Avoimena yliopisto-opetuksena järjestettävät biokemian ja biotekniikan perus- ja aineopintotasoiset jaksot sopivat sinulle, jos esimerkiksi aiot hakea bio- tai terveysalan koulutukseen tai tarvitset lukiokoulutuksen jälkeistä täydentävää tieto ko. aloilta. Esitietosuosituksina ovat lukion biologian kurssit Solu- ja perinnöllisyys, Ihmisen biologia, Biotekniikka ja sen sovellukset, ja lukion kemian kurssit Kemiaa kaikkialla, Reaktiot ja energia, Reaktiot ja tasapaino, tai että hallitset vastaavat tiedot.

Opintojaksot järjestetään Turun yliopistossa tutkinto-opetukseen integroituna opintoina.

Opintojen sisältö ja opetusohjelmat: Tutustu opintojen sisältöön, opetus- ja opiskelutapoihin sekä aikatauluihin opinto-oppaassa, ks. Toteutukset. Lukuvuoden 2023 - 2024 tiedot julkaistaan viimeistään kesäkuussa.

Ilmoittautuminen opintoihin: Tarkista ajat, opiskelijakiintiöt, esitietovaatimukset / -suositukset, opintomaksut ym. tiedot ilmoittautumispalvelusta, ks. linkit.

Biokemian opintojaksot

 • Solu ja biomolekyylit - teoria 6 op, lähiopetus syyslukukaudella 2023
  > Opinto-opas
  > Ilmoittautuminen 9.8.2023 alkaen
 • Elintarviketieteet – teoria 5 op, lähiopetus kevätlukukaudella 2024
  > Opinto-opas
  > Ilmoittautuminen 5.12.2023 alkaen
 • Molekyylibiologia - teoria 5 op, lähiopetus kevätlukukaudella 2024
  > Opinto-opas
  > Ilmoittautuminen 5.12.2023 alkaen
 • Mikrobiologia - teoria 4 op, lähiopetus kevätlukukaudella 2024
  > Opinto-opas
  > Ilmoittautuminen 5.12.2023 alkaen
 • Solu ja energia – teoria 6 op, lähiopetus syyslukukausi 2023
  > Opinto-opas
  > Ilmoittautuminen 9.8.2023 alkaen

Biotekniikan opintojaksot

 • Johdatus biotekniikkaan 2 op, lähiopetus syyslukukaudella 2023
  > Opinto-opas
  > Ilmoittautuminen 9.8.2023 alkaen
 • Bioteknisten järjestelmien perusteet 2 op, lähiopetus syyslukukaudella 2023
  > Opinto-opas
  > Ilmoittautuminen 9.8.2023 alkaen
 • Antibody Therapeutics 3 ECTS credits, verkko-opinnot kevätlukukaudella 2024
  Opintojakso kuuluu syventäviin opintoihin, ks. esitietovaatimukset. Opintojakso sopii henkilöille, jotka tarvitsevat perustietoa biologisten lääkeaineiden rakenteesta, toiminnasta ja valmistuksesta.
  > Opinto-opas / Study Guide
  > Ilmoittautuminen 5.12.2023 alkaen / Registration
 • Molecular Biotechnology and Diagnostics: Introduction to Immunoassays in Diagnostic 1 ECTS credits, itsenäiset verkko-opinnot kevätlukukaudella 2024
  > Opinto-opas / Study Guide
  > Ilmoittautuminen 5.12.2023 alkaen / Registration