Perhonen ja kukkia luonnontieteiden opintojen kuvituskuvana.

Matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan opinnot avoimessa yliopistossa

Etsitkö ratkaisuja kestävään kehitykseen ja älykkääseen yhteiskuntaan? Suuntia maailman muuttamiseen? Avoin yliopisto-opetus tarjoaa sinulle mahdollisuuksia opiskella monipuolisesti Turun yliopiston matemaattis-luonnontieteellisiä opintoja.

Avoimena yliopisto-opetuksena järjestettävät opintokokonaisuudet ja yksittäiset opintojaksot sopivat tutkintoon tähtääville, työelämässä tarvittavan osaamisen kehittämiseen ja yleissivistykseksi.

Tutkintoon tähtäävät voivat tutustua opinnoilla yliopiston oppiaineisiin. Tutkinto-opiskelijaksi voi hakea yhteishaun lisäksi avoimen väylän valinnassa. Matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan avoimen väylän hakukohteet ja valintaperusteet on hyväksytty vuosille 2023 ja 2024. Biologian, kemian ja fysiikan opinnot sopivat hyvin myös lääketieteellisen tiedekunnan valintakokeisiin tähtääville.

Opintotarjonta sisältää opintoja, jotka sopivat opettajille tietojensa päivittämiseen, ks. Luonnontieteiden opintoja opettajille.

> Biologia

 • Biologian perusopinnot 25 op
 • Ihmisen fysiologia 2 op
 • Kasvifysiologian perusteet 2 op
 • Solu- ja molekyylibiologian luennot 5 op

> Evoluutiopsykologia

> Fysikaaliset tieteet: Fysiikka

 • Fysiikan peruskurssi: mekaniikka 4 op
 • Fysiikan peruskurssi: termodynamiikka 4 op
 • Fysiikan peruskurssi: sähkömagnetismi 4 op
 • Fysiikan peruskurssi: aaltoliike 4 op

> Fysikaaliset tieteet: Tähtitiede ja astrobiologia

 • Astrobiologian peruskurssi 5 op
 • Johdatus maailmankaikkeuteen 5 op

> Geologia: Mineraalit ja kivilajit 5 op

> Ilmasto.nyt – Ilmastonmuutoksen peruskurssi 2 op (MOOC)

> Kemia

 • Kemian peruskurssit I - IV, 5 op/kurssi
 • Kemian aineopintojen opintojaksoja: Kemiallinen biologia 5 op, Materiaalikemia ja nanoteknologia 5 op, Siirtymämetallien bioepäorgaaninen kemia 5 op, Spektroskopian perusteet 5 op, Kemian historia 2 op

> Maantiede

 • Maantieteen perusopinnot 25 op tai yksittäisiä jaksoja mm. Johdatus maantieteeseen 5 op, Avoin paikkatieto ja geoinformatiikan perusteet 5 op, Kestävä kehitys maantieteessä 5 op 

> Matematiikka: Artificial Intelligence for Schoolteachers 5 ECTS

 • Turun yliopistossa tutkinto-opetukseen integroituna verkko-opetuksena kevätlukukaudella 2024 (alkuvuodesta)
  > Ilmoittautuminen 5.12.2023 alkaen (kiintiö 10 opiskelijaa)

> Ympäristötiede

 • Ympäristötieteen perusopinnot 25 op tai yksittäisiä opintojaksoja mm. Maailmanlaajuiset ympäristöongelmat 5 op, Ympäristön kemikalisoituminen ja päästöjen hallinta 5 op, Ympäristö ja yhteiskunta 5 op
 • Ympäristötieteen aineopinnot 35 op

TIEDEKUNNAN YHTEISET OPINNOT

MONITIETEISET OPINNOT JA MUITA OPINTOJA