Kemia on käytännönläheinen, kokeellinen ja nopeasti kehittyvä luonnontiede, jolla on yhtymäkohtia moniin lähitieteisiin. Siinä tutkitaan maailmamme perusrakenneosia, molekyylejä ja niiden rakenteita, reaktioita, ominaisuuksia ja toimintamekanismeja. Kemia on ala, joka vaikuttaa laajalti biologiaan ja fysiikkaan, lääketieteeseen, ympäristöön ja koko yhteiskuntaan.

Avoimena yliopisto-opetuksena järjestetään seuraavat kemian opintoihin kuuluvat opintojaksot. Opinnot sopivat kaikille kiinnostuneille.

Kemian perusopintojen opintojaksoja

Perusopintojen opintojaksot sopivat hyvin niille, jotka aikovat hakea kemian tutkinto-opiskelijoiksi tai lääketieteelliseen tiedekuntaan. Opinnot avaavat myös mahdollisuuden hakea yliopistoon myös avoimen väylän kautta. Avoimen väylän valintaperusteet on hyväksytty vuodelle 2023 ja 2024.

> Avoimen väylä

Perusopinntojen opintojaksot järjestetään lukuvuonna 2022 - 2023 ja 2023 - 2024. Opintojaksot voi opiskella verkko-opintoina tai avoimen yliopiston yhteistyöoppilaitoksissa.

Opintojen sisältö: Tutustu opintojaksojen sisältöön, opetus- ja opiskelutapoihin sekä aikatauluihin opinto-oppaassa, ks. Toteutukset. Tarkista ilmoittautumisajat ym. tiedot ilmoittautumispalvelusta.

VERKKO-OPINNOT 2022 - 2023
Opintojaksot järjestetään verkko-opintoina, jotka suorittaa paikkakunnasta riippumatta lukuunottamatta joidenkin jaksojen Exam-tenttejä. Exam-tenttipalvelu on käytettävissä Turussa, Raumalla, Porissa ja useilla muilla korkeakoulupaikkakunnilla.

Ilmoittautuminen: Kiintiö 55 opiskelijaa/jakso, valinta ilmoittautumisjärjestyksessä. Tarkista tiedot ilmoittautumispalvelusta, ks. linkit yllä.

OPINNOT YHTEISTYÖOPPILAITOKSISSA 2022 - 2023
Opintojaksoja järjestetään myös Etelä-Pohjanmaan Opistossa ja Kainuun kesäyliopistossa.

Ilmoittautuminen: Kysy lisätietoja ja ilmoittaudu ensin suoraan opistoon. Saat opistolta ohjeet ilmoittautumiseen avoimen yliopisto-opetuksen ilmoittautumispalvelussa.

Kemian aineopintojen jaksoja

Opintojaksot kuuluvat tutkinto-opinnoissa kemian aineopintojen valinnaisiin jaksoihin. Kurssien aiheet liittyvät modernin kemian tutkimusaiheisiin ja menetelmiin. Opinnot sopivat esimerkiksi aineenopettajille tietojen päivittämiseen.

Kurssit järjestetään Turun yliopistossa tutkinto-opetukseen integroituna opetuksena.

Opintojen sisältö: Tutustu opintojaksojen sisältöön, opetus- ja opiskelutapoihin sekä aikatauluihin opinto-oppaassa, ks. Toteutukset.

Ilmoittautuminen: Tarkista ilmoittautumisajat, opintomaksut, esitietovaatimukset ja opiskelijakiintiöt ym. ilmoittautumispalvelusta, ks. linkit yllä.