Perhonen ja kukkia luonnontieteiden opintojen kuvituskuvana.

Matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan opinnot avoimessa yliopistossa

Etsitkö ratkaisuja kestävään kehitykseen ja älykkääseen yhteiskuntaan? Suuntia maailman muuttamiseen? Avoin yliopisto tarjoaa sinulle mahdollisuuksia opiskella monipuolisesti matemaattis-luonnontieteellisiä opintoja.

Avoimena yliopisto-opetuksena järjestettävät matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan tutkintoihin kuuluvat opintokokonaisuudet ja yksittäiset opintojaksot sopivat opiskeluun työelämässa tarvittavan osaamisen lisäämiseksi ja yleissivistykseksi. Lue lisää Kehitä ammatillista osaamistasi -sivuilta.

Tutkintoon tähtääville avoin yliopisto-opetus tarjoaa mahdollisuuksia tutustua tiedekunnan opintoihin ja suorittaa opintoja joustavasti. Yliopistoon voi hakea avoimen yliopiston väylän ja muiden hakumahdollisuuksien kautta. Luonnontieteiden opinnot sopivat hyvin myös lääketieteelliseen tiedekuntaan tähtääville.

Tiedekunnan yhteiset opinnot

Biologia

 • Biologian perusopintojen opintojaksoja 17 op
 • Genetiikan perusteet 3 op
 • Ihmisen fysiologia 2 op
 • Solu- ja molekyylibiologia: Solubiologian luennot 4 op
 • Johdatus bioturvallisuuteen 2 op

Fysiikka

 • Fysiikan peruskurssit 1, 2, 3 ja 4, 4 op/kurssi

Geologia

 • Mineraalit, kivilajit ja maaperäkerrostumat 5 op
  Integroituna lähiopetuksena 6.9. - 13.12.2021 Turun yliopistossa. Kiintiö 10 opiskelijaa
  > Opinto-opas 
  > Ilmoittautuminen

Kemia

 • Kemian peruskurssit 1 - 4, 4 op/kurssi
 • Kemiallinen biologia 4 op
 • Materiaalikemia ja nanoteknologia 4 op
 • Siirtymämetallien bioepäorgaaninen kemia 4 op
 • Spektroskopian perusteet 4 op
 • Kemian historia 2 op

Maantiede

Tähtitiede ja astrobiologia

 • Astrobiologian peruskurssi 5 op
 • Johdatus maailmankaikkeuteen 5 op

Ympäristötiede

 • Ympäristötieteen perusopinnot 25 op tai yksittäisiä opintojaksoja mm.
  Maailmanlaajuiset ympäristöongelmat 5 op
  Ympäristön kemikalisoituminen ja päästöjen hallinta 5 op
  Ympäristö ja yhteiskunta 5 op
  Ympäristöekologia ja luonnonsuojelu 5 op
 • Ympäristötieteen aineopinnot 35 op

Muuta opintotarjontaa

> Biotalousasiantuntijan osaamissalkku Avointen korkeakoulujen yhteistä opintotarjontaa, joka sisältää monipuolisesti biotalouden opintojaksoja usean korkeakoulun tarjonnasta.

> Teknillisen tiedekunnan opintoja: Biokemia, tietotekniikka, tietojenkäsittelytieteet, Tekoälyn monitieteinen opintokokonaisuus