Kemia on käytännönläheinen, kokeellinen ja nopeasti kehittyvä luonnontiede, jolla on yhtymäkohtia moniin lähitieteisiin. Siinä tutkitaan maailmamme perusrakenneosia, molekyylejä ja niiden rakenteita, reaktioita, ominaisuuksia ja toimintamekanismeja. Kemia on ala, joka vaikuttaa laajalti biologiaan ja fysiikkaan, lääketieteeseen, ympäristöön ja koko yhteiskuntaan.

Avoimena yliopisto-opetuksena järjestetään seuraavat kemian perus- ja aineopintotasoiset opintojaksot.

Kemian perusopintojen opintojaksoja

Perusopintojen jaksot sopivat hyvin matemaattis-luonnontieteellisen tai teknillisen alan tutkinto-opiskelijaksi tähtääville. Opinto-oppaasta näet, mihin koulutuksiin jaksot sisältyvät tutkinto-opinnoissa. Myös lääketieteelliseen tiedekuntaan tähtäävät voivat hankkia opinnoilla lisää valmiuksia valintakokeisiin. Opinnot avaavat mahdollisuuden hakea tietyin edellytyksin kemian tutkintokoulutukseen avoimen väylän kautta. Avoimen väylän valintaperusteet on hyväksytty jo vuodelle 2024.

> Tutkintokoulutuksen esittely

> Avoimen väylä

Perusopintojen opintojaksot järjestetään lukuvuonna 2023 - 2024. Opintojaksot voi opiskella verkko-opintoina tai avoimen yliopiston yhteistyöoppilaitoksissa.

Opintojen sisältö ja opetusohjelmat: Tutustu opintojaksojen sisältöön, opetus- ja opiskelutapoihin sekä aikatauluihin opinto-oppaassa, ks. Toteutukset. Lukuvuoden 2023 - 2024 opetusohjelmat julkaistaan viimeistään kesäkuussa.

VERKKO-OPINNOT
Opintojaksot järjestetään verkko-opintoina, jotka suorittaa paikkakunnasta riippumatta lukuunottamatta joidenkin jaksojen Exam-tenttejä. Exam-tenttipalvelu on käytettävissä Turussa, Raumalla, Porissa ja useilla muilla korkeakoulupaikkakunnilla.

Ilmoittautuminen: Ilmoittautuminen syyslukukauden opintoihin alkaa 9.8.2023, kevätlukukauden opintoihin 5.12.2023. Kiintiö 50 tai 55 opiskelijaa/jakso, valinta ilmoittautumisjärjestyksessä. Tarkista tiedot ilmoittautumispalvelusta (linkit julkaistaan viimeistään kesäkuussa).

OPINNOT YHTEISTYÖOPPILAITOKSISSA
Opintojaksoja järjestetään myös Etelä-Pohjanmaan Opistossa ja Kainuun kesäyliopistossa.

Ilmoittautuminen: Kysy lisätietoja ja ilmoittaudu ensin suoraan opistoon. Saat opistolta ohjeet ilmoittautumiseen avoimen yliopisto-opetuksen ilmoittautumispalvelussa.

Kemian aineopintojen jaksoja

Opintojaksot kuuluvat tutkinto-opinnoissa kemian aineopintojen valinnaisiin jaksoihin. Kurssien aiheet liittyvät modernin kemian tutkimusaiheisiin ja menetelmiin. Opinnot sopivat esimerkiksi aineenopettajille tietojen päivittämiseen.

Kurssit järjestetään Turun yliopistossa tutkinto-opetukseen integroituna opetuksena.

Opintojen sisältö ja opetusohjelmat: Tutustu opintojaksojen sisältöön, opetus- ja opiskelutapoihin sekä aikatauluihin opinto-oppaassa, ks. Toteutukset. Lukuvuoden 2023 - 2024 opetusohjelmat julkaistaan viimeistään kesäkuussa.

Ilmoittautuminen: Ilmoittautuminen syyslukukauden opintoihin alkaa 9.8.2023, kevätlukukauden opintoihin 5.12.2023. Tarkista ilmoittautumisajat, opintomaksut, esitietovaatimukset, opiskelijakiintiöt ym. ilmoittautumispalvelusta (linkit julkaistaan viimeistään kesäkuussa).