Tähtitiede

Tähtitieteen perusopinnoista (25 op) voi avoimessa yliopisto-opetuksessa opiskella opintojakson:

Johdatus maailmankaikkeuteen 5 op

Kurssilla käsitellään yleistajuisesti selitettynä tähtitieteen tärkeimmät käsitteet ja niiden erot. Käsiteltäviä asioita ovat mm. tähti, planeetta, tähtien välinen kaasupilvi, Linnunrata, galaksi, kosmologia, pimeä aine, pimeä massa, musta aukko, fuusio, supernova, valo, hiukkanen, aika, avaruusmatkailu, eksoplaneetat.  Lisäksi käsitellään teknisiä termejä kuten maailman tärkeimmät kaukoputket. Kurssin sisältöön kuuluvat myös taivaan väri-ilmiöt kuten revontulet, tähtien tuikkiminen ja kevyesti sateenkaaret ja halot.

Kurssilla ei ole esitietovaatimuksia. Se sopii kaikille - niillekin, jotka kammovat matematiikkaa, fysiikkaa ja erilaisia yhtälöitä ja kaavoja!

Opintojakso järjestetään Turun yliopistossa tutkinto-opetukseen integroituna lähiopetuksena syyslukukaudella 2023. Luennot voi olla mahdollista seurata myös tallenteina tieto (varmistuu viimeistään kesäkuussa). Opintojakson tentti suoritetaan Turun yliopistossa.

Opintojen sisältö ja opetusohjelma: Tutustu opintojen sisältöön, opetus- ja opiskelutapoihin sekä aikatauluihin opinto-oppaassa. Syksyn 2023 opetusohjelma julkaistaan viimeistään kesäkuussa.

> Opinto-opas

Ilmoittautuminen: Tarkista tiedot ilmoittautumispalvelusta. Kiintiö 90 opiskelijaa, valinta ilmoittautumisjärjestyksessä. Opintomaksu 75 euroa.

> Ilmoittautuminen 9.8.2023 alkaen

Astrobiologia

Astrobiologia on luonnontieteiden välinen poikkitieteellinen lähestymistapa, jossa pyritään etsimään vastauksia perustavanlaatuisiin kysymyksiin koko eliökunnan olemassaolon mahdollisuuksista. Kysymys siis kuuluu, mitkä ovat elämän edellytykset. Astrobiologian tutkimuskohteita ovat elämän synty ja kehitys, elämän biokemiallinen perusta, planeettakuntien olosuhteet, elämän mahdollisuudet muilla taivaankappaleilla, planeettatutkimus omassa aurinkokunnassamme, exoplaneettojen etsintä ja niiden olosuhteiden kartoitus, sekä avaruusmatkailuun ja nolla-gravitaatioon liittyvät biologiset ja lääketieteen kysymykset.

Astrobiologian opinnoista voi avoimessa yliopisto-opetuksessa opiskella opintojakson:

Astrobiologian peruskurssi 5 op

Peruskurssin tavoitteena on antaa kattava kuva astrobiologian käsitteistöstä, perusteista ja tärkeimmistä tutkimusalueista sekä sen yhteyksistä muihin luonnontieteisiin.

Peruskurssi järjestetään syyslukukaudella 2023 tutkinto-opetukseen integroituna opetuksena Turun yliopistossa. Luennot pidetään verkossa ja niistä tehdään myös tallenteet.

Opintojen sisältö ja opetusohjelmat: Tutustu opintojen sisältöön, opetus- ja opiskelutapoihin sekä aikatauluihin opinto-oppaassa. Syksyn 2023 opetusohjelma julkaistaan viimeistään kesäkuussa.

> Opinto-opas

Ilmoittautuminen: Tarkista tiedot ilmoittautumispalvelusta. Kiintiö 50 opiskelijaa, valinta ilmoittautumisjärjestyksessä. Opintomaksu 75 euroa.

> Ilmoittautuminen 9.8.2023 alkaen