Tutkimuksen eettisyys Turun yliopistossa

Turun yliopiston keskeisenä tavoitteena on eettisesti kestävä tutkimustoiminta, jossa noudatetaan tiedeyhteisön hyväksymiä toimintatapoja ja periaatteita. 

Kaikkien tieteenalojen tutkimuksessa on kunnioitettava tutkittavien henkilöiden ihmisarvoa, yksityisyyttä, itsemääräämisoikeutta ja muita oikeuksia, mikä asettaa rajoituksia sille, minkälaisia tutkimuksia voidaan tehdä.
 
Selvimmin tutkimuksen eettiset periaatteet käyvät ilmi Tutkimuseettisen neuvottelukunnan kirjaamasta ohjeistuksesta Hyvä tieteellinen käytäntö ja sen loukkausepäilyjen käsitteleminen Suomessa.