Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen tohtoriohjelma - hakijalle

Turun yliopistossa haku tohtorikoulutukseen on kahdesti vuodessa.  Hakuajat jatkokoulutukseen lukuvuonna 2021-2022 ovat 

30.8.- 17.9.2021 (opiskeluoikeus 1.1.2022 alkaen)

1.3. – 18.3.2022 (opiskeluoikeus 1.8.2022 alkaen)

Kevään 2021 haku koskee vain jatko-opiskeluoikeutta.

Jatko-opiskeluoikeutta haettaessa on tärkeää huomata, että ennen hakemuksen jättämistä (vähintään noin kuukautta ennen) tulee olla yhteydessä siihen aineeseen, jota suunnittelee FT-tutkintonsa pääaineeksi.

Hakujulistus ja linkki hakulomakkeeseen

Hakujulistus Juno - syksy 2021

Linkki hakulomakkeeseen löytyy UTUGS:n sivuilta (aukeaa 30.8.2021) - valitse oikea hakukohde.

Hakijan muistilista
 • ​Tarvitset hyvän tutkimussuunnitelman.
 • Tarvitset ohjaajan.
 • Tarvitset oppiaineen lausunnon. Ota ajoissa yhteyttä (vähintään kuukautta ennen hakemuksen jättämistä)
 • Suunnittele alustavasti oma 40-60 op:n kokonaisuutesi. Tiedot kysytään hakemuslomakkeessa. (halutessaan suunnitelman voi liittää hakemukseen myös erillisenä liitteenä)
 •  Liitteiksi tarvitset tutkimussuunnitelman, gradun tiivistelmän ja motivaatiokirjeen.
 • Jos FM- tutkintosi ei ole Turun yliopistosta, tarvitset liitteeksi kopiot tutkintotodistuksesta ja opintosuoritusotteesta.
 • Tutustu huolella tiedekunnan hakuohjeisiin.
Pääaineet ja niiden jatkokoulutuksesta vastaavat professorit
 • Arkeologia, professori Visa Immonen (visa.immonen(at)utu.fi)
 • Kulttuurihistoria, professori Marjo Kaartinen (marjo.kaartinen(at)utu.fi)
 • Suomen historia, professori Kirsi Vainio-Korhonen (kirsi.vainio-korhonen(at)utu.fi)
 • Yleinen historia, professori Taina Syrjämaa (taina.syrjamaa(at)utu.fi)
   
 • Etnologia, professori Helena Ruotsala (helena.ruotsala(at)utu.fi)
 • Folkloristiikka, professori Anne Heimo (anne.heimo(at)utu.fi)
 • Uskontotiede, professori Terhi Utriainen (terhi.utriainen(at)utu.fi)  
   
 • Kotimainen kirjallisuus, professori Päivi Lappalainen (paivi.lappalainen(at)utu.fi)
 • Sukupuolentutkimus, professori Anu Koivunen (anu.koivunen(at)utu.fi)
 • Yleinen kirjallisuustiede, professori Hanna Meretoja (hanna.meretoja(at)utu.fi)
 • Mediatutkimus, professori Susanna Paasonen (susanna.paasonen(at)utu.fi)
 • Musiikkitiede, professori John Richardson (john.richardson(at)utu.fi)
 • Taidehistoria, professori Tutta Palin (tupalin(at)utu.fi)
 • Digitaalinen kulttuuri, professori Jaakko Suominen (jaakko.suominen(at)utu.fi)
 • Kulttuuriperinnön tutkimus, professori Anna Sivula (anna.sivula(at)utu.fi)
 • Maisemantutkimus, professori Maunu Häyrynen (maunu.hayrynen(at)utu.fi)
Työsuhteisen tohtorikoulutettavan tehtävän valintaprosessi

Juno on yksi Turun yliopiston tutkijakoulun (UTUGS) 16 tohtoriohjelmasta. Tohtoriohjelman toiminnan rahoitus saadaan yliopiston budjetista tutkijakoulun kautta ns. palkkatukena sekä toimintamäärärahana. Palkkatuki on tarkoitettu kokopäiväisten tohtorikoulutettavien palkkaamiseen ja tällä hetkellä Junossa on 12 kalenterivuosiin sidottua palkkapaikkaa, joista vuosittain haettavaksi avautuu yleensä 3. 

Työsuhteisen tohtorikoulutettavan tehtävät ovat erittäin kilpailtuja. Kahden viime vuoden aikana paikka on voitu myöntää 6-7% hakijoista. Rehtori päättää kunkin tohtoriohjelman vuotuisen palkkapaikkamäärän, ja tohtoriohjelman johtoryhmä tekee vuosittain käytössä olevien resurssien perusteella päätöksen siitä, kuinka monta ja minkä mittaista kautta voidaan myöntää. Tutkijakoulun linjauksen mukaisesti tohtoriohjelmissa pyritään suosimaan pitkiä rahoituskausia.  

Tohtorikoulutettavan työsuhteisen tehtävän arvioinnissa määräaikaan mennessä saapuneet, hakuehdot täyttävät hakemukset arvioidaan tohtoriohjelman johtoryhmän ja ulkopuolisten asiantuntijoiden yhteistyönä. Arvioinnissa huomioidaan tutkimussuunnitelman laatu, sen toteuttamisen realistisuus ja hakijan motivaatio. Kauden pituuden määrittymisessä huomioidaan väitöstyölle saatu aiempi rahoitus ja väitöstutkimuksen vaihe.

Työsuhteisen tohtorikoulutettavan tehtävään hakeneiden hakemukset arvioidaan ensin kahden tohtoriohjelman johtoryhmän jäsenen toimesta. Oman oppiaineen hakijoiden hakemuksia ei lueta ja esteelliset poistuvat kokouksista asian käsittelyn ajaksi. Tämän jälkeen hakemuksista parhaiten menestyneet (noin kolmasosa) lähetetään arvioitaviksi Turun yliopiston ulkopuolisille asiantuntijoille. Koordinaattori valmistelee johtoryhmän jäsenten ja asiantuntija-arvioiden pohjalta listan ns. kärkihakijoista. Johtoryhmän ne jäsenet, joiden omista oppiaineista ei ole ehdokkaita kärkihakijoiden joukossa, perehtyvät uudelleen näihin hakemuksiin ja niistä tehtyihin arvioihin ja tekevät tältä pohjalta lopullisen valinnan.