Turun yliopiston Turnitin-järjestelmän rekisteriseloste

 1. Rekisterinpitäjä

Turun yliopisto, 20014 TURUN YLIOPISTO

 2. Rekisteriasioista vastaava   henkilö ja/tai yhteyshenkilö

Totti Tuhkanen, Turun yliopisto KoTo/Koulutuksen tuki, etunimi.sukunimi(ät)utu.fi, 20014 Turun yliopisto

 3. Rekisterin nimi

Turun yliopiston Turnitin-palvelu

 4. Rekisterin pitämisen   peruste

Turun yliopiston opetukseen ja tutkimukseen liittyvien dokumenttien tallentamisen ja arvioinnin mahdollistaminen, tallennetun tekstin alkuperäisyyden tarkistaminen vertaamalla sitä Turnitin -pilvipalvelun sisältämiin vertailuaineistoihin sekä palautetun dokumentin arkistoiminen Turnitinin opiskelijatöiden vertailutietokantaan käyttäjän luvalla.

 5. Rekisterin tietosisältö

Nimi
Sähköpostiosoite
Organisaatio (Turun yliopisto)
Käyttäjien järjestelmään tallentamat tietosisällöt ja niiden kommentointi

 6. Säännönmukaiset   tietolähteet

Tietolähteinä toimivat:

  • Moodle-oppimisympäristö ja Personec F 

  • Käyttäjien järjestelmässä tuottama tietosisälto

  • Käyttäjien toiminta ympäristössä

 7. Säännönmukaiset tietojen   luovutukset ja tietojen siirto   EU:n tai Euroopan   talousalueen ulkopuolelle

Turnitin siirtää tietoja USA:han suojaten henkilötietoja EU:n ja USA:n välisen Privacy Shield -ohjelman mukaisesti.

 8. Rekisterin suojauksen   periaatteet

Järjestelmän käytössä noudatetaan Turun yliopiston tietoturvaperiaatteita. Lista käyttöoikeuksista on saatavissa järjestelmästä tulostettavana raporttina. Huom! Lista on saatavissa opettajan oikeuksilla toimivista, mutta ei opiskelijoista. 

 9. Tarkastusoikeus ja tiedon   korjaaminen

Henkilöllä on oikeus tarkastaa mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on tallennettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää sähköpostitse osoitteeseen dpo(at)utu.fi.