Tutkimuksen eettisyys Turun yliopistossa - lääketieteellisten tutkimusten ennakkoarviointi

Lääketieteellisistä tutkimuksista lausunnon antaa sairaanhoitopiirin eettinen toimikunta.

Turun yliopiston ja Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin tutkijat voivat pyytää Turun kliinisestä tutkimuskeskuksesta henkilökohtaista ja maksutonta apua sen ratkaisemiseksi, onko tutkimus lääketieteellinen.

> Laki lääketieteellisestä tutkimuksesta