Hyvän tieteellisen käytännön loukkaukset

Suomen yliopistoissa on havaittu vain vähän hyvän tieteellisen käytännön loukkauksia. Hyvän tieteellisen käytännön loukkaamisella tarkoitetaan yhtäältä tutkimuksen suorittamisessa ja tutkimustulosten kirjaamisessa ilmenevää piittaamattomuutta ja holtittomuutta ja toisaalta vilppiä tieteellisessä toiminnassa. Tutkimusvilpiksi lasketaan kaikenlainen tutkimustulosten sepittäminen, vääristely, luvaton lainaaminen ja anastaminen.

Hyvän tieteellisen käytännön loukkaamista koskevien epäilyjen käsittely

Hyvän tieteellisen käytännön loukkaamista koskevasta epäilystä tehdään kirjallinen ilmoitus  tiedekunnan opintopäällikölle tai rehtorille. Tutkimuseettinen neuvottelukunta on laatinut lomakemallin hyvän tieteellisen käytännön loukkausepäilystä ilmoittamista varten.

Tarkempina menettelyohjeina epäilyjen käsittelemiseksi käytetään Tutkimuseettisen neuvottelukunnan ohjeita.