Perhonen ja kukkia luonnontieteiden opintojen kuvituskuvana.

Matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan opinnot avoimessa yliopistossa

Etsitkö ratkaisuja kestävään kehitykseen ja älykkääseen yhteiskuntaan? Suuntia maailman muuttamiseen? Avoin yliopisto tarjoaa sinulle mahdollisuuksia opiskella monipuolisesti matemaattis-luonnontieteellisiä opintoja.

Avoimena yliopisto-opetuksena järjestettävät matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan tutkintoihin kuuluvat opintokokonaisuudet ja yksittäiset opintojaksot sopivat opiskeluun työelämässa tarvittavan osaamisen lisäämiseksi ja yleissivistykseksi. Opinnot sopivat myös opettajille osaamisensa täydentämiseen ja päivittämiseen. Lue lisää Kehitä ammatillista osaamistasi ja Luonnontieteiden opintoja opettajille -sivuilta.

Tutkintoon tähtääville avoin yliopisto-opetus tarjoaa mahdollisuuksia tutustua tiedekunnan opintoihin ja suorittaa opintoja joustavasti. Yliopistoon voi hakea avoimen väylän ja muiden hakumahdollisuuksien kautta. Matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan avoimen väylän valintaperusteet on hyväksytty vuosille 2023 ja 2024. Voit aloittaa avoimen väylän hakuun sopivien opintojen suorittamisen jo hyvissä ajoin. Lue lisää avoimen väylästä. Biologian, kemian ja fysiikan opinnot sopivat hyvin myös lääketieteellisen tiedekunnan valintakokeisiin tähtääville.

Biologia

Fysikaaliset tieteet: fysiikka, tähtitiede

Fysiikka

 • Fysiikan peruskurssi: mekaniikka 4 op
 • Fysiikan peruskurssi: termodynamiikka 4 op
 • Fysiikan peruskurssi: sähkömagnetismi 4 op
 • Fysiikan peruskurssi: aaltoliike 4 op

Tähtitiede ja astrobiologia

 • Astrobiologian peruskurssi 5 op
 • Johdatus maailmankaikkeuteen 5 op

Geologia

Kemia

 • Kemian peruskurssit I - IV, 5 op/kurssi
 • Kemian aineopintojen opintojaksoja:
  • Kemiallinen biologia 5 op
  • Materiaalikemia ja nanoteknologia 5 op
  • Siirtymämetallien bioepäorgaaninen kemia 5 op
  • Spektroskopian perusteet 5 op
  • Kemian historia 2 op

Maantiede

Matematiikka

Ympäristötiede

 • Ympäristötieteen perusopinnot 25 op tai yksittäisiä opintojaksoja mm. Maailmanlaajuiset ympäristöongelmat 5 op, Ympäristön kemikalisoituminen ja päästöjen hallinta 5 op, Ympäristö ja yhteiskunta 5 op
 • Ympäristötieteen aineopinnot 35 op

Tiedekunnan yhteiset opinnot

Monitieteiset opinnot ja muuta opintotarjontaa

> Biotalousasiantuntijan osaamissalkku: opintojaksoja usean avoimen korkeakoulun tarjonnasta

> Kaupunkitutkimuksen opintokokonaisuus

> Monitieteinen sosiaali-, terveys- ja sivistysalan opintokokonaisuus, mm. Johdatus bioturvallisuuteen 2 op

> Teknillisen tiedekunnan opintoja: biokemia, biotekniikka, tietojenkäsittelytieteet ja tietotekniikka, Tekoälyn monitieteinen opintokokonaisuus (maksuton)

Luonnontieteiden opintoja opettajille osaamisen täydentämiseen

> Luonnontieteiden opintoja opettajille