Lääketieteellisten tutkimusten eettinen ennakkoarviointi

Lääketieteellisten tutkimusten eettinen ennakkoarviointi on lakisääteistä.

Ihmisen, ihmisen alkion tai sikiön koskemattomuuteen puuttuvan lääketieteellisen tutkimuksen eettisestä ennakkoarvioinnista säädetään erikseen tutkimuslaissa (laki lääketieteellisestä tutkimuksesta 488/1999). Ennen lain soveltamisalaan kuuluvaan tutkimukseen ryhtymistä tutkimussuunnitelmasta on saatava lääketieteellisen alueellisen eettisen toimikunnan myönteinen lausunto.

Varsinais-Suomen hyvinvointialueen alueellinen lääketieteellinen tutkimuseettinen toimikunta antaa ennakkoarviointilausuntoja lakisääteisistä lääketieteellisistä tutkimuksista Turun yliopiston ja Varsinais-Suomen hyvinvointialueen yhteistyöalueen tutkijoille.

Turun yliopiston ja Tyksin erityisvastuualueen terveydenhuollon toimintayksiköiden tutkijat voivat pyytää Turun kliinisestä tutkimuskeskuksesta henkilökohtaista ja maksutonta apua sen ratkaisemiseksi eettisen toimikunnan lausuntopyynnön ja sen liitteiden laatimiseen.