Hum kuvitus tutkijat 448

Tutkimus humanistisessa tiedekunnassa

Monialainen ja korkeatasoinen vapaa tutkimus on humanistisen tiedekunnan toiminnan kulmakivi. Tutkimustoimintamme edistää kulttuurista itseymmärrystä, ylläpitää sivistystä ja avaa uusia näköaloja yhteiskunnan kehittämiseen.

Humanistisen tiedekunnan tutkimus käsittelee laaja-alaisesti kielen ja kulttuurin ilmiöitä. Tutkimus suuntautuu Turun yliopiston tutkimuksen temaattisiin kokonaisuuksiin. Tiedekunnan vahvuus on laaja-alaisuudessa, joka mahdollistaa uusien kiinnostavien aihealueiden käsittelyn. 

Tiedekunnassa on edustettuna yli 30 oppiainetta ja tieteenalaa ja niiden lisäksi useita tieteidenvälisiä tutkimusaloja, kuten

  • kulttuurisen muistin tutkimus,
  • populaarikulttuurin tutkimus,
  • humanistinen ympäristötutkimus,
  • keskiajan ja uuden ajan alun tutkimus,
  • digitaaliset ihmistieteet sekä
  • terveyden ja hyvinvoinnin tutkimus kielen ja kulttuurin näkökulmasta.

Tutustu laitoksilla ja oppiaineissa tehtävään tutkimukseen.

Vahvat verkostot ja monipuoliset aineistot

Tiedekuntamme tutkijat kehittävät jatkuvasti uusia tutkimusmenetelmiä ja teorioita, ja tutkimustuloksilla on myös runsaasti sovellusmahdollisuuksia. Aktiivinen tutkimus varmistaa sen, että opetus perustuu aina monipuolisesti uusimpaan tutkimustietoon tieteenalatraditioita unohtamatta.

Tiedekunnan tutkijoilla on omia tutkimusaiheitaan, mutta yhä useammin tutkimusta tehdään erilaisten monitieteisten paikallisten, kansallisten ja kansainvälisten verkostojen piirissä.

Tiedekunta on mukana useissa tutkimuskeskuksissa ja verkostoissa.

Tutkimuksen aineistot vaihtelevat, ja tiedekunnalla on myös omia aineistokokoelmia, joista osaa voivat myös ulkopuoliset käyttää. Molempien laitosten uusissa hankkeissa kehitetään aineistojen käytettävyyttä ja saavutettavuutta muun muassa digitalisoimalla ja systemaattisesti järjestämällä niitä.

Humanistisen tiedekunnan uusimmat julkaisut

Musiikki 1/2024 (2024)

Kytö Meri, Ojanen Mikko
(Toimitustyö tieteelliselle lehdelle, kokoomateokselle tai konferenssijulkaisulle (C2))