Kemia on käytännönläheinen, kokeellinen ja nopeasti kehittyvä luonnontiede. Se on tieteenalana hyvin laaja. Turun yliopiston kemian tutkimus lähestyy yhtäältä biologiaa ja lääketiedettä, toisaalta fysiikkaa ja materiaalitutkimusta.

Avoimena yliopisto-opetuksena järjestetään seuraavat kemian perus- ja aineopintotasoiset opintojaksot. 

Kemian perusopintojen opintojaksoja

Perusopintojen jaksot sopivat erityisesti matemaattis-luonnontieteellisen tai teknillisen alan tutkinto-opiskelijaksi tähtääville. Myös lääketieteelliseen tiedekuntaan tähtäävät voivat hankkia opinnoilla lisää valmiuksia valintakokeisiin. Opinto-oppaasta näet, mihin tutkintokoulutuksiin jaksot sisältyvät. Opinnot avaavat mahdollisuuden hakea tietyin edellytyksin kemian tutkintokoulutukseen avoimen väylän kautta.

> Tutkintokoulutuksen esittely
> Avoimen väylä

Opintojaksot voi opiskella verkko-opintoina, jotka voi suorittaa paikkakunnasta riippumatta lukuun ottamatta Exam-tenttejä. Jaksoja voi opiskella myös avoimen yliopisto-opetuksen yhteistyöoppilaitoksissa.

Opintojen sisältö ja opetusohjelmat: Tutustu opintojaksojen sisältöön, opetus- ja opiskelutapoihin sekä aikatauluihin opinto-oppaassa, ks. Toteutukset (sininen palkki). 

 • Kemian peruskurssi I 5 op (yleinen kemia), verkko-opinnot ja Exam-tentti 26.8. - 31.12.2024
  > Opinto-opas
  > Ilmoittautuminen 13.8. - 
 • Kemian peruskurssi II 5 op (yleinen kemia), verkko-opinnot ja Exam-tentti 28.10. - 22.12.2024
  > Opinto-opas
  > Ilmoittautuminen 13.8. -
 • Kemia III 5 op (fysikaalisen kemian peruskurssi), verkko-opinnot 13.1. - 9.3.2025 (tarkemmat tiedot julkaistaan viimeistään 15.11.) 
  > Opinto-opas
  > Ilmoittautuminen 3.12. - 
 • Kemia IV 5 op (orgaanisen kemian peruskurssi), verkko-opinnot 10.3. - 4.5.2025 (tarkemmat tiedot julkaistaan viimeistään 15.11.) 
  > Opinto-opas
  > Ilmoittautuminen 3.12. - 

VERKKO-OPINNOT
Opintojaksot järjestetään verkko-opintoina: luento-opetus videoidaan ja luennot voi katsoa myös tallenteina. Kursseille voi osallistua paikkakunnasta riippumatta lukuun ottamatta I ja II -jakson tenttejä, jotka suoritetaan Exam-tenttipalvelussa. Tenttipalvelu on käytettävissä Turussa, Raumalla, Porissa ja useilla muilla korkeakoulupaikkakunnilla. Kemian peruskurssin I voi lisäksi suorittaa näyttökokeella.

Ilmoittautuminen: Kiintiö 55 tai 50 opiskelijaa/jakso, valinta ilmoittautumisjärjestyksessä. Tarkista tiedot ilmoittautumispalvelusta.

OPINNOT YHTEISTYÖOPPILAITOKSISSA
Opintojaksoja järjestetään myös opistoissa: Etelä-Pohjanmaan Opisto, Keski-Pohjanmaan kesäyliopisto, Snellman-kesäyliopisto.

Ilmoittautuminen: Kysy lisätietoja ja ilmoittaudu ensin suoraan opistoon. Saat opistolta ohjeet ilmoittautumiseen avoimen yliopisto-opetuksen ilmoittautumispalvelussa.

Kemian aineopintojen opintojaksoja

Opintojaksot kuuluvat tutkinto-opinnoissa kemian aineopintojen valinnaisiin opintoihin. Niiden aiheet liittyvät modernin kemian tutkimusaiheisiin ja menetelmiin. Opinnot sopivat esimerkiksi aineenopettajille tietojen päivittämiseen.

Jaksot järjestetään Turun yliopistossa tutkinto-opetukseen integroituna opetuksena.

Opintojen sisältö ja opetusohjelmat: Tutustu opintojaksojen sisältöön, opetus- ja opiskelutapoihin sekä aikatauluihin opinto-oppaassa, ks. Toteutukset (sininen palkki). 

 • Johdanto spektroskopiaan ja massaspektrometriaan 5 op, lähiopetus ja verkkoluentoja 2.9. - 27.10.2024. Esitietosuorituksena kemian perusopinnot. 
  > Opinto-opas
  > Ilmoittautuminen 13.8. - 2024
 • Materiaalikemia ja nanoteknologia 5 op, lähiopetus kevätlukukaudella 2025 (tiedot julkaistaan viimeistään 15.11.) 
  > Opinto-opas
  > Ilmoittautuminen 3.12. - 
 • Kemiallinen biologia 5 op, verkko-/lähiopetus kevätlukukaudella 2025 (tiedot julkaistaan viimeistään 15.11.), ks. esitietosuositukset.
  > Opinto-opas
  > Ilmoittautuminen 3.12. - 

Ilmoittautuminen: Tarkista ilmoittautumisajat, esitietovaatimukset, opiskelijakiintiöt ym. ilmoittautumispalvelusta.

Tutustu myös 

> Biokemian opinnot