Eksaktien tieteiden tohtoriohjelma (EXACTUS)

Eksaktien tieteiden (EXACTUS) tohtoriohjelma vastaa fysiikan, kemian, matematiikan, materiaalitieteen, oppimisanalytiikan, sovelletun matematiikan, teoreettisen fysiikan, tilastotieteen ja tähtitieteen alojen tohtorikoulutuksesta Turun yliopistossa.

EXACTUS tarjoaa kattavaa tohtorikoulutusta matemaattisissa, fysikaalisissa ja kemiallisissa tieteissä professorien ja ohjaajien ohjauksessa.

Eksaktien tieteiden tohtoriohjelma työskentelee yhteistyössä:

Kuten kaikki tohtoriohjelmat Turun yliopistolla, EXACTUS on osana Turun yliopiston tutkijakoulua (UTUGS).
 

UTUGS väitöskirjatutkijan määräaikainen työsuhteinen tehtävä 2023 päätös

Haku oikeutta suorittaa tohtorintutkintoa Turun yliopiston matemaattis-luonnontieteellisessä tiedekunnassa ja/tai väitöskirjatutkijan määräaikaista työsuhteista tehtävää oli auki 28.8. - 15.9.2023.

Väitöskirjatutkijan määräaikainen työsuhteinen tehtävään 2023 liittyvä päätös (englanniksi): Linkki päätökseen

EXACTUS loppuunsaattamisapuraha 1/2023 päätös

Haku EXACTUS-tohtoriohjelman apurahahaku tohtorintutkinnon loppuunsaattamiseksi oli auki 27.2. – 23.3.2023.

Apurahaa voi hakea tohtorintutkinnon viimeistelyvaiheessa oleva henkilö, jolla on aktiivinen tohtorintutkinnon opiskeluoikeus Turun yliopistossa eksaktien tieteiden (EXACTUS) tohtoriohjelmassa. EXACTUS-tohtoriohjelman apurahan tohtorintutkinnon loppuunsaattamiseksi voi saada vain yhden kerran.

EXACTUS johtoryhmä päätti myöntää loppuunsaattamisapurahan seuraaville väitöskirjatutkijoille:

 • Nasrin Talebpour Sheshvan, 2 kuukautta
 • Lange Saleh, 2 kuukautta

Apurahakauden aikana tulee suorittaa loppuun tohtorintutkintoon vaadittavat opinnot ja/tai saattaa väitöskirjan käsikirjoitus esitarkastuskelpoiseen muotoon. Tohtorintutkinnon loppuunsaattamisapuraha edellyttää päätoimista työskentelyä/opiskelua. Apurahaa ei voi saada samanaikaisesti päätoimisen työn palkkatulon tai toisen työskentelyapurahan kanssa. Apurahan saaja ei voi olla apurahakauden aikana työsuhteessa Turun yliopistoon. Apurahan saaja sitoutuu raportoimaan edistymisestään EXACTUS koordinaattorille neljän viikon sisällä apurahakauden päättymisestä.

Hakemukseen kirjattujen tietojen muuttuessa niin, että em. ehdot eivät toteudu, tulee myönteisen rahoituspäätöksen saaneen hakijan viipymättä ilmoittaa asiasta koordinaattorille.

EXACTUS loppuunsaattamisapuraha 2/2023 päätös

Haku EXACTUS-tohtoriohjelman apurahahaku tohtorintutkinnon loppuunsaattamiseksi oli auki 30.8. – 14.9.2023.

Apurahaa voi hakea tohtorintutkinnon viimeistelyvaiheessa oleva henkilö, jolla on aktiivinen tohtorintutkinnon opiskeluoikeus Turun yliopistossa eksaktien tieteiden (EXACTUS) tohtoriohjelmassa. EXACTUS-tohtoriohjelman apurahan tohtorintutkinnon loppuunsaattamiseksi voi saada vain yhden kerran.

EXACTUS johtoryhmä päätti myöntää loppuunsaattamisapurahan seuraavalle väitöskirjatutkijalle:

 • Sachin Kochrekar, 1 kk

Apurahakauden aikana tulee suorittaa loppuun tohtorintutkintoon vaadittavat opinnot ja/tai saattaa väitöskirjan käsikirjoitus esitarkastuskelpoiseen muotoon. Tohtorintutkinnon loppuunsaattamisapuraha edellyttää päätoimista työskentelyä/opiskelua. Apurahaa ei voi saada samanaikaisesti päätoimisen työn palkkatulon tai toisen työskentelyapurahan kanssa. Apurahan saaja ei voi olla apurahakauden aikana työsuhteessa Turun yliopistoon. Apurahan saaja sitoutuu raportoimaan edistymisestään EXACTUS koordinaattorille neljän viikon sisällä apurahakauden päättymisestä.

Hakemukseen kirjattujen tietojen muuttuessa niin, että em. ehdot eivät toteudu, tulee myönteisen rahoituspäätöksen saaneen hakijan viipymättä ilmoittaa asiasta koordinaattorille.

EXACTUS matka-apuraha 1/2023 päätös

Haku EXACTUS-tohtoriohjelman matka-apurahahaku oli auki 27.2. – 23.3.2023.

Matkarahaa voi hakea konferenssiosallistumiseen, (kesä)kouluun tai tutkimusvierailuun. Rahoitusta voi hakea myös etäkonferenssiin tai etä(kesä)kouluun osallistumiseen.

EXACTUS johtoryhmä päätti myöntää matka-apurahan seuraaville väitöskirjatutkijoille:

 • Nana Afari
 • Majid Al-waeel
 • Anni Antola
 • Daria Anttila
 • Alejandra Diaz
 • Jani Linden
 • Niko Luntamo
 • Pouya Mahmoudi Kouch
 • Randa Mahran
 • Anagha Pradeep Nitindala
 • Pyry Paturi
 • Juho Pelto
 • Katariina Perkonoja
 • Narhari Sapkota
 • Aleksei Semakin
 • Bishwesvar Singh
 • Valtteri Virtanen
 • Laura Vuorinen

Jos tietoa hyväksytystä esityksestä tai konferenssijulkaisusta ei vielä hakuvaiheessa ole, niin todistus esityksen hyväksynnästä tulee esittää ennen matkaa tai etäosallistumista (lähettämällä se EXACTUS koordinaattorille).

Osallistumisen tai matkan peruuntuessa tai muissa muutoksissa, tulee myönteisen rahoituspäätöksen saaneen hakijan viipymättä ilmoittaa asiasta koordinaattorille.

EXACTUS matka-apuraha 2/2023 päätös

Haku EXACTUS-tohtoriohjelman matka-apurahahaku oli auki 27.2. – 23.3.2023.

Matkarahaa voi hakea konferenssiosallistumiseen, (kesä)kouluun tai tutkimusvierailuun. Rahoitusta voi hakea myös etäkonferenssiin tai etä(kesä)kouluun osallistumiseen.

EXACTUS johtoryhmä päätti myöntää matka-apurahan seuraaville väitöskirjatutkijoille:

 • Alejandra Diaz
 • Ali Tuna
 • Ashwini Jadhav
 • Lange Saleh
 • Lassi Pihlava
 • Lauri Heinonen
 • Masoud Ebrahimzadeh
 • Mikko Miettinen
 • Nana Afari
 • Sachin Kochrekar
 • Ville Rinne
 • Yasir Abdul Qadir

Waiting list:

 1. Zahra Jahanshah Rad
 2. Jenni Jormanainen

Jos tietoa hyväksytystä esityksestä tai konferenssijulkaisusta ei vielä hakuvaiheessa ole, niin todistus esityksen hyväksynnästä tulee esittää ennen matkaa tai etäosallistumista (lähettämällä se EXACTUS koordinaattorille).

Osallistumisen tai matkan peruuntuessa tai muissa muutoksissa, tulee myönteisen rahoituspäätöksen saaneen hakijan viipymättä ilmoittaa asiasta koordinaattorille.


Oletko ajatellut hakevasi (1) EXACTUS tohtoriohjelmaan tai (2) väitöskirjatutkijan määräaikaista työsuhteista tehtävää?
Klikkaamalla alla olevaa "Lisätietoja hakijalle"-laatikkoa löydät lisätietoa hakuprosessista.

Oletko EXACTUS ohjelman väitöskirjatutkija?
Klikkaamalla alla olevaa "Lisätietoja EXACTUS väitöskirjatutkijalle"-laatikkoa löydät lisätietoa tohtorikoulutuksesta.

Ota yhteyttä:

Sähköposti: sci-docstudies@utu.fi

Tohtoriohjelman johtaja:
professori Juri Poutanen

Tohtoriohjelman koordinaattori:
Eevi Savola

Sitaattikuva, Mimosa Sillanpää, EXACTUS tohtorikoulutettava
Väitöskirjatutkijana pääsen syventämään ymmärrystä omasta alastani ja kehittymään tutkijana. Tämän lisäksi pääsen tekemään tulevaisuuden kannalta merkittävää tutkimustyötä.
Mimosa Sillanpää, EXACTUS väitöskirjatutkija