Opiskelu fysiikan ja tähtitieteen laitoksella

Fysikaalisten tieteiden tutkinto-ohjelmasta valmistutaan luonnontieteen kandidaatiksi pääaineena fysiikka. Opiskelija voi painottaa tutkintoaan kokeelliseen fysiikkaan, teoreettiseen fysiikkaan, tähtitieteeseen ja avaruusfysiikkaan tai fysiikan opettajan opintoihin. Fysikaalisten tieteiden tutkinto-ohjelmaan otetaan vuosittain 60 uutta opiskelijaa.

Opinnot on suunniteltu niin, että valmistuminen luonnontieteen kandidaatiksi on mahdollista kolmessa vuodessa. Fysikaalisten tieteiden opinnot muodostuvat luentokursseista, joihin kuuluu luentoja ja laskuharjoituksia sekä kurssin lopuksi tentti. Laskuharjoitukset ovat pienryhmätyöskentelyä, jossa luennoilla opittujen asioiden osaamista syvennetään tekemällä annettuja laskutehtäviä. Opintoihin kuuluu lisäksi harjoitustöitä, joissa fysiikan ilmiöihin tutustutaan kokeiden ja mittausten avulla. Yleensä opetukseen ei ole pakko osallistua, mutta havaittu tosiasia on, että aktiivinen opetukseen osallistuminen edesauttaa hyvää tenttimenestystä.

Fysikaalisten tieteiden tutkinto-ohjelmassa kandidaatin tutkintoon kuuluu pakollisena sivuaineena matematiikka. Sivuaineena voi lukea myös mm. kemiaa, informaatioteknologiaa tai liiketoimintaosaamista.

Luonnontieteen kandidaatiksi valmistuttuaan opiskelija jatkaa opintojaan fysikaalisten tieteiden maisteriohjelmiin. Maisteritutkinnon suorittamiseen kuluu ohjeellisesti kaksi vuotta. Kaikkinensa opiskeluaika kestää siis viisi vuotta. Luonnontieteen kandidaatin tutkinto takaa kattavan fysikaalisten tieteiden perusteiden osaamisen. Filosofian maisterin tutkinnolla vahvistetaan osaamista opiskelijan valitsemalla alueella.

Fast Track
  • Mahdollisuus suorittaa maisterin tutkinto jopa kolmessa vuodessa
  • Kaikissa fysikaalisten tieteiden tutkinto-ohjelmissa: materiaalien tutkimus, teoreettinen fysiikka ja tähtitietiede ja avaruusfysiikka
  • Ottaa käyttöön V periodin - omatoimista opiskelua ja harjoitustöitä - heinäkuu lomaa
  • Suositellaan matematiikassa ja fysiikassa erityisen hyvin menestyneille lukiolaisille (esim. laudatur matematiikasta ja fysiikasta, IB-lukio)
  • Fast track soveltuu myös alaa vaihtaville opiskelijoille ja täydennyskoulutuksena (esim. opettajaksi kouluttautuvalle insinöörille)

Hakeminen

  • Päästäkseen Fast track -linjalle tulee opiskelijan ensin hakea tavallista reittiä perustutkinto-opiskelijan opinto-oikeutta fysikaalisiin tieteisiin.
  • Fysikaalisiin tieteisiin opiskelijaksi hyväksytty ilmoittautuu Fast track -linjalle sähköpostitse Teemu Hynniselle: teemu.hynninen[at]utu.fi.
  • Fast track -linjalle hakeneet suorittavat alkukokeen ennen opintojen alkua. Kokeen perusteella arvioidaan opintojen nopeutetun suorittamisen realistisuus.
  • Linjalle hyväksytyille laaditaan henkilökohtainen opintosuunnitelma ennen opintojen alkua. Tavoitteeksi voidaan asettaa maisteriksi valmistuminen neljässä tai jopa kolmessa vuodessa riippuen opiskelijan lähtötasosta ja valitusta erikoistumisalasta.

Lisätietoja

  • Teemu Hynninen: teemu.hynninen[at]utu.fi