Helena
Siipi
yliopistonlehtori, Filosofia
Docent of philosophical ethics, Doctor of Social Sciences, Master of Educational Science

Ota yhteyttä

+358 29 450 3054
+358 50 308 2663
Assistentinkatu 7
20500
Turku

Asiantuntijuusalueet

Soveltava etiikka
ympäristöfilosofia

Biografia

Olen tammikuusta 2017 alkaen työskennellyt tutkijatohtorina Turun yliopiston Filosofian yksikössä. Ennen sitä toimin kollegium-tutkijana TIASissa. Akateeminen urani alkoi Turun yliopiston Filosofian yksikössä vuonna 2000 ja olen sen jälkeen työskennellyt siellä lukuisissa erilaisissa opetus- ja tutkimustehtävissä - muun muassa kolmessa Suomen Akatemian rahoittamassa tutkimushankkeessa. Valmistuin valtiotieteiden tohtoriksi 2005 ja filosofisen etiikan dosentuurin sain 2010. Minulla on myös luokanopettajan ja kasvatustieteen maisterin tutkinto vuodelta 1995.

Opetus

Olen UTUGSn jatko-opintokurssin "Ethics of Academic Research" vastuuopettaja. Opetan myös yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan "Tieteenteon etiikka" yleisopintokurssia. Filosofian yksikössä olen opettanut lukuisia etiikan, soveltavan etiikan, ja yhteiskuntafilosofian kursseja sekä "johdatus filosofiaan" kurssia. Olen ohjannut muutamia graduja ja tällä hetkellä minulla on ohjattavana viisi jatko-opiskelijaa.

Tutkimus

Teen soveltavan etiikan ja ympäristöfilosofian tutkimusta. Tämän hetkinen projektini koskee ruoan etiikkaa ja filosofiaa. Olen kiinnostunut käsitteistä, joita ihmiset liittävät hyvään ruokaan (riippumatta siitä, millaista ruokaa he pitävät hyvänä). Pyrin selvittämään, mitä eri merkityksiä sellaisilla käsitteillä kuin "luonnollinen", "aito", "puhdas" ja "terveellinen" voi olla ruoan yhteydessä. Millä ehdoin (jos millään) puhtaus, luonnollisuus ja aitous luovat hyviä perusteita ruokaa koskeville yksilöllisille ja poliittisille valinnoille? Olen myös tehnyt uusien bioteknologioiden etiikkaan liittyvää tutkimusta. Erityisesti olen tutkinut muuntogeenitekniikan ja lajien henkiinherättämiseen liittyviä filosofis-eettisiä kysymyksiä. Olen kiinnostunut tutkimusetiikasta ja aion tulevaisuudessa suunnata tutkimustani siihen.

Julkaisut

Järjestä: