Kemia on käytännönläheinen, kokeellinen ja nopeasti kehittyvä luonnontiede, jolla on yhtymäkohtia moniin lähitieteisiin. Siinä tutkitaan maailmamme perusrakenneosia, molekyylejä ja niiden rakenteita, reaktioita, ominaisuuksia ja toimintamekanismeja. Kemia on ala, joka vaikuttaa laajalti biologiaan ja fysiikkaan, lääketieteeseen, ympäristöön ja koko yhteiskuntaan.

Avoimena yliopisto-opetuksena järjestetään seuraavat kemian opintoihin kuuluvat opintojaksot. Opinnot sopivat kaikille kiinnostuneille.

Kemian perusopintojen kurssit

Kemian perusopintojen kurssit sopivat hyvin niille, jotka aikovat hakea kemian tutkinto-opiskelijoiksi tai lääketieteelliseen tiedekuntaan. Peruskurssit avaavat myös mahdollisuuden hakea yliopistoon myös avoimen yliopiston väylän kautta.

Opintojen sisältöön, opetus- ja opiskelutapoihin sekä aikatauluihin voi tutustua yliopiston opinto-oppaassa.

Kurssit järjestetään verkko-opintoina, jotka suorittaa paikkakunnasta riippumatta lukuunottamatta joidenkin jaksojen Exam-tenttejä. Exam-tenttipalvelu on käytettävissä useilla korkeakoulupaikkakunnilla. Opintojaksoja järjestetään myös Etelä-Pohjanmaan Opistossa.

Ilmoittautuminen verkko-opintoihin: Kiintiö 55 opiskelijaa/jakso, valinta ilmoittautumisjärjestyksessä. Tarkista tiedot ilmoittautumispalvelusta, ks. linkit yllä.

Ilmoittautuminen yhteistyöoppilaitoksen järjestämiin opintoihin: Ilmoittaudu ensin suoraan opistoon. Saat opistolta ohjeet ilmoittautumiseen avoimen yliopisto-opetuksen ilmoittautumispalvelussa.

Kemian valinnaisiin aineopintoihin kuuluvia kursseja

Kurssien aiheet liittyvät modernin kemian tutkimusaiheisiin ja menetelmiin. Opinnot sopivat esimerkiksi aineenopettajille tietojen päivittämiseen.

Kurssit järjestetään integroituna opetuksena Turun yliopistossa.

Opintojen sisältöön, opetus- ja opiskelutapoihin sekä aikatauluihin voi tutustua yliopiston opinto-oppaassa.

Ilmoittautuminen: Tarkista ilmoittautumisajat, opintomaksut, esitietovaatimukset ja opiskelijakiintiöt ym. ilmoittautumispalvelusta, ks. linkit yllä.