Tutkimusetiikan tuki

Tutkimusetiikan tukihenkilöt ja tutkimuspalvelujen kehittämisasiantuntijat tarjoavat yliopiston henkilökunnalle tukea tutkimusetiikkaa koskevissa kysymyksissä.

Tutkimusetiikan tukihenkilöt

Tutkimusetiikan tukihenkilöt tarjoavat yliopiston henkilökunnalle luottamuksellista ja puolueetonta tukea tutkimuseettisissä kysymyksissä. Voit pyytää tukihenkilöiltä neuvoa ennaltaehkäisevästi, epäillessäsi hyvän tieteellisen käytännön loukkausta tai jouduttuasi itse epäilyn kohteeksi. Tutkimusetiikan tukihenkilöt toimivat yli tiedekuntarajojen.

Tukihenkilöt ovat tavattavissa henkilökohtaisesti, puhelimitse ja sähköpostitse. Ensimmäisen yhteydenoton toivotaan tapahtuvan sähköpostitse.

kollegiumtutkija Anni Hämäläinen
erityisasiantuntija Hanna Lagström
professori Leo Lahti
tutkimuskoordinaattori Jarmo Malmsten
työelämäprofessori, Oppimisanalytiikan keskuksen varajohtaja Pekka Räsänen
yliopistonlehtori Helena Siipi
 

Muu tuki

Tutkimusetiikan kehittämisasiantuntija Kirsi Klemelän tehtävänä on kehittää ja ylläpitää tutkimusetiikan osaamista ja kehittää tutkimusetiikkaan liittyviä prosesseja Turun yliopistossa. Hän ylläpitää myös HTK-loukkausepäilyjen käsittelyprosessia. Kehittämisasiantuntija Jaakko Kuhalta voit kysyä neuvoa tutkimuksen eettisestä ennakkoarvioinnista. Molemmat kehittämisasiantuntijat toimivat ihmistieteiden eettisen toimikunnan sihteereinä.

kehittämisasiantuntija Kirsi Klemelä
eettinen@utu.fi
kirsi.klemela@utu.fi
+358 29 450 3508
+358 50 303 0346

kehittämisasiantuntija Jaakko Kuha
eettinen@utu.fi
jskuha@utu.fi
+358 29 450 3663
+358 50 339 4264

Lakimiehet ohjeistavat tutkimuksen tietosuojaan liittyvissä asioissa ja tietosuojavastaava tutkimuksen vaikutustenarviointiin liittyvissä kysymyksissä.

lakimies Johanna Rauma
johanna.rauma@utu.fi
+358 29 450 4687
+358 46 921 5818

lakimies Perttu Tuuppa
petatu@utu.fi
+358 29 450 4935
+358 40 094 4282

tietosuojavastaava Onerva Steudle
dpo@utu.fi
onerva.steudle@utu.fi
+358 29 450 3009
+358 50 490 7736