Fysiikan ja tähtitieteen laitos

Turun yliopiston fysiikan ja tähtitieteen laitos kouluttaa luonnontieteiden moniosaajia teollisuuteen, akateemiseen maailmaan ja kaikkialle, missä tarvitaan luovuutta ja kriittistä ajattelutapaa. Fysiikka tutkii kaikkea; aina aineen pienimmistä rakenneosasista maailmankaikkeuden koko­luo­kassa tapahtuviin mullistuksiin. Fyysikko etsii vastausta perimmäisiin kysymyksiin: keitä me olemme, mistä me tulemme, miten maailmamme ja maail­man­kaikkeutemme toimii?

Fysiikka on luonnontieteiden äiti ja siksi fyysikolta vaaditaan pe­rus­tietoja kaikilta luonnontieteiden aloilta. Fysiikan ja tähtitieteen laitos tarjoaa opiskelijoilleen laaja-alaisen tieteellisen koulutuksen, joka takaa opiskelijalle hyvät ja monipuoliset valmiudet toimia sekä soveltaa oppimaansa työ­elämässä. Päämääränämme on, että laitoksemme opiskelijoista ja tutkijoista tulee itsenäiseen tieteelliseen ajatteluun kykeneviä luonnontieteiden asiantuntijoita.

Fysiikan ja tähtitieteen laitoksella tehdään kansallisesti ja kansainvälisesti merkittävää tut­kimusta. Fysiikan laaja-alaisuus näkyy myös tutkimuksessamme, joka on usein poik­ki­tieteellistä.

Tutustu fysiikan ja tähtitieteen laitokseen