Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen tohtoriohjelma (3-4 v)

Tohtoriohjelma Junossa väitöskirjatutkijoiden tutkimusalat liittyvät historian, kulttuurin ja taiteidentutkimuksen alaan ja tutkimus on usein moni- tai poikkitieteellistä.

Junon kouluttamia tohtoreita tarvitaan sekä julkisella että yksityisellä sektorilla kielellistä ja kulttuurista osaamista vaativiin tehtäviin tutkimus- ja opetustyöhön, kulttuurilaitoksiin, monikulttuurisiin toimintaympäristöihin, digitalisoituviin muistiorganisaatioihin ja kieli- ja kulttuuripalveluja tuottaviin yksiköihin. Tohtoritarvetta syntyy myös kasvavan eläköitymisen seurauksena, niin yliopistomme sisällä kuin yliopistojen ulkopuolisissa tutkimuslaitoksissa, arkistoissa, museoissa ja järjestöissä.

Tohtoriohjelma Juno kattaa historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitoksen kaikki oppiaineet

  • arkeologia, Euroopan ja maailman historia, kulttuurihistoria, Suomen historia
  • etnologia, folkloristiikka, uskontotiede 
  • kotimainen kirjallisuus, sukupuolentutkimus, yleinen kirjallisuustiede
  • mediatutkimus, musiikkitiede, taidehistoria,
  • digitaalinen kulttuuri, kulttuuriperinnön tutkimus, maisemantutkimus