Lääketieteellisten tutkimusten eettinen ennakkoarviointi

Lääketieteellisten tutkimusten eettinen ennakkoarviointi on lakisääteistä.

Ihmisen, ihmisen alkion tai sikiön koskemattomuuteen puuttuvan lääketieteellisen tutkimuksen eettisestä ennakkoarvioinnista säädetään erikseen tutkimuslaissa (laki lääketieteellisestä tutkimuksesta 488/1999). Ennen lain soveltamisalaan kuuluvaan tutkimukseen ryhtymistä tutkimussuunnitelmasta on saatava lääketieteellisen alueellisen eettisen toimikunnan myönteinen lausunto.

Varsinais-Suomen Sairaanhoitopiirin eettinen toimikunta antaa ennakkoarviointilausuntoja lakisääteisistä lääketieteellisistä tutkimuksista Turun yliopistollisen keskussairaalan erityisvastuualueella.

Turun yliopiston ja VSSHP:n tutkijat voivat pyytää Turun kliinisestä tutkimuskeskuksesta henkilökohtaista ja maksutonta apua sen ratkaisemiseksi, kuuluuko tutkimus lääketieteellisestä tutkimuksesta annetun lain soveltamisalaan.