Eksaktien tieteiden tohtoriohjelma (EXACTUS)

Eksaktien tieteiden (EXACTUS) tohtoriohjelma vastaa fysiikan, kemian, matematiikan, materiaalitieteen, sovelletun matematiikan, teoreettisen fysiikan, tilastotieteen ja tähtitieteen alojen tohtorikoulutuksesta Turun yliopistossa.

EXACTUS tarjoaa kattavaa tohtorikoulutusta matemaattisissa, fysikaalisissa ja kemiallisissa tieteissä professorien ja ohjaajien ohjauksessa.

Eksaktien tieteiden tohtoriohjelma työskentelee yhteistyössä:

Kuten kaikki tohtoriohjelmat Turun yliopistolla, EXACTUS on osana Turun yliopiston tutkijakoulua (UTUGS).
 

UTUGS väitöskirjatutkijan määräaikainen työsuhteinen tehtävä 2022 päätös

Haku oikeutta suorittaa tohtorintutkintoa Turun yliopiston matemaattis-luonnontieteellisessä tiedekunnassa ja/tai väitöskirjatutkijan määräaikaista työsuhteista tehtävää oli auki 29.8. - 16.9.2021.

Väitöskirjatutkijan määräaikainen työsuhteinen tehtävään 2022 liittyvä päätös (englanniksi): Linkki päätökseen

EXACTUS loppuunsaattamisapuraha 1/2022 päätös

Haku EXACTUS-tohtoriohjelman apurahahaku tohtorintutkinnon loppuunsaattamiseksi oli auki 25.2.2022 – 22.3.2022.

Apurahaa voi hakea tohtorintutkinnon viimeistelyvaiheessa oleva henkilö, jolla on aktiivinen tohtorintutkinnon opiskeluoikeus Turun yliopistossa eksaktien tieteiden (EXACTUS) tohtoriohjelmassa. EXACTUS-tohtoriohjelman apurahan tohtorintutkinnon loppuunsaattamiseksi voi saada vain yhden kerran.

EXACTUS johtoryhmä päätti myöntää loppuunsaattamisapurahan seuraaville väitöskirjatutkijoille:

 • Vijay Gulumkar, 2 kuukautta
 • Juhani Mönkkönen, 1 kuukausi
 • Armin Nabizadeh, 1 kuukausi

Apurahakauden aikana tulee suorittaa loppuun tohtorintutkintoon vaadittavat opinnot ja/tai saattaa väitöskirjan käsikirjoitus esitarkastuskelpoiseen muotoon. Tohtorintutkinnon loppuunsaattamisapuraha edellyttää päätoimista työskentelyä/opiskelua. Apurahaa ei voi saada samanaikaisesti päätoimisen työn palkkatulon tai toisen työskentelyapurahan kanssa. Apurahan saaja ei voi olla apurahakauden aikana työsuhteessa Turun yliopistoon. Apurahan saaja sitoutuu raportoimaan edistymisestään EXACTUS koordinaattorille neljän viikon sisällä apurahakauden päättymisestä.

Hakemukseen kirjattujen tietojen muuttuessa niin, että em. ehdot eivät toteudu, tulee myönteisen rahoituspäätöksen saaneen hakijan viipymättä ilmoittaa asiasta koordinaattorille.

EXACTUS loppuunsaattamisapuraha 2/2022 päätös

Haku EXACTUS-tohtoriohjelman apurahahaku tohtorintutkinnon loppuunsaattamiseksi oli auki 18.8.2022 – 15.9.2022.

Apurahaa voi hakea tohtorintutkinnon viimeistelyvaiheessa oleva henkilö, jolla on aktiivinen tohtorintutkinnon opiskeluoikeus Turun yliopistossa eksaktien tieteiden (EXACTUS) tohtoriohjelmassa. EXACTUS-tohtoriohjelman apurahan tohtorintutkinnon loppuunsaattamiseksi voi saada vain yhden kerran.

EXACTUS johtoryhmä päätti myöntää loppuunsaattamisapurahan seuraaville väitöskirjatutkijoille:

 • Jaakko Ahola, 1 kuukausi
 • Rahul Yewale, 1 kuukausi

Apurahakauden aikana tulee suorittaa loppuun tohtorintutkintoon vaadittavat opinnot ja/tai saattaa väitöskirjan käsikirjoitus esitarkastuskelpoiseen muotoon. Tohtorintutkinnon loppuunsaattamisapuraha edellyttää päätoimista työskentelyä/opiskelua. Apurahaa ei voi saada samanaikaisesti päätoimisen työn palkkatulon tai toisen työskentelyapurahan kanssa. Apurahan saaja ei voi olla apurahakauden aikana työsuhteessa Turun yliopistoon. Apurahan saaja sitoutuu raportoimaan edistymisestään EXACTUS koordinaattorille neljän viikon sisällä apurahakauden päättymisestä.

Hakemukseen kirjattujen tietojen muuttuessa niin, että em. ehdot eivät toteudu, tulee myönteisen rahoituspäätöksen saaneen hakijan viipymättä ilmoittaa asiasta koordinaattorille.

EXACTUS matka-apuraha 1/2022 päätös

Haku EXACTUS-tohtoriohjelman matka-apurahahaku oli auki 25.2.2022 – 22.3.2022.

Matkarahaa voi hakea konferenssiosallistumiseen, (kesä)kouluun tai tutkimusvierailuun. Rahoitusta voi hakea myös etäkonferenssiin tai etä(kesä)kouluun osallistumiseen.

EXACTUS johtoryhmä päätti myöntää matka-apurahan seuraaville väitöskirjatutkijoille:

 • Cecilia Agamah
 • Anna Bobrikova
 • Ashwini Jadhav
 • Jenni Jormanainen
 • Adefunke Koyejo
 • Ilari Kuukkanen
 • Yonglei Lyu
 • Randa Mahran
 • Alaleh Maskooki
 • Naman Naushahi
 • Lassi Pihlava
 • Noora Rajala
 • Elmeri Rivasto
 • Lange Saleh
 • Sami Vuori
 • Laura Vuorinen
 • Xin Wang
 • Jinghui Yang

Lisäksi matka-apuraha myönnettiin väitöskirjatutkijalle, joka ei halunnut nimeään julkisella sivulla.

Jos tietoa hyväksytystä esityksestä tai konferenssijulkaisusta ei vielä hakuvaiheessa ole, niin todistus esityksen hyväksynnästä tulee esittää ennen matkaa tai etäosallistumista (lähettämällä se EXACTUS koordinaattorille).

Osallistumisen tai matkan peruuntuessa tai muissa muutoksissa, tulee myönteisen rahoituspäätöksen saaneen hakijan viipymättä ilmoittaa asiasta koordinaattorille.

EXACTUS matka-apuraha 2/2022 päätös

Haku EXACTUS-tohtoriohjelman matka-apurahahaku oli auki 18.8.2022 – 15.9.2022.

Matkarahaa voi hakea konferenssiosallistumiseen, (kesä)kouluun tai tutkimusvierailuun. Rahoitusta voi hakea myös etäkonferenssiin tai etä(kesä)kouluun osallistumiseen.

EXACTUS johtoryhmä päätti myöntää matka-apurahan seuraaville väitöskirjatutkijoille:

 • Zahra Jahanshah Rad
 • Mikko Miettinen
 • Juha-Pekka Lehtiö
 • Ali Tuna
 • Aleksei Semakin
 • Elmeri Rivasto
 • Noora Kartiosuo
 • Rahim Kargar
 • Lauri Heinonen
 • Vadzim Krautsou
 • Lassi Pihlava

Jos tietoa hyväksytystä esityksestä tai konferenssijulkaisusta ei vielä hakuvaiheessa ole, niin todistus esityksen hyväksynnästä tulee esittää ennen matkaa tai etäosallistumista (lähettämällä se EXACTUS koordinaattorille).

Osallistumisen tai matkan peruuntuessa tai muissa muutoksissa, tulee myönteisen rahoituspäätöksen saaneen hakijan viipymättä ilmoittaa asiasta koordinaattorille.


Oletko ajatellut hakevasi (1) EXACTUS tohtoriohjelmaan tai (2) määräaikaista väitöskirjatutkijan palkallista paikkaa?
Klikkaamalla alla olevaa "Lisätietoja hakijalle"-laatikkoa löydät lisätietoa hakuprosessista.

Oletko EXACTUS ohjelman väitöskirjatutkija?
Klikkaamalla alla olevaa "Lisätietoja EXACTUS väitöskirjatutkijalle"-laatikkoa löydät lisätietoa tohtorikoulutuksesta.

Ota yhteyttä:

Sähköposti: sci-docstudies@utu.fi

Tohtoriohjelman johtaja:
professori Juri Poutanen

Tohtoriohjelman koordinaattori:
Eevi Savola

Sitaattikuva, Mimosa Sillanpää, EXACTUS tohtorikoulutettava
Väitöskirjatutkijana pääsen syventämään ymmärrystä omasta alastani ja kehittymään tutkijana. Tämän lisäksi pääsen tekemään tulevaisuuden kannalta merkittävää tutkimustyötä.
Mimosa Sillanpää, EXACTUS väitöskirjatutkija