Tähtitiede

Tähtitieteen perusopinnoista (25 op) voi avoimessa yliopistossa opiskella opintojakson:

Johdatus maailmankaikkeuteen 5 op

Kurssilla käsitellään yleistajuisesti selitettynä tähtitieteen tärkeimmät käsitteet ja niiden erot. Käsiteltäviä asioita ovat mm. tähti, planeetta, tähtien välinen kaasupilvi, Linnunrata, galaksi, kosmologia, pimeä aine, pimeä massa, musta aukko, fuusio, supernova, valo, hiukkanen, aika, avaruusmatkailu, eksoplaneetat.  Lisäksi käsitellään teknisiä termejä kuten maailman tärkeimmät kaukoputket. Kurssin sisältöön kuuluvat myös taivaan väri-ilmiöt kuten revontulet, tähtien tuikkiminen ja kevyesti sateenkaaret ja halot.

Kurssilla ei ole esitietovaatimuksia. Se sopii kaikille - niillekin, jotka kammovat matematiikkaa, fysiikkaa ja erilaisia yhtälöitä ja kaavoja!

Opintojakso järjestetään Turun yliopistossa tutkinto-opetukseen integroituna lähiopetuksena 29.8. - 23.10.2022. Tuoreimmat tiedot saat osallistumalla päiväaikaan pidettäville luennoille yliopistossa. Opintojaksolla on käytettävissä myös viime vuoden luentotallenteet, joten opintojakson voi opiskella myös verkossa lukuun ottamatta tenttiä, joka suoritetaan Turun yliopistossa.

Opintojakso järjestetään seuraavan kerran syyslukukaudella 2023.

Opintojen sisältö: Tutustu opintojen sisältöön, opetus- ja opiskelutapoihin sekä aikatauluihin opinto-oppaassa.

> Opinto-opas

Ilmoittautuminen: Tarkista tiedot ilmoittautumispalvelusta. Opintomaksu 75 euroa.

> Ilmoittautuminen 10.8. - 5.9.2022

Astrobiologia

Astrobiologia on monitieteinen tutkimusala, jonka tutkimuskohteita ovat elämän synty ja kehitys, elämän biokemiallinen perusta, planeettakuntien olosuhteet, elämän mahdollisuudet muilla taivaankappaleilla, planeettatutkimus omassa aurinkokunnassamme, exoplaneettojen etsintä ja niiden olosuhteiden kartoitus, sekä avaruusmatkailuun ja nolla-gravitaatioon liittyvät biologiset ja lääketieteen kysymykset. Astrobiologian opinnoista voi avoimessa yliopistossa opiskella opintojakson:

Astrobiologian peruskurssi 5 op

Peruskurssin tavoitteena on antaa kattava kuva astrobiologian käsitteistöstä, perusteista ja tärkeimmistä tutkimusalueista sekä sen yhteyksistä muihin luonnontieteisiin.

Peruskurssi järjestetään alustavan suunnitelman mukaan lukuvuonna 2023 - 2024 integroituna opetuksena Turun yliopistossa. Luennot pidetään verkossa ja niistä tehdään myös tallenteet.

Opintojen sisältö: Tutustu opintojen sisältöön, opetus- ja opiskelutapoihin sekä aikatauluihin opinto-oppaassa.

> Opinto-opas

Ilmoittautuminen: Tarkista tiedot ilmoittautumispalvelusta. Opintomaksu 75 euroa.

> Ilmoittautuminen alkaa elokuussa 2023