Tutkimus kemian laitoksella

Kemian laitos kehittää uusia työkaluja lääkekehityksen ja diagnostiikan tarpeisiin sekä uusia ratkaisuja sensorien, energian varastoinnin ja energian siirron ongelmiin.

Kemia on erittäin käytännönläheinen tieteenala ja sen avulla voidaan löytää apuja ja ratkaisuja moneen ihmiskunnan kannalta keskeiseen ongelmaan. Kemian laitoksella tehtävä tutkimus hakee tällä hetkellä vastauksia mm. seuraaviin kysymyksiin:

  • Miten saada aurinkoenergia tehokkaammin talteen ja hyödynnettyä?
  • Voiko lääkkeitä kohdentaa elimistössä liittämällä niihin kemiallisia osoitelappuja?
  • Voidaanko kasvien puolustusyhdisteitä käyttää ilmastonmuutoksen hillitsemiseen ja samalla myös eläinten loislääkkeinä?
  • Miten tehostaa viruslääkkeiden tunkeutumista solun sisään halutulle vaikutusalueelle?
  • Voidaanko valmistaa toiminnallisia ja bioyhteensopivia kalvoja sensori-, lääkeannostelu-, reaktio- ja biosovelluksiin?
  • Miksi kaikki kasvit valmistavat erilaisen kirjon puolustusyhdisteitä?
  • Miten käyttää bioinnoitettuja molekyylejä ja liuottimia biohajoavassa elektroniikassa ja ympäristöystävällisissä sähkökemiallisissa sovelluksissa? Mikä on tutkittujen prosessien fysikaalinen tausta?
  • Miten voidaan muuttaa hiilidioksidi polttoaineeksi?
  • Miten valmistetaan tehokkaita energian varastointimateriaaleja?

Uusimmat julkaisut