Asiasana: luonnon monimuotoisuus ja kestävyys

Tämä sivu kokoaa asiasanaan liittyviä sisältöjä.

Ulappa-alueen eliöstön toiminnallinen monimuotoisuus on heikentynyt Saaristomerellä

30.05.2024

Maailman ekosysteemejä ravistelee lajiston köyhtymisen lisäksi monien eläinlajien biomassan väheneminen. Uudessa tutkimuksessa selvitettiin ilmastonmuutoksen vaikutuksia Saaristomeren ravintoverkkoihin ja havaittiin, että etenkin suolaiseen veteen sopeutuneet planktonit ovat vähentyneet, mikä vaikuttaa myös ravintoverkon muihin lajeihin. 

Eliölajien kartoitustapahtuma BioBlitz Skanssin biodiversiteettipuistossa 15.6. – kaupunkilaiset tervetulleita mukaan kartoitukseen!

22.05.2024

Haluatko ymmärtää luonnosta ja sen monimuotoisuudesta enemmän? Haluatko päästä asiantuntijoiden kanssa luontoon ja oppia tunnistamaan eliölajeja sekä ymmärtämään paremmin niiden käyttäytymistä? Tule mukaan kartoittamaan Skanssin biodiversiteettipuiston eliölajit yhdessä Turun yliopiston tutkijoiden kanssa! 

Miltä tulevaisuudet näyttävät liike-elämän ja biodiversiteetin näkökulmista? BIODIFUL Leadership Forum Helsingissä ke 29.5. klo 12–16

16.05.2024

Yritysten ja luonnon kohtalot kietoutuvat yhteen. Monitieteisen BIODIFUL-tutkimushankkeen kevään päätapahtumassa tarkastellaan liike-elämän ja luonnon monimuotoisuuden yhteyksiä johtajuuden, ohjauskeinojen, kuluttamisen, tulevaisuustietoisuuden ja mittaamisen näkökulmista. Helsingissä 29.5. järjestettävässä BIODIFUL Leadership Forumissa luodaan tutkimustietoon perustuvaa vuoropuhelua eri tahojen kesken – niiden, joiden päätökset ja teot vaikuttavat yhteisiin tulevaisuuksiimme. 

Uusi levänkasvatuslaitos pyrkii vauhdittamaan Suomen biotaloutta – tuottaa arvokasta biomassaa jätevesistä

06.05.2024

Turun yliopiston uusi AlgaTECH-levätuotantolaitos käyttää kasvihuoneiden tai teollisuuden jätevesiä ekologisen ja kustannustehokkaan leväbiomassan tuottamiseen. Tutkimuksella etsitään eri levälajeille parhaiten sopivia käyttötarkoituksia. Tavoite on edistää pohjoismaista bioteollisuutta. 

Maailman metsäpäivänä Turun yliopiston opiskelijat suunnittelemaan Luonto2100 -rahaston metsäkohteiden monimuotoisuutta

21.03.2024

Maailman metsäpäivänä Turun yliopiston opiskelijat aloittavat suunnittelemaan Luonto2100 -rahaston metsäkohteiden monimuotoisuutta edistäviä toimia. Maailman metsäpäivän teemana vuonna 2024 ovat metsiin liittyvät innovaatiot ja uudenlaiset ratkaisut, joilla pyritään ratkomaan metsien talouskäytön ja metsien suojelutarpeen välisiä ristiriitoja.

Luontokokemukset voivat olla avain terveempään aikasuhteeseen

06.03.2024

Juuri julkaistun tutkimuksen mukaan on yhä enemmän näyttöä siitä, että luonto voi auttaa ihmisiä selviytymään nykyaikaisen urbaanin elämäntavan aiheuttamasta aikapaineesta säätelemällä ihmisen ajantajua. Parempi ymmärrys luonnonympäristöjen ja ihmisen ajantajun välisestä suhteesta voi auttaa suunnittelemaan terveellisempiä elinympäristöjä.