Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen tohtoriohjelma (Juno)

​Juno on moni- ja poikkitieteellinen tohtoriohjelma, joka kouluttaa kulttuurisen muutoksen kriittisiä asiantuntijoita ja yhdistää historiatieteellisen tutkimuksen, kulttuuritieteiden menetelmät ja taiteiden tutkimuksen lähestymistavat. Ohjelma koostuu 16 oppialasta, joilla kaikilla on kansallista ja kansainvälistä yhteistyötä.

Juno tohtoriohjelma tarjoaa korkeatasoisen, kansainvälisen tutkijakoulutuksen, jonka jälkeen valmistunut tohtori kykenee itsenäiseen, uutta, kriittistä tieteellistä tietoa tuottavaan ja hyvän tieteellisen käytännön periaatteita noudattavaan tutkimustyöhön. Tieteellisen työn toteuttamisen ohella se antaa valmiudet tutkija-opettajan uralle, vaativiin asiantuntijatehtäviin, akateemisten verkostojen ylläpitämiseen ja kansainväliseen tieteelliseen julkaisutoimintaan.

Nykytutkimuksessa ihmistieteiden metodologiat ovat lähestyneet toisiaan, ja siksi poikkitieteelliselle yhteistyölle on erityisen hedelmälliset lähtökohdat. Junon tavoitteena on kouluttaa laajasti kulttuuriin perehtyneitä tohtoreita momonimutkaistuvaan ja globaalistuvaan nykymaailmaan.

Tohtoriohjelman tavoitteet
 •  järjestää koulutusta, ohjausta ja neuvontaa kaikille väitöskirjatutkijoille
 • edistää heidän väitöskirjatyötään  
 •  sitouttaa heitä tutkijayhteisöön ja kannustaa verkostoitumaan tiedeyhteisöön
 • tukea heidän erikoisaloihin liittyvien tietojen ja taitojen syventymistä sekä  asiantuntijuuden kehittymistä.
Tohtoriohjelma tarjoaa myös
 • palkallisia tväitöskirjatutkijan tehtäviä
 • matka-apurahoja
 • väitöskirjan loppuunsaattamisapurahoja
 • aloittavan väitöskirjatutkijan apurahoja
Tohtoriohjelman toiminnan kehys

Juno on yksi Turun yliopiston tutkijakoulun (UTUGS) 16 tohtoriohjelmasta. Tohtoriohjelman toiminnan rahoitus saadaan yliopiston budjetista tutkijakoulun kautta ns. palkkatukena sekä toimintamäärärahana. Palkkatuki on tarkoitettu kokopäiväisten väitöskirjatutkijoiden palkkaamiseen ja tällä hetkellä Junossa on 12 kalenterivuosiin sidottua palkkapaikkaa, joista vuosittain haettavaksi avautuu yleensä 3. Toimintamäärärahaa käytetään opetuksen ja erilaisten tapahtumien järjestämiseen sekä väitöskirjatutkijoiden matka-avustuksiin ja loppuunsaattamisapurahoihin. Tämän lisäksi Juno on saanut merkittävää taloudellista tukea myös Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitokselta, mikä on mahdollistanut vuosittain apurahojen runsaamman myöntämisen.

Palkalliset väitöskirjatutkijan tehtävät ovat erittäin kilpailtuja. Viime vuosina paikka on voitu myöntää 6-7% hakijoista. Rehtori päättää kunkin tohtoriohjelman vuotuisen palkkapaikkamäärän, ja tohtoriohjelman johtoryhmä tekee vuosittain käytössä olevien resurssien perusteella päätöksen siitä, kuinka monta ja minkä mittaista kautta voidaan myöntää. Tutkijakoulun linjauksen mukaisesti tohtoriohjelmissa pyritään suosimaan pitkiä rahoituskausia.  

Palkallisen väitöskirjatutkijan tehtävään hakeneiden hakemukset arvioidaan ensin kahden tohtoriohjelman johtoryhmän jäsenen toimesta. Oman pääaineen hakijoiden hakemuksia ei lueta ja esteelliset poistuvat kokouksista asian käsittelyn ajaksi. Tämän jälkeen hakemuksista parhaiten menestyneet (noin kolmasosa) lähetetään arvioitaviksi Turun yliopiston ulkopuolisille asiantuntijoille. Koordinaattori valmistelee johtoryhmän jäsenten ja asiantuntija-arvioiden pohjalta listan ns. kärkihakijoista. Johtoryhmän ne jäsenet, joiden omista aineista ei ole ehdokkaita kärkihakijoiden joukossa, perehtyvät uudelleen näihin hakemuksiin ja niistä tehtyihin arvioihin ja tekevät tältä pohjalta lopullisen valinnan.
 

Syksyn 2022 valinnat

Tohtoriohjelma Junossa oli syyskuun 2022 haussa haettavana työsuhteisia tohtorikoulutettavan (enintään nelivuotista) tehtäviä kaudelle 2023–2026. Hakemuksia jätettiin 36. Tehtävään valittiin

 • Heidi Haapasalo, ajalle 1.1.2023-31.12.2026*
 • Vilja Jaaksi, ajalle 1.1.2024-31.12.2024*
 • Oiva Ristimäki, ajalle 1.1.2023-30.6.2023
 • Erik Ruotsalainen, ajalle 1.1.2023-31.12.2026*
 • Sanni Salomaa, ajalle 1.1.2023-31.12.2026*

Varasijoille:

 1. Nóra Ugron
 2. Riikka Juntunen
 3. Jean Lukkarinen*

*Sillä ehdolla, että hakija ottaa vastaan hänelle myönnetyn opiskeluoikeuden.

Varasijapaikka toteutuu järjestyksessä, jos joku väitöskirjatutkija peruu oman palkkapaikkansa tai osan siitä. Tämä varasijalista on voimassa seuraavaan hakuun saakka.

Junon johtoryhmä

Junon toiminnasta vastaa johtoryhmä, jonka jäseniä ovat: professori Markku Lehtimäki (Junon johtaja), yliopistonlehtori Mika Kallioinen, professori Tutta Palin, yliopisto-opettaja Kaisa Ilmonen, professori Leila Koivunen, professori Anu Koivunen, yliopistonlehtori Riina Haanpää, TIAS-tutkija Teija Rantala, väitöskirjatutkija Mari Säisä (ajalla 1.8.2021-31.7.2023) sekä väitöskirjatutkija Teemu Väisänen (ajalla 1.8.2022-31.7.2024), sihteerinä koordinaattori Meri Heinonen.

Sitaatti PhD MATTI Laitinen
Tohtorikoulutettavana saan päivittäin työskennellä sellaisten aiheiden kanssa, joita kohtaan tunnen intohimoa. Tukenani ovat asiantuntevat ohjaajat ja muiden tutkijoiden ja tohtorikoulutettavien yhteisö.
Mikko Myllyntausta, tohtorikoulutettava, Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen tohtoriohjelma Juno