Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen tohtoriohjelma - tohtorikoulutettavalle

Junon opetussuunnitelma

Junossa otettiin syksyllä 2016 käyttöön tohtoriohjelman ensimmäinen yhteinen opetussuunnitelma, joka oli voimassa kaksi vuotta 2016-2018. Tohtoriohjelman yhteinen opetussuunnitelma tuli korvaamaan erilliset oppiainekohtaiset opetussuunnitelmat. Kaudella 2018-2020 tapahtui muutos opintojen minimilaajuudessa, kun se muuttui  40 op:ksi ja väitöskirjan laajuus 200 op:ksi. Väitöskirjan laajuus tarkistettiin vastaamaan työmäärää eikä työmäärä kasvanu. Monografiaväitöskirjan suositeltu enimmäislaajuus on 250 s.

Opetussuunnitelma 2022-2024 pohjautuu kahteen edelliseen. Jatko-opinnot kokonaisuus on 40-60 op. Myös minimiä laajemman kokonaisuuden voi siis suorittaa.  

 

Opetussuunnitelmat on julkaistu tiedekunnan sähköisissä opinto-oppaissa

 

2020-2022 opetussuunnitelma

 

Henkilökohtainen opintosuunnitelma

Henkilökohtainen opintosuunnitelma eli HOPS tehdään Peppi-järjestelmässä ja se hyväksytetään ohjaajalla Ugis-järjestelmän kautta opintojen alkuvaiheessa.  Ugis-järjestelmään kirjaudutaan HAKA-kirjautumisella.

> Ugis.utu.fi

> Peppi (vaatii utu-tunnuksen)

Rekisterimerkinnät

Aiemmat suoritukset, jotka on tallennettu opintorekisteriin oppiainekohtaisina jatko-opintoina (konferenssiosallistumiset, seminaarit, artikkeleista, opetuksesta kursseista saadut merkinnät) käyvät osaksi Junon jatko-opintokokonaisuutta edelleen. Uusia opintojen aikana syntyvistä suorituksista voi pyytää rekisterimerkintää Ugis-järjestelmän kautta täyttämällä lomakkeen Opintosuorituksen rekisteröinti

Jatko-opintokonaisuuden voi esittää hyväksyttäväksi lähettämällä Pepin kautta viestin tohtoriohjelman koordinaattorille, kun opintokokonaisuus on valmis. Kokonaisuuden hyväksyy pääaineen jatkokoulutuksesta vastaava UGIS-järjestelmän kautta. Jatko-opintokokonaisuus tulee olla koottuna ja hyväksyttynä ennen väitöskirjan jättämistä esitarkastukseen.

 > ugis.utu.fi

Jatko-opintojen mitoitusohje

Humanistisen tiedekunnan jatkokoulutustyöryhmä on hyväksynyt mitoitusohjeen, jota käytetään apuna määriteltäessä laajuuksia suorituksissa, jotka eivät ole kursseja, tenttejä tai esseitä. > Jatkotutkintojen mitoitusohje