alt=""

Biokemian, biotekniikan ja elintarviketekniikan opintoja avoimessa yliopistossa

Avoimena yliopisto-opetuksena järjestettävät biokemian ja biotekniikan perus- ja aineopintotasoiset jaksot sopivat sinulle, jos esimerkiksi aiot hakea bio- tai terveysalan koulutukseen tai tarvitset lukiokoulutuksen jälkeistä täydentävää tieto ko. aloilta. Esitietosuosituksina ovat lukion biologian kurssit Solu- ja perinnöllisyys, Ihmisen biologia, Biotekniikka ja sen sovellukset, ja lukion kemian kurssit Kemiaa kaikkialla, Reaktiot ja energia, Reaktiot ja tasapaino, tai että hallitset vastaavat tiedot.

Opintojaksot järjestetään tutkinto-opetukseen integroituna opintoina joko lähiopetuksena Turun yliopistossa.

Opintojen sisältö ja opetusohjelmat: Tutustu opintojen sisältöön, opetus- ja opiskelutapoihin sekä aikatauluihin opinto-oppaassa, ks. Toteutukset. 

Ilmoittautuminen opintoihin: Tarkista ajat, opiskelijakiintiöt, esitietovaatimukset/-suositukset, opintomaksut ym. ilmoittautumispalvelusta.

Biokemia ja biotekniikka

Elintarviketekniikka

Voit opiskella avoimessa yliopisto-opetuksessa myös muita biokemian, biotekniikan ja elintarviketekniikan tutkinto-ohjelmiin sisältyviä opintojaksoja, mm. Tuotantotalouden perusteet, kemian, fysiikan ja informaatioteknologian jaksoja. Tutustu tutkintokoulutuksiin sisältyviin opintoihin tiedekunnan opinto-oppaassa.