Tutkimusetiikan tuki

Tutkimusetiikan tukihenkilöt ja tutkimusetiikan kehittämisasiantuntija tarjoavat yliopiston henkilökunnalle tukea tutkimusetiikkaa koskevissa kysymyksissä.

Tutkimusetiikan tukihenkilöt

Tutkimusetiikan tukihenkilöt tarjoavat yliopiston henkilökunnalle luottamuksellista ja puolueetonta tukea tutkimuseettisissä kysymyksissä. Voit pyytää tukihenkilöiltä neuvoa ennaltaehkäisevästi, epäillessäsi hyvän tieteellisen käytännön loukkausta tai jouduttuasi itse epäilyn kohteeksi. Tutkimusetiikan tukihenkilöt toimivat yli tiedekuntarajojen.

Tukihenkilöt ovat tavattavissa henkilökohtaisesti, puhelimitse ja sähköpostitse. Ensimmäisen yhteydenoton toivotaan tapahtuvan sähköpostitse.

erikoistutkija Marko Ahteensuu (työstävapautus 31.7.2020 saakka)
professori Jyrki Korkeila
erityisasiantuntija Hanna Lagström
yliopistonlehtori Helena Siipi

Tutkimusetiikan kehittämisasiantuntija

Tutkimusetiikan kehittämisasiantuntijan tehtävänä on kehittää ja ylläpitää tutkimusetiikan osaamista ja kehittää tutkimusetiikkaan liittyviä prosesseja Turun yliopistossa. Hän toimii ihmistieteiden eettisen toimikunnan valmistelijana ja sihteerinä sekä ylläpitää HTK-loukkausepäilyjen käsittelyprosessia. Kehittämisasiantuntijalta voit kysyä neuvoa tutkimuksen eettisestä ennakkoarvioinnista.

kehittämisasiantuntija Kirsi Klemelä
kirsi.klemela@utu.fi
puh. 050 303 0346