Perhonen ja kukkia luonnontieteiden opintojen kuvituskuvana.

Matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan opinnot avoimessa yliopistossa

Etsitkö ratkaisuja kestävään kehitykseen ja älykkääseen yhteiskuntaan? Suuntia maailman muuttamiseen? Avoin yliopisto-opetus tarjoaa sinulle mahdollisuuksia opiskella monipuolisesti Turun yliopiston matemaattis-luonnontieteellisiä opintoja.

Avoimena yliopisto-opetuksena järjestettävät opintokokonaisuudet ja yksittäiset opintojaksot sopivat tutkintoon tähtääville, työelämässä tarvittavan osaamisen kehittämiseen ja yleissivistykseksi.

Tutkinto-opiskelijaksi tähtäävät voivat tutustua opinnoilla yliopiston oppiaineisiin ja hankkia valmiuksia valintakokeisiin. Biologian, kemian ja fysiikan opinnot sopivat myös lääketieteellisiin tutkintoihin tähtääville. Matemaattis-luonnontieteellisen tiedekuntaan voi hakea yhteishaun lisäksi avoimen väylän haussa, ks. lisätietoja opintojen esittelysivuilta.

Biologia

 • Biologian perusopinnot 25 op
 • Ihmisen fysiologia 2 op
 • Kasvifysiologian perusteet 2 op
 • Solu- ja molekyylibiologian luennot 5 op

Evoluutiopsykologia

 • Evoluutiopsykologian kokonaisuus 25 op tai yksittäisiä opintojaksoja

Fysikaaliset tieteet: Fysiikka

 • Fysiikan peruskurssi: mekaniikka 4 op
 • Fysiikan peruskurssi: termodynamiikka 4 op
 • Fysiikan peruskurssi: sähkömagnetismi 4 op
 • Fysiikan peruskurssi: aaltoliike 4 op

Fysikaaliset tieteet: Tähtitiede

 • Johdatus maailmankaikkeuteen 5 op

Geologia: Mineraalit ja kivilajit 5 op

 • Lähiopetuksena Turun yliopistossa 2.9. - 27.10.2024
  > Ilmoittautuminen 13.8. - 2024

Kemia

 • Kemian peruskurssi I ja II, Kemia III, Kemia IV, 5 op/jakso
 • Kemian aineopintojen opintojaksoja: Kemiallinen biologia 5 op, Materiaalikemia ja nanoteknologia 5 op, Johdanto spektroskopiaan ja massaspektrometriaan 5 op - UUTTA 

Maantiede

Matematiikka ja tilastotiede

 • Tilastotieteen opintojaksoja: Tilastotiede ja data I 2 op (maksuton), Tilastotiede ja data II 4 op, R-kielen alkeet 2 op - UUTTA

Ympäristötiede

 • Ympäristötieteen perusopinnot 25 op tai yksittäisiä opintojaksoja mm. Maailmanlaajuiset ympäristöongelmat 5 op (maksuton syksyllå 2024), Ympäristö ja yhteiskunta 5 op
 • Ympäristötieteen aineopinnot 35 op

Matematiikan, fysiikan tai kemian aineenopettajan ja luokanopettajan koulutuksen opintoja 

MONITIETEISET OPINNOT JA MUUTA OPINTOTARJONTAA