Perhonen ja kukkia luonnontieteiden opintojen kuvituskuvana.

Matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan opinnot avoimessa yliopistossa

Etsitkö ratkaisuja kestävään kehitykseen ja älykkääseen yhteiskuntaan? Suuntia maailman muuttamiseen? Avoin yliopisto tarjoaa sinulle mahdollisuuksia opiskella monipuolisesti matemaattis-luonnontieteellisiä opintoja.

Matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan tutkintoihin kuuluvat opintokokonaisuudet ja yksittäiset opintojaksot sopivat opiskeluun työelämässa tarvittavan osaamisen lisäämiseksi ja yleissivistykseksi. Lue lisää Kehitä ammatillista osaamistasi -sivuilta.

Tutkintoon tähtääville avoin yliopisto-opetus tarjoaa mahdollisuuksia tutustua tiedekunnan opintoihin ja suorittaa opintoja joustavasti. Yliopistoon voi hakea avoimen yliopiston väylän ja muiden hakumahdollisuuksien kautta. Luonnontieteiden opinnot sopivat hyvin myös lääketieteelliseen tiedekuntaan tähtääville. Lue lisää Tavoitteena tutkinto? -sivuilta.

Tiedekunnan yhteiset opinnot

Opetusohjelmat:

Biokemia (ks. tiedot uuden tiedekunnan sivulta)

Biologia

 • Biologian perusopintojen opintojaksoja 17 op
 • Genetiikan perusteet 3 op
 • Ihmisen fysiologia 2 op
 • Solu- ja molekyylibiologia: Solubiologian luennot 4 op

Business and Innovation Development: Introduction to Innovation and Business 5 ECTS

Fysiikka

 • Fysiikan peruskurssit 1, 2, 3 ja 4, 4 op/kurssi

Geologia: Mineraalit, kivilajit ja maaperäkerrostumat 5 op

Kemia

 • Kemian peruskurssi I, Kemian peruskurssi II, Kemia III, Kemia IV, 5 op/kurssi
 • Kemiallinen biologia 5 op
 • Materiaalikemia ja nanoteknologia 5 op
 • Siirtymämetallien bioepäorgaaninen kemia 5 op
 • Spektroskopian perusteet 5 op
 • Kemian historia 2 op

Maantiede

 • Maantieteen perusopinnot 25 op tai yksittäisiä jaksoja mm.
  Johdatus maantieteeseen 5 op
  Klimatologia (ilmastotiede) 3 op
  Luonnonvarojen maantiede 4 op
  Geoinformatiikan perusteet 5 op

Tekoälyn monitieteinen opintokokonaisuus

 • Tekoälyn monitieteinen opintokokonaisuus 25 op tai yksittäisiä kursseja mm.
  Tekoälyn menetelmät 3 op (maksuttomat opinnot)
  AI & Cybersecurity 2 op MOOC (maksuttomat opinnot)
  Tietojärjestelmien kehittäminen 5 op

Tietojenkäsittelytieteet ja tietotekniikka (ks. uuden tiedekunnan sivut)

Tilastotiede: Tilastotieteen peruskurssi soveltajille 8 op

Tähtitiede ja astrobiologia

 • Astrobiologian peruskurssi 4 op
 • Johdatus maailmankaikkeuteen 5 op

Ympäristötiede

 • Ympäristötieteen perusopinnot 25 op tai yksittäisiä opintojaksoja mm.
  Maailmanlaajuiset ympäristöongelmat 5 op
  Ympäristön kemikalisoituminen ja päästöjen hallinta 5 op
  Ympäristö ja yhteiskunta 5 op
  Ympäristöekologia ja luonnonsuojelu 5 op
 • Ympäristötieteen aineopinnot 35 op

Tutustu myös avointen korkeakoulujen yhteisiin opintoihin:

> Biotalousasiantuntijan osaamissalkku