Kemian laitos

Kemian laitoksella koulutetaan asiantuntijoita useille teollisuuden, tutkimuksen ja opetuksen aloille. Laitoksella tehtävä tutkimus pyrkii vastaamaan moniin käytännön haasteisiin lähtien ihmisille ja eläimille suunnatuista lääkkeistä uusien älykkäiden materiaalien kautta aina ilmastonmuutoksen hidastamiseen kasvien puolustusyhdisteiden avulla.

Kemian laitoksella tutkitaan lääkeaineita, luonnonyhdisteitä sekä toiminnallisia materiaaleja ja molekyyleja. Tutkimus perustuu monipuolisilla menetelmillä tehtyihin määrityksiin ja myös matemaattisiin mallinnuksiin. Laitoksen opetus rakentuu näihin tutkimussuuntiin ja opetuksessakin käytetään laajaa menetelmävalikoimaa, mikä antaa laitokseltamme valmistuneille vahvan osaamisen eri kemian aloille. Kemian laitoksella koulutetaan myös laaja-alaisia aineenopettajia yläkouluihin sekä lukioihin.


Laitoksella toimii OpiLUMA-laboratorio, jossa ala- ja yläkoululaiset sekä lukiolaiset voivat oppia tutkimuksellisesti luonnontieteitä oikeassa laboratorioympäristössä. OpiLUMA tarjoaa opintokäyntejä, opettajien täydennyskoulutusta, tiedesynttäreitä ja muita yleisötapahtumia.

 

Tutustu kemian laitokseen

Lue tutkimuksestamme