Avoimena yliopisto-opetuksena järjestettävät biokemian ja biotekniikan perus- ja aineopintotasoiset jaksot sopivat sinulle, jos esimerkiksi aiot hakea bio- tai terveysalan koulutukseen tai tarvitset lukiokoulutuksen jälkeistä täydentävää tieto ko. aloilta. Esitietosuosituksina ovat lukion biologian kurssit Solu- ja perinnöllisyys, Ihmisen biologia, Biotekniikka ja sen sovellukset, ja lukion kemian kurssit Kemiaa kaikkialla, Reaktiot ja energia, Reaktiot ja tasapaino, tai että hallitset vastaavat tiedot.

Opintojaksot järjestetään tutkinto-opetukseen integroituna opintoina joko lähiopetuksena Turun yliopistossa tai verkko-opintoina.

Opintojen sisältö ja opetusohjelmat: Tutustu opintojen sisältöön, opetus- ja opiskelutapoihin sekä aikatauluihin opinto-oppaassa, ks. Toteutukset. Kevätlukukauden 2024 opetusohjelmat julkaistaan viimeistään marraskuussa.

Ilmoittautuminen opintoihin: Tarkista ajat, opiskelijakiintiöt, esitietovaatimukset / -suositukset, opintomaksut ym. tiedot ilmoittautumispalvelusta, ks. linkit.

Biokemian opintojaksot

Biotekniikan opintojaksot