Turnitin-ohjeisto

Teemakuva: Moodle-kurssille aktivoitujen Turnitin-tehtävien käytön yhdeksänvaiheinen elinkaari, joka avataan alla teksteinä.

Turnitin Feedback Studio- ja Integrity -järjestelmiä käytetään tieteellisen kirjoittamisen ohjauksessa ja harjoittelussa opintojen eri vaiheissa. Turnitinin käyttö voidaan luokitella pakolliseen, suositeltuun ja yleishyödylliseen.

Turnitin auttaa profiloimaan lähteiden käyttöä teksteissä. Se vertaa tekstiä laajoihin julkaisutietokantoihin ja Internetin sisältöön. Turnitinia käytetään Moodlen kurssialueiden kautta.

Video: Turnitin kahdessa minuutissa 

Suuri osa Moodle-Turnitin-kurssialueista luodaan opinnäytteiden ohjaus- ja tarkastusprosesseja varten. Opinnäytteiden tarkastuksissa käytetään Turnitin Feedback Studiota. Osaan opintojaksojen harjoitustehtävistä ja työpapereiden välitarkastuksista soveltuu Turnitin Integrity paremmin.

Käyttösuositukset:

Kaavio Turnitinin käyttötavoista: #Turnitin-tarkastus vaaditaan, kun teksti on: 1) alempaan, ylempään tai jatkotutkintoon liittyvä opinnäyte (TFS), 2) tutkintoon vertautuviin erikoistumisopintoihin kuten ERKO:t liittyvä tutkielma (TFS), 3) tutkijakoulutukseen hakuun liittyvä tutkimus-suunnitelma (TFS). #Turnitin-tarkastusta suositetaan, kun teksti on: 1) tieteelliseen julkaisusarjaan tuleva artikkeli tai monografia (TFS), 2) esitelmä tai työpaperi (TI, TFS), 3) harjoitustyö tai kotitentti (TFS), 4) oppimispäiväkirja (TI, TFS). #Turnitin-tarkastuksesta on hyötyä, kun teksti on: 1) suoraan tekstiin kommentoitava käännöstehtävä tai laskuharjoitus (TFS) 2) kurssitehtävä, ryhmätehtävä tai ryhmäkeskustelu (TI), 3) vertailtava tekstikorpus tutkimusaineistona (TFS).

Kandi- ja jatkotutkintoihin liittyvien opinnäytteiden Turnitin-tarkastuksesta annetaan todistus. UTUGradu-prosessissa vastaava tieto liitetään arviointilomakkeeseen. Tarkastustodistus ei sisällä yksilöivää arviota tekstistä: se vain vahvistaa, että käsikirjoitus noudattaa yleisiä Hyvän tieteellisen käytännön periaatteita ja Turun yliopiston Oppimisen eettisiä ohjeita.

Myös opinnäytteen nimiösivulle liitetään tieto Turnitin-tarkastuksesta. 

 

Turnitin käyttöönotto ja tuki oppimisprosesseille:

1 Tilaan Moodle-Turnitin-kurssialueen

Tilaustyypit: 1) Pepin kautta, 2) Tilaa_kurssialue-linkin kautta, 3) Erityisjärjestely helpdeskin kautta, 4) Itse Turnitin-tehtävät valmiille Moodle-kurssille aktivoiden

Turnitin-järjestelmiä käytetään Moodle-alustan kautta, sen lisätoimintoina. Turnitin Feedback Studio -tehtävillä varustetun Moodle-kurssialueen tilaaminen voi tapahtua kolmella tavalla. Neljäs vaihtoehto on Turnitin-tehtävien lisääminen itse jo käytössä olevalle kurssialueelle. Tämä vaihtoehto soveltuu Feedback Studiolle ja Integritylle.

1. Ensisijaisena tapana suositellaan tilauksen tekemistä PEPPI-järjestelmän kautta. Kun tilaus tapahtuu Pepissä olevalle opetuksen toteutukselle, kurssialue saa automaattisesti opetustiedoissa olevan nimen ja nimilyhenteen. 

 • Peppi-toteutuksen Oppimisympäristöt-välilehdeltä voit itse luoda Moodle-kurssin toteutukselle. Edellytyksenä on, että sinulla on opettajan tai suunnittelijan oikeudet Pepissä.
 • Valitse työpöytänäkymässä "Lisää oppimisalusta" ja "UTU Moodle". Klikkaa "Tallenna" luodaksesi kurssialueen. Tällä komennolla Moodle-kurssi generoituu ja Peppi liittää opettajat sekä jo hyväksytyt opiskelijat saman tien kurssille - poikkeuksena ne osallistujat, jotka eivät ole aiemmin kirjautuneet UTU-Moodleen ja jotka siten puuttuvat Moodlen käyttäjätietokannasta.

  Peppi-työpöytä teemakuva.
   
 • Tarkista, että Peppi toteutuksen "Vastuunjako ja ohjauksen alat" -välilehdellä on valittuna oikea yksikkösi tieto - ilman sitä kurssi ei siirry Moodleen.
 • Elä muuta kurssille generoitua lyhytnimeä! Se on yksilöivä linkki Pepin ja Moodlen välillä. Jos se syystä tai toisesta muuttuu, palauta se Pepissä olevan lyhenteen mukaiseksi, jotta tiedonsiirtointegraatio toimii.
 • Sitä mukaa kun opiskelijat Moodle-kurssin luonnin jälkeen hyväksytään Pepissä, opiskelija- ja opettajatiedot päivittyvät seuraavaksi päiväksi Moodle-kurssin osallistujat-listalle. Opiskelijat näkevät kurssin Omat kurssit -listoillaan

2. Toinen tapa on tilata Moodle-Turnitin-kursialue kurssialueen tilauslinkistä. Merkitse tilauksen tietoihin kurssin nimi, lyhenne ja kategoria sekä lisätiedoiksi perustelut Turnitinilla varustetun kurssialueen tilaamiselle.

 • Kurssin kategoriaksi valitset sen tiedekunnan/vastuuyksikön, jossa työskentelet/joka kurssin järjestää. 
 • Kurssin lyhenteeksi otat kurssin Peppi-tunnisteen tai muun kurssin lyhenteeksi soveltuvan merkinnän. Samaa lyhennettä voit käyttää vain yhdellä Moodle-kurssilla. Kurssin nimeen liittyvä vuosilukupääte on toimiva erotin muuten samannimisillä kursseilla.
 • Perustelu kurssialueen tilaukselle voi olla opinnäytteseminaarin pito tai opinnäytteiden tarkastaminen, tai muu Turnitin tarkastuksia vaativa työskentelymuoto.
 • Tilauslomake varoittaa, jos jokin pakollinen tieto kurssitilauksesta puuttuu. Tilauksen lähettämisen jälkeen saat sähköposti-ilmoituksen kun kurssialuetilauksesi hyväksymisestä.
 • Jos haluat, että opiskelijasi löytävät kurssin Omat kurssit -listoiltaan, lisää heidät kurssialueen Osallistujat-listalle. Vaihtoehto on lähettää kurssialueen osoite opiskelijoille sähköpostina ja pyytää heitä kirjautumaan kurssialueelle.

3. Kolmas tapa liittyy erityistarpeita varten tilattaviin kurssialueisiin. Esimerkiksi tiedekuntakohtaiset yhteiskurssit, joita tarvitaan tutkijakoulutukseen hakevien tutkimussuunnitelmien tarkastuksiin, tilataan Turnitin-järjestelmän pääkäyttäjältä suoraan tai helpdesk@utu.fi:n kautta.

4. Neljäs tapa saada Turnitin käyttöön on itse avata valmiille Moodle-kurssialueelle Feedback Studio -palautustehtävä "lisää aktiviteetti"-toiminnolla. Vaihtoehtoisesti voit avata Integrity-avustimen Moodlen Tehtävä-, Keskustelu- tai Työpaja-aktiviteetteihin. 

Tilausvaihtoehtojen 1 ja 2 laajemmat ohjeet ruutukaappauksilla tuettuina löydät Moodlen Opettajan ohjeet -kirjastosta. Vaihtoehto 3 edellyttää yhteydenottoa Turnitininin käyttötukeen/helpdeskiin. Vaihtoehdon 4 ohjeet Turnitin-palautustehtävien omatoimiseen aktivointiin ja muokkaukseen löydät tämän ohjeiston luvusta 4.

Turnitin-logo

2 Lisään kurssille sisältöjä

Oppimis- ja arviointiympäristön rakentelu alkaa kurssialueen sisältösuunnitelman ja sitä tukevan layout-ratkaisun valinnalla.

Opinnäytteiden tarkastuksiin suositellaan Moodlen valmiita Turnitin Feedback Studio-palautustehtävät sisältäviä mallipohjia. Niistä voit muokata kurssipohjia myös muihin opetuksen, ohjauksen ja julkaisemisen tukitarpeisiin.

Mallipohjien peruskäytössäkin niiden väli- ja lopputarkastustehtävien oheen on hyödyllistä liittää HTK:n mukaiseen tieteelliseen kirjoittamiseen ohjaavaa sisältöä. 

Mallipohjien Turnitin-palautustehtävien tehtäväkalentereille pitää varmistaa sama voimassaoloaika kuin Moodle-kurssialueelle, ettei tule toiminnallisia häiriöitä. Turnitin-mallipohjien tyypit ovat:

Mallipohjat: Turnitin pohja väitöskirja, Turnitin-pohja kandityö, Turnitin-pohja UTUGradu

Jos tukiaineistojen elinkaari on useamman Moodle-kurssin päivityssyklin mittainen, sisältöjen siirto vanhalta kurssialueelta uudelle onnistuu kopiointitoiminnolla.

Turnitin-logo

3 Valitsen tehtävätyypit

Turnitinia on hyödyllistä käyttää kirjoitusprosessin kaikissa vaiheissa! 

Se voi osoittaa ongelmallisia piirteitä paitsi omassa, myös käytettyjen lähteiden tiedonkäyttelyssä, ja mahdollistaa oikea-aikaisen reagoinnin näihin haasteisiin. Turnitinin avulla voit löytää myös uusia relevantteja lähteitä.

Jos Turnitin-raportista voi päätellä, että käyttämäsi lähde voi olla plagiaatti, poista se tekstistä tai kuvaa läpinäkyvästi se lähdekriittinen menettely, jonka tuella voit käsitellä ongelmallista tietolähdettäsi. Plagioituun tietoon nojaaminen sellaisenaan on välillistä plagiointia. 

Käyttäessäsi Turnitin-mallipohjia niissä on jo valmiiksi parametroidut Turnitin Feedback Studio -tehtävät. Jos rakennat kurssialueen itse, tarjoa lähdetarkastusten tueksi vähintään kaksi erillistä tehtävää: 1) välitarkastustehtävä, joka tukee itsenäistä kirjoitusprosessia sekä 2) valmiin työn tarkastustehtävä, johon tehdään vain kertapalautus. 

Näiden väliin voit sijoittaa myös tekstin rakenteeseen, kielenhuoltoon ja metodisiin kysymyksiin keskittyvän kommentointitehtävän. Raportin Arvostelu-välilehden työkaluilla antamasi ohjeet tallentuvat tarkastusraporttiin. Opiskelija voi tukeutua niihin seuraavaa versiota valmistellessaan. Kommentointitehtävän toimivat asetukset ovat samat kuin Välitarkastustehtävän.

#Välitarkastustehtävän perusasetukset: 1) Nimi kertoo, että tehtävään voi palauttaa tekstin väliversioita, ja ne eivät tallennu näkyvään vertailutietokantaan. 2) Näytä raportit opiskelijoille-asetus: Kyllä. 3) Julkaisupäivämäärä on sama kuin aloituspäivämäärä. 4) Raportin kehittämisnopeus: Heti, uusintoja palautuspäivään saakka - siis jatkuva palautusten mahdollisuus on voimassa koko opinnäytetyöskentelyn ajan. #Lopputarkastustehtävän perusasetukset: 1) Nimi ilmaisee, että tehtävään palautetaan vain valmis versio. UTUGradu-palautusten ja väitöstutkielmien final-versio tallentuu pysyvästi näkyvään vertailutietokantaan (Oletusarkisto). Kandidaatintutkielmat tarkastetaan Ei arkistoa-muodossa, ts. ne eivät tallennu näkyvään vertailutietokantaan. 3) Julkaisupäivämäärä on sama kuin aloituspäivämäärä. 4) Raportin kehittämisnopeus: Heti, ei uusintaa. (Voit kuitenkin opettajana poistaa opiskelijan virheellisen final-palautuksen roskakori-luvaketta klikkaamalla.

Työdokumentin välitarkastukset tulee tehdä samalla kurssialueella jolla lopputarkastustehtäväkin on – näin vältetään työn rinnakkaisversioiden peilautumiset keskenään (vastaavuus esim. 95 %) ja referenssien poissuodatuksen tarve lopullisissa vertailuraporteissa.

 • Valmiin työn tarkastustehtävän asetuksia voit hyödyntää myös kotitenttien palautustehtävissä. 
 • Välitarkastustehtävän joustavammat asetukset soveltuvat esseetehtävien, oppimispäiväkirjojen sekä käännös- ja laskuharjoitusten tarkastuksiin.
 • Jos epäilet sisältöjen kierrätystä opintoryhmän sisällä, voit asettaa Raportin kehittämisnopeudeksi "Luo raportit palautuspäivänä": tällöin kaikki eri aikaan palautetut työt vertautuvat toisiaan vasten kun tehtävän voimassaoloaika päättyy. Samalla niiden keskinäiset samankaltaisuudet tulevat näkyviksi. Tätä asetusta voit hyödyntää myös aineistokorpusten vertailussa tutkimusta tehdessäsi.
 • Ryhmätarkastustoiminto toteutuu vielä notkeammin Moodlen omaan Tehtävä-aktiviteettiin liittyvällä Turnitin Integrity -tarkastuksella: siinä opiskelija saa Turnitin-raportin heti, ja uudestaan kurssin päättyessä.  – Jos ensimmäinen tulos on arveluttava, ehtii vielä tekemään korjatun version, jolloin voi oppia kokemuksellisesti lähdetiedon läpinäkyvän käytön periaatteita.
 • Käännetyn oppimisen periaatteisiin pohjautuvilla opintojaksoilla voit tukea lähdetietoista ajattelua aktivoimalla Turnitin Ingerityn mukaan Moodlen Keskustelualue- ja Työpaja-tehtäviin. (ks. ohjeet luvussa 4.)

Turnitin-logo

Turnitin Feedback Studio soveltuu sekä tekstien alkuperäisyystarkastuksiin että niiden pistetyttävään arviointiin tai laadulliseen annotointiin. Turnitinilla voit kommentoida myös kuvalla-aineistoja, mutta kuvien alkuperäisyysvertailua Turnitin ei kuitenkaan tee.

Arvioinnin tukivälineiden käyttötapa sinun kannattaa suunnitella jo kurssialuetta perustaessasi. Toimintoja hallitset punaisella, sinisellä ja mustalla näyttötasolla.

Turnitin-raportin arviointityökaluja käytetään punaisen yhtäläisyys-välilehden valikosta ja sinisen arvostelu-välilehden valikosta. Mustalla välilehdellä valitaa näyttötila joko erilliseksi tai punaisen ja sinisen tason yhdistäväksi.

 • Punainen yhtäläisyys-valikko (similarity layer) näyttää vastaavuuksien linkkilistan %-arvoltaan alenevassa järjestyksessä. Tunnistettuja lähde- ja vertaisjulkaisuja voit selata näytön sivuikkunassa. Turnitin värjää vertailutekstistä ne kohdat, jotka ovat samasanaisia tarkastettavan tekstin kanssa. Tämä kaksisuuntainen vertailu auttaa profiloimaan kirjoittajan tapaa käyttää lähteitä. Tai se auttaa havaitsemaan, että kirjoittaja ja referenssin kirjoittaja ovat molemmat käyttäneet jotakin kolmatta yhteistä lähdettä.
  Jos avaat vertailuraportin Vain teksti -muodossa, näet referensseistä aikaleiman milloin ne on Internetissä julkaistu.
 • Sinisen arvosteluvalikon (instructor feedback layer) toimintoryhmät löytyvät ovat: 1) pikapalaute drag-n-drop-tekstilaatikoilla, 2) yleispalaute tekstinä tai ääniviestinä, ja 3) arviointimatriisit. Pikapalautefraaseja sekä arviointimatriiseja voit muokata ja luoda itse lisää.
  Uusi toiminto sinisessä arvosteluvalikossa on tekoälyn tuella kirjoitetun tekstin tunnistus. Se toimii vain englannin kielisillä teksteillä, joiden laajuus on 150 - 15 000 sanaa. Tunnistustulos ei näy opiskelijalle.
 • Mustasta näyttötasosta valitset, näykyvätkö vastaavuudet ja palautteet yhtäaikaa vai erikseen.
 • Yläpalkki näyttää annetut arvostelupisteet (esim. 80/100) ja <-> -navigaatiolla voit tehdä siirtymiä vertailuraportista toiseen. Voit näin varmistaa, että kriteerien käyttö on säilyy yhtenäisenä.
 • Valkoisen valikon painikkeista voit ladata tekstit koneen työpöydälle ja katsoa tallenteiden metatiedot.

Hae lisää ohjeita hakusanoilla: How do you use Feedback Studio Moodle V2 ?

Turnitin-logo

4 Lisään tai muokkaan tehtäviä

Feedback Studio -tehtävän lisääminen kurssialueelle on helppo toimenpide, joka aloitetaan Hallintatyökaluvalikosta:

Muokkaustila päälle  >> Lisää aktiviteetti tai aineisto >> Lisää Turnitin tehtävä 2.

Kun tehtävä on aktivoitu, useimmat sen asetukset ovat valmiiksi oikein. Osa asetuksista on kurssin pedagogisista tavoitteista ja arviointimuodosta riippuvia.

Tehtäväasetusten vaikutukset ja suositukset:

Asetukset: #Turnitin-tehtävän nimi: Mallipohjissa on yleisnimet, joita voit muokata tarpeesi mukaan
#Palautustyyppi: Käytä ’Kaikki palautustyypit’	
#Osien lukumäärä: Valitse 1 – 5 palautusosiota joilla voi olla erilaiset voimassaoloajat #Tiedoston enimmäiskoko: Käytä oletusarvoa #Salli kaikkien tiedostomuotojen palautus?: Ei=sallit vain lukukelpoiset tekstit; Kyllä=sallit myös kuvat joita voit palautevälineillä kommentoida, mutta joiden alkuperää ei testata #Näytä alkuperäisyysraportit opiskelijoille: Käytä: Kyllä #Arvosananäyttö: Käytä toimintoa jos annat arvosanallista palautetta Päivitä automaattisesti arvosanat/pisteet: Käytä oletusarvoa

Asetukset: 
#Arviointi (vain jos käytät Turnitinia suoritusten arvosana-arviointiin) #Arviointityyppi: Ei arviointia/Asteikko/Pisteet. Asteikon arvoja mm. hylätty, 1– 5;hylätty – hyväksytty; täydennettävä – hyväksytty  #Maksimiarvosana: Määriteltävissä, jos arviointityyppinä Pisteet #Arvosanojen kategoria: Käytä oletusarvoa  #Hyväksymistapa: Käytettävissä, jos valittuna Pisteet

Asetukset: Tehtävän osat 1…5 #Nimi: Oletuksena Osa 1…5, voit nimetä valintasi mukaan #Aloituspäivämäärä: Oletuksena tehtävän perustamispäivämäärä, vaihdettavissa #Palautuspäivä: Muuta ajankohta max. vuotta myöhemmäksi #Julkaisupäivämäärä: Muuta pvm. samaksi mikä aloituspvm on: silloin näet raportit heti #Merkintöjä enintään: Käytä oletusarvoa

Asetukset: #Alkuperäisyysraportti-vaihtoehdot Salli palautukset eräpäivän jälkeen: Suositus: kyllä, paitsi erityistapauksissa  #Raportin kehittämisnopeus: Vaihtoehdot: 1: heti, ei uusintaa (opinnäytteen final-versioille)2: heti, uusintoja palautuspäivään saakka, 3: palautuspäivänä ryhmän palautukset peilataan toisiaan vasten #Varastoi opiskelijatyöt: Vakioarkisto=pysyvä säilytys (kun kyseessä opinnäytteen final-versio), yleissuosituksena Ei Arkistoa) #Tarkista varastoituja opiskelijatöitä vastaan: Kyllä #Tarkista Internetiä vastaan: Kyllä #Tarkista lehtiä ja julkaisuja vastaan: Kyllä

Asetukset: "GradeMark toiminnolla voit hakea käyttöösi valmiita kriteeristöjä ja arvostelukehikoita, tai luoda niitä itse.

Uuden Integrity -avustimen liittäminen Moodlen Tehtävä-, Keskustelualue- tai Työpaja-aktiviteettiin ovat vaihtoehtoja Feedback Studio -palautustehtävälle.

Samalla Moodle-kurssilla voit käyttää sekä Feedback Studion että Integrityn tarkastustoimintoja. Integrity soveltuu opintojakson aikaisten osasuoritusten, Feedback Studio laajempien harjoitustehtävien ja opinnäytteiden arviointiin.

Integrityn käyttöönotto aloitetaan kurssinäkymän hallintatyökaluvalikosta; tässä se liitetään Hallintatyökalut-valikosta edeten Tehtävään:

Muokkaustila päälle  >> + Lisää aktiviteetti tai aineisto  >>  Lisää Tehtävä..

Kun Moodlen Tehtävä on aktivoitu, sen asetukset muokataan Moodlen ohjeiston mukaan. Turnitin Integrity-tehtävän asetukset löytyvät oman otsikon alta. Suositeltavat valinnat on merkitty punaisella.

Integrity-lisäosalla on oma valikko Tehtävän asetuksissa. Ruksaa Ota Turnitin käyttöön, Indeksoi kaikki lähetykset, Luo raportit heti ja palautuspäivänä sekä Salli opiskelijoiden tarkastella samankaltaisuusraportteja.

Katso lisää ohjeita (Integrity-avustin perustuu Turnitin Similarityyn:

Turnitin-logo

5 Otan vastaan suorituksia

Kerro opiskelijoille opintojakson tai työnohjaussuhteen alkaessa, että Turnitinin käyttö kannattaa aloittaa jo tekstien luonnosteluvaiheessa!

Riippuen siitä, avaatko Turnitin-tehtävä jatkuvaan käyttöön pitkäkestoisten kirjoitusprosessien tueksi vai pieneen aikaikkunaan opintojakson viikkotehtävän palautuskanavaksi, sen asetukset, käyttötapa ja seurattavat indikaatiot ovat hieman erilaisia.

Alla lista tunnuspiirteitä niille Turnitin Feedback Studio -tehtäville joiden palautusaikoja ei ole rajattu, ja toisaalta nille tehtäville (joko FS tai Integrity, joita käytetään aikataulutetusti.

Turnitin-tehtävien käyttötapa määräytyy sen mukaan, ovatko ne jatkuvasti avoimia vai kurssi/viikkoaikataulun mukaisesti avoimia palautuskanavia.

Pisteytettyjen suoritusten hallinta Turnitinissa

Jos käytät suoritusten arvioinnissa myös pisteytystä tai muuta arvosteluasteikkoa, voit ladata tuloskoosteet Turnitinista Excel-, PDF- tai CSV-tiedostoksi myöhempää käyttöä varten. Integrity-tuetuissa Moodlen tehtävissä voit hyödyntää suoraan Moodlen omia suoritusten hallintavälineitä.

Vie-ulos-tuloslista Excelinä, PDF:nä tai CSV:nä.

Hae lisää ohjeita: How do you use Feedback Studio Moodle V2 ?

6 Tulkitsen Turnitin-vertailuraportteja

HTK-plagiointivilppi-opiskeluvilppi-teknisesti_tunnistettu_plagiointivilppi

Turnitin on apuväline lähdetiedon käytön laadun arviointiin. Se tunnistaa tahallisia ja tahattomia tekstivastaavuuksia. Lähteiden laadukkaan ja eettisen käytön tarkastelussa se ei korvaa tarkastajan asiantuntijatyötä, mutta voi nopeuttaa sitä. 

Suurin osa Hyvän tieteellisen käytännön loukkauksista liittyy yksilön epäeettiseen toimintaan työyhteisön osana. Sitä Turnitin ei tunnista. Plagiaatti voi olla välillinen tulos näistä sosiaalisen ja laadullisen ulottuvuuden ongelmista, mutta se on pieni ilmentymä kaikista HTK:n loukkausten muodoista. Sen Turnitin voi tunnistaa. Turnitin merkitsee teksteissä potentiaalisia plagioinnin paikkoja, so. samasanaisuuksia eri lähteissä. Samasanaisuudet voivat olla 1) kopioinnista johtuvia, 2) samaan lähteeseen nojautumisesta johtuvia tai 3) raportoinnin sanaston standardeista ja vakioiduista käytännöistä johtuvia ja sellaisina hyväksyttäviä.

Plagiointi eli luvaton lainaaminen voi liittyä tiedonkeruun prosessiin sen yhtenä vaiheena.

 • Tietoaineiston keruu omalle työpöydälle voi olla suoraviivaista kopiointia eri lähteistä. Sellaisena se täyttää plagioinnin tunnuspiirteet.
 • Luvaton lainaaminen ei johda ongelmiin niin kauan kuin lainattu tieto pysyy lainaajan yksityisessä käytössä, kun sitä ei näytetä tai käytetä oman työpöydän ulkopuolella.
 • Plagiointivilpiksi – joka on yksi opiskeluvilpin muoto – kopiotiedon käyttö muuttuu silloin kun se julkaistaan omissa nimissä tai oman tekstin osana, puutteellisesti tai harhaanjohtavasti nootittaen.
 • Sanktioitavasta opiskeluvilpistä on kyse silloin, kun plagiaattia käytetään vastikkeellisesti, esim. opintopisteitä tuottavana harjoitustehtävänä tai tutkintoon liittyvänä opinnäytteenä.

Ongelman välttää kun liittää kerättyyn lähdetietoon täsmälliset viittaukset, varmistaa tiedon käyttöluvat, ja kirjoittaa viitatun sisällön tai sitaatin argumentoivaksi osaksi omaa tulkintaansa, jolloin myös Tekijänoikeuslaissa määritelty sitaattioikeus toteutuu.

Turnitin-logo

Turnitinin hakurobotit louhivat referenssitietokantaansa miljoonia sivuja Internetiä ja käyttöön lisensioituja e-julkaisuja joka vuorokausi. Vertailuraportteja generoidessaan Turnitin käyttää näitä valmiiksi indeksoituja sisältöjä, joten tarkastelu ei tavoita aivan uusimpia julkaisuja tai suljetuissa ympäristöissä tai kopiolukitussa formaatissa julkaistuja sisältöjä. Siksi Turnitinin vartailuraportti on vain osanäkymä tiedon universumista. Opettajan ja työnohjaajan ammattitaitoa se ei korvaa.

Näin tarkastelet vertailuraporttia:

 • Turnitin-raportti aukeaa, kun klikkaat tehtävän etusivulla näkyvää palautuksen %-arvoa.
 • Raportin oikeassa laidassa on punaisen yhtäläisyysvalikko ja sinisen arvosteluvalikko
 • Avaa yhtäläisyysnäkymä klikkaamalla punaista numeroa, joka on vastaavuuksien %-osuus tekstistä. Näkymän oikeassa laidassa on vertailuaineistojen linkkilista. Yhtä prosenttia pienemmät vastaavuudet ovat yleensä bibliografisia tietoja. Pääosa vastaavuusvärjäymistä löytyy julkaisun bibliografiasta ja noottiteksteistä. Esimerkkisivun alanooteissa on neljän eri lähdejulkaisun viitetiedot ja sitaatteja teksteistä. 

Turnitin-raportin yleinen vastinenäkymä.

 • Alla sama dokumenttinäkymä, kun referenssi 1 (dokumen.tips) on valittu lähitarkasteluun. "Täydellisen lähdetekstin" läpiselailulla voit nähdä, miten viitattu ssitaatti sijoittuu lähdejulkaisuun ja miten laajasti ja toimivasti lähdettä on käytetty. Kaarinuoli 1 osoittamassa tekstin ja lähdetekstin vastaavuuden alun.
 • Yhtenäisen kopiovärjäymän aukot (aukko=erilainen merkkijono) voivat johtua huomionarvoisista syistä. Kaarinuoli 2 osoittaa, että referenssissä l'Amazzone on kirjoitettu yhteen edellisen sanavartalon kanssa, tarkastettavassa artikkelissa tuo virhe on korjattu.
 • Aukko voi johtua myös vertailutekstin tavutuksesta, jos on käytetty nk. "kovaa tavutusta". 
 • Joskus aukkoisuus on merkki laajemmasta raportointimuodon kopioinnista: vain oman tutkimusasetelman yksilölliset tulosarvot eivät värjäydy, mutta muu kertova rakenne värjäytyy, koska se on plagioitua. 

Valittu referenssi lähitarkastelussa

Jos tekstiä on valmisteluvaiheessa välitarkastettu usealla kurssialueella, voi raporttinäkymä olla "ummessa", kun vastaavuus rinnakkaistallenteeseen on 100 %. Referenssilinkkejä vaihteittain pois suodattaen voit tarkentaa kuvaa tekstin juurista.

Referenssilinkkejä voi suodattaa pois kerroksittain.

Ohje: Vertailuaineistojen suodatus pois raporttinäkymästä (en)

Keskeinen huomio tulisi kiinnittää lähteiden merkitsemisen johdonmukaisuuteen ja selkeyteen. Tutkitusti eniten huolimattomuusta tai tavoitteellisesta vilpistä johtuvia virheitä liittyy lähdeviittauksen merkitsemiseen joko niin, että se kattaa käytettyä lähdetietoa suppeamman tekstialueen, tai niin että lähteen merkitystä muunnetaan sisällyttämällä oma tulkintaa viittauksen sisällä olevaan, lähdetiedoksi tulkittavaan tekstiin.

Referenssin merkitseminen.

Katso lisää: FairUTU > Plagiointiepäilyyn johtavat piirteet tekstissä.

Turnitin-logo

Tekstimanipulaatioiden tunnistaminen

Turnitin-järjestelmä tunnistaa tekstin koodiin liittyvät manipulointipyrkimukset. Se huomauttaa punaisella lippu-kuvakkeella vastaavuus-%:n yläpuolella, jos dokumentissa on esim. kuviin upotettuja tekstejä tai muita sisältöön vaikuttavia koodipoikkeamia.

 • Perinteinen muuntelukeino on välilyöntien korvaaminen julkaisupohjan (yleensä valkoinen) värisillä pisteillä tai muilla välimerkeillä, jolloin koodijono ei ole suoraan referensseihin vertailtavissa.
 • Kapeaan palstaan tehtävä kova (siis ei automaatti-) tavutus voi alentaa sisällön vastaavuusarvoa.
 • Kehittyneemmät keinot ovat näkymättömän koodin lisäyksiä tiedostoon. 
 • Merkittävämpi ongelma on kielityökaluilla tehtävä tekstin muuntelu. Keveimmillään se tarkoittaa Internet-selaimeen liitettävien parafraasigeneraattoreiden käyttöä. Kopioitu teksti voidaan muunnella toiseen asuun pitäen sen asiasisällöt kuitenkin melko alkuperäisinä. Kehittyneempi keino on kielimallityökaluilla tehtävät "kirjoita uudestaan", "tiivistä", "käännä kieleen X + käännä kielestä X kotikieleen" -menettelyt, joita voidaan täydentää jonkin toisen toimijan kielenhuoltotyökaluilla kielimallin "sormenjälkien" häivyttämiseksi.

Turnitin julkaisee maaliskuun 2023 aikana kaikkiin tuotteisiinsa – Turun yliopistolla Feedback Studioon ja Integrityyn – tulevat kielimallipohjaisen haamukirjoittamisen tunnistusvälineet. Täydennämme ohjeistus, kun uusi välineistö on käytettävissä. 

Hae lisää ohjeita:

7 Annan palautetta tehtävän toiminnoilla

Kun opettajana kommentoit lähteiden käyttöä, voit käyttää valmiita kommenttifraaseja, suoria kommentteja tai kokoavaa äänitettyä palautetta tai tekstipalautetta. Alla esimerkissä opettaja kysyy perustetta sanan vaihdokseen (partita > uscita) alkutekstiin verrattuna. – Syy voi olla myös se, että Turnitin on löytänyt lähteen toisen edition referenssiksi.

Quickmark-komentti raporttiin.

Videonäkymä vertailutekstien vierityksestä.

Turnitin-tehtävään voit liittää Grademark-vaihtoehdoista ("Käynnistä arvostelumatriisin hallitsija") valmiin tai itse muokatun arviointilomakkeen. Lomakkeiden mallipohjat perustuvat eri standardien mukaisiin kriteereihin osaamistasoille.

Arviointimatriisi

Opintoryhmäsi tulosten seurantaan voit käyttää kuvailuvälineitä.

Turnitin-logo

8 Opetus päättyy opintojaksollani

Kurssiympäristön aktiivikäytön päättyessä

 • Varmista, että hyväksytyt suoritukset on kirjattu tai siirretty suoritusrekisteriin. Elä käytä Moodlea suoritusarkistona.
  Kerää tarvittaessa opiskelijapalautetta kurssitoteutuksesta.
 • Kertaa vilppiepäilyjä herättäneet ilmiöt opintosuorituksissa. Vakavat vilppiepäilyt on käsitelty Selvittäjän tuella ja raportoitu, mutta osoitteeseen vilppiraportit@utu.fi voit lähettää havaintoja tekstimanipulaation ja vilpilliseen tiedonkäyttöön liittyvistä menetelmistä - tämän palautteen tuella yliopiston laatujärjestelmää kehitetään.
 • Ohjeista opintojakson suorittamisessa kesken jääneet opiskelijat hakeutumaan ensi lukuvuoden kurssitoteutukselle.

Turnitin-logo

9 Arvioin kurssitoteutuksen ja suljen sen pois näkyvistä

Lopuksi 

 • Teet suunnitelman kurssialueen ohjaavien aineistojen jatkokäytölle tai päivittämiselle ensi lukuvuoden kurssilla. 
 • Arvioit tarpeesi käyttää laajemmin Turnitinin tarjoamia palautetyökaluja seuraavassa kurssitoteutuksessa.
 • Suljet kurssialueen pois näkyvistä (Hallintatyökalut: "Piilota kurssi") jolloin kurssin nimiriville tulee logo suljepoislogo 

Kurssialueella säilyvät suoritusdokumentit ovat henkilötietoja sisältäviä asiakirjoja, joiden säilytysaika on yliopiston ohjeen mukaisesti 6 kk.

Opinnäytteiden säilytysaika on pidempi, ja säädelty niin, ettei säilytys tapahdu Moodle-alustalla. Alemman tutkinnon opinnäytteet säilytetään 10 vuotta (arkistointivastuu on tiedekunnilla) ja ylempiin ja jatkotutkinoihin liittyvillä opinnäytteillä on pysyvä säilytys, joka tapahtuu yliopistokirjaston UTUPub-julkaisuarkistossa.

Moodle-kurssialue ei sovellu arkistoivaan käyttöön, koska kurssialueen elinkaari on lyhyt. Opinnäytteiden välitarkastustehtäviä ei tarvitse säilyttää ja lopputarkastustehtävätkin voi halutessaan poistaa siinä vaiheessa kun opinnäyte on arvosteltu ja suoritus viety rekisteriin. Tuolloin opinnäyte on siirtynyt pysyväissäilytykseen UTUPub-arkistoon.

Turnitin-logo

10 Turnitin AI Writing Detection -tunnistimen käyttö ja toimintatapa
 • AI Writing Detection auttaa opettajaa selvittämään, onko teksti tuotettu, muokattu tai käännetty jotain suurta kielimallia (Large Language Model) käyttäen. Kuten suuret kielimallit, myös niiden tunnistusjärjestelmä pohjautuu kielimalliin, joka soveltaa uusimman sukupolven transformer-syväoppimisarkkitehtuuria.  
 • AI Writing Detektion on käytettävissä Turnitin Feedback Studion ja Moodlen Turnitin Integrity -tehtävien kautta.
 • Järjestelmä on tällä hetkellä viritetty toimimaan englanninkielisenä. Tiedeyhteisön laajimmin käyttämälle kielelle optimointi edeltää toimivuuden laajentamista muille Turnitinin tukemille kielille.

MITEN AI-TUNNISTIN TOIMII?

Turnitin-tehtävään tallennettu dokumentti jaetaan tekstikatkelmiin kahdella tavalla: peräkkäin ja sekvensseinä toisiaan leikaten. Nämä yksittäiset katkelmat analysoidaan tunnistustyökalussa, joka määrittää, millä todennäköisyydellä ne ovat generatiivisella tekoälyn tuottamia. Lopuksi järjestelmä laskee keskimääräiset pisteytykset kaikille analysoiduille tekstikatkelmille, ja luo siltä pohjalta kokonaisarvion siitä, onko teksti, ja missä määrin, tekoälyn kirjoittamaa. Turnitinin kielimallipohjainen analyysi pystyy tunnistaakseen hienovaraisia tilastollisia piirteitä tekoälyllä tuotetussa kirjoituksessa. Laajimmin se on koulutettu OpenAI:n kielimalleihin pohjautuvien AI-avustimien tunnistamiseen.

MITÄ TUNNISTETTAVAT PIIRTEET OVAT?

Transformer-syväoppimisarkkitehtuuriin pohjautuvilla kielimalleilla on kyky yhdistää yksittäisiä tekstimerkkejä (sanoja tai alisanoja) toisiinsa monilla epälineaarisilla tavoilla, mikä mahdollistaa merkkien väliset assosiaatiosuhteet. Mm. OpenAI:n, Antropicin ja Googlen suurten kielimallien laskentainfrastruktuuri tukee satoja miljardeja parametreja. Tämä laaja parametrointi yhdistettynä koko indeksoitavan Internetin laajuisiin koulutustietojoukkoihin antaa kielimalleille kyvyn suorittaa monimutkaisia päättelyteehtäviä ja ja tuottaa luonnollista kieltä.

Vaikka kehittyneet AI-avustimet kirjoittavat jo hyvin "ihmismäisellä tavalla", niiden teksteihin liittyy tilastollisia rakennepiirteitä, joita tunnistamiseen koulutetut ja optimoidut tekoälyjärjestelmät voivat havaita. Jokaisella kielimallilla on oma, sen rakennepiirteisiin heijastuva käsialansa. Ominaispiirteet syntyvät siitä, miten kielimallit tuottavat sanamerkkejä (tokens) sekventiaalisesti niille määritellyn todennäköisyysjakauman mukaisesti. Kielimallien luomat sanamerkkisekvenssit ovat rakenteeltaan kaavamaisempia kuin ihmisen samasta aiheesta tai käsitteestä kirjoittamat kuvaukset.  

—Yksinkertaisia muuttujia kone- ja ihmistekstin vertailussa kuvaavat käsitteet ”perplexiteetti” (perplexity) ja ”raakuus” (burstiness) Perpleksiteetti kuvaa sanavirran tilastollista ”sujuvuutta”, kun taas raakuus edustaa poikkeamiatyypillisistä lauserakenteista, ilmaisuista ja niiden laajuuksista. Lisäksi kokonaisuutta määrittelee suuri joukko laajemman jatkumon tilastollisia riippuvuuksia, jotka erottavat ihmisen kirjoitukset ja kielimallien tuottamista teksteistä. Jotta tämä laajempi kehys voidaan todentaa, Turnitinin AI Writing Detect käsittelee vain tekstejä, joiden laajuus on vähintään 300 sanaa.

OVATKO VÄÄRÄT TUNNISTUKSET MERKITTÄVÄ ONGELMA?

Väärien positiivisten tunnistusten tason tulee olla alle 1%. Näiden (FRP = False Positive Rate) arvon minimointi on tunnistimen käytön hyväksyttävyyden ehto. Ennen järjestelmän käyttöönottoa 4.4.2023 Turnitin suoritti luottavuustestauksia käyttäen referenssinä mm. 800 000 ennen vuotta 2019 järjestelmään tallennettua tekstiä. Nämä ennen GPT-3:n julkistusta Turnitiniin ladatut tekstin oletettiin ihmisen kirjoittamiksi. Lisäksi järjestelmää testattiin datakokoelmalla, joka koostui puhtaasti ihmisen kirjoittamista, puhtaasti tekoälyn kirjoittamista ja ihmisen ja tekolälyn yhdessä kirjoittamista tuhansista teksteistä.

Tällä datajoukolla testattaessa oli Turnitin AI Writing Detection -järjestelmän False Positive Rate dokumenttitasolla 0,007 (0,7%) ja lausetasolla 0,002 (0,2%).

Luotettavuuskriteerit
 • Tarkkuus (Precision). Suhdeluku oikeat positiiviset / oikeat + väärät positiiviset tunnistukset. Korkea tarkkuus tarkoittaa vähän väärän positiivisia tuloksia eli tilanteita, joissa ihmisen kirjoittama teksti tunnistetaan virheellisesti tekoälyn kirjoittamaksi.
 • Tehokkuus (Recall). Suhdeluku oikeat positiiviset / oikeat positiiviset + väärät negatiiviset. Korkea tehokkuus tarkoittaa, että järjestelmä pystyy tunnistamaan suuren osan tekoälyn kirjoittamista teksteistä.
 • F1-pisteet (F1 Score). Lukuarvo 2 x (Tarkkuus x Tehokkuus) / (Tarkkuus + Tehokkuus). F1-pisteet ovat harmoninen keskiarvo tarkkuudesta ja tehokkuudesta, mikä kuvaa mittareiden tasapainoa. F1von hyödyllinen vertailtaessa järjestelmiä, jotka saattavat olla optimoituja joko tarkkuuteen tai tehokkuuteen painottuen.
 • Väärän positiivisen tuloksen todennäköisyys (False Positive Rate). Suhdeluku väärät positiiviset / väärät positiiviset + oikeat negatiiviset. Matala FPR-luku on toivottava, jotta vältetään luokittelemasta ihmisen kirjoittamia tekstejä tekoälyn generoimiksi.
 • Kokonaistarkkuus (Accuracy). Suhdeluku oikeat positiiviset + oikeat negatiiviset / kaikki tapaukset. Kokonaistarkkuus kuvaa kuinka suuri osa kaikista tunnistuksista (positiivisista ja negatiivisista) oli oikein.
   

OVATKO TURNITININ ALKUPERÄISYYSRAPORTTI JA AI-TUNNISTUSRAPORTTI SIDOKSISSA TOISIINSA?

Eivät ole. Turnitinin plagiaatintunnistus ja AI-kirjoituksen tunnistus ovat kaksi eri prosessia, mutta avautuvat raporttinäkymässä.
Kun avaat Yhtäläisyysraportin, tekoälyn kirjoitustunnistin löytyy sivupalkista. AI-tunnistusraportti aukeaa omalle välilehdelleen ikkunassa, josta Yhtäläisyysraportti käynnistettiin. Mahdollinen ponnahdusikkunoiden esto-ohjelma täytyy asettaa niin, että se sallii Turnitin-järjestelmän ponnahdusikkunat.
 

Tekoälyn luomiksi tunnistetut lauseet on korostettu raportissa sinisellä tekstin varjostusvärillä.Tunnistin näyttää yhden kolmesta mahdollisesta tilasta:

 • SININEN, jossa on prosenttiluku välillä 0–100: Lähetys on käsitelty onnistuneesti. Prosenttiluku ilmaisee, kuinka suuren osan arvioidun tekstin määrästä AI-tunnistin määrittää tekoälyn luomaksi. Jos tekstiin sisältyy ranskalaisin viivoin tai bullet-symbolein kuvattuja listoja tai taulukoita, jotka eivät muodostu täydellisistä lauserakenteista, niitä ei tunnistin käsittele.  
  Testausten mukaan virheellisten positiivisten tulosten mahdollisuus on suurempi silloin, kun kokonaistaso on alhainen, 1–20 % välillä. Tunnistin näyttää tällöin asteriskin (*).
 • HARMAA, ilman näytettyä prosenttilukua (--): AI-tunnistin ei voi käsitellä tätä lähetystä johtuen jostakin seuraavista syistä seuraavista syistä:
  • Lähetys on tehty ennen 4.4.2023 jolloin AI-tunnistin otettiin käyttöön; raportti historiallisista lähetyksistä edellyttää tekstien uudelleentallennusta.
  • Lähetys ei täytä jotain seuraavista muotovaatimuksista:
   - Tiedoston tulee olla alle 100 MB
   - Tiedostossa olla vähintään 300 sanaa proosatekstiä
   - Tiedosto ei saa ylittää 15 000 sanan laajuutta
   - Tiedoston on oltava kirjoitettu englanniksi
   - Tiedostotyyppi on .docx, .pdf, .txt tai .rtf.
    
 • VIRHE ( ! ): Turnitin on epäonnistunut lähetyksen käsittelyssä. Yritä myöhemmin uudelleen. Jos tiedosto täyttää kaikki yllä mainitut tiedostovaatimukset ja tämä virhetila silti näkyy, ota yhteyttä helpdeskiin.

Ks.