Perhonen ja kukkia luonnontieteiden opintojen kuvituskuvana.

Matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan opinnot avoimessa yliopistossa

Etsitkö ratkaisuja kestävään kehitykseen ja älykkääseen yhteiskuntaan? Suuntia maailman muuttamiseen? Avoin yliopisto-opetus tarjoaa sinulle mahdollisuuksia opiskella monipuolisesti Turun yliopiston matemaattis-luonnontieteellisiä opintoja.

Avoimena yliopisto-opetuksena järjestettävät opintokokonaisuudet ja yksittäiset opintojaksot sopivat tutkintoon tähtääville, työelämässä tarvittavan osaamisen kehittämiseen ja yleissivistykseksi.

Tutkinto-opiskelijaksi tähtäävät voivat tutustua opinnoilla yliopiston oppiaineisiin ja hankkia valmiuksia valintakokeisiin. Biologian, kemian ja fysiikan opinnot sopivat myös lääketieteellisiin opintoihin tähtääville. Matemaattis-luonnontieteellisen tiedekuntaan voi hakea yhteishaun lisäksi avoimen väylän haussa.

Opintotarjonta sisältää opintoja, jotka sopivat opettajille tietojensa päivittämiseen, ks. Luonnontieteiden opintoja opettajille.

Biologia

 • Biologian perusopinnot 25 op
 • Ihmisen fysiologia 2 op
 • Kasvifysiologian perusteet 2 op
 • Solu- ja molekyylibiologian luennot 5 op
 • Johdatus bioturvallisuuteen 2 op

Evoluutiopsykologia

 • Evoluutiopsykologian kokonaisuus 25 op tai yksittäisiä opintojaksoja

Fysikaaliset tieteet: Fysiikka

 • Fysiikan peruskurssi: mekaniikka 4 op
 • Fysiikan peruskurssi: termodynamiikka 4 op
 • Fysiikan peruskurssi: sähkömagnetismi 4 op
 • Fysiikan peruskurssi: aaltoliike 4 op

Fysikaaliset tieteet: Tähtitiede

 • Astrobiologian peruskurssi 5 op
 • Johdatus maailmankaikkeuteen 5 op

Geologia: Mineraalit ja kivilajit 5 op

Ilmasto.nyt – Ilmastonmuutoksen peruskurssi 2 op (MOOC)

Kemia

 • Kemian peruskurssit I - IV, 5 op/kurssi
 • Kemian aineopintojen opintojaksoja: Kemiallinen biologia 5 op, Materiaalikemia ja nanoteknologia 5 op, Siirtymämetallien bioepäorgaaninen kemia 5 op, Spektroskopian perusteet 5 op, Kemian historia 2 op

Maantiede

 • Maantieteen perusopinnot 25 op tai yksittäisiä jaksoja mm. Avoin paikkatieto ja geoinformatiikan perusteet 5 op, Kestävä kehitys maantieteessä 5 op, Luonnonvarojen maantiede 5 op

Matematiikka: Artificial Intelligence for Schoolteachers 5 ECTS credits

 • Lähi-/verkko-opetuksena Turun yliopistossa 8.1. - 3.3.2024. Opintojakso on yleinen johdatus tekoälyyn. Tutkinto-opinnoissa jakso on tarkoitettu matemaattisten tieteiden opettajanpolkujen opiskelijoille.
  > Ilmoittautuminen 5.12.2023 - 4.1.2024 (kiintiö 10 opiskelijaa)

SystemsChange.now – Systems Thinking in Global Change Research 5 ECTS credits (MOOC)

Ympäristötiede

 • Ympäristötieteen perusopinnot 25 op tai yksittäisiä opintojaksoja mm. Ympäristö ja yhteiskunta 5 op, Ympäristön kemikalisoituminen ja päästöjen hallinta 5 op, Ympäristöekologia ja luonnonsuojelu 5 op
 • Ympäristötieteen aineopinnot 35 op

TIEDEKUNNAN MUUT OPINNOT

MONITIETEISET OPINNOT JA MUITA OPINTOJA