Asiasana: Kemian laitos

Tämä sivu kokoaa asiasanaan liittyviä sisältöjä.

Uusi merkkiaine helpottaa aivohalvaukseen ja Alzheimerin tautiin usein liittyvän neuroinflammaation PET-kuvantamista (Väitös: MChem Thomas Keller, 14.6.2019, kemia)

Neuroinflammaatiota, eli keskushermoston kudosten kroonista matala-asteista tulehdustilaa, esiintyy useissa keskushermostoon liittyvissä taudeissa, kuten aivohalvauksessa ja Alzheimerin taudissa. Thomas Keller tutki Turun yliopistoon tekemässään väitöskirjassa uutta neuroinflammaation kuvantamiseen tarkoitettua PET-merkkiainetta.

Uusi ympäristöystävällinen synteettinen materiaali hohtaa valoa ja vaihtaa väriä (Väitös: FM Isabella Norrbo, 17.5.2019, kemia)

Isabella Norrbo tutki Turun yliopistoon tekemässään väitöskirjassa luonnon mineraaliin perustuvaa materiaalia, jota olisi mahdollista hyödyntää esimerkiksi auringon UV-säteilyn altistuksen seuraamiseen. Norrbon tutkima materiaali on ympäristöystävällinen ja halpa valmistaa, joten sen hyödyntäminen toisi positiivisia vaikutuksia sekä tuotteiden valmistajille että ympäristölle.

Kemian kevät

Aika

24.4.2019 klo 8.30 - 26.4.2019 klo 16.00
Opiskelijoiden esitelmät ja posterit muodostavat kattavan katsauksen Turun yliopiston Kemian laitoksella tehtävään tutkimukseen. Esitelmät heijastavat myös maisterivaiheen opetuksen sisältöä ja antavat nuoremmille opiskelijoille evästystä oman suuntautumisvaihtoehdon valintaan. Kaikki kemian...

Tutkimus kemian laitoksella

Kemian laitos kehittää uusia työkaluja lääkekehityksen ja diagnostiikan tarpeisiin sekä uusia ratkaisuja sensorien, energian varastoinnin ja energian siirron ongelmiin.

Kemian laitos

Kemian laitoksella koulutetaan asiantuntijoita useille teollisuuden, tutkimuksen ja opetuksen aloille. Laitoksella tehtävä tutkimus pyrkii vastaamaan moniin käytännön haasteisiin lähtien ihmisille ja eläimille suunnatuista lääkkeistä uusien älykkäiden materiaalien kautta aina ilmastonmuutoksen hidastamiseen kasvien puolustusyhdisteiden avulla.

Opiskelu kemian laitoksella

Kemian laitokselta valmistuu laaja-alaisen luonnontieteellisen koulutuksen omaavia osaajia erilaisiin tehtäviin yrityksissä, järjestöissä, kunnissa, valtiolla sekä tutkimus- ja oppilaitoksissa. Tutkijanurasta kiinnostunut voi valmistumisen jälkeen suunnata tieteellisiin jatko-opintoihin joko Suomessa tai ulkomailla.