Kemia on käytännönläheinen, kokeellinen ja nopeasti kehittyvä luonnontiede, jolla on yhtymäkohtia moniin lähitieteisiin. Siinä tutkitaan maailmamme perusrakenneosia, molekyylejä ja niiden rakenteita, reaktioita, ominaisuuksia ja toimintamekanismeja. Kemia on ala, joka vaikuttaa laajalti biologiaan ja fysiikkaan, lääketieteeseen, ympäristöön ja koko yhteiskuntaan.

Avoimena yliopisto-opetuksena järjestetään seuraavat kemian perus- ja aineopintotasoiset opintojaksot:

Kemian perusopintojen opintojaksoja

Perusopintojen jaksot sopivat erityisesti matemaattis-luonnontieteellisen tai teknillisen alan tutkinto-opiskelijaksi tähtääville. Myös lääketieteelliseen tiedekuntaan tähtäävät voivat hankkia opinnoilla lisää valmiuksia valintakokeisiin. Opinto-oppaasta näet, mihin tutkintokoulutuksiin jaksot sisältyvät. Opinnot avaavat mahdollisuuden hakea tietyin edellytyksin kemian tutkintokoulutukseen avoimen väylän kautta.

> Tutkintokoulutuksen esittely
> Avoimen väylä

Opintojaksot järjestetään verkko-opintoina, joihin voi osallistua paikkakunnasta riippumatta. Lisäksi jaksoja voi suorittaa avoimen yliopisto-opetuksen yhteistyöoppilaitoksissa.

Opintojen sisältö ja opetusohjelmat: Tutustu opintojaksojen sisältöön, opetus- ja opiskelutapoihin sekä aikatauluihin opinto-oppaassa, ks. Toteutukset. 

VERKKO-OPINNOT
Opintojaksot järjestetään verkko-opintoina: luento-opetus videoidaan ja luennot voi katsoa myös tallenteina. Kursseille voi osallistua paikkakunnasta riippumatta lukuun ottamatta I ja II -jakson tenttejä, jotka suoritetaan Exam-tenttipalvelussa. Palvelu on käytettävissä Turussa, Raumalla, Porissa ja useilla muilla korkeakoulupaikkakunnilla. Kemian peruskurssi I:n voi lisäksi suorittaa näyttökokeella.

Ilmoittautuminen: Kiintiö 50 tai 55 opiskelijaa/jakso, valinta ilmoittautumisjärjestyksessä. Tarkista tiedot ilmoittautumispalvelusta.

OPINNOT YHTEISTYÖOPPILAITOKSISSA
Opintojaksoja järjestetään myös Etelä-Pohjanmaan Opistossa ja Kainuun kesäyliopistossa.

Ilmoittautuminen: Kysy lisätietoja ja ilmoittaudu ensin suoraan opistoon. Saat opistolta ohjeet ilmoittautumiseen avoimen yliopisto-opetuksen ilmoittautumispalvelussa.

Kemian aineopintojen opintojaksoja

Opintojaksot kuuluvat tutkinto-opinnoissa kemian aineopintojen valinnaisiin opintoihin. Niiden aiheet liittyvät modernin kemian tutkimusaiheisiin ja menetelmiin. Opinnot sopivat esimerkiksi aineenopettajille tietojen päivittämiseen.

Jaksot järjestetään Turun yliopistossa tutkinto-opetukseen integroituna opetuksena.

Opintojen sisältö ja opetusohjelmat: Tutustu opintojaksojen sisältöön, opetus- ja opiskelutapoihin sekä aikatauluihin opinto-oppaassa, ks. Toteutukset. 

Ilmoittautuminen: Tarkista ilmoittautumisajat, esitietovaatimukset, opiskelijakiintiöt ym. ilmoittautumispalvelusta.