme yhteistyötä Aalto-yliopiston kanssa. Yhtäläisyysraportin tulkintaa ja palutteenantomuotoja koskeva ohjeisto on Aallon sivulla. Huom! Muiden kuin suoraan linkattujen välilehtien ohjeet eivät ole voimassa Turun yliopistossa.

Katso ohjesivut: 

Ohje opiskelijalle:

Opiskelijalla voi olla opinnäytteeseen sisältyvien tekstien väliversiotallennuksia myös eri Turnitin-palautustehtävissä. Opettajan roolissa voit suodattaa nämä versiopäällekkäisyydet ja "itseenviittaukset" helposti pois vertailuraportista.

Suodatusnäkymän esimerkki

Suodatusesimerkki: Väitöksen viides artikkeli on jo aiemmin julkaistu tieteellisessä kausijulkaisussa. Kun artikkelin alkuperäiskopio syötetään Turnitiniin, se näyttää raportissa osoitteen, mistä tekstin kaksoiskappale löytyy. Vastaavuus ei ole 100 %, koska pdf-kopiossa tavuviivat näkyvät lisäkoodeina, ja tavutuksen pilkkomat sanat eivät tunnistu. 
Kyseessä on luvallinen "itseen viittaus", jonka opettaja voi suodattaa pois estämästä muiden vastaavuuksien tarkastelua. Käyttäessäsi suodatusta 1) valitse Kaikki lähteet -kerros, 2) valitse Jätä lähteet pois -toimintatila, 3) valitse poistettavat lähteet, 4) klikkaa Jätä pois. Myös 25 %:n www.utupub.fi-vastaavuus viittaa kirjoittajan omaan aiempaan julkaisuun.


Alkuperäisyystodistuksen sisältö ja merkitys

[Ohje opettajalle ja opiskelijalle]
Tarkastustodistus ei sisällä numeerista tai tekstuaalista arviota työstä. Myönnät todistuksen, kun käsikirjoitus on tehty noudattaen niitä tutkimuseettisiä periaatteita, jotka on kuvattu Tutkimuseettisen neuvottelukunnan Hyvä tieteellinen käytäntö ja sen loukkausepäilyjen käsitteleminen Suomessa -ohjeessa ja Turun yliopiston Oppimisen eettisissä ohjeissa.

Työnohjaajan antama todistus työn eettisestä laadusta kuvaa tarkastuspäiväyksen mukaista tilannetta, rajaa tarkastajan vastuut siihen. Saman tekstin Turnitin-tarkastus myöhemmin, nopeasti täydentyneitä vertailutietokantoja vasten, voi erilaisen tuloksen. Sen tutkimuseettisestä arvioinnista ei tarkastaja kuitenkaan ole vastuussa.

Muistuta opiskelijaa jo kirjoitusvaiheessa, että opinnäytteen alkusivuille on lisättävä tieto Turun yliopiston vaatimasta alkuperäisyystarkastuksesta. Ilman tätä merkintää ja tarkastustodistusta ei tiedekunta ota opinnäytettä arvosanatarkastukseen.


Linkit:
Tarkastustodistuksen lomakepohja | FairUTU Certificate
Tarkastusmerkintä | Control mark

Ylempään tutkintoon liittyvien opinnäytteiden tarkastaminen

Alkuperäisyystarkastus tehdään ylempään tutkintoon liittyvälle pro gradu -tutkielmalle /diplomityölle /syventävien opintojen kirjalliselle työlle erillisen UTUGradu-prosessin mukaisesti. Opinnäytteen käsittelyvaiheet siinä ovat plagiaatintunnistus, arviointi- ja hyväksymisprosessi, sähköinen julkaiseminen ja sähköinen arkistointi.

UTUGradu-prosessin ohjesivusto on osoitteessa https://utuguides.fi/opinnayte. UTUGradu-palvelua käytetään ainoastaan ylemmän tutkinnon opinnäytteiden arviointiin ja julkaisuun.

Ylempään tutkintoon liittyvät opinnäytteet tallentuvat referenssimateriaaliksi Turun yliopiston vertailutietokantaan Turnitin-järjestelmässä. 

Jatkotutkintoon liittyvien opinnäytteiden tarkastaminen
Miten saan Turnitinin käyttööni?

[Ohje opettajalle]
Tilaa jatkotutkintoon liittyvien opinnäytteiden tarkastamista varten Moodle-Turnitin-kurssialue osoitteesta utu.fi/tilaaturnitin.

Merkitse tilauslomakkeen Lisätietoja-kenttään, että kyseessä on jatkotutkintoon liittyvän opinnäytteen tarkastustarpeet. Voit käyttää lisätietoilmoituksessa lyhennettä "Turnitin, diss." 

Kurssialueen tilaus, jatko-opinnot

Et tarvitse Moodle-Turnitin-kurssia erikseen jokaiselle opiskelijallesi tyyliin "Sauli Kuusiston väitös", vaan voit käyttää samaa tarkastuskurssin palautustehtävää kaikille opinnäyteohjattavillesi. Opiskelija näkee Turnitin-tehtävässä vain omat dokumenttinsa ja niistä luodut arviointiraportit ja mahdolliset kommenttipalautteesi.


Turnitinia kannattaa käyttää koko kirjoitusprosessin ajan

[Ohje opettajalle ja opiskelijalle]
Saat sähköpostiisi linkin uudelle Moodle-Turnitin-kurssialueellesi. Lähetä osoitelinkki opinnäytettä tekeville opiskelijoillesi. Suositeltavaa on, että opiskelija itse käy tallentamassa tekstinsä järjestelmään. Silloin se varmuudella arkistoituu hänen nimiinsä. 

Jokaiseen tilauksesta toimitettuun Moodle-Turnitin -kurssialueeseen sisältyy yksi vapaasti käytettävä Turnitin-tehtävä keskeneräisten tekstien tarkastelua varten. Kannusta opiskelijoita käyttämään sitä itsenäisesti opinnäytetyöskentelyn alusta alkaen! 

Jos lisensiaatintyö tai väitöstutkimus on artikkelipohjainen, teet alkuperäisyystarkastuksen erikseen opinnäytteen jokaiselle artikkelille. Tilatun Moodle-kurssin Turnitin-toiminnossa on vakioidusti viisi palautusosiota eri artikkeleille. Jos tarvitset rinnakkaisia artikkeleiden palautusosioita useampia, ilmoita siitä jo tilausta tehdessäsi.

Jatkotutkintoon liittyvät opinnäytteet tallentuvat referenssimateriaaliksi Turun yliopiston vertailutietokantaan Turnitin-järjestelmässä. Tekstitallennusta tehdessään opiskelija hyväksyy tämän menettelyn, joka samalla vahvistaa opinnäytteen kopiosuojaa. 


Miten käsittelen yhtäläisyysraporttia?

[Ohje opettajalle ja opiskelijalle]
Turnitin tuottaa yhtäläisyysraportin, jonka pohjalta annat lisäohjausta tai tarkastustodistuksen. 

Turnitin Feedback Studion käytön kehittämisessä teemme yhteistyötä Aalto-yliopiston kanssa. Yhtäläisyysraportin tulkintaa ja palutteenantomuotoja koskeva ohjeisto on Aallon sivulla. Huom! Muiden kuin suoraan linkattujen välilehtien ohjeet eivät ole voimassa Turun yliopistossa.

Katso ohjesivut: 

Ohje opiskelijalle:

Opiskelijalla voi olla opinnäytteeseen sisältyvien tekstien väliversiotallennuksia myös eri Turnitin-palautustehtävissä. Opettajan roolissa voit suodattaa nämä versiopäällekkäisyydet ja "itseenviittaukset" helposti pois vertailuraportista.

Näkymäesimerkki

Suodatusesimerkki: Väitöksen viides artikkeli on jo aiemmin julkaistu tieteellisessä kausijulkaisussa. Kun artikkelin alkuperäiskopio syötetään Turnitiniin, se näyttää raportissa osoitteen, mistä tekstin kaksoiskappale löytyy. Vastaavuus ei ole 100 %, koska pdf-kopiossa tavuviivat näkyvät lisäkoodeina, ja tavutuksen pilkkomat sanat eivät tunnistu. 
Kyseessä on luvallinen "itseen viittaus", jonka opettaja voi suodattaa pois estämästä muiden vastaavuuksien tarkastelua. Käyttäessäsi suodatusta 1) valitse Kaikki lähteet -kerros, 2) valitse Jätä lähteet pois -toimintatila, 3) valitse poistettavat lähteet, 4) klikkaa Jätä pois. Myös 25 %:n www.utupub.fi-vastaavuus viittaa kirjoittajan omaan aiempaan julkaisuun.


Todistuksen sisältö ja merkitys

[Ohje opettajalle ja opiskelijalle]
Tarkastustodistus ei sisällä numeerista tai tekstuaalista arviota työstä. Myönnät todistuksen, kun käsikirjoitus on tehty noudattaen niitä tutkimuseettisiä periaatteita, jotka on kuvattu Tutkimuseettisen neuvottelukunnan Hyvä tieteellinen käytäntö ja sen loukkausepäilyjen käsitteleminen Suomessa -ohjeessa ja Turun yliopiston Oppimisen eettisissä ohjeissa.

Työnohjaajan antama todistus työn eettisestä laadusta kuvaa tarkastuspäiväyksen mukaista tilannetta, ja rajaa tarkastajan vastuut siihen. Saman tekstin Turnitin-tarkastus myöhemmin voi tuottaa erilaisen tuloksen. Sen tutkimuseettisestä tulkinnasta ei tarkastaja kuitenkaan ole vastuussa.

Muistuta opiskelijaa jo kirjoitusvaiheessa, että opinnäytteen alkusivuille on lisättävä tieto Turun yliopiston vaatimasta alkuperäisyystarkastuksesta. Ilman tätä merkintää ja tarkastustodistusta ei tiedekunta ota opinnäytettä arvosanatarkastukseen.


Linkit:

Video: Miten aktivoin Turnitin-tehtävän Moodle-kurssilleni? 
Tarkastustodistuksen lomakepohja | FairUTU Certificate
Tarkastusmerkintä | Control mark

Tutkijakouluhakuihin liittyvien tutkimussuunnitelmien tarkastaminen

Turun yliopiston tutkijakouluun hakevien tutkimussuunnitelmille tehdään alkuperäisyystarkastus. Tarkastusta varten tarjotaan tohtoriohjelmittain omat Moodle-Turntin tarkastuskurssit. Jokainen tarkastaja saa oman palautustehtävän. Tarkastusvaiheen organisoinnista ja tuesta vastaavat tohtoriohjelmien koordinaattorit. 

Julkaisujen, esitelmien ja harjoitustöiden käsikirjoitusten tarkastaminen

[Ohje opettajalle, tutkijalle ja opiskelijalle]
Opettajat ja tutkijat voivat käyttää Turun yliopiston Turnitin Feedback Studiota myös omien tutkimusartikkeleiden, esitelmien ja muiden käsikirjoitusten tarkastamiseen.

Kun aktivoit Moodle-kurssillesi tähän tarkoitukseen Turnitin-tehtävän, muuta sen arkistointia koskeva oletusasetus ei-tallentavaan muotoon. Jos esitarkastajan tai vertaisarvioijan roolissa joudut arvioimaan toisen organisaation piirissä tuotettua tekstiä, pyydä alkuperäisyystarkastusraportti ensisijaisesti kirjoittajan korkeakoulusta. Jos tarvitset tarkastustehtävään Turun yliopiston Turnitinia, varmista että tarkastustehtävän arkistointiasetus on ei-tallentava.

Voit myös tarjota opiskelijoillesi mahdollisuuden käyttää Moodle-kurssisi kautta avointa, ei-tallentavaa Turnitin-palautustehtävää käsikirjoitusten lähdetyön tukena.

Video: Miten aktivoin aktivoin Turnitin-tehtävän Moodle-kurssilleni?

Turnitin Feedback Studion käytön kehittämisessä teemme yhteistyötä Aalto-yliopiston kanssa. Yhtäläisyysraportin tulkintaa ja palutteenantomuotoja koskeva ohjeisto on Aallon sivulla. Huom! Muiden kuin suoraan linkattujen välilehtien ohjeet eivät ole voimassa Turun yliopistossa.

Katso ohjesivut: 

Ohje opiskelijalle:

Opiskelijalla voi olla opinnäytteeseen sisältyvien tekstien väliversiotallennuksia myös eri Turnitin-palautustehtävissä. Opettajan roolissa voit suodattaa nämä versiopäällekkäisyydet ja "itseenviittaukset" helposti pois vertailuraportista.

Samasanaisuus ei aina ole plagiointia

Jokaisella tieteenalalla on omat kirjalliset konventionsa, jotka heijastuvat myös Turnitinin vertailuraporteissa näkyviin prosenttiarvoihin tekstien samankaltaisuuslöydöksistä. Tutkimusjärjestelyjen kuvauksessa on esim. humanisteilla suurempi mahdollisuus käyttää yksilöllisiä ilmaisuja kuin luonnontieteilijöillä. Kokeellisen tutkimuksen kuvauskieli voi olla vahvasti vakioitua eri tutkimusten hyvän vertailtavuuden varmistamiseksi. Tämä tuottaa hyväksyttävää ja jopa vaadittavaa samasanaisuutta eri tutkijoiden teksteihin. Samankaltaisuuden esiintymiskonteksti määrittää tapauskohtaisesti sen merkityksen. Siksi tekstivastaavuuksien hyväksyttäville prosenttimäärille ei voida antaa mitään viitearvoja. 

Seuraava ohjeisto pohjautuu Kari Silpiön artikkeliin "Plagiarismin hallinnan yhteiset peruskäsitteet" teoksessa Sähköinen plagiaatintunnistus Suomen korkeakouluissa 2013. Kirjoittajan luvalla on artikkelista toimitettu tätä opasta varten lyhennetty rinnakkaisversio. 

Eettinen kirjoittaminen ja luvallinen lainaaminen

Eettisen kirjoittamisen lähtökohtana on kolmeosainen lupaus lukijalle, että: (1) teksti on tekijäksi merkityn henkilön oma luomus, (2) kaikki tekijän muilta lainaamat ideat ja tekstit on varustettu asianmukaisilla lähdeviittauksilla ja (3) epäsuorat lainaukset on pyritty tekemään vääristelemättä alkuperäisen lähteen asiasisältöä.1 

Yhden lähdeviittausjärjestelmän johdonmukainen käyttö helpottaa tekstin lukemista ja edellyttää, että:

 • Kaikki suorat ja epäsuorat lainaukset on merkitty lähdeviitteillä
 • Lähdeviitteet on merkitty yhtenäisellä notaatiolla. 
 • Lähdeluettelo on laadittu vaatimusten mukaisella tavalla.  
 • Kaikki lähdeviitteissä mainitut lähteet löytyvät lähdeluettelosta (+ alaviitteistä). 
 • Kaikkiin lähdeluettelossa mainittuihin lähteisiin on viitattu tekstissä. 

 
Luvallinen lainaaminen edellyttää, että 

 • lainaus on merkitty asianmukaisella lähdeviitteellä
 • lähdeviittaus osoittaa lainauksen laajuuden siten, että lainaus erottuu tekijän omasta ajattelusta/tiedosta
 • ilman lähteen tekijän lupaa tehdyn suoran lainauksen tapauksessa täyttyy sitaattioikeus.

Sitaattioikeuden mukaan suoran lainauksen voi tehdä ilman tekijän lupaa, jos kaikki seuraavat ehdot täyttyvät:

 • Lähteenä käytetty teos on julkistettu (saatettu tekijän luvalla yleisön saataville).
 • Siteeraus tehdään hyvän tavan mukaisesti, eli (a) siteeraus erotetaan selvästi lainaajan omasta esityksestä, (b) lähde mainitaan asianmukaisella tavalla ja (c) siteerauksella on hyväksyttävä asianmukainen sisällöllinen yhteys lainaajan omaan esitykseen.
 • Siteeraus tehdään vain tarkoituksen edellyttämässä laajuudessa. 

 
Puutteellinen lähteisiin viittaaminen johtaa mm. seuraaviin ongelmiin:  

 • oman tutkielmatekstin laatu heikkenee 
 • tieto vääristyy (oman ja lainatun tiedon sekoittuessa keskenään)
 • loukataan tekijänoikeuksia (riippuu tapauksesta)
 • syntyy plagiaatti (kun lainattu esitetään omissa nimissä)2.

___________________________

Roig, M. 2006. Avoiding plagiarism, self-plagiarism, and other questionable writing practices. A guide to ethical writing. https://ori.hhs.gov/sites/default/files/plagiarism.pdf

2 Plagioinnista seuraavia erityisiä haittoja on eritelty lähteessä Silpiö 2012, 93.

Kolme näkökulmaa plagiointiin

Plagiointi-käsitteen käyttöä korkeakouluissa ohjaa kolme näkökulmaa:

kolme näkökulmaa plagiointiin: yleinen, opetustyön ja tutkimustyön näkökulma

Kaavio 1: Plagiointi-käsitteen tarkastelun kolme näkökulmaa

Yleisessä näkökulmassa korostuu tekijyyden ja tekijänoikeuden kunnioittaminen. Yleistä näkökulmaa edustavat seuraavat Kielitoimiston  sanakirjamääritelmät1:

 • plagioida   esittää toisen tekijän tekstiä, musiikkia tm. taiteellista t. tieteellistä tuotantoa omanaan, varastaa
 • plagiaatti   kirjallinen t. taiteellinen varkaus, plagiointi; sellaiseen perustuva teos t. sen osa

Suppeimmillaan plagiaatti voi koostua esimerkiksi yhdestä sellaisesta sitaatista, josta puuttuvat lainausmerkit. 

* * *

Tiedeyhteisön sanktio plagioinnista on julkinen häpeä. Julkaisuun tulee merkintä sen toteamisesta plagiaatiksi, ja opinnäytetutkielma voidaan hylätä suorituksena. "Plagiointi" ja "plagiaatti" eivät ole Suomen lainsäädännössä käytettyjä juridisia termejä. Tekijänoikeudellisesti plagioinnissa voi kuitenkin olla kyse immateriaalisen oikeuden loukkaamisesta.

Tutkimustyön näkökulmaa korostavassa Tutkimuseettisen neuvottelukunnan HTK-ohjeessa plagiointi luokitellaan yhdeksi tieteellisen vilpin neljästä alakategoriasta. Muut alakategoriat ovat anastaminen, sepittäminen ja havaintojen vääristely. HTK-ohjeen mukaan:

 • Plagioinnilla (plagiarism) eli luvattomalla lainaamisella tarkoitetaan jonkun toisen julkituoman tutkimussuunnitelman, käsikirjoituksen, artikkelin tai muun tekstin tai sen osan, kuvallisen ilmaisun tai käännöksen esittämistä omana. Plagiointia on sekä suora että mukaillen tehty kopiointi.
 • Anastamisella (misappropriation) tarkoitetaan toisen henkilön [julkituomattoman] tutkimustuloksen, -idean, -suunnitelman, -havaintojen tai -aineiston oikeudetonta esittämistä tai käyttämistä omissa nimissä. 

HTK-ohjeessa käsitteen "piittaamattomuus hyvästä tieteellisestä käytännöstä"  alaan luokitellaan myös itsensä plagiointi (self plagiarism) joka määritellään "samojen tulosten julkaisemiseksi useita kertoja näennäisesti uusina.

Opetustyön näkökulmassa painottuvat oppiminen, oppimisen ja osaamisen arviointi sekä opintosuorituksen arviointi. Mikäli opiskelija ei itse ole tehnyt sitä työtä, jonka hän esittää omanaan, arviointi ei tältä osin kohdistu kyseisen opiskelijan omaan oppimiseen ja osaamiseen. 

Opinnäytetyöt muodostavat opetustyön ja tutkimustyön näkökulmien leikkauspisteen.

Opetustyön näkökulma kattaa kaiken tyyppiset opiskelijan opintosuorituksen arviointia varten esittämät tuotokset. Tarkasteluun liittyy kysymys siitä, kuka on tehnyt arvioitavaksi esitettyyn tuotokseen johtaneen varsinaisen työsuorituksen.

___________________

Kielitoimiston sanakirja 2019

Plagiointi opintosuorituksessa

Plagiointia opintosuorituksessa ovat:

 1. toisen tekemän työn tahallinen tai tahaton esittäminen omanaan opintosuorituksen arvioijaa erehdyttävällä tavalla, 
 2. saman työn esittäminen arvioitavaksi useamman kuin yhden opintosuorituksen osana opintosuorituksen arvioijaa erehdyttävällä tavalla.

Opiskelijan esittäessä toisen tekemän työn omanaan opintosuorituksen arvioija erehtyy siitä, kenen oppimista ja osaamista hän on arvioimassa ja kenen tekemän työn perusteella hän päättää opintosuorituksen hyväksymisestä sekä arvosanasta. Opintosuorituksen omien tavoitteiden lisäksi taustalla vaikuttavat eettisen kirjoittamisen ja hyvän tieteellisen käytännön osaamistavoitteet. 

Ilmaus "toisen tekemän työn" laajentaa opintosuoritukseen liittyvän plagioinnin lähteiden joukon tieteellistä ja taiteellista tuotantoa laajemmaksi, eikä se edellytä lähteen olevan teoskynnyksen ylittävää tasoa. Ilmaus "tahallinen tai tahaton" korostaa, että plagioinniksi katsottava teko voi tapahtua myös tahattomasti. Tahattomankin plagioinnin tuloksena syntyy plagiaatti.

Ilmauksen "opintosuorituksen arvioijaa erehdyttävällä tavalla" tarkoituksena on korostaa sitä, että huolellisestikin toimivalle opintosuorituksen arvioijalle voi syntyä virheellinen käsitys opiskelijan tuottaman tekstin tai sen osan tekijyydestä. Se myös jättää ulkopuolelle esimerkiksi sellaiset tilanteet, joissa arvioinnin kohteena on työn keskeneräinen väliversio tai opintosuorituksen arvioija muuten toteaa esitetyn työn olevan niin keskeneräinen, että sitä ei oteta tarkempaan tarkasteluun ennen kuin opiskelija on tehnyt sen riittävän valmiiksi. Lisäksi opintosuorituksen arvioija voi ottaa huomioon kontekstin . Noviisin kirjoittamisharjoitusta (sisältää virheitä) ja valmista väitöskirjatekstiä (pitää olla pilkuntarkasti kunnossa) luetaan ja arvioidaan eri tavalla. 

Itsensä plagiointi (self plagiarism)1  opintosuorituksessa tarkoittaa: saman työn esittämistä arvioitavaksi useamman kuin yhden opintosuorituksen osana opintosuorituksen arvioijaa erehdyttävällä tavalla. Korkeakouluissa noudatettavan periaatteen mukaan opiskelijan on luvallista käyttää samaa työtään useammassa kuin yhdessä opintosuorituksessa vain sopimalla tapauskohtaisesti työn mahdollisesta käyttötavasta opintosuorituksen arvioijan kanssa. Myös luvallisesti omaa työtä lainattaessa on lainauksen alkuperä tuotava esille.

Itsensä plagiointi ei sellaisenaan ole yhteensopiva plagiointi-käsitteen yleisen tason määritelmien kanssa. Ulkomaisessa käsikirjallisuudessa se kuitenkin usein sisällytetään plagiointi-käsitteen alaan nimenomaan korkeakoulukontekstissa. Kyseessä on lähteiden hyödyntämiseen ja niihin viittaamiseen liittyvä asia. Itsensä plagioinnin tapauksessa alkuperäistä lähdettä ei käytetä asianmukaisella tavalla. Itsensä plagioinnin sisällyttäminen plagiointi opintosuorituksessa -käsitteen alaan korostaa tämän asian ymmärtämisen tärkeyttä ja hyvän tieteellisen käytännön noudattamista myös oman aiemman työn hyödyntämisessä.

______________

1 "Itsensä plagiointi" on Kotimaisten kielten keskuksen kielenhuolto-osaston suosittelema suomenkielinen vastine termille "self plagiarism". 

Opiskeluvilppi ja plagiointivilppi

Opiskeluvilppi

Opiskeluvilppi (student cheating)  on epärehellinen keino tai teko opintosuorituksen arvioijan  erehdyttämiseksi. 

Opintosuorituksen arvioijan erehdyttämisellä tavoitellaan opintosuorituksen arviointiin liittyvää hyötyä itselle tai toiselle opiskelijalle. 

Osaa opiskeluvilpiksi katsottavista teoista1 voidaan pitää yksiselitteisesti tahallisina. Tällaisia tekoja ovat esimerkiksi lunttaaminen tentissä, tentin suorittaminen toisen opiskelijan puolesta, läsnäolomerkinnän väärentäminen sekä toisen opiskelijan tekemän harjoitustehtäväratkaisun tai harjoitustyön esittäminen omissa nimissään. 

Plagiointivilppi

Plagiointivilpiksi luokitellaan sekä tahallinen plagiointi että törkeästä piittaamattomuudesta seurannut plagiointi. Plagiointivilppi-käsite ei kata esimerkiksi lievästä huolimattomuudesta seurannutta plagiointia, perustellusta väärinymmärryksestä seurannutta plagiointia tai opintosuoritukselle asetetun vähimmäisvaatimustason2  ylittävien tietojen ja taitojen puutteesta seurannutta plagiointia. 

Epäiltyä plagiointitapausta selvitettäessä teon tarkasteluun liittyy tekijän tarkoituksen ja huolellisuusvelvoitteen noudattamisen arviointi. Osaa plagioinniksi katsottavista teoista voidaan yksiselitteisesti pitää tahallisina. Tällaisia tekoja ovat esimerkiksi toisella henkilöllä teetetyn työn3 esittäminen omanaan, toiselta opiskelijalta kopioidun työn esittäminen omanaan sekä muualta sellaisenaan kopioidun työn esittäminen omanaan.  

Kaavio 1 kuvaa plagioinnin ja opiskeluvilpin välisen suhteen. Plagiointivilpin ala sijoittuu plagioinnin ja opiskeluvilpin alojen leikkauskohtaan. Sähköisen plagiaatintunnistuksen ulottuvilla ovat vain sellaiset yksinkertaisessa tekstimuodossa olevat plagiaatit, joiden lähteet ovat plagiaatintunnistinohjelman saatavilla.

plagiointi-plagiointivilppi-opiskeluvilppi

Kaavio 2: Plagiointi, plagiointivilppi ja opiskeluvilppi. Kaikki plagiointi opintosuorituksissa ei ole opiskeluvilppiä. Terminologian selkiyttämiseksi on otettu käyttöön käsite "plagiointivilppi", jonka sovellusala rajataan vain opiskeluvilpiksi katsottavaan plagiointiin.


Tunnistetun plagiaatin tapauksessa on tarve selvittää onko kyse plagiointivilpistä. Tätä tarkastelua voidaan tehdä esimerkiksi juridisen tahallisuusarvostelun käsitteistön kautta.

tahaton-tuottamuksellinen-tahallinen plagiointivilppi
Taulukko 1: Teon tai teon yrittämisen tahallisuusarvostelun asteikko

Tahallisuusarvostelussa tahallisuuden ja tuottamuksellisuuden sekä huolellisuuden ja huolimattomuuden väliset rajankäynnit ovat hyvin haasteellisia asioita. Aina ei ole mahdollista saada riittävästi tietoa tekijän tarkoituksesta tai siitä, onko tekijä mieltänyt tekonsa seuraamuksen syntymistä.

 

__________________

Opiskeluvilpiksi katsottavia tekoja on eritelty lähteessä Silpiö 2012, 46–49.
Noviisin tapauksessa vähimmäisvaatimustasona voi olla esimerkiksi lähteen maininta, mutta lähdeviittausjärjestelmän teknisten yksityiskohtien käyttöä vasta harjoitellaan.
Tässä yhteydessä käsitteen "työ" alaan sisällytetään sekä lopputuloksen synnyttämiseen tarvittava työ että itse lopputulos (esim. teksti) tai sen osa.

 

Opintosuoritukseen liittyvän plagioinnin esiintymismuotoja

Teksteihin liittyvän plagioinnin yleisiä esiintymismuotoja ovat esimerkiksi seuraavat:

 • Suoran tai epäsuoran lainauksen lähdettä ei ilmoiteta lainkaan.
 • Suora lainaus esitetään sellaisenaan epäsuoraksi lainaukseksi merkittynä.
 • Pintapuolisesti muunneltu suora lainaus esitetään epäsuoraksi lainaukseksi merkittynä.
 • Lähdeviite merkitään siten, että sen ala omassa tekstissä ei kata lainattua osuutta kokonaan.
 • Lähdeviite merkitään viittaamaan ensisijaiseen lähteeseen vaikka lainauksen lähteenä on käytetty toissijaista lähdettä.

Seuraavat esimerkit edustavat joitakin yleisiä lähteisiin viittaamisessa esiintyviä virheitä ja puutteita, jotka eivät sellaisenaan ole plagioinnin esiintymismuotoja:

 • Lähdeviite kattaa lainauksen alan, mutta se viittaa väärään lähteeseen tai väärään kohtaan oikeassa lähteessä.
 • Lähdeviitteessä mainitun lähteen tietoja ei löydy lähdeluettelosta.
 • Lähdeluettelossa annetut lähdettä koskevat tiedot ovat puutteelliset tai virheelliset.
 • Lähdeviite kattaa lainattua osuutta laajemman osuuden omassa tekstissä. 
 • Suora lainaus ei täytä sitaattioikeuden kriteerejä. 

Plagiointi opintosuorituksessa ei edellytä plagioidun lähteen olevan teoskynnyksen ylittävää tasoa ja se voi kohdistua julkistettujen lähteiden lisäksi myös julkistamattomiin lähteisiin. Esimerkiksi tyypillisessä vertaisplagioinnin tapauksessa opiskelija esittää omanaan toisen opiskelijan samaan tai vastaavaan tehtävään tekemän työn. Epärehellisen yhteistoiminnan tapauksessa opiskelija esittää toisen henkilön kanssa tehdyn työn omana yksilösuorituksenaan. Myös vapaamatkustaminen ryhmätyösuorituksessa johtaa tilanteeseen, jossa opiskelija esittää toisen opiskelijan tekemän työn omanaan. 

Tekijänoikeus suojaa myös yleisen tiedon esitysmuotoa. Näin ollen sanamuodon suoran lainaamisen tapauksessa tekijänoikeus edellyttää asianmukaista lähdeviitettä. Esimerkiksi Hirsjärven ym.1  mukaan "–– selvästi toiselta saadut ideat, ajatuksenkulut ja sanamuodot on merkittävä asianmukaisesti lähdeviittein". Tekstien lisäksi plagioituina kohteina voivat olla esimerkiksi erilaiset visuaaliset ja audiovisuaaliset tuotokset, sävellykset, koreografiat, puheet ja muut esitykset, tuotemallit, konseptit, kaaviot sekä tietokoneohjelmien ja vastaavien koodit.2 

Osaa plagioinniksi opintosuorituksessa katsottavista teoista voidaan pitää tilanteesta riippumatta yksiselitteisenä plagiointivilppinä. Tällaisia tekoja ovat esimerkiksi toisella henkilöllä teetetyn työn3 esittäminen omanaan, toiselta opiskelijalta kopioidun työn esittäminen omanaan sekä muualta sellaisenaan kopioidun työn esittäminen omanaan.

Tässä ohjeistossa jaotellaan opintosuorituksissa esiintyvän plagioinnin esiintymismuodot4 seuraaviin alakategorioihin:

 1. Suora kopiointi  
 2. Mukaillen tehty kopiointi
 3. Vapaamatkustaminen ryhmätyösuorituksessa 
 4. Epärehellinen yhteistoiminta
 5. Itsensä plagiointi. 

Kaaviossa 1 esitetään opintosuorituksiin liittyvän plagioinnin jatkumo. Kaaviossa eettisen kirjoittamisen periaatteita  on täydennetty maininnalla sitaattioikeudesta. Plagiointi opintosuorituksessa -käsitteen alaan luetaan sekä tahaton plagiointi että plagiointivilppi. Plagiointivilpiksi luetaan tahallinen tai törkeästä piittaamattomuudesta seurannut plagiointi. Eettinen kirjoittaminen edustaa hyvän tieteellisen käytännön mukaista tapaa. Plagiointivilpin tapauksessa kyse on hyvän tieteellisen käytännön periaatteiden vastaisesta vakavasta rikkeestä. 

rinnakkain eettisen kirjoittamisen tunnuspiirteet, tahaton plagiointi ja tavoitteellinen plagiointi opintosuorituksessa

Kaavio 3: Opintosuoritukseen liittyvän plagioinnin jatkumo.  

Plagiointi opintosuorituksessa -käsitteen alaa tarkasteltaessa itsensä plagioinnin lisäksi vapaamatkustaminen ryhmätyösuorituksessa ja epärehellinen yhteistoiminta ovat ainakin jossain määrin rajakäsitteitä. Ne eivät ole sellaisenaan yhteensopivia plagiointi-käsitteen hyvin yleisen tason määritelmien kanssa. Ulkomaisessa käsikirjallisuudessa ne kuitenkin usein sisällytetään plagiointi-käsitteen alaan nimenomaan korkeakoulukontekstissa. 

Itsensä plagioinnin tapauksessa alkuperäistä lähdettä ei käytetä ja ilmoiteta asianmukaisella tavalla. Vapaamatkustamisen ryhmätyösuorituksessa ja epärehellisen yhteistoiminnan tapauksissa kyse on toisen henkilön tekemän työn ottamisesta omiin nimiin. Näiden kolmen alakategorian sisällyttäminen plagiointi opintosuorituksessa -käsitteen alaan korostaa tämän asian ymmärtämisen tärkeyttä ja ohjaa opiskelijoita hyvän tieteellisen käytännön mukaisiin toimintatapoihin. 

________________

Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2006, 111. 
Tietokoneohjelmien koodien vertaisplagiointi on eräs tyyppiesimerkki opintosuorituksiin liittyvän plagiointivilpin esiintymismuodoista. Asiaa on eritelty lähteessä Silpiö 2012, 75–77. 
Tässä yhteydessä käsitteen "työ" alaan sisällytetään sekä lopputuloksen synnyttämiseen tarvittava työ että itse lopputulos (esim. teksti) tai sen osa.
4 Plagioinnin esiintymismuotoja on eritelty yksityiskohtaisemmin lähteessä Silpiö 2012, 72–73.

 

 

Miten Turnitin toimii?

Turnitin on perustoiminnoltaan kokotekstihakukone. Se vertaa tallennetta kolmeen vertailuaineistotietokantaan:
Ref. 1) avoimen Internetin valmiiksi indeksoituihin sivuihin, 
Ref. 2) kustannettuihin, ei-avoimiin (siis lisensiointia vaativiin) julkaisuihin, julkaisusarjoihin ja tutkimustietokantoihin, sekä
Ref. 3) Turnitin-järjestelmään aiemmin tallennettuihin käsikirjoituksiin.
Järjestelmä pilkkoo tekstin pienempiin lohkoihin joita se käsittelee hakufraaseina.

Hakutuloksen pohjalta järjestelmä luo vertailuraportin, jossa vastaavuuslöydökset kuvataan alenevana listana. Raporttinäkymässä on mahdollisuus selailla tunnistettuja vertailuaineistoja. Näkymään liittyy myös useita annotoinnin, palautteen antamisen ja suoritusarvostelun aputoimintoja.

Turnitin prosessi: opettaja antaa tehtävälinkin, opiskelija tallentaa Turnitin-tehtävään, teksti peilautuu vertailutietokantoihin, vertailuraporttia tulkitaan, opettaja arvioi työn korjaus- ja ohjaustarpeet, opiskelija korjaa ja palauttaa uuden version.

 

Vertailuaineistot

Turnitin toimii globaalisti. Avoimen Internetin tietoavaruudesta indeksoidaan vertailutietokantaan koulutukseen ja tutkimukseen liittyviä sisältöjä yli 130 maassa.

3/2019 on Turnitinin tietokantaan indeksoituna 67 000 miljoonaa www-sivua. Laajasta kattavuudesta johtuen sivujen uusimmat päivitykset eivät näy tulosraportissa välittömästi. Kustantajan kanssa käyttösopimusta vaativien julkaisuja ja artikkeleita on vertailutietokannassa 178 miljoonaa nimekettä. Tekstikäsikirjoituksia ovat Turnitinin käyttäjät tallentaneet vertailutietokantaan 927 miljoonaa kappaletta. 

Turnitin tunnistaa synonyymisia ja suoria samankaltaisuuksia myös kielestä toiseen. Tämä kielirajat ylittävä vertailu toimii teknisissä kuvauksissa suurten maailmankielten välillä ja erityisesti vaikkapa romaanisten kielten välillä. Pienemmät kielet kuten suomi ja eesti eivät hyödy tästä toiminnallisuudesta.

Turnitinin kustannetun, ei-avoimen vertailuaineiston käytön kansainvälisiä sopimuskumppaneita ovat mm.  ABC CLIO, Cengage Learning, EBSCOHost, Emerald Journals, Gale, Pearson, McGraw-Hill and Wiley, ProQuest, PubMed/MedLine ja SAGE. Suomalaisista kustantajista mm. Duodecimilla kuuluu Turnitin-indeksointi aineistojen julkaisuprosessiin. 

Yhtäläisyysraportin rakenne

Turnitin näyttää vertailuraportissa alkuperäisen tekstin, jonka päälle on väritunnistein merkitty kohdat, joille löytyy jokin samasanainen vastine tai pätkittäistä vastaavuutta toisesta tekstistä. Näiden referenssien osoitelinkit listautuvat sivun oikeaan marginaaliin alenevassa järjestyksessä.

Samankaltaisuuksien näyttötason (similarity layer) toiminnot ohjataan punaisesta  Yhtäläisyys-valikosta. Palautteenantotason (instructor feedback layer) toimintoryhmät löytyvät sinisestä Arovostelu-valikosta. Ne ovat: 1) pikapalaute drag-n-drop-tekstilaatikoilla, 2) yleispalaute tekstinä tai ääniviestinä, ja 3) palaute- ja arviointimatriisit.
Mustasta valikosta valitaan, näytetäänkö vastaavuudet ja palautteet yhtäaikaa vai erikseen.

Yläpalkista näkee annetut arvostelupisteet (esim. 80/100) ja voi tehdä siirtymän vertailuraportista toiseen <->. Oikean marginaalin alimmista painikkeista voi ladata tekstin koneen työpöydälle ja katsoa tallenteen metatiedot.

Turnitin-vertailuraportin-rakenne

Turnitin Feedback Studiota voidaan käyttää tekstien yleiseen alkuperäisyysarviointiin ja sen lisäksi käsikirjoitusten ja harjoitustehtävien annotointiin ja arviointiin monin eri tavoin. Myös kuvallisia aineistoja on mahdollista kommentoida. Kuvien alkuperäisyysvertailua Turnitin ei kuitenkaan tee.

Tulkitse yhtäläisyysraportti

Turnitin on yleisin tekstien alkuperäisyyden tarkastusjärjestelmä Suomen yliopistoissa. Sen käyttötapaa ja ohjeistusta on yhtenäistetty yliopistojen yhteistyönä. Vertailuraportin tulkintaohjeina Turun yliopisto käyttää Aalto-yliopiston tuottamia ohjesivuja. Ne avautuvat linkissä: 

Tulkitse yhtäläisyysraportti 

Aalto-yliopiston ohjeet pätevät vain raportin käsittely- ja tulkintaohjeiden osalta. Ohjenäkymän yläosaan linkitettyjen Aallon eettisten menettelyohjeiden sijaan sovelletaan Turun yliopiston omaa eettistä ohjeistoa: 

Raporttia tarkastellessasi käytä selaimena Mozilla Firefoxia, Chromea tai Safaria. Internet Explorer -selain ei toimi kunnolla! Moodle-kurssillasi tunnistat Turnitin-tehtävät  -kuvakkeesta.

 

Jos epäilet vilppiä

Turun yliopistolla on yhteiset menettelyohjeet ja tiedekuntakohtaiset tukihenkilöt opintovilppitapausten selvittämistä varten. Turnitin-järjestelmä käytön kysymyksissä neuvovat Turnitin-järjestelmän, Moodle-järjestelmän ja UTUGradu-järjestelmän pääkäyttäjät. Arvioinnin kysymyksissä opastavat tutkimusetiikan tukihenkilöt. Tiedekunnissa Selvittäjät (yleensä opintopäälliköt) organisoivat tarvittavan selvitystyön ja toimivat tukihenkilöinä yliopistomme opettajille ja opiskelijoille.

Opettajan menettelyohje

Jos epäilet, että tarkastettavassa tekstissä on plagiointia, ole ensimmäiseksi yhteydessä tekstin tekijään. Opiskelijalle on varattava tilaisuus tulla asiassa kuulluksi, mutta ei sitovaa velvoitetta antaa selvitystä vilppiepäilyyn liittyen. Epäilyksiä herättävälle löydökselle yhtäläisyysraportissa voi olla luonnollinen ja hyväksyttävä selitys. 

Vilppiepäily koettelee luottamussuhdetta opettajan ja opiskelijan välillä. Selvitysprosessi voi olla henkisesti kuormittava molemmille osapuolille. Selvittelyvaihe ei myöskään saa muodostua vahvemmin sanktioivaksi kuin selvityksen mahdollinen lopputulos voi oikeuttaa. Alkuselvittely olisi suositeltavaa tehdä kasvokkain, jolloin ongelmakohdat tekstissä voidaan käsitellä yksityiskohtaisemmin ja väärintulkintoja välttäen.

Lievien tapausten käsittelyä ohjaa periaate, että ensisijaisesti annetaan opastusta lähteiden oikeassa käytössä ja pyydetään opiskelijaa korjaamaan havaitut puutteet ja virheet. Tieteellinen kirjoittamisen taidot ja hyvän tieteellisen käytännön vaatimukset opitaan koko opiskelu-uran kestäessä. Opiskelijalla tunnustetaan mahdollisuus tehdä myös virheitä ilman jyrkkää sanktiointia.

Virheiden tahallisuuden tai tahattomuuden arviointi voi olla haastava tehtävä. Tavoitteellinen ja vakava vilpin yritys selvitetään Turun yliopiston kaikille tiedekunnille yhteisen käsittelyohjeen mukaisesti, hyvään hallintotapaan sitoutuen. Kun opintovilppi on toistuvaa, se tulkitaan tasoltaan vakavaksi ja vakavasta vilpistä seuraa kurinpidollisia toimenpiteitä.

Opinnäytteisiin liittyvät plagitointiepäilyt selvitetään aina vakavan opintovilpin yrityksinä. Opettaja/työnohjaaja ilmoittaa epäilystä lomakkeella tiedekuntansa Selvittäjälle, joka yhtäläisyysraportin ja muiden tarvittavien dokumenttien pohjalta ja osapuolia kuultuaan valmistelee selvitysmuistion tiedekunnan dekaanille. Dekaanilta asian käsittely etenee tarvittaessa rehtorille.

Yliopiston tiedekunnat raportoivat opiskeluvilppitapaukset vuosittain seurantatilastoon. Yliopiston rehtori raportoi selvitetyt hyvän tieteellisen käytännön loukkaukset Tutkimuseettiselle neuvottelukunnalle.

Opiskelijan menettelyohje

Jos sinua epäillään plagiointivilpistä, sinulle tarjotaan tilaisuus tulla asiassa kuulluksi, antaa selitys menettelytavallesi. Pakottavaa velvoitetta selityksen antamiseen ei ole. Asioiden avoin läpikäynti kuitenkin auttaa opettajaasi antamaan tekstille tarvittavat korjausohjeet. Epäilykset virittäneille samankaltaisuuksille voi olla hyväksyttävä syy, jonka voit kertoa opettajalle tai opinnäytteeseen liittyvässä prosessissa suoraan tiedekunnan Selvittäjälle.

Vilppiepäily koettelee luottamussuhdetta opettajan ja opiskelijan välillä. Selvitysprosessi voi olla henkisesti kuormittava molemmille osapuolille. Kaikissa tapauksissa se toteutetaan luottamuksellisesti, osapuolten henkilö- ja tietosuoja säilyttäen. Selvittely tulisi ensisijaisesti tehdä kasvokkain, jolloin ongelmakohdat tekstissä voidaan käsitellä yksityiskohtaisemmin ja väärintulkintoja välttäen. Tarvittaessa voit pyytää tukihenkilön, esim. ylioppilaskunnan koulutuspoliittisen asiantuntijan (tyy-koposihteeri@utu.fi) selvittelyistuntoon mukaan. 

Jos opinnäytteen valmistuessa epäilet, että tekstin osana käyttämässäsi tärkeässä lähteessä on plagiointia, kerro havainnosta opettajallesi, joka neuvoo, miten tilanteessa tulee toimia. Ongelmallistakin lähdettä voidaan käyttää, jos sen lähdekriittinen käsittely toteutuu riittävän monipuolisesti ja lähteen arvoa rajoittavat piirteet esiintuovasti.