Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen tohtoriohjelma (Juno)

​Juno on moni- ja poikkitieteellinen tohtoriohjelma, joka kouluttaa kulttuurisen muutoksen kriittisiä asiantuntijoita ja yhdistää historiatieteellisen tutkimuksen, kulttuuritieteiden menetelmät ja taiteiden tutkimuksen lähestymistavat. Ohjelma koostuu 16 oppialasta, joilla kaikilla on kansallista ja kansainvälistä yhteistyötä.

Juno tohtoriohjelma tarjoaa korkeatasoisen, kansainvälisen tutkijakoulutuksen, jonka jälkeen valmistunut tohtori kykenee itsenäiseen, uutta, kriittistä tieteellistä tietoa tuottavaan ja hyvän tieteellisen käytännön periaatteita noudattavaan tutkimustyöhön. Tieteellisen työn toteuttamisen ohella se antaa valmiudet tutkijan ja opettajan uralle, vaativiin asiantuntijatehtäviin, akateemisten verkostojen ylläpitämiseen ja kansainväliseen tieteelliseen julkaisutoimintaan.

Nykytutkimuksessa ihmistieteiden metodologiat ovat lähestyneet toisiaan, ja siksi poikkitieteelliselle yhteistyölle on erityisen hedelmälliset lähtökohdat. Junon tavoitteena on kouluttaa laajasti kulttuuriin perehtyneitä tohtoreita momonimutkaistuvaan ja globaalistuvaan nykymaailmaan.

Tohtoriohjelman tavoitteet
  •  järjestää koulutusta, ohjausta ja neuvontaa kaikille tohtorikoulutettaville
  • edistää heidän väitöskirjatyötään  
  •  sitouttaa heitä tutkijayhteisöön ja kannustaa verkostoitumaan tiedeyhteisöön
  • tukea heidän erikoisaloihin liittyvien tietojen ja taitojen syventymistä sekä  asiantuntijuuden kehittymistä.
Tohtoriohjelma tarjoaa myös
  • palkallisia tohtorikoulutettavan tehtäviä
  • matka-apurahoja
  • väitöskirjan loppuunsaattamisapurahoja
  • aloittavan tohtorikoulutettavan apurahoja
Tohtoriohjelman toiminnan kehys

Juno on yksi Turun yliopiston tutkijakoulun (UTUGS) 16 tohtoriohjelmasta. Tohtoriohjelman toiminnan rahoitus saadaan yliopiston budjetista tutkijakoulun kautta ns. palkkatukena sekä toimintamäärärahana. Palkkatuki on tarkoitettu kokopäiväisten tohtorikoulutettavien palkkaamiseen ja tällä hetkellä Junossa on 12 kalenterivuosiin sidottua palkkapaikkaa, joista vuosittain haettavaksi avautuu yleensä 3. Toimintamäärärahaa käytetään opetuksen ja erilaisten tapahtumien järjestämiseen sekä tohtorikoulutettavien matka-avustuksiin ja loppuunsaattamisapurahoihin. Tämän lisäksi Juno on saanut merkittävää taloudellista tukea myös Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitokselta, mikä on mahdollistanut vuosittain apurahojen runsaamman myöntämisen.

Palkallisen tohtorikoulutettavan tehtävät ovat erittäin kilpailtuja. Kahden viime vuoden aikana paikka on voitu myöntää 6-7% hakijoista. Rehtori päättää kunkin tohtoriohjelman vuotuisen palkkapaikkamäärän, ja tohtoriohjelman johtoryhmä tekee vuosittain käytössä olevien resurssien perusteella päätöksen siitä, kuinka monta ja minkä mittaista kautta voidaan myöntää. Tutkijakoulun linjauksen mukaisesti tohtoriohjelmissa pyritään suosimaan pitkiä rahoituskausia.  

Palkallisen tohtorikoulutettavan tehtävään hakeneiden hakemukset arvioidaan ensin kahden tohtoriohjelman johtoryhmän jäsenen toimesta. Oman oppiaineen hakijoiden hakemuksia ei lueta ja esteelliset poistuvat kokouksista asian käsittelyn ajaksi. Tämän jälkeen hakemuksista parhaiten menestyneet (noin kolmasosa) lähetetään arvioitaviksi Turun yliopiston ulkopuolisille asiantuntijoille. Koordinaattori valmistelee johtoryhmän jäsenten ja asiantuntija-arvioiden pohjalta listan ns. kärkihakijoista. Johtoryhmän ne jäsenet, joiden omista oppiaineista ei ole ehdokkaita kärkihakijoiden joukossa, perehtyvät uudelleen näihin hakemuksiin ja niistä tehtyihin arvioihin ja tekevät tältä pohjalta lopullisen valinnan.
 

Syksyn 2020 valinnat

Tohtoriohjelma Junossa oli syyskuun 2020 haussa haettavana työsuhteisia tohtorikoulutettavan (enintään nelivuotista) tehtäviä kaudelle 2021–2024. Hakemuksia jätettiin 50. Tehtävään valittiin

Asman, Ihsan - Ajalle 1.1.2021-31.12.2021 (1 vuosi)
Nikkilä, Eeva-Maria* -  Ajalle 1.1.2021-31.12.2024 (4 vuotta)
Poutiainen, Ella - Ajalle 1.3.2021-30.6.2023 (2 vuotta 4 kk)
Rezaii, Faeze* - Ajalle 1.1.2021-31.12.2024 (4 vuotta)
Vuorinen, Jane - Ajalle 1.1.2022-31.12.2022 (1 vuosi)

Varalla 
1. Golnar Gishnizjani 
2. Kuu Aholainen*
3. Steven Jones
4. Eevastiina Kinnunen

*Sillä ehdolla, että hakija ottaa vastaan hänelle myönnetyn opiskeluoikeuden.

Jos joku tohtorikoulutettavan tehtävään valittu ei ota paikkaa vastaan, irtisanoutuu tai kauteen tulee muita muutoksia, myönnetään vapautuneet rahoitetut kuukaudet varasijalla kulloinkin järjestyksessä ensimmäisenä olevalle (kuitenkin enintään siihen asti kuin varasijalla oleva on rahoitettua kautta hakenut). Varasijalista on voimassa syksyn 2021 hakuun saakka.

Junon johtoryhmä

Junon toiminnasta vastaa johtoryhmä, jonka jäseniä ovat: professori Terhi Utriainen (Junon johtaja), professori Mika Kallioinen, professori Tutta Palin, yliopistonlehtori Kaisa Ilmonen, yliopistonlehtori Tiina Mahlamäki, yliopistonlehtori Riina Haanpää, tohtorikoulutettava Lilli Kantti, tohtorikoulutteava Henry Korkeila sekä sihteerinä koordinaattori Meri Heinonen.

Sitaatti PhD MATTI Laitinen
Tohtorikoulutettavana saan päivittäin työskennellä sellaisten aiheiden kanssa, joita kohtaan tunnen intohimoa. Tukenani ovat asiantuntevat ohjaajat ja muiden tutkijoiden ja tohtorikoulutettavien yhteisö.
Mikko Myllyntausta, tohtorikoulutettava, Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen tohtoriohjelma Juno