Opiskelu fysiikan ja tähtitieteen laitoksella

Fysikaalisten tieteiden tutkinto-ohjelmasta valmistutaan luonnontieteen kandidaatiksi pääaineena fysiikka. Opiskelija voi painottaa tutkintoaan kokeelliseen fysiikkaan, teoreettiseen fysiikkaan, tähtitieteeseen ja avaruusfysiikkaan tai fysiikan opettajan opintoihin. Fysikaalisten tieteiden tutkinto-ohjelmaan otetaan vuosittain 60 uutta opiskelijaa.

Opinnot on suunniteltu niin, että valmistuminen luonnontieteen kandidaatiksi on mahdollista kolmessa vuodessa. Fysikaalisten tieteiden opinnot muodostuvat luentokursseista, joihin kuuluu luentoja ja laskuharjoituksia sekä kurssin lopuksi tentti. Laskuharjoitukset ovat pienryhmätyöskentelyä, jossa luennoilla opittujen asioiden osaamista syvennetään tekemällä annettuja laskutehtäviä. Opintoihin kuuluu lisäksi harjoitustöitä, joissa fysiikan ilmiöihin tutustutaan kokeiden ja mittausten avulla. Yleensä opetukseen ei ole pakko osallistua, mutta havaittu tosiasia on, että aktiivinen opetukseen osallistuminen edesauttaa hyvää tenttimenestystä.

Fysikaalisten tieteiden tutkinto-ohjelmassa kandidaatin tutkintoon kuuluu pakollisena sivuaineena matematiikka. Sivuaineena voi lukea myös mm. kemiaa, informaatioteknologiaa tai liiketoimintaosaamista.

Luonnontieteen kandidaatiksi valmistuttuaan opiskelija jatkaa opintojaan fysikaalisten tieteiden maisteriohjelmiin. Maisteritutkinnon suorittamiseen kuluu ohjeellisesti kaksi vuotta. Kaikkinensa opiskeluaika kestää siis viisi vuotta. Luonnontieteen kandidaatin tutkinto takaa kattavan fysikaalisten tieteiden perusteiden osaamisen. Filosofian maisterin tutkinnolla vahvistetaan osaamista opiskelijan valitsemalla alueella.