Hum kuvitus tutkijat 448

Tutkimus humanistisessa tiedekunnassa

Humanistisen tiedekunnan toiminnan kulmakivenä on monialainen ja korkeatasoinen vapaa tutkimus. Tutkimustoimintamme edistää kulttuurista itseymmärrystä, ylläpitää sivistystä ja avaa uusia näköaloja yhteiskunnan kehittämiseen.

Humanistisen tiedekunnan tutkimus käsittelee laaja-alaisesti kielen ja kulttuurin ilmiöitä. Tutkimus suuntautuu Turun yliopiston tutkimuksen strategisiin painoaloihin, ja tiedekunnan vahvuus on nimenomaan laaja-alaisuudessa, joka mahdollistaa uusien kiinnostavien aihealueiden käsittelyn. 

Tiedekunnassa on edustettuna yli 30 oppiainetta ja tieteenalaa ja niiden lisäksi useita tieteidenvälisiä tutkimusaloja, kuten kulttuurisen muistin tutkimus, populaarikulttuurin tutkimus, keskiajan ja uuden ajan alun tutkimus, digitaaliset ihmistieteet sekä terveyden ja hyvinvoinnin tutkimus kielen ja kulttuurin näkökulmasta.

Tiedekuntamme tutkijat kehittävät jatkuvasti uusia tutkimusmenetelmiä ja teorioita, ja tutkimustuloksilla on myös runsaasti sovellusmahdollisuuksia. Aktiivinen tutkimus varmistaa sen, että opetus perustuu aina monipuolisesti uusimpaan tutkimustietoon tieteenalatraditioita unohtamatta.

Tiedekunnan tutkijoilla on omia tutkimusaiheitaan, mutta yhä useammin tutkimusta tehdään erilaisten monitieteisten paikallisten, kansallisten ja kansainvälisten verkostojen piirissä.

Tutkimuksen aineistot vaihtelevat, ja tiedekunnalla on myös omia aineistokokoelmia, joista osaa voivat myös ulkopuoliset käyttää. Molempien laitosten uusissa hankkeissa kehitetään aineistojen käytettävyyttä ja saavutettavuutta muun muassa digitalisoimalla ja systemaattisesti järjestämällä niitä.

Tutkimusta teemme sekä yliopiston perusrahoituksella että ulkopuolisella projektirahoituksella.

Tiedekunta on mukana useissa tutkimuskeskuksissa ja verkostoissa.

Laitosten ja oppiaineiden sivuilla on tarkempaa tietoa tutkimuksesta.