Helena
Siipi
dosentti, Psykologian ja logopedian laitos
yliopistonlehtori, Filosofia
Docent of philosophical ethics, Doctor of Social Sciences, Philosophy University Lecturer, Researcher at CLIMATE NUDGE STN
Yliopistonlehtori Filosofian oppiaineessa, tutkija hankkeessa CLIMATE NUDGE STN

Contact

+358 29 450 3054
+358 50 308 2663
Assistentinkatu 7
20500
Turku

Asiantuntijuusalueet

Soveltava etiikka
ympäristöfilosofia

Biografia

Työskentelen yliopistonlehtorina Filosofian oppiaineessa ja tutkijana hankkeessa Ilmastotuuppaus: Kasvihuonepäästöjen vähentäminen ja hiilinielujen vahvistaminen yhteisöllisesti käyttäytymistieteellisin ohjauskeinoin (CLIMATE NUDGE STN).

Olen vuodesta 2000 alkaen työskennellyt erilaisissa opetus- ja tutkimustehtävissä. Tohtorintutkinnon suoritin 2005 ja dosentti minusta tuli vuonna 2010. Minulla on myös luokanopettajan pätevyys ja kasvatustieteiden maisterin tutkinto vuodelta 1995.

Opetus

Olen UTUGSn jatko-opintokurssin "Ethics of Academic Research" vastuuopettaja. Opetan myös yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan "Tieteenteon etiikka" yleisopintokurssia. Filosofian yksikössä olen opettanut lukuisia etiikan, soveltavan etiikan, ympäristöfilosofian ja yhteiskuntafilosofian kursseja sekä "johdatus filosofiaan" kurssia. Olen ohjannut muutamia graduja ja tällä hetkellä minulla on ohjattavana jatko-opiskelijoita.

Tutkimus

Tutkimusintressini liittyvät soveltavaan etiikkaan ja ympäristöfilosofiaan. Tutkin ruoan filosofiaa ja ilmastotuuppauksen etiikkaa. Olen myös kiinnostunut tutkimusetiikasta. Turun yliopistossa toimin tutkimusetiikan tukihenkilönä ja eettisen toimikunnan jäsenenä.

Julkaisut

Järjestä:

Koronakriisi vaatii eettistä jälkihoitoa (2021)

Tehyn blogi
Kirsi Coco, Annette Gothóni, Taisto Hakala, Erik Indola, Tarja Kela, Mira Leinonen, Jaana Nyman, Susanna Ruuskanen, Helena Siipi, Kirsi Sillanpää
(Yleistajuinen artikkeli tai blogikirjoitus (E1))